Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Geometricapproarch for multi objective evolutionary interactive algorithms

A multi-objective optimization problem involves at least two conflicting objectives and it has a set of Pareto optimal solutions. Multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs) use a population of solutions to approximate the Pareto optimal set in a single run. MOEAs have attracted a lot of research attention during the past decade. Mathematically, every Pareto optimal point is an equally acceptable solution of the MOP. However, it is generally desirable to obtain one point as a solution.

8/15/2019 3:35:46 PM +00:00

Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trong vành hữu hạn Zn

Bài viết này đã đề xuất giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số trên vành hữu hạn . Dựa trên giải pháp đề xuất, tác giả đề xuất một lược đồ chữ kí số mới có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành . Hơn nữa, dựa trên cách xây dựng ngưỡng an toàn của Arjen K. Lenstra and Eric R.

8/15/2019 3:28:09 PM +00:00

Đề xuất thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên có chu kỳ cực đại bằng phương pháp đồng dư tuyến tính

Bài viết đề xuất phương pháp sinh dãy số giả ngẫu nhiên có chu kỳ cực đại dựa trên phương pháp đồng dư tuyến tính. Mục đích là thỏa thuận khóa hiệu quả đơn giản, dùng trong liên lạc mật dựa trên phương pháp đồng dư tuyến tính. Khóa tạo ra có chu kỳ cực đại, không có chu kỳ con.

8/15/2019 3:27:11 PM +00:00

Một phương pháp tăng tốc phép biến đổi Hadamard bằng kiến trúc Pipeline

Bài viết đề xuất giải pháp cứng hóa thuật toán Hadamard bằng công nghệ FPGA kết hợp với kiến trúc pipeline nhằm vừa bảo đảm được tốc độ vừa nâng cao độ tin cậy hệ thống do có cấu trúc đơn giản hơn.

8/15/2019 3:27:00 PM +00:00

Thiết kế mạch sạc pin Li-Ion trên cơ sở dòng điện tham chiếu liên tục nhằm giảm thiểu dòng đột biến và chuyển tiếp mềm chế độ sạc

Trong mạch sạc pin Li-Ion, các dòng điện/điện áp tham chiếu được mở/ngắt bởi các chuyển mạch điện tử. Chúng được sử dụng để tham chiếu cho dòng điện sạc pin trong các chế độ sạc khác nhau. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cơ chế điều khiển và tổng hợp dòng điện tham chiếu.

8/15/2019 3:26:47 PM +00:00

Development and fabrication of a tunable high frequency, high voltage power supply for atmospheric pressure plasma jet generation

In this work, we have developed and successfully fabricated a high frequency (30-70 KHz), high voltage generator (2-6 kV) as a power supply to generate a plasma jet. Effect of the oscillating frequency, the applied voltage on the output voltage and the plasma jet’s stability were studied.

8/15/2019 3:24:15 PM +00:00

Điều khiển phi tuyến phương tiện ngầm ứng dụng đại số gia tử

Bài viết trình bày việc đề xuất một bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử theo dõi mục tiêu theo hướng dựa trên các phép đo của các cảm biến và ứng dụng nó để theo dõi PTN.

8/15/2019 3:22:32 PM +00:00

Novel energy aware routing protocol for multievent wireless sensor network

In this paper, we propose a novel solution combining an event driven routing protocol, dynamic delivering scheme, and energy aware to support QoS requirements for three event types in multiple event WSN. Simulation results show that, the proposed solution significantly reduces packet loss rate for high reliability requirement events and extends the network lifetime of multievent WSN.

8/15/2019 3:21:54 PM +00:00

Machine learning inspired energy efficent in next generation wireless network resource management

Over the past few decades, advanced analytics techniques, such as data analytics, data mining, and machine learning have attracted the attention of analysts, data scientists, researchers, and engineers in various fields in order to exploit very large and diverse data sets.

8/15/2019 3:21:43 PM +00:00

Chế tạo cảm biến áp lực sử dụng vật liệu polyme, ứng dụng trong tự động theo dõi sức khỏe công trình xây dựng

Bài viết trình bày phương pháp chế tạo cảm biến áp lực hữu cơ sử dụng vật liệu polyme nhạy áp. Kết quả thí nghiệm cho thấy độ nhạy của cảm biến có thể so sánh với các loại cảm biến tương đồng đã được công bố.

8/15/2019 3:20:50 PM +00:00

Một giải pháp lọc nhiễu ảnh siêu âm dùng bộ lọc NLM thích nghi

Bài viết này đề xuất một giải pháp khử nhiễu trong ảnh siêu âm dùng bộ lọc NLM thích nghi (BBA-NLM) dựa trên thuật toán tối ưu bầy dơi nhị phân (BBABinary Bat Algorithm) và chỉ số đánh giá không dùng tham chiếu Q-Metric. Bộ lọc đề xuất có thể khử nhiễu Gaussian mà không cần ảnh tham chiếu, đồng thời vẫn giữ được các chi tiết ảnh, cạnh và kết cấu tốt.

8/15/2019 3:19:31 PM +00:00

Adaptive control using neural network for an overhead crane system with uncertainty of payload mass

This paper proposes an adaptive control method based on sliding-mode control (SMC) technique for the 3D overhead crane system when considering that the mass of payload unknown. Constant-type and function-type adaptation mechanisms are integrated into control law, in which the mass of payload is considered as a constant-type uncertainty, whereas the uncertain dynamical functionw are estimated by radial basis function neural networks (RBFNNs).

8/15/2019 3:18:30 PM +00:00

So sánh phương án lựa chọn sơ đồ bù khử chuyển động kéo theo trong thuật toán định hướng

Bài viết trình bày việc sử dụng phần mềm Matlab để mô phỏng quá trình xác định góc hướng vật mang mà việc bù khử chuyển động kéo theo được thực hiện theo hai sơ đồ thuật toán nhằm so sánh ưu, nhược điểm của chúng khi sử dụng trong thuật toán định hướng.

8/15/2019 3:18:08 PM +00:00

Cải thiện hiện tượng cộng hưởng ngẫu nhiên trong cổng đảo đơn điện tử

Trong bài viết này, hiện tượng cộng hưởng ngẫu nhiên được áp dụng cho cổng đảo đơn điện tử hoạt động ở nhiệt độ phòng (300 K). Hệ số tương quan CC giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra được sử dụng để phân tích hiệu quả của việc áp dụng hiện tượng cộng hưởng ngẫu nhiên.

8/15/2019 3:16:26 PM +00:00

A dynamic model of two body mechanical system “an airship towed by a vessel” with automatic tension control

This article develops the above-mentioned dynamical model when an automatic tension control system is installed, which allows to determinate the main requirements for the control system: The inertia of the actuator should not to be too large and the system must have warning when the towing rope length approaches the max and min limits Investigations on the above model also show that although there is an automatic tension-maintaining device, there is still a need of an elastic device to reduce the requirements for fast reaction of the actuator.

8/15/2019 3:16:04 PM +00:00

Establishment the parasitic oscillation model’s balance control of LA-FSM by using strain controlled electronic hinge

The analysis and establish model for noise in the lever balance control channel is essential for minimize effect of noise to the accuracy of the system. The paper presents methods and analysis results, establishes mathematical models for these parasitic oscillation noises.

8/15/2019 3:14:30 PM +00:00

Establishing electric stimulation model to assess the possibility to remember and space response on the mice

Electrical stimulation and behavioral simulation play an important role in experimental research on animals. Behavioral observations combined with bio-signal collection are the basis for assessing the response of animal bodies through external stimuli such as electrical stimulation, pharmaceuticals.

8/15/2019 3:13:53 PM +00:00

Về một phương pháp ẩn mã trong âm thanh

Bài viết này trình bày ứng dụng biến đổi Fourier như một phép biến đổi cơ bản để phát triển một phương pháp ẩn mã sử dụng âm thanh làm phương tiện mang tin che giấu và khả năng giải quyết bài toán nhiễu âm thanh trong trong miền tần số.

8/15/2019 3:11:33 PM +00:00

Tác động của nhiễu điện từ có tính đến yếu tố kênh truyền pha đinh và lọc tuyến tính đến xác suất gián đoạn hoạt động trong mạng không dây

Bài viết phân tích xác suất gián đoạn hoạt động của mạng không dây dựa trên mô hình thống kê theo công suất nguồn nhiễu gần nhất trong điều kiện tác động của pha-đinh và ảnh hưởng của lọc tuyến tính. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra đánh giá khả năng gián đoạn hoạt động.

8/15/2019 3:11:11 PM +00:00

Xây dựng mô hình thuật toán kích thích tế bào thần kinh và đáp ứng hành vi nhúng mũi trên chuột

Bài viết xây dựng mô hình thuật toán kích thích đối với đáp ứng hành vi nhúng mũi được mô phỏng. Xây dựng thành công mô hình và thuật toán là cơ sở đánh tham số điện kích thích tối ưu trong nghiên cứu động vật.

8/15/2019 3:10:57 PM +00:00

Nghiên cứu khảo sát thuật toán ước lượng thời gian trễ cho bài toán định hướng nguồn âm dưới nước

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá thuật toán tương quan chéo và thuật toán tương quan chéo tổng quát kết hợp với phép biến đổi pha, làm cơ sở cho việc lựa chọn thuật toán tối ưu cho bài toán xác định hướng đến nguồn âm đảm bảo phù hợp với điều kiện môi trường thực tế.

8/15/2019 3:10:28 PM +00:00

Thử nghiệm và so sánh các kỹ thuật Palladio Component Model và Queueing Petri Nets trong đánh giá hiệu năng phần mềm

Kỹ thuật đánh giá hiệu năng phần mềm là một trong những giải pháp tốt cho việc xây dựng các hệ thống phần mềm đảm bảo mục tiêu hiệu năng đề ra. Bài viết giới thiệu ngắn gọn các kỹ thuật phân tích hiệu năng phần mềm, đi sâu vào tìm hiểu hai kỹ thuật PCM với công cụ minh họa Palladio Bench và QPN với công cụ minh họa QPME

8/15/2019 3:08:07 PM +00:00

Phương pháp định hướng nhanh các nguồn tín hiệu sử dụng dàn ăng ten ULA

Bài viết trình bày một phương pháp định hướng nhanh các nguồn tín hiệu tới không tương quan hoặc tương quan lẫn nhau áp dụng trên dàn ăng ten đồng dạng tuyến tính ULA. Phương pháp đề xuất thực hiện biến đổi véc tơ dữ liệu (2M +1) x 1 thành ma trận Toeplitz đối xứng (M +1) x (M + 1) và áp dụng phương pháp MPM để xác định các góc tới.

8/15/2019 3:06:50 PM +00:00

Tổng hợp nội suy bộ điều chỉnh của các hệ thống cơ điện tử nhiều vòng

Bài viết khảo sát và đề xuất một cách thức mới tổng hợp bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động nhiều vòng bằng phương pháp số trong miền ảnh thực. Thiết lập cơ sở tổng hợp bộ điều chỉnh dựa trên phương pháp nội suy thực, xây dựng phương trình và thuật toán tổng hợp, tính toán và hiệu chỉnh tham số của các bộ điều chỉnh sao cho hệ thống được tổng hợp đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng cho trước.

8/15/2019 3:05:52 PM +00:00

Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển chính xác cho động cơ PMSM ứng dụng trong sản xuất công nghiệp trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt mờ thích nghi

Bài viết trình bày một giải pháp nâng cao chất lượng điều khiển chính xác cho động cơ xoay chiều đồng bộ PMSM ứng dụng trong sản xuất công nghiệp trên cơ sở phương pháp điều khiển trượt mờ thích nghi. Thuật toán tổng hợp có ý nghĩa là nhằm đánh giá được chất lượng làm việc hệ thống truyền động điện bám trong công nghiệp và quân sự, kết quả được kiểm chứng mô phỏng trong môi trường Matlab-Simulink.

8/15/2019 3:05:39 PM +00:00

Experimental analysis of the dynamic behavior of piezoelectric stiffened composite plates

In this article, the authors have been analysed the dynamic behavior stiffened of composite plates with piezoelectric patches subjected to wind loads by experimental study. The modern equipment was used in the dynamic behavior analysis of stiffened composite plate with piezoelectric patches under wind loads.

8/15/2019 3:01:14 PM +00:00

Kiểm nghiệm và đánh giá chỉ số chất lượng nước WQI - cải tiến được xây dựng phù hợp với các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đã tiến hành kiểm nghiệm và đánh giá mức độ tối ưu của chỉ số chất lượng nước WQI - cải tiến được xây dựng phù hợp với các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo Ott W. R và Cục Bảo vệ môi trường Mỹ thì cần tập trung đánh giá theo 4 tiêu chí: tính ảo, tính che khuất, độ nhạy và khi thiếu số liệu quan trắc. Công thức WQI - cải tiến được đánh giá tính ảo, tính che khuất, kiểm tra độ nhạy và xem xét trường hợp thiếu số liệu quan trắc đều cho kết quả phù hợp.

8/15/2019 2:48:34 PM +00:00

Về một phương pháp phát hiện tấn công trong mạng điều hành giám sát công nghiệp

Bài báo đề xuất về việc sử dụng các mô hình vật lý để phát hiện những bất thường trong mạng điều hành giám sát công nghiệp. Đầu tiên là đi phân tích một số hình thức tấn công điển hình trong mạng điều hành giám sát công nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp kết hợp mô hình tuyến tính để ước tính tín hiệu với hai giải pháp phát hiện tuần tự và thay đổi trong các thông tin điều khiển để ngăn chặn các cuộc tấn công, kéo dài thời gian để người vận hành hệ thống có thể can thiệp hoặc ứng phó kịp thời với những thảm họa có thể xảy ra.

8/15/2019 2:47:18 PM +00:00

Mô hình Petri Net thời gian của các mạch số

Từ các mô hình Petri net người thiết kế có thể dễ dàng viết các hàm logic phức tạp trong các chương trình HDL. Bài báo này đề xuất sử dụng mạng Petri thời gian ngẫu nhiên (SPN) và thời gian ngẫu nhiên chung (GSPN) để mô hình hóa và viết các chương trình VHDL để thiết kế các mạch số.

8/15/2019 2:47:08 PM +00:00

Nghiên cứu tính toán sơ bộ các thành phần thuốc cho bộ lửa điện kiểu ДП4-3

Bộ lửa điện thường có ba lớp thuốc là thuốc bắt lửa, thuốc trung gian và thuốc tăng lửa. Trong quá trình thiết kế bộ lửa điện ta phải tiến hành tính toán thiết kế sơ bộ các lớp thuốc này, bao gồm lựa chọn định tính và tỷ lệ các thành phần thuốc, khối lượng và mật độ của lớp thuốc. Bài báo sẽ trình bày về phương pháp và kết quả nghiên cứu tính toán xác định sơ bộ các lớp thuốc thuốc cho một loại bộ lửa điện điển hình kiểu ДП4-3. Phương pháp này có thể áp dụng cho các loại bộ lửa điện khác.

8/15/2019 2:42:07 PM +00:00