Tài liệu Kỹ năng lãnh đạo

Download tài liệu Kỹ năng lãnh đạo

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 2 - Các đặc điểm, hành vi và các mỗi liên hệ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 2 Các đặc điểm, hành vi và các mỗi liên hệ thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo dưới đây để nắm bắt được cách tiếp cận lãnh đạo dựa vào đặc điểm, tiếp cận hành vi. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn trong công việc.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 3 - Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo

Cách tiếp cận ngẫu nhiên, mô hình lãnh đạo ngẫu nhiên của fiedler, thuyết lãnh đạo tình huống của hersey và blanchard, thuyết đường mục tiêu,... là những nội dung chính trong chương 3 Cách tiếp cận ngẫu nhiên về lãnh đạo thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 4 - Tính cách và lãnh đạo

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được những đặc nét tính cách chủ yếu của con người và hiểu được sự tác động của tính cách đến lãnh đạo và các mối quan hệ trong tổ chức, khám phá các giá trị cho riêng mình và hiểu rõ những giá trị ấy dẫn đến suy nghĩ và hành động như thế nào,... Mời các bạn cùng tham khảo chương 4 Tính cách và lãnh đạo thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo dưới đây.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 5 - Lãnh đạo bằng lý trí và tình cảm

Chương 5 Lãnh đạo bằng lý trí và tình cảm thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo giới thiệu đến các bạn những nội dung về khả năng và năng lực lãnh đạo, phát triển trí tuệ của một nhà lãnh đạo, sự nhạy bén cảm xúc, lãnh đạo với trái tim và lý trí. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 1- Lãnh đạo hợp đạo đức

Chương 1 Lãnh đạo hợp đạo đức thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo giới thiệu đến các bạn những nội dung về đạo đức trong lãnh đạo ngày nay, hành động như một nhà lãnh đạo hợp đạo đức. Với các bạn đang học chuyên ngành Quản lý thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 7 - Phát triển tiềm năng của người phục tùng

Giữa nhà lãnh đạo và người phục tùng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong chương 7 Phát triển tiềm năng của người phục tùng thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo giới thiệu đến các bạn tầm quan trọng của người phục tùng, bao gồm bản chất của vai trò này, các phong cách khác nhau của người phục tùng và cách cư xử tốt nhất của một người phục tùng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 8 - Động cơ thúc đẩy và trao quyền

Chương 8 Động cơ thúc đẩy và trao quyền thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo khám phá sự thúc đẩy động viên trong tổ chức và xem xét cách thức mà những người lãnh đạo làm thúc đẩy những người phục tùng tốt nhất trong tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Nghệ thuật lãnh đạo: Chương 9 - Truyền thông lãnh đạo

Nhà lãnh đạo truyền thông như thế nào, nhà lãnh đạo là người quán quân về truyền thông, lựa chọn các kênh truyền thông phong phú,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chương 9 Truyền thông lãnh đạo thuộc tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng - TS. Bùi Quang Xuân

Lập kế hoạch là quá trình xác định những mục tiêu của tổ chức và phương thức tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó. Lập kế hoạch có chức năng quan trọng và không thể thiếu trong hoạt động quản trị của các nhà quản lý. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của lãnh đạo cấp phòng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:56:54 AM +00:00

Bài giảng Chức năng hoạch định - TS. Bùi Quang Xuân

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên. Hoạch định là làm rõ mục đích, phương hướng của tổ chức; tức là quyết định cần phải làm gì, vào lúc nào, như thế nào, bộ phận nào sẽ làm việc đó, khi nào thì phải hoàn tất công việc đấy. Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Chức năng hoạch định. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:56:54 AM +00:00

Ebook Đắc nhân tâm dụng nhân - Để nhân viên nổ lực hết mình: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách Đắc nhân tâm dụng nhân - Để nhân viên nổ lực hết mình giới thiệu tới người đọc những lý do phải khích lệ nhân viên, nguyên tắc khích lệ nhân viên, khi nào nhân viên muốn nổ lực cống hiến, phương pháp khuyến khích nhân viên cống hiến, khuyến khích về vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:46 AM +00:00

Ebook Đắc nhân tâm dụng nhân - Để nhân viên nổ lực hết mình: Phần 2

(BQ) Nối tiếp nội dung cảu phần 1 cuốn sách Đắc nhân tâm dụng nhân - Để nhân viên nổ lực hết mình, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khuyến khích tình cảm, khuyến khích sự nghiệp, tại sao nhân viên không làm việc hết mình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:46 AM +00:00

Bài giảng Tạo động lực làm việc cho nhân viên - Hoàng Lịch Thiệp

Bài giảng này giúp người học hiểu được những vấn đề cơ bản động lực làm việc, các thuyết động viên, nắm được những giải pháp tạo động lực, hiểu được vị trí của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:56:43 AM +00:00

Bài giảng Trở thành lãnh đạo tài năng bằng quản trị nhân sự

Phân tích lãnh đạo, các lĩnh vực điều hành của lãnh đạo, vì sao cần quản trị nhân sự, định nghĩa quản trị nhân sự,... là những nội dung chính trong bài giảng Trở thành lãnh đạo tài năng bằng quản trị nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

8/30/2018 4:54:56 AM +00:00

Initiative Leadership – Overall Skills assessment Preparing for Success

Fundamental–all must have successfully led an initiative before reaching this level. The ‘apprentice’ initiative managers have had assignments and training that prepare them for their first initiative. Typically, these first initiatives will be Tier III, cost saving and Marketing only initiatives and are mostly Band II people. Initiative Leadership – Overall Skills assessment Preparing for Success talks about that.

8/30/2018 4:54:43 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp

Bài giảng Kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về vai trò của người tổ chức và điều hành cuộc họp, nguyên tắc cơ bản khi tổ chức và điều hành cuộc họp, kỹ năng cần thiết của người tổ chức và điều hành cuộc họp, kỹ năng hiểu được người khác.

8/30/2018 4:54:39 AM +00:00

Bài giảng Quan hệ lãnh đạo - Đỗ Tiến Long

Bài giảng Quan hệ lãnh đạo do Đỗ Tiến Long thực hiện cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất mối quan hệ của cấp trên với cấp dưới; cấp dưới và ảnh hưởng của cấp dưới tới hiệu quả lãnh đạo; sự uỷ quyền; lãnh đạo bằng sức hút.

8/30/2018 4:53:04 AM +00:00

Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế - Đỗ Tiến Long

Bài giảng Lãnh đạo theo tình thế do Đỗ Tiến Long biên soạn trình bày về lý luận lãnh đạo theo tình thế; mô hình lãnh đạo của Fiedler; mô hình lãnh đạo của Tannenbaum và Schmidt; mô hình lãnh đạo của của Hersey & Blanchard; mô hình lãnh đạo của Robert House; mô hình lãnh đạo chuẩn tắc của Victor Vroom; hợp nhất lý luận về lãnh đạo; khi nào sự lãnh đạo trở nên không cần thiết.

8/30/2018 4:53:04 AM +00:00

Bài giảng 10 Điều tâm niệm của một nhà lãnh đạo thành công

Bài giảng 10 Điều tâm niệm của một nhà lãnh đạo thành công sau đây sẽ đưa ra những điều mà một nhà lãnh đạo thành công cần có như bạn không thể lãnh đạo thành công nếu không có: Uy tín; bày tỏ cho mọi người biết lập trường chính đáng của mình (mình định lập trường); nêu gương; cách động viên mọi người cùng hướng về một viễn tượng chung; biết cách thu phục người khác; biết thách thức lề lối làm việc; biết cách làm cho người khác mạnh lên.

8/30/2018 4:53:03 AM +00:00

Bài giảng Hành vi của nhà lãnh đạo - Đỗ Tiến Long

Bài giảng Hành vi của nhà lãnh đạo do Đỗ Tiến Long thực hiện bao gồm những nội dung về hành vi và phong cách lãnh đạo; sự lãnh đạo và các lý luận về sự động viên; quyền lực và tầm ảnh hưởng trong tổ chức; đàm phán và các bước trong đàm phán.

8/30/2018 4:53:03 AM +00:00

Bài giảng Chân dung nhà quản trị - TS. Nguyễn Trúc Lê

Bài giảng Chân dung nhà quản trị do TS. Nguyễn Trúc Lê biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu khái niệm giữa lãnh đạo và quản trị; biết cách xây dựng mục tiêu, quản trị mục tiêu và kế hoạch. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

8/30/2018 4:52:41 AM +00:00

Bài giảng Lãnh đạo và phát triển nhóm

Bài giảng Lãnh đạo và phát triển nhóm giúp các bạn biết được các cấp độ lãnh đạo; nhà lãnh đạo; môi trường và quản lý, lãnh đạo; vai trò lãnh đạo; tầm nhìn tổ chức; lãnh đạo & hoạt động giao tiếp; lãnh đạo và xung đột; lãnh đạo và động viên cùng một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo

8/30/2018 4:52:41 AM +00:00

Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo (Leadership development) - ThS. Hà Nguyên

Bài giảng Phát triển khả năng lãnh đạo (Leadership development) do ThS. Hà Nguyên biên soạn sẽ giúp cho các bạn nắm được khái niệm và các học thuyết cơ bản về phát triển; thảo luận các ứng dụng của các học thuyết trên vào công tác quản lý thực tế. Mời các bạn tham khảo bài giảng để phát triển thêm kỹ năng lãnh đạo của mình.

8/30/2018 4:52:41 AM +00:00

Bài giảng Phát triển năng lực lãnh đạo - TS. Đỗ Tiến Long

Bài giảng Phát triển năng lực lãnh đạo do TS. Đỗ Tiến Long thực hiện giới thiệu tới các bạn về tầm quan trọng của lãnh đạo; lãnh đạo và quyền lực; nguồn gốc quyền lực; cách thức đạt quyền lực; lãnh đạo là gây ảnh hưởng; hành vi gây ảnh hưởng; phát triển kỹ năng gây ảnh hưởng; nguyên tắc thuyết phục; sức mạnh của thông điệp và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 4:52:41 AM +00:00

Bài giảng Lãnh đạo trong tổ chức (Leading organization) - Đỗ Tiến Long

Bài giảng Lãnh đạo trong tổ chức (Leading organization) của Đỗ Tiến Long sau đây bao gồm những nội dung về tại sao kỹ năng lãnh đạo quan trọng với chúng ta; vai trò của lãnh đạo trong quản lý tổ chức; các cấp độ phân tích về sự lãnh đạo; các mô hình lý luận về sự lãnh đạo; những phẩm chất cần thiết và đạo đức trong lãnh đạo.

8/30/2018 4:52:41 AM +00:00

Bài giảng Kỹ năng khuyến khích động viên

Mục tiêu của bài giảng Kỹ năng khuyến khích động viên là nhằm giúp cho các bạn có thể xác định tầm quan trọng của động viên khuyến khích; mô tả và xác định các cấp bậc nhu cầu theo thuyết nhu cầu của Maslow và Herzberg; xác định các vấn đề chính liên quan đến động lực làm việc của nhân viên.

8/30/2018 4:52:35 AM +00:00

5 bước để có ngày làm việc năng suất

Tạo khởi đầu hứng khởi, ngồi thẳng lưng, lên kế hoạch theo nguồn năng lượng cơ thể, xác định động lực để hoàn thành nhiệm vụ, uống nước là 5 bước được giới thiệu trong tài liệu 5 bước để có ngày làm việc năng suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:51:13 AM +00:00

Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 1 - Hòa Nhân

Thuật lãnh đạo sẽ giúp bạn có được tố chất của một người lãnh đạo giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 1" sau đây. Phần 1 của cuốn sách gồm có 8 chương trình bày các nội dung cơ bản sau: Mục tiêu (có mục tiêu mới có phương hướng và động lực); hành động (có mục tiêu đúng phải hành động ngay); tự tin (tin rằng mình làm được thì sẽ làm được); kiềm chế (làm chủ hành vi của bản thân); chí tiến thủ (không ngừng tự hoàn thiện bản thân); kiên cường (không bao giờ dễ dàng từ bỏ); kết tinh (liên kết mọi người thành một khối); quyết sách (quyết đoán trong những thời khắc quan trọng).

8/30/2018 4:49:04 AM +00:00

Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo: Phần 2 - Hòa Nhân

Mời các bạn tham khảo tiếp phân 2 của cuốn sách Tứ thư lãnh đạo - Thuật lãnh đạo, bạn sẽ thấy, với bất kỳ một nhà lãnh đạo kiệt xuất nào trên thế giới cũng từng phải đối mặt với những thách thức của thời gian, từng phải ra những nước cờ quyết định trước khi giành được chiến thắng cuối cùng. Lãnh đạo không nhất thiết phải là người học rộng, nhưng nhất thiết phải là người có năng lực. Là người của công chúng, họ luôn luôn bận rộn. Họ phải cung kính lắng nghe, biết lựa lời cấp trên; phải nghiêm khắc mà độ lượng, ân cần niềm nở với cấp dưới; phải động viên tinh thần cộng sự để cùng đoàn kết một lòng; phải biết tùy cơ ứng biến, nhanh nhạy khôn khéo với đối phương; phải biết tranh thủ những người ủng hộ; phải biết đặt mình vào vị trí của những người phản đối mình để tìm cách thu phục họ. Phần 2 của cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 9 đến chương 16.

8/30/2018 4:49:04 AM +00:00

Ebook Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị: Phần 1 - Hòa Nhân

Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị: Phần 1 dưới đây sẽ đưa ra những kiến nghị giúp người lãnh đạo có con mắt tinh đời để nhìn người. Bằng những chỉ dẫn cụ thể, sách chỉ ra cách để nhận biết người tốt kẻ xấu. Một điều kiện tiên quyết khi dụng người là công bằng, chính trực, vô tư, không thiên vị. Hy vọng đây sẽ là cuốn sách tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:49:04 AM +00:00