Tài liệu Tâm lý học

Download tài liệu Tâm lý học

Giáo trình Tâm lý học trẻ em (Từ lọt lòng đến 6 tuổi)

Giáo trình Tâm lý học trẻ em (Từ lọt lòng đến 6 tuổi) với các nội dung: tâm lý học và tâm lý học trẻ em; các hiện tượng tâm lý cơ bản; những quy luật cơ bản của sự phát triển tâm lý ở trẻ em; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi hài nhi; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi ấu nhi; đặc điểm phát triển tâm lý lứa tuổi mẫu giáo.

5/4/2020 11:46:09 PM +00:00

Recreation a time for self-improvement

Recreation is an activity that people engage in during their free time. Recreational activities are often done for enjoyment, amusement, or pleasure and are considered to be “fun”. Unlike organized sports, what is generally called recreation in the United States is not expected to encourage competition. For this reason, it is much more spontaneous and serves the individual’s needs beyond the competitive world of work. Nevertheless, much can be learned about the values of Americans from an examination of the kinds of recreation in which they engage.

5/4/2020 7:01:36 PM +00:00

Loneliness and survival of happiness seekers: A conceptualisation with mood-influenced returns on health-dependent active-time

People’s mood improves with their prospects of survival, utility and health and deteriorates with their loneliness. These mood-determinants are affected by the allocation of active-time to social interaction, learning, producing and consuming clean and dirty goods and exercising. In turn, people’s returns on these activities increase with their mood and people’s active time lengthens with their health. In addition to being improved by exercising and good mood, personal health is affected by the state of a commonly shared environment. An observed excessive personal production and/or consumption of dirty goods lowers the individual’s rate of return on social interaction. A two-directional relationship between loneliness, mood and, subsequently, health, active-time and survival is considered. The possibility of a vicious cycle is highlighted. Loneliness adversely affects mood and, in turn, the deterioration of mood adversely affects health and also intensifies loneliness as the mood-influenced return on interaction is diminished. The deterioration of health lengthens rest-time. The lower returns and the shortened active-time reduce interaction. The reduced interaction intensifies loneliness, and so on and so forth. Complexity prevents the derivation of optimal trajectories and strengthens the possibility of reliance on intuition.

5/4/2020 11:14:07 AM +00:00

Biểu hiện tổn thương tâm lý của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn qua xúc cảm, tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội

Bài viết đề cập đến biểu hiện tổn thương tâm lý (TTTL) của trẻ em trong gia đình không toàn vẹn (GĐKTV) qua xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội. Biểu hiện TTTL qua xúc cảm và tình cảm của ba nhóm trẻ “không có TTTL”, “trẻ ở mức ranh giới” và “trẻ TTTL trong GĐKTV” có sự chênh lệch. Trẻ TTTL trong GĐKTV có xúc cảm, tình cảm tiêu cực với gia đình và cuộc sống xã hội nhiều hơn so với hai nhóm còn lại. Số liệu còn cho thấy biểu hiện về xúc cảm và tình cảm của trẻ với gia đình và cuộc sống xã hội có sự khác biệt về cấp học (Sig. = 0.005).

5/4/2020 9:53:50 AM +00:00

Nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành

Nội dung bài viết phản ánh thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu tham vấn tâm lí của phụ nữ bị chồng bạo hành thể hiện ở mức cao, tuy nhiên họ sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lí còn ở mức rất thấp. Phụ nữ bị chồng bạo hành còn gặp khó khăn về tài chính, thời gian và tâm lí ngại ngùng khi sử dụng dịch vụ tham vấn tâm lí.

3/30/2020 4:22:42 PM +00:00

Cảm xúc trong học tập của sinh viên

Cảm xúc trong học tập là những cảm xúc (CX) trực tiếp đối với hoạt động học và thành tích do học tập mang lại. Bốn CX tích cực (thích thú, hi vọng, tự hào, nhẹ nhõm) và năm CX tiêu cực (tức giận, lo lắng, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản) được đánh giá bằng bảng hỏi về CX trong học tập phiên bản Việt Nam (V-AEQ) được thích nghi từ The Achievement Emotional Questionnaire (AEQ). Các trải nghiệm CX của sinh viên (SV) được khảo sát trong ba loại tình huống học tập quan trọng nhất ở đại học (ĐH), đó là các CX có liên quan đến lớp học, đến việc học hoặc thi cử). Mẫu nghiên cứu là 651 SV đang học các trường ĐH phía Nam, Việt Nam. Kết quả cho thấy CX trong học tập của SV đều ở mức cao với các loại CX tích cực, mức trung bình với các loại CX tiêu cực. Riêng SV sư phạm, mức độ CX tiêu cực đều cao hơn so với SV ngoài sư phạm ở tất cả các bối cảnh học tập khác nhau.

3/30/2020 4:20:55 PM +00:00

Thực trạng stress của học viên trường Sĩ quan Lục quân 1

Hoạt động học tập và rèn luyện của người học tại Đại học Trần Quốc Tuấn là một loại hoạt động đặc biệt, diễn ra với cường độ lớn, đòi hỏi tổn thất lớn về thể chất và trí tuệ, khiến sinh viên dễ bị căng thẳng. Khi sinh viên bị căng thẳng, nó sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe của họ, kết quả học tập và đào tạo của họ không cao; Từ đó, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân viên. Trong bài viết, chúng tôi phân tích hiện trạng người học căng thẳng tại Đại học Trần Quốc Tuấn để làm cơ sở ngăn ngừa và khắc phục căng thẳng cho người học.

3/30/2020 4:02:50 PM +00:00

A study of factors affecting online buying behavior of students

Online shopping has been emerged with fresh idea and has created endless opportunities for all. India has ranked in online shopping after Japan and America. This is primarily due to the fact that internet penetration is very fast and secondly the inclination and interest of massive youth population toward online shopping. This paper examines the key factors which affect buying motives of students of MPUAT, Udaipur for online buying or e-shopping.

3/30/2020 3:00:41 PM +00:00

Khó khăn tâm lý của những bà mẹ trong việc chăm sóc con mắc chứng tự kỷ

Bài viết nghiên cứu khó khăn tâm lý của những bà mẹ trong việc chăm sóc con mắc chứng tự kỷ và một số vấn đề nhằm cải thiện tâm lý cho các bà mẹ trong quá trình chăm sóc con.

3/30/2020 9:01:20 AM +00:00

Tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của PG tại thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu các nhân tố tác động của trí tuệ cảm xúc đến căng thẳng trong công việc của PG tại Cần Thơ, mô hình được xây dựng dựa trên lý thuyết nền về trí tuệ cảm xúc của Petrides và Furnham (2001) và kế thừa thang đo của Arora (2011), gồm bốn thành tố thuộc Trí tuệ cảm xúc tác động đến căng thẳng trong công việc của PG tại thành phố Cần Thơ: tính đa cảm, khả năng tự kiểm soát, tính hòa đồng, hạnh phúc.

3/30/2020 6:42:18 AM +00:00

Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non về đặc điểm tâm lý trẻ phổ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ là một khuyết tật phát triển gây ra bởi những khác biệt trong não bộ. Rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ thể hiện tương đối rõ trong giai đoạn trẻ từ 2 đến 6 tuổi - chủ yếu thuộc giai đoạn tuổi mầm non. Việc nhận biết các đặc điểm, biểu hiện của trẻ phổ tự kỷ có thể giúp đưa ra được những dự báo và tìm cách can thiệp sớm nhất có thể. Bài viết phân tích thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non hiện nay về đặc điểm tâm lý trẻ tự kỷ trên cơ sở khảo sát thực tế tại thành phố Đà Nẵng.

3/30/2020 6:15:18 AM +00:00

Một vài nét về tâm lý học tộc người

Bài viết làm rõ khái niệm tâm lý học tộc người, khái quát các hướng tiếp cận nghiên cứu tâm lý tộc người, như phân tâm học (của Sigmund Freud), tâm bệnh học (của George Devereux, Abram Kardiner), văn hóa và nhân cách (của Ruth Benedict, Margaret Mead) cùng các phương pháp nghiên cứu, đồng thời chỉ ra tính khả quan của việc ứng dụng các mô hình nghiên cứu tâm lý tộc người trên thế giới nhằm khắc phục một số hạn chế, tồn tại trong nghiên cứu tâm lý tộc người ở Việt Nam hiện nay.

3/30/2020 6:12:05 AM +00:00

Khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất, ngành Sư phạm, Trường Đại học Sài Gòn

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về những khó khăn tâm lý (TL) trong học tập, giao tiếp và tình cảm của sinh viên năm thứ nhất (năm I), ngành Sư phạm, trường Đại học Sài Gòn. Những khó khăn này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó, những yếu tố tâm lý của bản thân sinh viên là nhiều nhất.

3/30/2020 5:39:20 AM +00:00

Tìm hiểu và vận dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” vào giờ thảo luận trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học dạy học bộ môn Tâm lý - Giáo dục ở Trường Đại học Hùng Vương, chúng tôi bước đầu nghiên cứu và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột “ vào giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương.

3/30/2020 1:36:01 AM +00:00

Kết quả thử nghiệm cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết phân tích kết quả thử nghiệm cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống bạo lực học đường cho học sinh THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thử nghiệm cho thấy đa số khách thể đánh giá cẩm nang là hay và rất hay.

3/29/2020 9:43:05 PM +00:00

Does being a boy or girl matters for personality development? Study of personality of adolescents from different social classes across gender

The present study explored difference in the personality of adolescents from four different social classes of families (Class I, Class II, Class III, and Class IV) of G.B Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand across their gender. Families falling under social class I of the university had parent(s) working as Professor and Associate Professor in the university; those falling under social class II had parent(s) working as Assistant Professor or equivalent and Doctor in the university; those falling under social class III had parent(s) working as Accountant, Supervisor, Lab Technician and Clerk in the university and those falling under social class IV had parent(s) working as Attendant, Driver, Peon, CRC laborer, Gardner and Sweeper. In the present study, forty adolescents were randomly selected from each social class of which 63 were girls and 97 boys making a total of 160 respondents. Respondents from each social class were split across gender to analyze difference in their personality. Adolescent personality was assessed using Multi-dimensional Assessment of Personality Questionnaire (Sanjay Vohra, 1993). The study revealed significant differences in adolescents‟ personality with gender under all social classes. Girls from all social classes were seen to have significantly higher guilt proneness, morality, tension, sensitivity, self-control, social warmth, academic achievement and mental health than their counterparts.

3/29/2020 8:44:47 PM +00:00

Đặc điểm giới tính trẻ thơ

Nội dung bài viết đề cập đến những hiện tượng tâm sinh lý giới tính của trẻ em trước tuổi dậy thì, những trò chơi giới tính thường gặp ở trẻ em và các nguyên tắc ứng xử với trẻ em xoay quanh các nhu cầu tính dục của trẻ.

3/29/2020 8:23:24 PM +00:00

Comparative study of personality among youth in Punjab and Tamilnadu

The present study entitled Comparative study of personality among youth in Punjab and Tamil Nadu was undertaken to assess and compare the personality among youth in everyday life in both states. The sample comprised of 300 young adults, 150 Punjab (75 females and 75 males), 150 Tamil Nadu (75 females and 75 males) aged between 18-20 years studying in Punjab Agricultural University (PAU), Ludhiana and Tamil Nadu Agricultural University (TNAU), Coimbatore. The results revealed that the mean scores of agreeableness character of personality showed a significant difference in at medium and high level in both the states was observed. However, in the case of openness, significant differences were found only at high level. The mean scores for extraversion, agreeableness and openness showed significant differences in youth of both the states.

3/29/2020 7:32:20 PM +00:00

Readership behaviour analysis of working women

Readership survey benefits press to know the preference and reading behavior of readers by assessing reading frequency, reading pattern and reading response which is otherwise hard to measure. The study analyzed the working women’s reading behavior towards “Beti Bachao Beti Padhao” and also identified the recall ability of BBBP issues published in three major newspapers. Most of the respondents were 30-40 years in age (29%) belonged to high caste (50%) was educated up-to graduate level (38%) and were married (60%). Size of family was medium (38%), had farming (42%) as family occupation, monthly income of family was more than 75,000 (38%). Reading behaviour of majority of respondents was high (40%) followed by medium (32%) and low (28%). As recall ability is concerned after one week of news article publishing 44 % of the respondents completely recalled the BBBP issues with the help of newspaper cuttings. Education of respondents was significantly associated with reading behaviour at 5 % level of significance.

3/29/2020 7:04:56 PM +00:00

Khủng hoảng tâm lý học đường: Thực trạng và giải pháp

Hiện nay, nhiều học sinh có biểu hiện rối loạn về tâm lý (lo âu, trầm cảm); rối loạn phát triển và kỹ năng nhà trường (như đọc, viết, tính toán); rối loạn về hành vi (như gây rối, bỏ học, trộm cắp).

3/29/2020 5:41:05 PM +00:00

Một số biểu hiện hành vi giới tính của trẻ mầm non và những điều cần lưu ý

Bài viết này đề cập đến những biểu hiện giới tính của trẻ và đưa ra những lưu ý khi chăm sóc, giáo dục giới tính cho trẻ.

1/13/2020 1:27:42 PM +00:00

Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Tâm lí - Giáo dục - trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bài viết tập trung phân tích thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Tâm lí-Giáo dục từ đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác dạy và học của Nhà trường với yêu cầu của trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng.

1/13/2020 1:27:22 PM +00:00

Một số đặc điểm và ý nghĩa của hoạt động tham quan, dã ngoại đối với sự phát triển tâm lý trẻ mẫu giáo

Hoạt động tham quan, dã ngoại cho trẻ mẫu giáo là một hoạt động nằm trong chương trình giáo dục trẻ của các trường mầm non. Đây là một dạng hoạt động trải nghiệm thực tế, môi trường giáo dục gồm các hoạt động được tổ chức ngoài trời với không gian rộng, nhằm phát huy tối đa thế mạnh tư duy, tưởng tượng trong não bộ của trẻ.

1/13/2020 6:56:01 AM +00:00

Providing manualized individual trauma-focused CBT to unaccompanied refugee minors with uncertain residence status: A pilot study

Unaccompanied refugee minors (URMs) seeking asylum show high rates of post traumatic stress disorder (PTSD), depression and anxiety. In addition, they experience post-migration stresss like an uncertain residence status. Therefore, psychotherapeutic interventions for URMs are urgently needed but have scarcely been investigated up to now.

1/12/2020 11:27:39 PM +00:00

Sibling relationships of female adolescents with nonsuicidal self-injury disorder in comparison to a clinical and a nonclinical control group

Adolescents’ nonsuicidal self-injury (NSSI) leads to distress that affects the whole family system, and siblings are reported to suffer from disrupted family communication and functioning. So far, no studies have examined the quality of relationships between adolescents with NSSI and their siblings.

1/12/2020 11:27:14 PM +00:00

The relationship between the development of social competence and sleep in infants: A longitudinal study

Many reports argue that sleep is important for children’s health, learning, and academic performance. The purpose of this longitudinal study was to examine the association between sleep and the development of social competence in infants.

1/12/2020 11:26:50 PM +00:00

Shaping the future of child and adolescent psychiatry

Child and adolescent psychiatry is in a unique position to respond to the growing public health challenges associated with the large number of mental disorders arising early in life, but some changes may be necessary to meet these challenges.

1/12/2020 11:26:30 PM +00:00

Reduced caregiving quality measured during the strange situation procedure increases child’s autonomic nervous system stress response

Dysfunctional maternal behavior has been shown to lead to disturbances in infant’s regulatory capacities and alterations in vagal reactivity. We aim to investigate the autonomic nervous system (ANS) response of the child during the strange situation procedure (SSP) in relation to the quality of maternal behavior

1/12/2020 11:26:08 PM +00:00

Executive functioning and neurodevelopmental disorders in early childhood: A prospective population-based study

Executive functioning deficits are common in children with neurodevelopmental disorders. However, prior research mainly focused on clinical populations employing cross-sectional designs, impeding conclusions on temporal neurodevelopmental pathways.

1/12/2020 11:25:45 PM +00:00

Mental health and risk behaviors of children in rural China with different patterns of parental migration: A cross-sectional study

One in seven members of China’s population are migrants. There are an estimated 41 million children left behind in rural areas who are living without one or both of their parents. The impact of two - and single-parent migration on child mental health and risk behaviors is unclear.

1/12/2020 11:25:26 PM +00:00