Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

The transmit subspace for MIMO systems

Subspace of signal is convenional concept and very useful for applying to communication theory. In MIMO, the transmit beams can be created based on this concept, that can be predicted channel fading matrix. Here, the paper considers good subspace for transmitter can form for these beams. Moreover, the author using simulation to show higher capacity given by these beams than conventional method of creating transmit beam.

8/15/2019 12:29:30 PM +00:00

Nâng cao chất lượng hệ thống truyền động bám điện cở làm việc ở tốc độ chậm trên cơ sở đánh giá thành phân

Bài báo trình bày vấn đề tổng hợp thuật toán điều khiển bám góc cho hệ điện cơ làm việc tốc độ chậm trong công nghiệp và quân sự. Trên cơ sở xây dựng bộ ước tính ma sát; từ đó đánh giá thành phần mô men ma sát, kết hợp với luật điều khiển thích nghi và bù mô men ma sát. Thuật toán tổng hợp được kiểm chứng mô phỏng trên Matlab - Simulink, thực nghiệm với mô hình để minh chứng kết quả.

8/15/2019 12:29:19 PM +00:00

Tính toán lý thuyết và thực nghiệm đo tín hiệu của cảm biến ГМД-2 trong ngòi nổ 9Э249 cho tên lửa IGLA

Ứng dụng nguyên lý từ tập trung cho cảm biến điện từ dạng xoáy, bài báo tập trung nghiên cứu về cảm biến ГМД-2 trong ngòi nổ 9Э249. Kết quả tính toán lý thuyết và thực nghiệm kiểm tra tín hiệu của cảm biến là cơ sở cho việc nghiên cứu, thiết kế cảm biến điện từ cho một số loại ngòi nổ, đặc biệt là đối với ngòi nổ trên các loại tên lửa.

8/15/2019 12:23:55 PM +00:00

Design of an efficient and low power consumption wireless smart grid network

In this Smart Grid network, a Smart Grid node can receive and send data to Smart Grid centre through a Smart Grid network gateway. Hardware analysis and design of a Smart Grid node and Smart Grid network gateway are proposed with a goal of low cost and efficient energy consumption. Through a practical test of received signal strength measurement in an urban environment, the reliability of data communications of this Smart Grid wireless device has been proved. And finally, by using NS-2 simulation, packet loss and network delay time for different network topologies are evaluated.

8/15/2019 12:20:41 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến dao động phi tuyến của vỏ trụ thoải Composite có lớp áp điện

Bài báo trình bày kết quả khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố: tính chất cản, tính chất áp điện, tính chất composite đến dao động phi tuyến của vỏ trụ thoải bằng vật liệu composite có lớp áp điện, trên cơ sở thuật toán phần tử hữu hạn (PTHH) và chương trình tính được thiết lập trong môi trường Matlab. Phương trình vi phân mô tả dao động phi tuyến của vỏ thoải được giải trên cơ sở kết hợp tích phân trực tiếp Newmark và lặp Newton-Raphson.

8/15/2019 12:18:38 PM +00:00

Thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac

Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử chứa 19,5% Cu mang giá trị thu hồi cao. Phương pháp điện phân được ưu tiên lựa chọn vì thân thiện hơn với môi trường với chi phí thấp hơn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các thông số tối ưu cho thu hồi đồng từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac.

7/16/2019 2:42:36 PM +00:00

Ebook Điện học cuốn hút đến tóe lửa: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook gồm các nội dung: những lối ứng xử gây sốc, những bộ pin dễ sử dụng, nam châm bí hiểm, những chiếc mô-tơ từ mạnh mẽ, ngành điện học đầy ấn tượng, một tương lai gây sốc chăng. Với các mẫu chuyện ngắn vui nhộn, các tình huống dở khóc dở cười, các câu đố vui sẽ cung cấp các kiến thức về điện học vô cùng hữu ích cho cuộc sống xung quanh bạn.

7/16/2019 2:34:17 PM +00:00

Ebook Điện học cuốn hút đến tóe lửa: Phần 1

Điện học cuốn hút đến tóe lửa của tác giả Nick Arnold và Dương Kiều Hoa dịch, phần 1 ebook gồm các nội dung: những thứ lực hấp dẫn đến tóe lửa; bí mật tích điện; những phát minh gây sốc; những hiện tượng dựng tóc gáy; những tia sét giết chóc. Ebook cung cấp các kiến thức về điện học thông qua các mẫu chuyện ngắn, câu đố vui, hài hước và hóm hỉnh giúp các bạn dễ dàng thu nhận kiến thức một cách dễ dàng.

7/16/2019 2:34:04 PM +00:00

Giáo trình Vật liệu Điện – lạnh: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm 6 chương: vật liệu cách điện; dây dẫn và dây cáp; vật liệu bán dẫn; vật liệu từ; kiểm nghiệm cách điện; vật liệu kỹ thuật lạnh. Giáo trình sẽ giúp các bạn tìm hiểu chi tiết vật liệu kỹ thuật điện, lựa chọn được các vật liệu phù hợp để sữa chữa và lắp đặt hệ thống điện lạnh. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.

7/16/2019 1:00:07 PM +00:00

Giáo trình Vật liệu Điện – lạnh: Phần 1

Giáo trình với nội dung kiến thức về vật liệu kỹ thuật điện và vật liệu kỹ thuật nhiệt lạnh; lựa chọn được các vật liệu để lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện lạnh. Tìm hiểu về các đặc tính của các vật liệu để sử dụng đúng mục đích. Phần 1 giáo trình gồm 2 chương: khái niệm về vật liệu điện; vật liệu dẫn điện. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm chắc nội dung.

7/16/2019 12:59:53 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đến điện tích của màng lọc nano

Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của giá trị pH đến điện tích của màng lọc nano trong quá trình hoạt động của màng. Điện tích của màng lọc không cố định mà có thể thay đổi khi thay đổi pH của dung dịch. Thí nghiệm được tiến hành với màng lọc nano composite lớp mỏng NF-270. Các giá trị điện thế zeta thể hiện điện tích của màng lọc thay đổi theo sự thay đổi pH của dung dịch đầu vào.

7/16/2019 6:49:51 AM +00:00

Ứng dụng của bộ biến đổi điện tử công suất trong điều khiển nối lưới cho tuabin gió và nguồn pin mặt trời

Bài viết đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển nối lưới cho tuabin gió và nguồn pin mặt trời sử dụng các bộ biến đổi điện tử công suất, nhằm duy trì công suất phát tối đa của hệ thống bất chấp tải nối với hệ thống.

7/16/2019 6:05:43 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển ổn định hệ thống công suất trong điều khiển các nguồn phân tán

Bài viết đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển các nguồn phân tán sử dụng bộ điều khiển PSS cho phép chúng đạt được quy mô tương đương và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống.

7/16/2019 5:59:58 AM +00:00

The Zeta and related functions: Recent developments

The main object of this surveycum-expository article is to present an overview of some recent developments involving the Riemann Zeta function, which have their roots in the works of the great eighteenth-century Swiss mathematician, Leonhard Euler (1707 1783) and the Russian mathematician, Christian Goldbach (1690 1764).

7/15/2019 10:29:16 PM +00:00

Dependency of GPA-ES algorithm efficiency on ES parameters optimization strength

In herein presented work, the relation between number of ES iterations and convergence of the whole GPA-ES hybrid algorithm will be studied due to increasing needs to analyze and model large data sets. Evolutionary algorithms are applicable in the areas which are not covered by other artificial intelligence or soft computing techniques like neural networks and deep learning like search of algebraic model of data.

7/15/2019 10:28:44 PM +00:00

A review on harmonic wavelets and their fractional extension

In this paper a review on harmonic wavelets and their fractional generalization, within the local fractional calculus, will be discussed. The main properties of harmonic wavelets and fractional harmonic wavelets will be given, by taking into account of their characteristic features in the Fourier domain.

7/15/2019 10:28:32 PM +00:00

Decentralized controller design for large scale switched Takagi Sugeno systems with H∞ performance specifications

This paper investigates the design of decentralized controllers for a class of large scale switched nonlinear systems under arbitrary switching laws. A global large scale switched system can be split into a set of smaller interconnected switched Takagi-Sugeno fuzzy subsystems. In this context, to stabilize the overall closedloop system, a set of switched non-ParallelDistributed-Compensation (non-PDC) outputfeedback controllers is considered.

7/15/2019 10:26:05 PM +00:00

Fast stability analysis for proportional integral controller in interval systems

The paper describes a technique for stability analysis of proportional-integral (PI) controller in linear continuous-time interval control systems. The stability conditions of Kharitonov's theorem together with related criterions, such as Routh-Hurwitz criterion for continuous-time systems, bring out sets of polynomial inequalities.

7/15/2019 10:25:42 PM +00:00

Enhancing luminous efficacy of white led lamp using Ca2MgSi2O7:Eu2+ phosphor

This paper presents the in uence of Ca2MgSi2O7:Eu2+ green luminescent phosphor on the light quality of WLEDs. In this work, the green-emitting Ca2MgSi2O7:Eu2+ phosphor is added into the in-cup phosphor con guration, which leads to the varying of the scattering property of this compounding.

7/15/2019 10:25:30 PM +00:00

Effect of junction cell temperature and geographical coordinates on the electrical performances of a photovoltaic module

After the absorption of the photons, during the photovoltaic conversion process, one part of the radiation remains unabsorbed causing the cell to overheat and thus a drop in efficiency. The purpose of this study is to explore the effect of junction temperature, geographic coordinates as well as the season on the electrical performance of the photovoltaic cell.

7/15/2019 10:25:20 PM +00:00

Variable step size P&O MPPT controller to improve static and dynamic PV system performances

In this paper, a variable step size P&O algorithm is used in order to improve the performance of a photovoltaic system in both dynamic and static plans. The e ciency of the proposed algorithm has been investigated successfully using the BP SX150S solar module connected to the DC-DC derived by a P&O MPPT algorithm.

7/15/2019 10:24:59 PM +00:00

Fault location in high voltage transmission lines using resistance, reactance and impedance

This paper presents two methods for on-line computation of dynamic fault location in HV transmission lines using three means, resistance, reactance and impedance. These methods can be used for dynamic distance protection of the transmission line.

7/15/2019 10:24:49 PM +00:00

Cooperative visual SLAM algorithm based on adaptive covariance intersection

Simultaneous localization and mapping (SLAM) is an essential capability for Unmanned Ground Vehicles (UGVs) travelling in unknown environments where globally accurate position data as GPS is not available. It is an important topic in the autonomous mobile robot research. This paper presents an Adaptive Decentralized Cooperative Vision-based SLAM solution for multiple UGVs, using the Adaptive Covariance Intersection (ACI) supported by a stereo vision sensor.

7/15/2019 10:24:36 PM +00:00

Observer output feedback load frequency control for a two area interconnected power system

This paper presents an observer output-feedback load frequency control for power systems with uncertain parameters and time delays in communication networks. First, an observer-based controller is designed dependent on only the observer output. Therefore, the conservatism is reduced and the robustness is enhanced.

7/15/2019 10:24:24 PM +00:00

Increasing optical performance of 8500 K, 7000 K remote packaging WLEDs by α SrO3B2O3:Sm2+ conversion phosphor

In this paper, by mixing the αSrO·3B2O3:Sm2+ conversion phosphor into the phosphor layer, an innovative recommendation for increasing optical performance of the white LEDs (WLEDs) with remote-packaging, which has an average correlated color temperature (CCT) of 7000K and 8500K, is proposed and demonstrated.

7/15/2019 10:24:12 PM +00:00

Improving lighting performance of high color temperature white led packages using (La,Ce,Tb)Po4:Ce:Tb phosphor

Enhancement of the color uniformity, the lumen output of the multi-chip white LED lamps (MCW-LEDs) at high color correlated temperature is a big challenge for researchers.

7/15/2019 10:23:25 PM +00:00

Probabilistic reasoning for improving the predictive maintenance of vital electrical machine: Case study

Nowadays, new information technologies produce new methodological approaches attempting to extract not just valid and reliable information, but more generally a particular technical and professional expertise to support the decision making. The article ends with an application that shows the methodology developed and gives some results illustrated by figures.

7/15/2019 10:22:45 PM +00:00

Search optimization opportunities of modified self-organizing migrating algorithm in multi-extremal tasks environment

The paper studies are the search optimization task of multi-extremal objects, which are more complicated than mono-extremal. Paper postulates that to nd extreme suitable values on complex test function the heuristic algorithm is one way.

7/15/2019 10:21:27 PM +00:00

An effective approach of approximation of fractional order system using real interpolation method

In practice, the popular way to overcome these difficulties is linearization of the fractional-order system. Here, a systematic approach is proposed for linearizing the transfer function of fractional order systems. This approach is based on the real interpolation method (RIM) to approximate fractional-order transfer function (FOTF) by rational-order transfer function.

7/15/2019 10:20:26 PM +00:00

Xây dựng thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực

Ngày nay, chất lượng điện năng được xem xét trên rất nhiều khía cạnh, trong đó có yêu cầu về độ méo dạng tín hiệu so với tín hiệu hình sin của dòng điện và điện áp theo thời gian trên lưới điện xoay chiều và nguồn gốc gây nên hiện tượng này được xác định do các sóng hài bậc cao gây ra. Bài viết giới thiệu một thuật toán điều khiển cho thiết bị lọc sóng hài tích cực song song để nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống điện.

7/15/2019 10:14:36 PM +00:00