Tài liệu Kĩ thuật Viễn thông

Download tài liệu Kĩ thuật Viễn thông

Một số giải pháp tính toán độ sai lệch tín hiệu trong các mô đun thiết bị đo cao vô tuyến РВЭ của tên lửa KH-35E

Bài viết trình bày một số kết quả trong việc xây dựng giải pháp tính toán và đánh giá tình trạng hoạt động các mô đun trong thiết bị đo cao vô tuyến РВЭ của tên lửa Kh-35E.

5/5/2020 12:20:51 AM +00:00

Tổng hợp hệ thống tự động bù khử nhiễu tạp tích cực trong điều kiện nhiễu không dừng

Một trong những hướng chính được sử dụng rộng rãi trong chống nhiễu tạp tích cực là hình thành các vùng lõm (điểm không) trong giản đồ hướng anten (GĐHA) ra đa về hướng máy gây nhiễu được thực hiện bằng cách sử dụng anten mảng pha thích nghi hoặc bộ tự động bù khử các búp bên.

5/5/2020 12:20:45 AM +00:00

Xây dựng mô hình điều khiển chuyển động dạng Affine cho o UAV Tri-rotors

Bài viết phân tích và biến đổi mô hình động học Tri-rotors để xây dựng mô hình điều khiển dưới dạng affine, từ đó thuận lợi hơn cho việc áp dụng các công cụ điều khiển hiện đại để xây dựng thuật toán điều khiển bay cho UAV Tri-rotors.

5/5/2020 12:20:00 AM +00:00

Khuyến nghị cho xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số ở Việt Nam

Bài viết trên cơ sở tổng hợp lý thuyết và thực trạng về hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số, đã đề xuất một số khuyến nghị cho xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số ở Việt Nam. Một số khuyến nghị cụ thể, bao gồm: Thúc đẩy nghiên cứu về hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số; Nỗ lực kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp kỹ thuật số; Thúc đẩy tập trung hóa.

5/4/2020 10:58:16 PM +00:00

Cách mạng công nghệ trong quản lý vận hành vận tải hành khách công cộng

Trong giai đoạn vừa qua đã có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại được triển khai trong vận hành, phân tích và lập kế hoạch hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC). Các ứng dụng này hỗ trợ quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống, bảo dưỡng thiết bị và phương tiện, và quy hoạch hệ thống góp phần tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khai thác vận hành đường sắt đô thị, tăng hiệu quả phục vụ hành khách. Từ đó bài viết đề xuất mô hình phát triển hệ thống thông tin quản lý vận hành VTHKCC cho Hà Nội.

5/4/2020 10:53:52 PM +00:00

Ứng dụng viễn thám, GIS và các chỉ số không gian nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống giao thông đến quá trình đô thị hóa Hà Nội

Bài báo này chỉ ra được phương pháp tích hợp ảnh viễn thám GIS và các chỉ số không gian để phân tích, định lượng sự ảnh hưởng của vành đai giao thông, các trục giao thông chính đến quá trình đô thị hóa tại Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:53:16 PM +00:00

Non-binary LDPC codes vs. Reed-solomon codes

This paper investigates the potential of non-binary LDPC codes to replace widely used Reed-Solomon (RS) codes for applications in communication and storage systems for combating mixed types of noise and interferences. The investigation begins with presentation of four algebraic constructions of RS-based non-binary quasi-cyclic (QC)-LDPC codes. Then, the performances of some codes constructed based on the proposed methods with iterative decoding are compared with those of RS codes of the same lengths and rates decoded with the harddecision Berlekamp-Massey (BM)-algorithm and the algebraic soft-decision Kotter-Vardy (KV)-algorithm over both the AWGN ¨ and a Rayleigh fading channels. Comparison shows that the constructed non-binary QC-LDPC codes significantly outperform their corresponding RS codes decoded with either the BMalgorithm or the KV-algorithm.

5/4/2020 10:40:12 PM +00:00

Performance evaluation of LDPC codes on PLC channel compared to other coding schemes

In this paper we study how power line communications are affected by different coding techniques. We investigate the case of LDPC coding scheme and its application to the PLC channel. The modulation method applied is BPSK while the transmission technique used is OFDM. We study regular LDPC codes, which is the worst case scenario concerning the performance of LDPC codes. The OFDM symbol size is initially defined at 4096 carriers, since certain characteristics of LDPC codes, like their sparse parity check matrix, imply that a larger block size improves their performance. In this paper, the coding and decoding technique have firstly been applied to a realistic power line channel. The attenuation caused by the PLC channel is derived from actual measurements. We test the performance of LDPC codes of ½ code rate, by means of BER, compared to Reed–Solomon codes of similar code rate and convolutional codes, when they are all applied to the PLC channel and under the same conditions. Additionally, impulsive noise is generated and the system’s performance is tested under the coding schemes mentioned above. Afterwards, we examine how different code rates affect the BER. All the above results are obtained via computer simulations.

5/4/2020 10:40:06 PM +00:00

Lesson Non-Uniform constellations for 64-QAM

Lesson Non-Uniform constellations for 64-QAM present the content: Simulations parameters, Simulation results with phase noise , 64-QAM NUC definition code rate 13/16, 64-QAM NUC definition code rate 3/4...

5/4/2020 10:39:59 PM +00:00

Non-uniform constellations for ATSC 3.0

This paper introduces the concept of a nonuniform constellation (NUC) in contrast to conventional uniform quadrature-amplitude modulation (QAM) constellations. Such constellations provide additional shaping gain, which allows reception at lower signal-to-noise ratios. ATSC3.0 will be the first major broadcasting standard, which completely uses NUCs due to their outstanding properties. We will consider different kinds of NUCs and describe their performance: 2-D NUCs provide more shaping gain at the cost of higher demapping complexity, while 1-D NUCs allow low-complexity demapping at slightly lower shaping gains. These NUCs are well suited for very large constellations sizes, such as 1k and 4k QAM.

5/4/2020 10:39:53 PM +00:00

Four-dimensional coherent signalling – Constellations and rotations

Optical coherent transmission links utilize a fourdimensional (4d) signal space. We review the search for good modulation formats in 4d, as well the properties of these formats under the (subset of all possible) 4d rotations that occur during fiber transmission.

5/4/2020 10:39:47 PM +00:00

Comparative analysis of LDPC and BCH codes error-correcting capabilities

The error-correcting capabilities of regular LDPC (Low Density Parity Check) codes and BCH (Bose-ChaudhuriHocquenguem) codes are examined. The qualitative analysis and the quantitative assessment of error-correcting abilities are performed for LDPC codes with code word length n=1000 bits and BCH codes with code word length n=1023 bits. The code rates of LDPC and BCH codes are determined for a known signal to noise ratio in the gaussian channel; detected code rates are optimal for predefined modulation type and required information reliability on the receiver side.

5/4/2020 10:39:41 PM +00:00

Development of the parallel BCH and LDPC encoders architecture for the second generation digital video broadcasting standards with adjustable encoding parameters on FPGA

This paper proposes a new approach to parallel implementation of BCH and LDPC encoders with adjustable encoding parameters, supporting all the different BCH + LDPC code configurations. The proposed solution is fully backward compatible to legacy decoder on the receiving side.

5/4/2020 10:39:21 PM +00:00

BER comparison between bonvolutional, Turbo, LDPC, and Polar codes

Channel coding is a fundamental building block in any communications system. High performance codes, with low complexity encoding and decoding are a must-have for future wireless systems, with requirements ranging from the operation in highly reliable scenarios, utilizing short information messages and low code rates, to high throughput scenarios, working with long messages, and high code rates.

5/4/2020 10:39:15 PM +00:00

Soi photonic crystal waveguides operating in telecommunication range for integrated circuits

In this report, we present the design and the numerical investigation of the mode property of SOI photonic crystal waveguide (SOI PCWs) operating in telecommunication range, i.e., O-band (1260 – 1360 nm) with TE polarization. The SOI PCWs including conventional W1 and slot SOI PCWs have been designed to exploit two kinds of mode: W1-like and true-slot. For that purpose, the geometric parameters of the SOI PCW with the triangular PhC structure are chosen as follows. The thickness of the silicon slab is fixed at 300 nm, the size of the hole is about 210 nm and the lattice constant is selected of 340 nm. The width of the waveguide is modified from W1 to W1.50 and the width of the slot was selected from 100 nm to 150 nm to engineer the W1-like and true slot modes.

5/4/2020 10:36:26 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 6 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số IIR, các phương pháp tổng hợp lọc số từ bộ lọc tương tự, các bộ lọc tương tự thông thấp, các bộ lọc tương tự thông thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:55:05 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lý tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:59 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chuỗi fourier rời rạc, biến đổi fourier rời rạc, biến đổi fourier nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:53 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi fourier, các tính chất biến đổi fourier, bi ểu diễn hệ thống trong miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:46 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biểu diễn hệ thống trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:40 PM +00:00

Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - ĐH Sài Gòn

Bài giảng Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu ròi rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:34 PM +00:00

Online knowledge sharing in Vietnamese telecommunication companies: An integration of social psychology models

Organizational knowledge is regarded as a key source of sustainable competitive advantages for organizations. Along with the development of information technology, organizations often find many ways to facilitate the online knowledge sharing process. However, the establishment of successful online knowledge sharing initiatives seems to be challenging to accomplish. This study aims to enhance the understanding of the factors that affect employees’ knowledge-sharing behavior in organizations by examining the integration of two social psychology models—the Technology Acceptance Model (TAM) and the Theory of Planned Behavior (TPB). A total of 501 complete responses, from full-time employees in Vietnamese telecommunication companies, were collected and used for data analysis using structural equation modelling.

5/4/2020 6:49:14 PM +00:00

Comparison of designing butterfly typed FFT block in MIMO - OFDM system using pipeline architecture

The paper concentrates on researching the pipeline architecture that utilize only one IFFT block for two antennas, especially butterfly type. Two design schematics are used, including Sysgen and direct Vivado. The first architecture guarantees the function of the signal processing like the latter while using less the resource.

5/4/2020 1:46:35 PM +00:00

Mô hình nhiễu tương quan cho hệ thống mã hóa video phân tán

Bài viết này đề xuất phương pháp mô hình hóa nhiễu tương quan mới thay đổi thích ứng cho các hệ số DC dựa vào đặc tính của chuỗi. Các kết quả thực nghiệm cho thấy hiệu năng của phương pháp đề xuất đã được cải thiện hơn so với mô hình Laplacian trước đây.

5/4/2020 1:45:39 PM +00:00

KSI - phương pháp kết hợp phân cụm với bộ lọc tái lấy mẫu để loại bỏ nhiễu trong dữ liệu mất cân bằng

Bài viết đề xuất phương pháp kết hợp phân cụm với bộ lọc tái lấy mẫu nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề này. Kết quả thực nghiệm trên các bộ dữ liệu tổng hợp và dữ liệu chuẩn quốc tế UCI với các mức độ mất cân bằng đã chỉ ra phương pháp đề xuất nâng cao hiệu quả của thuật toán SMOTE và SMOTE-IPF.

5/4/2020 1:45:07 PM +00:00

Các phương pháp quản lý nhiễu trong truyền thông D2D

Bài viết trình bày việc thực hiện phân tích, đánh giá hai phương pháp quản lý nhiễu: Sử dụng vùng hạn chế nhiễu và sử dụng vùng ngăn chặn nhiễu giữa người dùng D2D và người dùng di động áp dụng cho đường xuống dưới kịch bản mạng di động tái sử dụng tần số một phần (Partial Frequency Reuse - PFR) trên kênh pha-đinh Rayleigh.

5/4/2020 1:44:29 PM +00:00

Kỹ thuật giấu tin vô hình và bảo mật trên video 3D

Bài viết trình bày một giải pháp truyền tin mật an toàn sử dụng kỹ thuật giấu tin trong video 3D (3-Dimension) với tính vô hình cao. Thông tin mật được mã hóa bởi các thuật toán mạnh mẽ trước khi nhúng vào video 3D bằng thuật toán LSB (Least Significant Bit) kết hợp.

5/4/2020 1:43:45 PM +00:00

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch băng tần 700 MHz cho thông tin di động băng rộng phù hợp cho Việt Nam

Bài viết này phân tích xu hướng công nghệ và các phương án quy hoạch băng tần 700 MHz nhằm nhận định phương án quy hoạch phù hợp áp dụng tại Việt Nam.

5/4/2020 1:43:14 PM +00:00

Cải thiện khả năng bám cho bộ điều khiển MRAC của hệ thống điều khiển tốc độ băng tải

Bài viết đề xuất phương pháp cải thiện khả năng bám cho bộ điều khiển MRAC, của một hệ thống điều khiển tốc độ băng tải theo các bước sau: Trước tiên, hiệu chỉnh mô hình tham chiếu của bộ điều khiển MRAC chuẩn, để giảm tần số dao động cao tác động lên tín hiệu điều khiển ngõ vào, khi tăng hệ số thích nghi. Thứ hai, thêm tham số hiệu chỉnh vào luật điều khiển, giảm ảnh hướng của nhiễu có biên độ giới hạn, để bộ điều khiển bền vững,...

5/4/2020 1:42:50 PM +00:00

Cải thiện hiệu năng hệ thống MMW-RoF sử dụng ghép kênh phân cực và phân tập không gian

Bài viết đề xuất một mô hình hệ thống truyền sóng milimet qua sợi quang có cải thiện hiệu năng về mặt dung lượng bằng cách kết hợp kỹ thuật ghép phân chia theo phân cực quang (PDM) và phân tập không gian đa đầu vào đa đầu ra (MIMO).

5/4/2020 1:41:54 PM +00:00