Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 4: Phóng điện trong điện trường không đều trong chất khí cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện dòng điện tử, phóng điện trong điện trường không đều, phóng điện vầng quang trên dây truyền tải cao áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:31 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 3: Áp lực điện trường cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, các công thức tính toán điện trường, tính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, độ dẫn điện của vật liệu cách điện, phân bố điện trường của một số hệ thống thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:24 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 2: Tổng quan về hệ thống cách điện cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cách điện bằng không khí-hở, hệ thống cách điện bằng khí kín, hệ thống cách điện bằng chất lỏng và chất rắn tẩm chất lỏng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:18 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật cao áp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về điện áp cao, lịch sử phát triển điện áp truyền tải, các loại áp lực (stress) tác động lên hệ thống cách điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:11 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 8 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 8: Tính toán dòng ngắn mạch cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về ngắn mạch, qui tắc chung tính toán ngắn mạch, quá trình quá độ trong mạch ba pha đơn giản,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:45 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 7: Bù công suất phản kháng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa nâng cao hệ số công suất, các biện pháp nâng cao hệ số công suất, xác định dung lượng bù kinh tế tại các hộ tiêu thụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:53:39 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 6 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 6: Xác định tiết diện dây dẫn cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn theo điều kiện phát nóng, lựa chọn theo điều kiện phát nóng do ngắn mạch, lựa chọn theo tổn thất điện áp cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:53:32 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 5 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 5: Tính toán điện trong mạng cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ thay thế mạng điện, tổn thất công suất và điện năng, tổn thất điện áp trong mạng điện, tính toán mạng điện kín,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:26 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 4 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 4: Sơ đồ cung cấp điện và trạm biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Các yêu cầu chung với sơ đồ cung cấp điện, trạm biến áp, đo lường và kiểm tra trạm biến áp, lựa chọn cấp điện áp cho hệ thống cung cấp điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:20 PM +00:00

Bài giảng Cung cấp điện: Chương 2 - Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện cung cấp cho người học một số khái niệm về phụ tải điện, đặc tính phục tải điện, phương pháp xác định phụ tải tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:13 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, phương trình đặc trưng của máy biến áp, mạch điện thay thế máy biến áp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:06 PM +00:00

Thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân MRI (Magnetic Resonance Image)

Bài viết trình bày các thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân MRI: cơ sở phương pháp; nguyên lý tạo ảnh; gradient; cấu tạo thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân MRI.

5/4/2020 3:30:03 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp 1 pha (TT 2017)

Phần tiếp theo bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp 1 pha cung cấp cho người học các kiến thức: Các chế độ hoạt động của máy biến áp, giản đồ năng lượng và hiệu suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 1:59:49 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp 1 pha (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp 1 pha cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, cấu tạo máy biến áp 1 pha, các định luật điện từ, các chế độ hoạt động của máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 1:59:41 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 9: Máy điện DC (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 9: Máy điện DC cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện một chiều, nguyên lý hoạt động, phân loại và mạch tương đương máy điện DC, hiệu suất và giản đồ năng lượng, các đặc tính động cơ DC. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 1:59:35 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 2: Mạch điện hình Sin (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 2: Mạch điện hình Sin cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hàm hình Sin, áp hiệu dụng và dòng hiệu dụng, biểu diễn áp Sin và dòng Sin bằng Vector, quan hệ áp dòng của tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 1:59:28 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Tổng quan về mạch điện (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Tổng quan về mạch điện cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần của mạch điện, cấu trúc của mạch điện, các đại lượng đặc trưng cho tính chất của mạch điện, các phần tử mạch, các định luật cơ bản của mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 1:59:22 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 8: Máy phát điện đồng bộ (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 8: Máy phát điện đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của máy phát điện đồng bộ, nguyên lý hoạt động, phản ứng phần ứng, các thông số định mức của máy phát, độ thay đổi điện áp khi mang tải, các đặc tính của máy phát điện đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 1:59:15 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện 3 pha (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện 3 pha cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng, phương pháp giải mạch 3 pha, nguồn áp 3 pha đấu Y,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 1:59:08 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 7: Động cơ không đồng bộ 3 pha (2017)

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 7: Động cơ không đồng bộ 3 pha cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, cấu tạo động cơ cảm ứng ba pha, các định luật điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 1:59:01 PM +00:00

Tái cấu hình lưới điện phân phối có tải không cân bằng với hàm mục tiêu giảm tổn thất công suất

Bài viết này trình bày thuật toán PSO để tái cấu hình lưới điện phân phối ba pha hình tia không cân bằng nhằm giảm thiểu tổn thất công suất với công cụ tính toán phân bố công suất là phương pháp Backward/Forward cải tiến.

5/4/2020 1:47:00 PM +00:00

Ứng dụng máy học vector hỗ trợ SVM trong dự đoán cơn động kinh

Bài viết đề xuất một phương pháp sử dụng máy học vector hỗ trợ SVM (Support Vector Machine) để dự đoán cơn động kinh dựa trên các bản ghi tín hiệu điện não đồ EEG (Electroencephalography). Phương pháp này sử dụng các đặc trưng đơn biến của tín hiệu EEG nhằm phân loại bốn trạng thái tín hiệu EEG (bình thường, tiền động kinh, động kinh và sau động kinh).

5/4/2020 1:46:53 PM +00:00

Mô phỏng và phân tích lan truyền sóng hài trên đường dây truyền tải kết nối bù dọc có điều khiển

Bài viết ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trên miền sóng hài để mô phỏng và khảo sát ảnh hưởng của TCSC trong việc lan truyền sóng hài trong lưới điện.

5/4/2020 1:46:28 PM +00:00

Điều khiển bám cộng hưởng trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện

Bài viết đề xuất phương pháp điều khiển bám cộng hưởng nhằm nâng cao hiệu suất của bộ nghịch lưu tần số cao trong hệ thống sạc động không dây cho xe điện. Mạch bù LCC được thiết kế nhằm tối đa hiệu suất truyền và tạo điều kiện chuyển mạch mềm cho van MOSFET của nghịch lưu.

5/4/2020 1:46:22 PM +00:00

Về hiệu ứng Casimir

Tài liệu trình bày về biểu thức lực Casimir - Polder giữa hai bản mặt dẫn điện lý tưởng; nói thêm về regulator; về hàm zeta Riemann; vài gợi mở về ứng dụng của hiệu ứng Casimir.

5/4/2020 8:53:08 AM +00:00

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 26: Analyzing Complex Amplifiers

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 26: Analyzing Complex Amplifiers. The following will be discussed in this chapter: Two­-port hand analysis, Multi­Stage Amplifier Analysis, BiCMOS Voltage Amplifier, Frequency Response, Bode Plot, Large Signal DC Analysis.

3/30/2020 3:17:37 PM +00:00

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 25: Multistage Amplifiers (II) - DC voltage and current sources

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 25: Multistage Amplifiers (II) - DC voltage and current sources. The following will be discussed in this chapter: DC Voltage Sources, DC Current Sources and Sinks.

3/30/2020 3:17:30 PM +00:00

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 24: Multistage Amplifiers (I)

The following will be discussed in this chapter: Introduction, CMOS multi-stage voltage amplifier, BiCMOS multistage voltage amplifier, BiCMOS current buffer, coupling amplifier stages.

3/30/2020 3:17:20 PM +00:00

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 23: Frequency Response of Amplifiers (III) - Other amplifier stages

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 23: Frequency Response of Amplifiers (III) - Other amplifier stages. The following will be discussed in this chapter: Frequency response of the common­drain amplifier, frequency response of the common­-gate amplifier.

3/30/2020 3:17:05 PM +00:00

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 22: Frequency Response of Amplifiers (II)

Lecture Microelectronic devices and circuits - Lecture 22: Frequency Response of Amplifiers (II). The following will be discussed in this chapter: Full Analysis, miller approximation, open circuit time constant.

3/30/2020 3:16:57 PM +00:00