Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:58:46 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 6: Làm mát máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn thất máy biến áp, làm mát máy biến áp ngâm dầu, ký hiệu làm mát, máy biến áp phân phối, máy biến áp lực gắn cánh tản nhiệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:58:40 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 5: Điện dung cuộn dây cung cấp cho người học các kiến thức: Điện dung trong mô hình đơn giản của cuộn dây, điện dung dọc theo cuộn dây, điện dung giữa các lớp trong cùng 1 cuộn dây,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:58:33 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 4: Lực tác động lên cuộn dây cung cấp cho người học các kiến thức: Lực theo phương bán kính, tính toán lực từ theo phương bán kính, lực từ dọc trục, hư hỏng cuộn dây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:58:27 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 3: Điện kháng cung cấp cho người học các kiến thức: Thông số quan trọng của MBA, từ thông MBA, từ thông tản, năng lượng từ trong MBA, năng lượng từ trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:58:21 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 2: Cuộn dây và lõi từ cung cấp cho người học các kiến thức: Lắp đặt cuộn dây - Core transformer, máy biến áp 5 trụ từ, đường cong từ hóa, MBA phân phối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:58:15 PM +00:00

Bài giảng Thiết bị điện cao áp: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Thiết bị điện cao áp - Chương 1: Lịch sử phát triển máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Mốc thời gian quan trọng, máy biến áp hiện đại, các giai đoạn phát triển máy biến áp hiện đại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:58:08 PM +00:00

Bài giảng Mô hình hóa nhận dạng và mô phỏng - Chương 2: Mô hình hóa

Bài giảng Mô hình hóa nhận dạng và mô phỏng - Chương 2: Mô hình hóa cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân tích chức năng, phân tích vật lý, phân tích toán học, một số ví dụ mô hình hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:57:59 PM +00:00

Bài giảng Mô hình hóa nhận dạng và mô phỏng - Chương 1: Giới thiệu

Bài giảng Mô hình hóa nhận dạng và mô phỏng - Chương 1: Giới thiệu có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống động và mô hình, mô hình hóa, nhận dạng hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:57:53 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 10 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 10: Động cơ không đồng bộ một pha cung cấp cho người học các kiến thức: Phạm vi áp dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc, phương trình cơ bản và sơ đồ thay thế, mở máy động cơ không đồng bộ một pha,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:47 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 9 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 9: Khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Khởi động động cơ không đồng bộ, điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ, ứng dụng hiệu ứng mặt ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:40 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 8 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 8: Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện không đồng bộ làm việc khi rôto đứng yên, máy điện không đồng bộ làm việc khi rôto quay, các chế độ làm việc, giản đồ năng lượng và đồ thị véctơ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:34 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 7 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 7: Cấu tạo và nguyên lý làm việc cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy điện không đồng bộ, nguyên lý làm việc máy điện không đồng bộ, phân loại máy điện không đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:28 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 6 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 6: Sức điện động và sức từ động cung cấp cho người học các kiến thức: Sức điện động cảm ứng trong dây quấn, cải thiện dạng sóng sức điện động, sức từ động đập mạch và sức từ động quay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:22 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 5 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 5: Mạch từ và dây quấn máy điện cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường máy điện, dây quấn máy điện xoay chiều, dây quấn ba pha có q là số nguyên, dây quấn có q là phân số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:15 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 4 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 4: Máy biến áp đặc biệt cung cấp cho người học các kiến thức: Máy biến áp ba dây quấn, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp đo lường, máy biến áp hàn hồ quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:57:09 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 3: Máy biến áp làm việc với tải quá trình quá độ cung cấp cho người học các kiến thức: MBA làm việc với tải đối xứng, MBA làm việc với tải không đối xứng, quá trình quá độ trong MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:57:03 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 2: Quan hệ điện từ máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương trình cân bằng của M.B.A, mạch điện thay thế của máy biến áp, đồ thị vectơ của máy biến áp, xác định các tham số của máy biến áp,...Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:56 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện - Chương 1: Nguyên lý cấu tạo máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về M.B.A, nguyên lý làm việc của máy biến áp lý tưởng, cấu tạo máy biến áp, các đại lương định mức của MBA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:50 PM +00:00

Bài giảng Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Máy điện: Giới thiệu chung về máy điện cung cấp cho người đọc các kiến thức: Định nghĩa và phân loại, các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện, vật liệu chế tạo máy điện, phát nóng và làm mát máy điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:44 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 3 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 3: Mạch khuếch đại và khuếch đại thuật toán cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch khuếch đại, khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại vi phân – tích phân, mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:37 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 2 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 2: Phương pháp phân tích mạch điện cung cấp cho người học các kiến thức: Định luật – định lý mạch điện, phân tích mạch điện, phân rã mạch điện, định lý mạch điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:56:30 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch: Chương 1 - ThS. Phạm Khánh Tùng

Bài giảng Lý thuyết mạch - Chương 1: Thông số - Phần tử của mạch điện cung cấp cho người học các kiến thức: Đại lượng cơ bản trong mạch điện, phần tử cơ bản mạch điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:56:24 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:16 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 10: Quá điện áp trong hệ thống điện cung cấp cho người học các kiến thức: Quá điện áp do sét đánh, quá điện áp nội bộ, bảo vệ chống quá điện áp, quá trình sóng trên đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:56:08 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 8: Hệ thống cách điện khí rắn cung cấp cho người học các kiến thức: Điện trường trên bề mặt tiếp xúc giữa chất rắn và chất khí, phân bố điện áp trên chuỗi sứ cách điện, phóng điện bề mặt sứ cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:56:02 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 7: Xử lý dữ liệu điện áp đánh thủng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm phân phối xác suất, ảnh hưởng của diện tích bề mặt điện cực và thể tích của vật liệu cách điện, cách sử dụng giấy Weibull. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:56 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 6: Phóng điện cục bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Điện trường trong bọc khí, tác hại của phóng điện cục bộ, mạch tương đương abc, thông số của phóng điện cục bộ, đo lường phóng điện cục bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:55:50 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) (BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 5: Phóng điện trong chân không cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phân loại chân không, đặc tính phóng điện trong chân không, nguyên lý phóng điện trong chân không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:55:44 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 9: Hệ thống cách điện giấy – dầu có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Nước trong giấy và dầu cách điện, khí trong dầu cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:55:37 PM +00:00