Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Nghiên cứu, chế tạo la bàn từ số đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn tín hiệu hàng hải

Bài viết này đề xuất một phương pháp mới trong chế tạo một thiết bị la bàn từ có giá thành rẻ trên cơ sở ứng dụng kỹ thuật số để đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn tín hiệu cho ngành hàng hải.

7/2/2019 9:00:01 PM +00:00

Nghiên cứu đề xuất phương pháp lựa chọn ENC ở các khu vực có dữ liệu chồng lấn trong công tác sản xuất hải đồ hàng hải điện tử tại Việt Nam

Bài viết đề cập đến lợi ích của việc sử dụng hải đồ điện tử (ENC) trong việc dẫn tàu an toàn, đồng thời giới thiệu công tác sản xuất hải đồ điện tử trong nước. Tuy nhiên, việc đánh giá độ chính xác cũng như chất lượng của hải đồ điện tử sản xuất trong nước khi có vùng chồng lấn giữa các đơn vị sản xuất trong nước và nước ngoài gặp nhiều khó khăn và hạn chế.

7/2/2019 8:56:21 PM +00:00

Mô hình hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy

Trạm phát điện tàu thủy đảm bảo việc cung cấp năng lượng điện liên tục cho các phụ tải, hệ thống điện trên tàu thủy, theo từng chế độ công tác của tàu. Đặc điểm của phụ tải là hàm biến đổi ngẫu nhiên không theo quy luật, do đó đòi hỏi phải xây dựng hệ thống điều khiển tự động toàn phần trạm phát điện tàu thủy, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tối ưu về năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong vận hành khai thác và đảm bảo an toàn cho hàng hóa, thiết bị và con người.

7/2/2019 8:55:26 PM +00:00

Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ

Phụ tải điện năng của hệ thống điện có đặc điểm là biến thiên theo thời gian, biến thiên ngẫu nhiên và phụ thuộc vào chế độ làm việc, vùng hoạt động và các yếu tố khác. Do vậy, trong quá trình hoạt động của hệ thống điện, thường xuyên xảy ra sự thay đổi tải, làm cho hệ thống điện liên tục chuyển từ chế độ xác lập này sang chế độ xác lập khác.

7/2/2019 8:55:17 PM +00:00

Thiết kế bộ điều khiển Adaptive Backstepping cho truyền động điện không đồng bộ có bão hòa từ thông

Bài viết đề xuất một phương pháp mới trong cấu trúc mô hình toán điều khiển của động cơ không đồng bộ khi xét tới hiện tượng bão hòa từ thông. Trên cơ sở mô hình phi tuyến này mô hình dòng stator của động cơ được tuyến tính hóa chính xác và tách kênh trực tiếp.

7/2/2019 8:55:06 PM +00:00

Hòa đồng bộ tự động các máy phát điện tàu thủy

Trạm phát điện tàu thủy trong quá trình hoạt động thường xuyên phải thực hiện việc hòa đồng bộ giữa các máy phát điện khi chúng công tác song song. Việc hòa đồng bộ các máy phát điện với nhau đòi hỏi thông số về điện áp, tần số, góc pha điện áp giữa máy phát điện và lưới phải nằm trong dải cho phép và vấn đề chọn thời điểm hòa đồng bộ là vô cùng quan trọng, nếu chọn thời điểm hòa đồng bộ không chính xác có thể dẫn đến mất điện toàn tàu, gây ra tình huống nguy hiểm cho con người, hàng hóa, thiết bị và con tàu

7/2/2019 8:53:29 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số siêu âm đến độ hạt niken khi gia công bằng tia lửa điện kết hợp với siêu âm

Bài viết đã thực hiện một số thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số sóng siêu âm đến đường kính hạt niken khi gia công bằng hệ thống tia lửa điện kết hợp với sóng siêu âm. Kết quả đưa ra được mối quan hệ giữa công suất và tần số siêu âm với đường kính hạt niken.

7/2/2019 8:53:16 PM +00:00

The approximate conditions to consider a linear antenna as an electric dipole

According to the antenna theory, a linear antenna and an electric dipole are the two different concepts. An electric dipole is the primary radiation element with simple characteristics, and a linear antenna is an antenna commonly used in telecommunication systems of which properties depends on the size.

6/9/2019 9:21:35 PM +00:00

Xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

Việc nhận dạng và phân tích các rủi ro là rất quan trọng giúp các nhà quản lý đưa ra các phương án hạn chế, giảm thiểu những rủi ro và giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư vào các dự án. Bài viết này sẽ xác định mức độ ảnh hưởng và xếp hạng mức độ ảnh hưởng của 28 yếu tố rủi ro này đến chi phí đầu tư xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

6/9/2019 8:07:32 PM +00:00

Nghiên cứu cơ chế giá điện nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện

Bài viết đưa ra cơ sở khoa học, từ đó lựa chọn phương thức vận hành các hồ thủy điện điều tiết dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn thủy điện, góp phần giảm căng thẳng trong huy động nguồn và giảm chi phí cho toàn hệ thống.

6/9/2019 8:02:41 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 18 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 18 includes the following content: DSP applications, DSP features, addressing modes, standard DSP alternatives, architectural partitioning,... Inviting you refer.

6/9/2019 7:54:31 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 17 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems - Chapter 17: Low-power design includes content as: VLSI digital signal processing systems, power consumption in DSP, power dissipation, CMOS power consumption, dynamic power consumption, switching activity (α), increased switching activity due to glitching,…

6/2/2019 11:56:10 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 15 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems, chapter 15, 16 includes contents: Multiple constant multiplication (MCM), linear transformations, polynomial evaluation, sub-expression sharing in digital filters, using 2 most common sub-expressions in CSD representation.

6/2/2019 11:56:02 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 14 - Keshab K. Parhi

Chapter 14 includes content: Redundant number representations, hybrid radix-2 addition, hybrid radix-2 subtraction, hybrid radix-2 addition/subtraction, signed binary digit (SBD) addition/subtraction, maximally redundant hybrid radix-4 addition,...

6/2/2019 11:55:56 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 13 - Keshab K. Parhi

Chapter 13 - Bit level arithmetic architectures. This chapter includes content: Parallel multipliers, parallel multiplication with sign extension, baugh-wooley multipliers, parallel multipliers with modified booth recoding, interleaved floor-plan and bit-plane-based digital filters, design of bit-serial multipliers using systolic mappings,...

6/2/2019 11:55:48 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 11 - Keshab K. Parhi

Chapter 11 - Scaling and round-off noise includes content: Scaling and round-off noise; state variable description of digital filters; scaling and round-off noise computation; round-off noise computation using state variable description; slow-down, retiming, and pipelining.

6/2/2019 11:55:40 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 10 - Keshab K. Parhi

Chapter 10 introduce the pipelined and parallel pecursive and adaptive filters. This chapter includes content: Pipelining in 1st-Order IIR Digital Filters, Pipelining in Higher-Order IIR Digital Filters, Parallel Processing for IIR Filters, Combined Pipelining and Parallel Processing for IIR Filters.

6/2/2019 11:55:32 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 9 - Keshab K. Parhi

Strength reduction leads to a reduction in hardware complexity by exploiting substructure sharing and leads to less silicon area or power consumption in a VLSI ASIC implementation or less iteration period in a programmable DSP implementation. Strength reduction enables design of parallel FIR filters with a lessthan-linear increase in hardware.

6/2/2019 11:55:24 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 8 - Keshab K. Parhi

The main contents of this chapter include all of the following: Cook-toom algorithm and modified cook-toom algorithm, winograd algorithm and modified winograd algorithm, iterated convolution, cyclic convolution, design of fast convolution algorithm by inspection.

6/2/2019 11:55:15 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 7 - Keshab K. Parhi

Systolic architectures are designed by using linear mapping techniques on regular dependence graphs (DG). Systolic architectures have a space-time representation where each node is mapped to a certain processing element (PE) and is scheduled at a particular time instance. Chapter 7 will discuss the systolic architecture design, inviting you refer.

6/2/2019 11:55:08 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 6 - Keshab K. Parhi

Folding is a technique to reduce the silicon area by timemultiplexing many algorithm operations into single functional units (such as adders and multipliers). Chapter 6 will discuss the folding, inviting you refer.

6/2/2019 11:55:01 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 5 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems - Chapter 5 discuss the unfolding. The main contents of this chapter include: Algorithm for unfolding, applications of unfolding, sample period reduction, parallel processing,... Inviting you refer.

6/2/2019 11:54:54 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 4 - Keshab K. Parhi

Lecture VLSI Digital signal processing systems - Chapter 4 introduce the retiming. The main contents of this chapter include: Retiming formulation, properties of retiming, cutset retiming,...and another content.

6/2/2019 11:54:47 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 3 - Keshab K. Parhi

In this chapter discuss the pipelining and parallel processing. The main contents of this chapter include all of the following: Pipelining of FIR digital filters, parallel processing, pipelining and parallel processing for low power.

6/2/2019 11:54:40 PM +00:00

Lecture VLSI Digital signal processing systems: Chapter 1, 2 - Keshab K. Parhi

Chapter 1, 2 introduction to DSP Systems and iteration bound. The main contents of this chapter include all of the following: Typical DSP programs, loop bound, iteration bound.

6/2/2019 11:54:32 PM +00:00

Đo lường và đánh giá rung động của một số cây cầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bằng cảm biến sơn áp điện

Để đảm bảo tính an toàn, các công trình và thiết bị có rung động cần thường xuyên được đo đạc và đánh giá. Cảm biến sơn áp điện để đo rung động mà nhóm nghiên cứu sử dụng có cấu tạo tương đối đơn giản, bao gồm một lớp sơn áp điện nằm giữa hai bản cực. Lớp sơn đóng vai trò chuyển hóa rung động thành tín hiện điện. Khi ứng suất gây rung động thay đổi, tín hiệu điện áp ra của cảm biến cũng thay đổi theo, do đó các rung động sẽ được phát hiện và ghi nhận

6/2/2019 10:31:51 PM +00:00

Ứng dụng mô hình Mike 11 đánh giá hiện trạng và đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường khả năng lấy nước của hệ thống thủy lợi Nam Thanh - Hải Dương

Các đặc trưng đó làm cho chế độ thủy lực trở nên hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước và tiêu thoát nước của toàn hệ thống cũng như sự ổn định của lòng dẫn và công trình đầu mối trong suốt cả quá trình khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống. Qua mô hình Mike sẽ đánh giá được hiện trạng của hệ thống công trình thủy lợi, từ đó đưa ra được các giải pháp nhằm tăng cường khả năng lấy nước cho hệ thống, đặc biệt là đối với những vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều.

6/2/2019 10:30:51 PM +00:00

Giáo trình Thủy điện 2

Giáo trình Thuỷ điện 2 gồm 17 chương, được trình bày trong hai phần lớn: Phần I - Turbine thuỷ lực - các thiết bị thuỷ lực của trạm thuỷ điện, gồm 8 chương (từ chương I đến chương VIII). Phần II - Công trình trạm thuỷ điện, gồm 9 chương thuộc hai phần: Phần IIa -Các công trình thuộc tuyến năng lượng với 7 chương (từ chương IX đến chương XV), bao gồm các công trình thuộc tuyến năng lượng: cửa lấy nước, bể lắng cát, công trình dẫn nước, bể áp lực, đường ống turbine, buồng điều áp.

6/2/2019 9:55:50 PM +00:00

Tóm tắt bài giảng Thủy điện 1

Bài giảng Thủy điện 1 gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về thủy năng và nguyên lý khai thác, các hộ dùng điện - khái niệm về hệ thống điện, biểu đồ phụ tải, tính toán thuỷ năng và chọn thông số của trạm thuỷ điện, xác định chế độ làm việc của trạm thủy điện, quy hoạch và khai thác thủy năng.

6/2/2019 9:55:22 PM +00:00

Ảnh hưởng kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghiên cứu nhằm xem xét ảnh hưởng các nhân tố thuộc hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) đến hiệu quả hoạt động tài chính (HĐTC) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

6/2/2019 6:31:34 PM +00:00