Tài liệu Âm nhạc

Download tài liệu Âm nhạc

Thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay

Nghiên cứu đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu, phương pháp điền dã dân tộc học.

5/4/2020 2:28:04 PM +00:00

Âm nhạc cơ bản: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Lý thuyết âm nhạc cơ bản trình bày quãng ở các giọng trưởng và thứ; hợp âm; các điệu thức trong âm nhạc dân gian; tính chất họ hàng của các giọng Crô-ma-tích; xác định giọng, dịch giọng; chuyển giọng; giai điệu; âm tô điểm, ký hiệu một số thủ pháp biểu hiện.

5/4/2020 11:19:13 AM +00:00

Âm nhạc cơ bản: Phần 1

Ebook Lý thuyết âm nhạc cơ bản: Phần 1 trình bày âm thanh; phương pháp ghi âm bằng nốt; tiết tấu và tiết nhịp; quãng; điệu thức và giọng. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo ebook.

5/4/2020 11:19:06 AM +00:00

Thực hành nhạc lý căn bản: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Nhạc lý căn bản thực hành (Tái bản lần 6) với các nội dung: phách mạnh, phách nhẹ và nhịp lấy đà; đảo phách và nghịch phách; phân tích và nhận xét một số tác phẩm; một số danh từ âm nhạc; tốc độ chữ thay đổi tốc độ.

5/4/2020 11:19:00 AM +00:00

Thực hành nhạc lý căn bản: Phần 1

Ebook Nhạc lý căn bản thực hành (Tái bản lần 6): Phần 1 trình bày khái niệm về âm nhạc; âm thanh; tên nốt nhạc; khuông nhạc và khóa nhạc; hình dáng và giá trị nốt nhạc; vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc khóa Sol; dấu nối, dấu chấm dôi, dấu chấm ngân; vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc khóa Fa; những nốt nhạc bất thường...

5/4/2020 11:18:54 AM +00:00

Học xướng âm: Phần 2

Nối tiếp phần 1 ebook Phương pháp học xướng âm, phần 2 với các nội dung: bộ khóa có ba dấu thăng; khóa FA; bộ khóa có bốn dấu giáng; bộ khóa có bốn dấu thăng; bộ khóa có năm dấu thăng; bộ khóa có sáu dấu thăng và 6 dấu giáng; xướng bè

5/4/2020 11:18:46 AM +00:00

Học xướng âm: Phần 1

Ebook Phương pháp học xướng âm phần 1 với các nội dung: bộ khóa không có dấu hóa; bộ khóa có một dấu giáng; giọng thứ hòa thanh và giai điệu giọng la thứ; giọng trưởng hòa thanh và giai điệu; bộ khóa có hai dấu thăng; bộ khóa có ba dấu giáng.

5/4/2020 11:18:39 AM +00:00

Tự đặt hợp âm (Tập 3): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ (Tập 3) trình bày đặt hợp âm khi chuyển giọng; đặt hợp âm giọng xa; tuyến bè trầm của hợp âm; sử dụng bè trầm đệm hát; nhạc dao, soạn nhạc dao; đệm hát bằng giai điệu và hợp âm; đệm độc tấu

5/4/2020 11:18:33 AM +00:00

Tự đặt hợp âm (Tập 2): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ (Tập 2) trình bày khái niệm về bài, bản và ca khúc; hệ thống chương, đoạn, câu, chi câu; kỹ thuật ngắt câu, ký hiệu hết đoạn; tìm điệu thức, giọng, tiết tấu của một ca khúc; hành âm với sắc thái cường độ, từ ngữ nước ngoài trên đàn Organ và nhạc lý...

5/4/2020 11:18:26 AM +00:00

Tự đặt hợp âm (Tập 2): Phần 1

Ebook Tự đặt hợp âm cho đàn Guitar và Organ (Tập 2): Phần 1 nghiên cứu sâu hơn về giọng, cấu tạo của một ca khúc với kiến thức nâng càng, các bài tập đa dạng và phức tạp hơn. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/4/2020 11:18:20 AM +00:00

Bài 11: Xướng âm thực dụng cho mọi người - Bài tiêu biểu 9

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung bài tiêu biểu 9; thang thất âm, cung Đô trưởng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết hơn nội dung.

5/4/2020 11:16:33 AM +00:00

Bài 10: Xướng âm thực dụng cho mọi người - Lý cây đa

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung bài Lý cây đa, hỗ trợ cho quá trình học xướng âm. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 11:16:27 AM +00:00

Bài 9: Xướng âm thực dụng cho mọi người - Qua cầu gió bay (Lý qua cầu)

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung là bài hát Qua cầu gió bay (Lý qua cầu) và Cò lả. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 11:16:21 AM +00:00

Bài 8: Xướng âm thực dụng cho mọi người - Thang ngũ âm cổ truyền ở vị trí Đô

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung thang ngũ âm cổ truyền ở vị trí Đô; giúp các bạn học xướng âm thành thục hơn.

5/4/2020 11:16:15 AM +00:00

Bài 6: Xướng âm thực dụng cho mọi người - Thực tập đảo phách Lá-xon-(n)-mi

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung bài thực tập đảo phách Lá-xon-(n)-mi; đọc quãng 4đ trong xướng âm.

5/4/2020 11:16:09 AM +00:00

Bài 5: Xướng âm thực dụng dành cho mọi người – Đô-Rê-Mi-Xon-La(Đô)

Tiếp nối bài 4, bài 5 hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung là bài đọc học Đô-Rê-Mi-Xon-La(Đô) với tông đô-rê-mí cao và đảo phách; thực hành nhận diện các quãng nhạc trong xướng âm.

5/4/2020 11:16:04 AM +00:00

Bài 4: Xướng âm thực dụng dành cho mọi người – Đô-Rê-Mi-Xon-La(Đô)

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung là bài đọc học Đô-Rê-Mi-Xon-La(Đô) giúp các bạn rèn luyện trong quá trình học xướng âm.

5/4/2020 11:15:58 AM +00:00

Bài 3: Xướng âm thực dụng dành cho mọi người – Bài đọc thêm Đô-Rê-Mi-Xon

Tài liệu hướng dẫn xướng âm thực dụng dành cho mọi người với nội dung là bài đọc thêm số 7 Đô-Rê-Mi-Son với tiết tấu X2=1-2-3-5; giúp các bạn rèn luyện xướng âm thành thục hơn.

5/4/2020 11:15:52 AM +00:00

Bài 2: Xướng âm thực dụng dành cho mọi người - Kiểu xếp của công thức X2'

Tài liệu hướng dẫn cách trình bày các công thức xếp, tập ký âm thành dấu nhạc trên khuông nhạc, phục vụ trong quá trình rèn luyện xướng âm.

5/4/2020 11:15:46 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 7: Xử lý ngôn ngữ Việt Nam trong ca hát

Một bài hát gồm có Nhạc và Lời, trong đó lời ca là yếu tố nền tảng để xây dựng âm nhạc. Lời định hướng cho nhạc, để nhạc chắp cánh cho Lời. Vì thế, khi ca hát không rõ lời, là vô tình đánh mất yếu tố nền tảng, có khả năng miêu tả, trình bày chi tiết, cụ thể tình ý, nội dung của bài hát, yếu tố âm nhạc còn lại rất lẻ loi, sẽ không diễn tả được đầy đủ nội dung bài hát, có khi còn làm cho nó tệ hơn. Cho nên, hát rõ lời thuộc về bản chất của tiếng hát, nghĩa là đã hát thì cần phải rõ lời, nếu không thì nó cũng giống như nhạc không lời mà thôi.

5/4/2020 11:15:40 AM +00:00

Bài 7: Xướng âm dành cho mọi người - Tam pháp nhập môn

Tam pháp nhập môn, cách đọc, nhận diện và đọc một số các dấu trầm, các nguyên âm trong học xướng âm. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 11:15:34 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 6: Các yếu tố ngữ âm trong âm tiết tiếng Việt

Học thanh nhạc, ngoài việc tập luyện một số kỹ thuật cơ bản, còn phải học cách xử lý ngôn ngữ sao cho âm thanh lời ca phát ra nghe được rõ ràng và bảo toàn tính thẩm mỹ của ngôn ngữ từng dân tộc. Muốn xử lý ngôn ngữ Việt Nam, trước hết chúng ta phải biết sơ lược về các yếu tố ngữ âm cấu tạo nên từng tiếng, từng chữ (từng âm tiết) của ngôn ngữ Việt Nam.

5/4/2020 11:15:27 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 5: Lấy hơi trong ca hát

Tài liệu bao gồm các nội dung: ích lợi của việc chủ động lấy hơi; các trường hợp lấy hơi; các nguyên tắc lấy hơi trong ca hát; những điểm cần lưu ý; thực tập và câu hỏi ôn tập.

5/4/2020 11:15:21 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 4: Tư thế đứng ngồi trong ca hát

Tư thế đứng để hát là tốt nhất, nhưng đứng lâu mau mệt, nên trong các buổi tập dượt có thể ngồi để hát, chỉ đứng khi cần hát thử một số đoạn hoặc cả bài, sau khi đã tập kỹ. Tài liệu cung cấp những kiến thức về tư thế đứng, tư thế ngồi trong ca hát, phần thực tập và một số câu hỏi ôn tập.

5/4/2020 11:15:15 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 3: Hơi thở thanh nhạc

Tài liệu trình bày tầm quan trọng của hơi thở trong thanh nhạc; quá trình phát triển của hơi thở thanh nhạc ở Châu Âu; phương pháp hít thở trong ca hát. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

5/4/2020 11:15:09 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 2: Bộ máy phát âm

Tài liệu tìm hiểu về các bộ phận chính yếu của bộ máy phát âm bao gồm: bộ phận cung cấp làn hơi; bộ phận phát thanh; bộ phận truyền tăng âm; bộ phận phát âm (nhả chữ); bộ phận dội âm (cộng minh). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

5/4/2020 11:15:03 AM +00:00

Thanh nhạc lý thuyết và thực hành - Bài 1: Khái niệm về ca hát

Tài liệu trình bày khái niệm; điểm khác biệt giữa giọng hát và nhạc khí; sự cần thiết của việc luyện tập thanh nhạc và các bài tập vận dụng.

5/4/2020 11:14:57 AM +00:00

Bài 1: Xướng âm thực dụng dành cho mọi người (Giáo trình xướng âm cho mọi người)

Bài 1 xướng âm thực dụng dành cho mọi người trong Giáo trình xướng âm cho mọi người hướng dẫn các bạn cách phát âm chuẩn trong quá trình học xướng âm với những kiến thức căn bản nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

5/4/2020 11:14:51 AM +00:00

Tâm thức về biển trong hò Bả Trạo ở Nam Trung Bộ

Bài viết trình bày tâm thức về biển trong tư tưởng tín ngưỡng của hò Bả trạo - tục thờ thần Nam Hải (cá Ông), tâm thức về biển trong môi trường diễn xướng của hò Bả trạo - lễ Cầu ngư, hò Bả trạo - chuyến hành trình trên biển.

5/4/2020 10:43:32 AM +00:00

Ngữ nghĩa của từ ngữ trong hát Ghẹo Thanh Hóa

Bài viết góp phần vào việc nghiên cứu lớp từ vựng tiếng Việt trong văn học dân gian, qua đó nhận ra nét độc đáo trong di sản văn hóa tinh thần xứ Thanh, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của quê hương Thanh Hóa, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

3/30/2020 4:26:17 PM +00:00