Tài liệu Vật lý

Download tài liệu Vật lý

Nghiên cứu sử dụng chấm lượng tử CdS chế tạo sensor huỳnh quang xác định Clenbuterol

Chấm lượng tử (QDs) là các hạt nano huỳnh quang bán dẫn, có thể được sử dụng cho an toàn thực phẩm hoặc giám sát môi trường với độ nhạy cao. Bài viết này cho thấy tính khả thi của việc phát hiện dư lượng Clenbuterol bằng nanosensor huỳnh quang sử dụng chấm lượng tử CdS là chất cho, dựa trên hiệu ứng truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang (FRET).

5/5/2020 12:21:04 AM +00:00

Uses of transmission electron microscope in microscopy and its advantages and disadvantages

Transmission electron microscopy (TEM) is a microscopic technique in which a beam of electrons is transmitted through an ultra-thin specimen, interacting with the specimen as it passes through. An image is formed by the interaction of the electrons transmitted through the specimen; the image is magnified and focused onto an imaging device, such as a fluorescent screen or on a layer of photographic film, or to be detected by a sensor such as a CCD camera.

5/4/2020 11:56:08 PM +00:00

Tổng hợp đề thi kết thúc học phần Cơ lý thuyết học kì 2 năm học 2019-2020

Tài liệu tổng hợp với 4 đề thi kết thúc học phần Cơ lý thuyết học kì 2 năm học 2019-2020 giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 10:39:02 PM +00:00

Effect of pre-alloy composition on the content of ferromagnetic phase of MnBi melt spun ribbons

The rare-earth-free hard magnetic material MnBi is potential for permanent magnet high-temperature applications with the ferromagnetic phase formed at low temperature (noted as a Low Temperature Phase – LTP). Up to now, the MnBi powders with high LTP content and coercivity have usually been prepared using the melt-spinning technique. However, the large difference in the melting temperature Tm of the two constituents, Mn and Bi, and the strong reactivity of Bi with the copper-based wheel make the preparation of high-performance MnBi ribbons to be difficult. By using a novel approach which creates buffer layers on the inner wall of quartz tube and the cooper wheel surface, we overcame these difficulties and prepared the MnBi ribbons on the conventional commercial melt-spinning furnace ZGK-1.

5/4/2020 10:35:55 PM +00:00

Characterization of a symmetric fishnet metamaterial in the M-band

This paper study a symmetric fishnet metamaterial working in the M-band (60 - 100 GHz). Significant effects of the dielectric spacer and the metal pattern on the electromagnetic response are investigated. It is found that the left-handed peak was shifted, enhanced or even destroyed by changing the thickness and the permittivity of the dielectric spacer. In addition, we also present the effect of metal pattern properties on the left-handed transmission spectra. The effective medium parameters are calculated using the standard retrieval method. It is expected that this work will allow us to optimize the appropriate characteristic parameters even without avoiding the trial and error fabrications.

5/4/2020 10:35:30 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:57 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng cung cấp cho người học các kiến thức về Cơ sở của quang hình và quang sóng bao gồm: NHững cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng, giao thoa sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:49 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Điện quang): Chương 4 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 4: Từ trường trong chân không cung cấp cho người học các kiến thức: Tương tác từ, từ trường, định lý Gauss đối với từ trường, định lý dòng toàn phần,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:37 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Điện quang): Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2: Vật dẫn trong tĩnh điện trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất của vật dẫn điện ở trạng thái cân bằng tĩnh điện, vật dẫn trong điện trường ngoài, điện dung của một vật dẫn cô lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:52:30 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Điện quang): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 1: Điện trường tĩnh trong chân không cung cấp cho người học các kiến thức: Điện tích, định luật Coulomb, định lý Gauss, liên hệ giữa điện trường và điện thế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:19 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Cảm ứng điện từ - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1: Cảm ứng điện từ có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:12 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Khí lý tưởng - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Khí lý tưởng cung cấp cho người học các kiến thức: Khí lý tưởng, phương trình trạng thái khí lý tưởng, luật phân bố điều năng lượng theo các bậc tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:06 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ hai nhiệt động lực học cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế của nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, nguyên lý thứ 2 nhiệt động lực học, chu trình Carnot và định lý Carnot,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:52:00 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học cung cấp cho người học các kiến thức: Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng, khái niệm về năng lượng, công và nhiệt lượng, nguyên lý thứ nhất nhiệt động học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:51:53 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 3: Cơ học vật rắn cung cấp các kiến thức giúp người học có thể xác định được khối tâm các VR đồng nhất, tính được momen quán tính của VR, giải được bài toán ĐLH VR đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:51:46 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 2: Động lực học cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nêu được các định luật Newwton, các định lý về định lượng, momen định lượng, bản chất và đặc điểm của lực cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:39 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 1: Động học chất điểm cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nêu được khái niệm vận tốc, gia tốc và các công thức xác định vector vận tốc, gia tốc trong các dạng chuyển động, nêu được tính chất các chuyển động đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:33 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Bài mở đầu - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Bài mở đầu: Giới thiệu môn học Vật lý đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Vật lý học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các đại lượng vật lý – đơn vị đo lường, vật lý đại cương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:27 PM +00:00

Bài giảng Vật lý A3: Chương 7 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý A3 - Chương 7: Phản ứng hạt nhân cung cấp cho người học các kiến thức: Các phản ứng hạt nhân, các định luật bảo toàn, phân hạch hạt nhân, lò phản ứng, phản ứng nhiệt hạch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:20 PM +00:00

Bài giảng Vật lý A3: Chương 6 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý A3 - Chương 6: Vật lý hạt nhân cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc hạt nhân, năng lượng liên kết và lực hạt nhân, phân rã phóng xạ, sự cân bằng phân rã phóng xạ,.... Mời casc bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:09 PM +00:00

Bài giảng Vật lý A3: Chương 4 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý A3 - Chương 4: Lý thuyết cổ điển về vật lý nguyên tử cung cấp cho người học các kiến thức: Mẫu nguyên tử Thomson, thí nghiệm Rutherford về tán xạ hạt α, mẫu nguyên tử Rutherford, mẫu nguyên tử Bohr,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:51:02 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 3: Phương trình Schrodinger cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrodinger, hạt trong hố thế một chiều, rào thế - Hiệu ứng đường ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:50:55 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 2: Lưỡng tính sóng - Hạt của vật chất cung cấp cho người học các kiến thức: Giả thiết De Broglie về sóng vật chất, ý nghĩa xác suất của sóng vật chất, hàm sóng và nguyên lý chồng chất trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:50:48 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 1: Tính chất hạt của sánh sáng cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt của vật đen, các định luật phát xạ của VĐTĐ, thuyết lượng tử Planck và thuyết photon Einstein, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:50:36 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Quang học sóng cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở của quang hình và quang sóng, những cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:50:27 PM +00:00

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại: Chương 5 - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng Vật lý đại cương và vật lý hiện đại - Chương 5: Lý thuyết lượng tử của nguyên tử Hydro cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Schrӧdinger, giải phương trình Schrӧdinger bằng phương pháp tách biến,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:50:16 PM +00:00

Thiết kế các video clip song ngữ Việt - Anh hỗ trợ dạy học vật lý phần quang học cho sinh viên trường Đại học An Giang

Bài viết trình bày kết quả thiết kế các video clip song ngữ Việt - Anh hỗ trợ dạy học Vật lý phần Quang học cho sinh viên tại Trường Đại học An Giang. Kết quả thu được bước đầu cho thấy các video clip ứng dụng trong giảng dạy đã thu hút sự chú ý và hứng thú của người học, góp phần giúp cho giờ học trở nên sinh động và hiệu quả hơn.

5/4/2020 3:25:07 PM +00:00

Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 6: Chuyển vị của dầm chịu uốn cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, phương trình vi phân đường đàn hồi, phương pháp tích phân, phương pháp độc lập tác dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:08:45 PM +00:00

Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 5: Uốn phẳng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, nội lực và biểu đồ nội lực, uốn thuần túy phẳng, uốn ngang phẳng, phân loại uốn phẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:04:03 PM +00:00

Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người học một số ví dụ thanh chịu xoắn, khái niệm chung, biểu đồ mômen xoắn, ứng suất trên mặt cắt ngang, biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 2:03:55 PM +00:00