Tài liệu Phần cứng

Download tài liệu Phần cứng

Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính

Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính với nội dung: các thành phần cơ bản của máy tính; quy trình lắp ráp; thiết lập CMOS; cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển; cài đặt các phần mềm ứng dụng; sao lưu phục hồi hệ thống... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung các bài học.

5/5/2020 12:28:10 AM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Mảng và chuỗi cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, mãng chuỗi, chuỗi. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

5/4/2020 2:27:00 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Hàm và tổ chức chương trình cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, định nghĩa hàm, khai báo nguyên mẫu hàm, phạm vi của biến, hàm đệ quy, một số hàm chuẩn trong C,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:26:54 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, bộ kí tự và từ khóa, định danh, các kiểu dữ liệu chuẩn, biến, hằng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:26:48 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

5/4/2020 2:26:42 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:26:36 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:26:29 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 12 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 12: Chức năng và cấu trúc vi xử lý cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức của Bộ xử lý, tổ chức thanh ghi, chu kỳ lệnh, kỹ thuật đường ống lệnh (Pipelining), kiến trúc VXL tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:25:44 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Bộ xử lý trung tâm cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc cơ bản của CPU, đế độ địa chỉ, hoạt động của CPU, các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lý, kiến trúc intel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:25:37 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 11 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 11: Các chế độ định địa chỉ và định dạng lệnh cung cấp cho người học các kiến thức: Các chế độ địa chỉ, các chế độ địa chỉ của x86 và ARM, định dạng lệnh, định dạng lệnh của x86 và ARM,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:25:30 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 10: Tập lệnh - Đặc điểm và chức năng cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc điểm của lệnh máy, các kiểu toán hạng, các kiểu dữ liệu Intel x86 và ARM, các loại hoạt động, các loại hoạt động Intel x86 và ARM. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:25:23 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ xử lý số học cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn vị số học và logic, biểu diễn số nguyên, phép toán số học với số nguyên, biểu diễn dấu chấm động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:25:16 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Hệ đếm cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ thập lục phân, chuyển đổi giữa các hệ đếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ci tiết.

5/4/2020 2:25:10 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

Phần tiếp theo bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:25:03 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:24:56 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Bộ nhớ ngoài cung cấp cho người học các kiến thức: Đĩa từ, RAID, ổ cứng trạng thái rắn (ổ cứng bán dẫn), bộ nhớ quang, băng từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:24:49 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ nhớ chính bán dẫn, cơ chế sửa lỗi, tổ chức bộ nhớ DRAM mở rộng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:24:42 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ máy tính, nguyên lý của bộ nhớ cache, các thành phần trong thiết kế bộ nhớ cache,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:24:34 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Tổng quan về máy tính và hệ thống kết nối trong máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về máy tính, hệ thống kết nối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:24:27 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Lịch sử phát triển của máy tính cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ lược lịch sử phát triển máy tính, các đặc tính thiết kế máy tính, chip đa nhân, đánh giá hiệu suất máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:24:18 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức và kiến trúc máy tính, cấu trúc và chức năng máy tính. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

5/4/2020 2:24:12 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi, sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng để cài đặt bổ sung các thiết bị ngoại vi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:15:14 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Đĩa cứng

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Đĩa cứng cung cấp cho người học các kiến thức: Các công nghệ đĩa cứng, cấu tạo vật lý của đĩa cứng, cấu tạo logic của đĩa cứng, cài đặt đĩa cứng như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:15:07 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Đĩa và ổ đĩa mềm cung cấp cho người học các kiến thức: Hoạt động của ổ đĩa mềm, cấu tạo vật lý của đĩa mềm, cấu tạo logic của đĩa mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:15:00 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC cung cấp cho người học các kiến thức về các kiểu bộ nhớ vật lý trong PC, nâng cấp và cài đặt bộ nhớ, DOS và Windows 9x quản lý bộ nhớ như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:14:54 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Khởi động PC về dấu nhắc lệnh

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 3: Khởi động PC về dấu nhắc lệnh cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu quá trình khởi động đến dấu nhắc lệnh của PC, tạo và sử dụng đĩa cứu nạn Windows 9x, sử dụng một số lệnh từ dấu nhắc lệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:14:47 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Giới thiệu phần mềm của PC

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Giới thiệu phần mềm của PC giúp người học hiểu phần mềm và phần cứng tương tác với nhau như thế nào? Tài nguyên hệ thống là gì? Vai trỏ của nó là gì? quan hệ giữa OS với BIOS, các trình điều khiển thiết bị, các chương trình ứng dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 2:14:39 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung về phần cứng của máy tính PC

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu chung về phần cứng của máy tính PC cung cấp cho người học các kiến thức: Phần cứng của PC cần phải có phần mềm, phần cứng của PC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:14:31 PM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: RAID - Huỳnh Tổ Hạp

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: RAID cung cấp cho người học các kiến thức về tại sao lại phải chú trọng đến sự an toàn dữ liệu trong việc lưu trữ, lịch sử phát triển của RAID, các loại RAID chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 11:40:59 AM +00:00

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Giao diện bộ xử lý với I/O - Huỳnh Tổ Hạp

Bài giảng Kiến trúc máy tính và hợp ngữ: Giao diện bộ xử lý với I/O cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ xử lí dùng 2 cách để liên lạc với các bộ phận vào ra, phân biệt bộ xử lý vào ra với CPU,... Mời các bạn cùng bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 11:40:53 AM +00:00