Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Digital technologies make work more demanding

Although ongoing digitalisation of the production and of the service sector is stoking fears of job losses, there are indications that the overall effect on employment will be relatively slight. In fact, the main expectation is that the nature of work will fundamentally change. As the use of digital technologies increases, employees will be able to carry out more demanding tasks. This article uses data from a current additional survey of the BIBB-Establishment-Panel on Qualication and Competence Development to investigate the impacts of the deployment of digital technologies from rms’ point of view.

3/30/2020 1:32:43 AM +00:00

Đồ án Thiết kế khoan bán tự động

Nội dung của tài liệu giới thiệu hệ thống; thiết kế điều khiển; lựa chọn PLC và sơ đồ ghép nối dây; lập trình PLCl. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

3/30/2020 12:03:38 AM +00:00

Thiết kế mạng điện – Hướng dẫn đồ án môn học điện 1

Nội dung của cuốn sách gồm các nội dung: phân tích nguồn và phụ tải; cân bằng công suất trong hệ thống điện; dự kiến các phương án về mặt kỹ thuật; so sánh phương án về kinh tế; sơ đồ nối dây chi tiết cho mạng điện và trạm biến áp; bù kinh tế trong mạng điện; tính toán cân bằng chính xác công suất kháng và tính toán phân bố thiệt bị bù cưỡng bức...

3/29/2020 10:58:51 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức cho hệ truyền động điện công suất lớn

Bài viết này trình bày về bộ nghịch lưu kiểu cầu H nối tầng có 7 mức điện áp, kết hợp với phương pháp điều khiển tựa từ thông rotor, để áp dụng cho một số cơ cấu truyền động điển hình: tải máy bơm/quạt gió, tải nâng hạ.

3/29/2020 9:24:49 PM +00:00

Cải tiến công tác sửa chữa máy xây dựng lắp động cơ đi-ê-zen điện tử

Đề tài này tập trung nghiên cứu các động cơ điện tử đang được sử dụng trên các máy xây dựng hiện nay. Khảo sát công tác sửa chữa các máy lắp loại động cơ điện tử tại các doanh nghiệp lớn và hệ thống thông tin sửa chữa của các hãng chế tạo máy xây dựng.

3/29/2020 9:09:17 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng mạch điều khiển back – to – back giải thuật PI để ổn định nguồn điện trong các phương tiện giao thông vận tải

Bài viết nghiên cứu khả năng ứng dụng mạch Back – to – Back vào các bộ biến đổi năng lượng trên các phương tiện giao thông vận tải, như tàu điện Metro, máy bay và một số ứng dụng kỹ thuật cao khác.

3/29/2020 8:28:15 PM +00:00

Mô hình mô phỏng bộ lọc tích cực 3 pha dưới tác động của tải phi tuyến

Trong bài viết này, một mô hình đơn giản về Bộ lọc tích cực trong hệ thống có tải phi tuyến ba pha được đề xuất. Sơ đồ điều khiển bộ lọc là điện áp đầu ra bộ nghịch lưu làm việc như là nguồn cung cấp điện AC.

3/29/2020 8:17:31 PM +00:00

Xây dựng mô hình vật lý của pin mặt trời với vật liệu Perovskite

Perovskites đang hứa hẹn các vật liệu hấp thụ thế hệ tiếp theo cho các tế bào năng lượng mặt trời có chi phí thấp và hiệu quả cao. Mặc dù các tế bào perovskite được cấu hình tương tự như các tế bào năng lượng mặt trời cổ điển, vận hành của chúng cũng có những đặc thù và đòi hỏi sự phát triển của một mô hình vật lý mới để nghiên cứu những tính chất, từ đó tối ưu hóa các tế bào và nâng cao hiệu suất của tấm pin. Bài báo này phát triển một mô hình phân tích dựa trên cơ sở vật lý để mô tả hoạt động của các loại pin mặt trời perovskite khác nhau, tính đến các đặc tính không đồng nhất, với các lớp vận chuyển lọc lựa điện tích và bộ thu điện tích phụ thuộc điện áp. Mô hình này sẽ cho phép các nhà thực nghiệm mô tả các thông số chính của các tế bào hiện có, hiểu đặc tính nút cổ chai hiệu suất và dự đoán hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời perovskite và gợi mở các bước tiếp theo cho sự phát triển công nghệ tế bào mặt trời perovskite.

3/29/2020 6:30:13 PM +00:00

Electric motor designs with skewing structure to minimize torque ripple

In this paper, the skewing slot is considered for the permanent surface mounted brushless DC motor for eliminating torque ripples. In order to observe the skewing stator effect, the stator lamination layers are skewed with different angles. With determined skewing angle, the cogging torque will theoretically reduce and the harmonic components of the flux density space are reduced, as well.

3/29/2020 6:30:07 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng khởi động của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp 3 PHA, 2,2kW

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp có hiệu suất cao đáp ứng các tiêu chuẩn đối với động cơ điện chắc chắn sẽ là giải pháp thế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc trong tương lai. Nhưng khó khăn lớn nhất của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp vẫn là quá trình khởi động. Trong quá trình vận hành, đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như: Nhiệt độ, vật liệu chế tạo, loại tải,... Bài báo trình bày nghiên cứu và đánh giá khả năng khởi động của đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp 2,2kW tại dải nhiệt độ môi trường làm việc thông thường của động cơ. Từ kết quả thu được bài báo đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng khởi động cho đồng bộ nam châm vĩnh cửu khởi động trực tiếp trong thiết kế và vận hành.

3/29/2020 6:30:01 PM +00:00

Nâng cao hiệu suất pin năng lượng mặt trời kết hợp với hệ thống bơm nước tưới

Các hệ thống pin mặt trời công suất vừa và nhỏ có thể vận hành độc lập sẽ là những hệ thống năng lượng điện phù hợp cho việc cung cấp điện cho các vùng mà lưới điện khó có thể cung cấp được. Bài báo này đề xuất phương pháp nghiên cứu tối đa hóa công suất hệ thống mặt trời công suất nhỏ và vận hành độc lập dùng trong bơm nước tưới tiêu bằng cách vừa biến đổi điện áp vừa thay đổi tổng trở tải. Kết quả nghiên cứu ban đầu đã được thực nghiệm dựa trên mô phỏng trên PSIM và một mô hình thực tế sử dụng 3 động cơ DC.

3/29/2020 6:29:55 PM +00:00

Một giải thuật lập lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang

Bài viết đề xuất một giải thuật lập lịch với phương pháp dự đoán dựa trên tải lưu lượng đến của các chùm để phân bổ tài nguyên bước sóng hợp lý cho các lớp ưu tiên trong mạng OBS.

3/29/2020 5:46:17 PM +00:00

Điều khiển tối ưu trực tuyến cho các hệ phi tuyến liên tục

Bài viết này trình bày vấn đề của luật điều khiển tối ưu thích nghi cho các hệ phi tuyến với nhiễu đầu vào và các tham số chưa biết. Mục tiêu chính là tìm ra luật điều khiển tối ưu thích nghi dựa trên phương pháp quy hoạch động thích nghi (Adaptive Dynamic Programming (ADP)), trong đó qui hoạch động thích nghi online (Online Adaptive Dynamic Programming (OADP)) là giải thuật được phân tích và thiết kế và nó có thể ổn định hệ thống vòng kín.

3/29/2020 5:44:15 PM +00:00

Non-redundant spherical near field to far field transformation for a volumetric antenna in offset configuration

The development of fast Near-Field (NF) measurement techniques allowing the precise determination of the Far-Field (FF) radiation features of an antenna is becoming more and more challenging nowadays.

3/29/2020 12:35:11 PM +00:00

Shape adaptable medical multimedia processing

In this paper, we have proposed shape adaptable watermarking approaches for medical multimedia processing systems. The medical images generated by X-rays, MRI and CT modalities are used in our experiments to test proposed approaches. In addition, these approaches were tested under different kinds of signal processing and geometric attacks.

3/29/2020 12:35:04 PM +00:00

Multilayer neural network with synapse based on two successive memristors

Synapse based on two successive memristors builds the synaptic weights of the artificial neural network for training three-bit parity problem and five-character recognition.

3/29/2020 12:34:57 PM +00:00

Mechanical and electromagnetic analysis of high speed motor generator for electric turbo compounding system

Recently, environment friendly technologies are being introduced as global warming is rapidly progressing. One of the effective way to reduce the problem, Electric Turbo Compounding System has been researched globally. With this system, about 30% exhaust gas can be recycled as a power source.

3/29/2020 12:34:51 PM +00:00

Experimental design and verification of extended state observers for magnetic levitation system based on PSO

This work presents analysis, design and implementation of two schemes of Extended State Observer (ESO) to estimate the position, velocity and unmeasurable states for magnetic levitation systems, Linear ESO (LESO) and Nonlinear ESO (NESO).

3/29/2020 12:34:45 PM +00:00

Battery losses in a MMC for BEVS application

This paper analyses the Modular Multilevel Converter (MMC) topology, where each individual Sub Module (SM), in half bridge configuration, is directly fed by an elementary electrochemical cell.

3/29/2020 12:34:38 PM +00:00

Survey of big data role in smart grids: definitions, applications, challenges, and solutions

This paper provides a literature review on smart grids and big data. Smart grid refers to technologies used to modernize the energy delivery of traditional power grids, using intelligent devices and big data technologies.

3/29/2020 12:34:32 PM +00:00

Design of power density improvement by applying novel shape of slit and notch to outer rib of rotor of spoke type permanent magnet synchronous motor

In this study, improvement of power density by applying novel shape of slit and notch to outer ribs of a rotor that reduces magnetic flux leakage in outer rib and increases air-gap magnetic flux density for spe PMSM for a washing machine, was investigated.

3/29/2020 12:34:25 PM +00:00

A study on the design of an outer rotor and spoke type PMSM for improving power density

This paper proposes an outer rotor and spoke-type permanent magnet synchronous motor (outer rotor spoke-type PMSM) to increase the power density compared to the inner rotor spoke-type permanent magnet synchronous motor(inner rotor spoke-type PMSM) used in washing machines.

3/29/2020 12:34:19 PM +00:00

The calculation and optimization research of renewable energy investment efficiency under uncertain conditions

In the renewable energy investment market, there are risks such as fossil fuel price fluctuations, environmental risks caused by pollutant emissions, electricity price fluctuations caused by energy policies, and so on, which bring certain difficulties to measure the investment efficiency.

3/29/2020 12:34:12 PM +00:00

Minimum delay congestion control in differentiated service communication networks

This paper presents a minimum delay congestion control in differentiated Service communication networks. The premium and ordinary passage services based fluid flow theory is used to build the suggested structure in high efficient manage.

3/29/2020 12:34:06 PM +00:00

Improvement of carrier power to third order intermodulation distortion power ratio for a power amplifier at 5.25 GHz using LINC method

This paper focuses on improving the power amplifier linearity for wireless communications. The use of a single branch of a power amplifier can produce high distortion with low efficiency.

3/29/2020 12:33:59 PM +00:00

On the use of 6th order tunable complementary metal oxidesemiconductor varactor based filter in ultra wideband low noise amplifier

The plethora of the emerged radio frequency applications makes the frequency spectrum crowded by many applications and hence the ability to detect specific application’s frequency without distortion is a difficult task to achieve.

3/29/2020 12:33:53 PM +00:00

Protecting distance between radar stations and UHV power transmission lines

With the construction of UHV (Ultra-High Voltage) transmission lines and radar stations, the interference of UHV transmission lines to air intelligence radar stations has become increasingly prominent.

3/29/2020 12:33:47 PM +00:00

Formulizing the fuzzy rule for takagi sugeno model in network traffic control

Nowadays, fuzzy logic theory is a popular approach to control network variables in engineering problems such as computer and communication networking. In this research, we formulize a new fuzzy logic-based rule for an important engineering application, i.e., traffic control of communication networks.

3/29/2020 12:33:40 PM +00:00

Hardware and software co-design of arabic alphabets recognition platform for blind and visually impaired persons

This paper has been an attempt towards the development of an OCR for Arabic Alphabets dedicated to blind and visually impaired persons.

3/29/2020 12:33:34 PM +00:00

Optimal power flow using an improved hybrid differential evolution algorithm

In this paper, an improved hybrid differential evolution (IHDE) algorithm based on differential evolution (DE) algorithm and particle swarm optimization (PSO) has been proposed to solve the optimal power flow (OPF) problem of power system which is a multiconstrained, large-scale and nonlinear optimization problem.

3/29/2020 12:33:28 PM +00:00