Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 – ĐH CNTT

Chương này trình bày về mạch tổ hợp và các mạch khác. Nội dung trình bày gồm có: Mạch giải mã (Decoder)/ mạch mã hoá (Encoder), mạch giải mã nhị phân (Binary Decoders), ghép mạch giải mã, ứng dụng của mạch giải mã,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:56:14 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 – ĐH CNTT

Chương 5: Mạch tổ hợp - mạch tính toán số học. Trong chương này, người học sẽ học về: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:56:04 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập – ĐH CNTT

Chương này ôn tập lại các kiến thức cơ bản của các chương trước như: Tín hiệu tương tự, Tín hiệu số khác nhau như thế nào? Mạch tương tự và Mạch số khác nhau như thế nào? Quy trình thiết kế một mạch số, phương pháp chuyển đổi qua lại giữa các hệ thống số, phương pháp biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng số nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:55:55 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.2 – ĐH CNTT

Chương này tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về bìa Karnaugh. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phương pháp rút gọn bìa Karnaugh, bìa Karnaugh 2 biến, bìa Karnaugh 3 biến, bìa Karnaugh 4 biến, bìa Karnaugh 5 biến, biểu thức mang giá trị tùy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:55:46 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 4.1 – ĐH CNTT

Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 4.1: Bìa karnaugh. Chương này sẽ học về: Phương pháp đánh giá ngõ ra của một mạch logic cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ biểu thức đại số cho trước, phương pháp thiết kế một mạch logic từ yêu cầu cho trước, các phương pháp để đơn giản/tối ưu một mạch logic.

5/9/2019 1:55:36 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.2 – ĐH CNTT

Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 3.2 tiếp tục cung cấp cho người học kiến thức về đại số boolean và các cổng logic. Nội dung chương này sẽ phân tích giá trị ngõ ra của một mạch số. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:55:26 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3.1 – ĐH CNTT

Chương 3 - Đại số boolean và các cổng logic. Chương này sẽ học về đại số boolean với đặc điểm là chỉ thực hiện trên hai giá trị/trạng thái 0 (OFF) và 1 (ON) nên rất phù hợp với việc biểu diễn và tính toán trong các mạch logic Số. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:55:15 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.2 – ĐH CNTT

Bài giảng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phép tính số nhị phân không dấu như phép cộng, phép nhân, phép trừ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:55:06 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2.1 – ĐH CNTT

Chương 2 - Các dạng biểu diễn số. Chương này gồm có những nội dung chính: Tổng quan, các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số phân số thập phân dưới dạng nhị phân, các phép tính số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, biểu diễn các loại số khác.

5/9/2019 1:54:57 PM +00:00

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 – ĐH CNTT

Chương 1 giới thiệu chung về môn học Nhập môn mạch số. Mục tiêu của môn học này nhằm giúp người học hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng (gate level) và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic), thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự, phân tích được các mạch logic số từ đơn giản đến phức tạp, biết sử dụng các công cụ (tools) hỗ trợ và các Kit thực hành trong thiết kế logic Số.

5/9/2019 1:54:45 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

Chương này giúp người học nắm được: Khái niệm và phân loại mạng hai cửa, phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa, cách ghép nối các mạng hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:54:36 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 5 - Trịnh Lê Huy

Chưng 5 trình bày những nội dung chính sau: Hệ nhiều pha, mạch 3 pha đối xứng, mạch 3 pha bất đối xứng, công suất tải 3 pha, đo công suất tải 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:54:27 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 4 - Trịnh Lê Huy

Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức sau: Cách phân tích một mạch điện chứa phần tử hỗ cảm, cách phân tích một mạch điện dựa trên định lý Thevenin, cách phân tích một mạch điện dựa trên định lý Norton. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:54:17 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

Chương 3 trình bày những nội dung chính sau: Cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng nhánh, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp thế nút, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng mắt lưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:54:09 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 2 - Trịnh Lê Huy

Chương 2 sẽ giới thiệu: Cách phân tích một bài toán xác lập; cách vận dụng các định luật Ohm, Kirchhoff vào bài toán xác lập; cách sử dụng đồ thị vector để giải bài toán xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

5/9/2019 1:53:59 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 1 - Trịnh Lê Huy

Chương 1 trình bày những nội dung chính: Tổng quan về môn học, mục tiêu và nội dung của môn học, kế hoạch giảng dạy, mạch điện và mô hình, các phần tử mạch cơ bản, các định luật cơ bản, các phép biến đổi tương đương đơn giản, phương pháp giải mạch dùng các định luật cơ bản.

5/9/2019 1:53:48 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 11 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Khái niệm mạch lọc tích cực, Mạch lọc tích cực thông thấp, mạch lọc tích cực thông cao, mạch lọc tích cực thông dải, mạch lọc tích cực triệt thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:53:38 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 10 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Mạch lọc, khái niệm và phân loại mạch lọc, đáp ứng tần số của mạch lọc, mạch lọc thụ động sử dụng RC. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

5/9/2019 1:53:26 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 9 - Trương Văn Cương

Nội dung chương 9 trang bị cho người học: Hiểu và vận dụng được mạch đa hài, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo sóng sin sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch dao động tạo xung sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:53:15 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 8 - Trương Văn Cương

Chương này có thể giúp người học: Hiểu và vận dụng được mạch so sánh sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch cộng/trừ sử dụng Op-Amp, hiểu và vận dụng được mạch vi phân/tích phân sử dụng Op-Amp. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:53:05 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 6, 7 - Trương Văn Cương

Chương 6, 7 - Mạch khuếch đại thuật toán Op-Amp. Chương này trình bày những nội dung: Cấu tạo và đặc tính của Op-Amp, các chế độ hoạt động của Op-Amp, các thông số cơ bản của Op-Amp, mạch hồi tiếp âm, mạch khuếch đại thuật toán sử dụng hồi tiếp âm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:52:54 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 5 - Trương Văn Cương

Chương 5 - Transistor Hiệu ứng trường FET. Chương này trình bày những nội dung chính: Cấu tạo, đặc tính JFET; phân cực JFET; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh liên tục; cấu tạo, đặc tính và phân cực MOSFET kênh gián đoạn.

5/9/2019 1:52:41 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 4 - Trương Văn Cương

Chương 4 phân tích các mạch khuếch đại. Chương này trình bày những nội dung chính như: Mạch khuếch đại căn bản, mạch khuếch đại CE, mạch khuếch đại CB, mạch khuếch đại CC. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:52:30 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 3 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Cấu tạo của Transistor, nguyên lý hoạt động, đặc tính Transistor, cách phân cực Transistor, phân tích tín hiệu lớn và đặc tính dòng áp, phân tích tín hiệu nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/9/2019 1:52:16 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 2 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày về linh kiện bán dẫn với những nội dung chính như: Vật liệu bán dẫn, chuyển tiếp P-N, cấu tạo của Diode, nguyên lý hoạt động, đặc tính Diode, mô hình Diode, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

5/9/2019 1:52:04 PM +00:00

Bài giảng Các thiết bị và mạch điện tử: Chương 1 - Trương Văn Cương

Chương này trình bày những nội dung kiến thức như: Tổng quan về môn học Thiết bị và mạch điện tử, mục tiêu và nội dung môn học, kế hoạch giảng dạy, ôn lại kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

5/9/2019 1:51:52 PM +00:00

Phương pháp bù dịch tần Doppler dựa trên chuỗi tín hiệu hình sin cho hệ thống OFDM truyền thông tin dưới nước

Bài viết đề xuất một phương pháp dùng để tính toán và bù dịch tần Doppler cho hệ thống thông tin dưới nước sử dụng công nghệ OFDM. Việc tính toán bù dịch tần Doppler trong bài viết được thực hiện qua hai bước. Bước thứ nhất là tính toán thô thông qua việc sử dụng sóng mang gắn vào phần cuối của mỗi khung tín hiệu phát. Ở bước này, dựa trên tín hiệu sóng mang gắn vào có thể tính toán được những sai lệch tần số giữa bên thu và phát do sự chuyển động tương đối giữa bên thu và phát gây ra hiệu ứng Doppler.

5/9/2019 12:08:58 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp cân bằng pha của lưới điện làm việc trong chế độ không đối xứng sử dụng các phần tử kháng trong hệ thống điện

Bài viết tập trung tập trung đánh giá hiệu quả của phương pháp cân bằng pha, sử dụng các phần tử kháng, sử dụng công cụ mô phỏng hệ thống điện PCSCAD.

5/9/2019 12:06:10 PM +00:00

Kết hợp Rubrics và CDIO trong xây dựng đề cương học phần ở trường đại học

Bài viết trình bày quy trình xây dựng, cấu trúc đề cương học phần khi kết hợp CDIO và Rubrics, đồng thời vận dụng xây dựng đề cương học phần Lí thuyết mạch điện - CE121.

4/25/2019 3:01:38 PM +00:00

An empirical study on predictors of green sustainable software practices in Malaysian electronic industries

The survey data aimed to verify each of the identified predictors that influence sustainable software practice applications. Descriptive and inferential statistical results from the survey data show that each of the predictors is significant and do influence sustainable software development. The finding from this study provides insights to electronic industries in implementing sustainable software practice applications.

4/25/2019 2:56:23 PM +00:00