Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

protection and switchgear – u.a. bakshi, m.v. bakshi

present: protective relaying; electromagnetic relasys; differential protection; distance protection; generator protesction; induction motor protection; transformer protection; carrier aided protection and static relays; theory of arc quenching; circuit breakers; power system earthing; protection against overvoltage.

9/15/2019 10:27:45 AM +00:00

electronics cookbook - simon monk

if you are into electronics or want to get into electronics, then this is the that will help you get more from your hobby. thee book is full of built-and-tested recipes that you can trust to do just what you need them to do, no matter what your level of expertise. if you are new to electronics then this book will serve as a guide to get you started; if you are an experienced electronics maker, it will act as a useful reference.

9/15/2019 10:26:42 AM +00:00

automotive air-conditioning and climate control systems - steven daly: phần 1

part 1 present the content: air-conditioning fundamentals, history of automotive air-conditioning systems, introduction to heating and ventilation, the basic theory of cooling, alternatives cycles; air-conditioning components, the receiver-drier/accumulator, the expansion valve/fixed orifice valve, basic control switches; air-conditioning electrical and electronic control, electrical principles, testing sensors and actuators multiplex wiring systems.

9/15/2019 10:23:00 AM +00:00

automotive air-conditioning and climate control systems - steven daly: phần 2

part 1 present the content: diagnostics and troubleshooting, initial vehicle inspection, pressure gauge readings and cycle testing; service and repair, refrigerant recovery, recycle and charging, servicing precautions, system flushing; the environment, global warming, the ozone layer; legislation, historical perspective, us perspective.

9/15/2019 10:21:16 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 15: Phương pháp kiểm tra phòng ngừa cho cách điện

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 15: Phương pháp kiểm tra phòng ngừa cho cách điện. Nội dung chương này gồm có: Khái niệm chung, quá trình phân cực trong điện môi nhiều lớp và biện pháp kiểm tra dự phòng cách điện, phóng điện cục bộ và phương pháp kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:46:11 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 14: Cách điện của máy điện quay

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 14: Cách điện của máy điện quay. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung, cấu trúc cách điện của máy điện quay, đặc điểm quá trình sóng trong cuộn dây máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:46:04 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 13: Cách điện trạm biến áp và nhà máy điện

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 13: Cách điện trạm biến áp và nhà máy điện. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: các yêu cầu chung đối với cách điện của trạm biến áp và nhà máy điện, kết cấu cách điện trong nhà máy điện và trạm biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:54 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 12: Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 12: Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không. Nội dung chương này gồm có: Khái niệm chung, cách điện ngoài, các loại cách điện đường dây, cách chọn số lượng đĩa cách điện và các khoảng cách không khí nhỏ nhất cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:45 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 11: Các yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 11: Các yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện. Nội dung chương này gồm có: Những yêu cầu chung đối với cấu tạo của các vật cách điện, các đặc tính điện và cơ của vật liệu cách điện, điều kiện để lựa chọn mức cách điện trong hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:36 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 10: Một số vật liệu cách điện

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 10: Một số vật liệu cách điện. Chương này gồm có những nội dung chính: một số yêu cầu vật liệu cách điện, vật liệu cách điện thể khí, vật liệu lỏng, vật liệu cách điện rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:27 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 9: Đặc tính cơ lý hoá nhiệt của điện môi

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 9: Đặc tính cơ lý hoá nhiệt của điện môi. Nội dung trong chương này gồm có: tính hút ẩm của điện môi, tính chất cơ học của điện môi, tính chất nhiệt của điện môi, tính chất hoá học và khả năng chịu phóng xạ của điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:19 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Phóng điện trong điện môi

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Phóng điện trong điện môi. Nội dung trong chương này gồm có: Khái niệm chung về phóng điện trong điện môi, định nghĩa phóng điện trong điện môi, độ bền điện của điện môi, hiện tượng ion hoá và kích thích của nguyên tử trong chất khí, diễn biến quá trình phóng điện trong chất khí, đặc tính V-A của chất khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:10 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Tổn hao điện môi

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Tổn hao điện môi. Những nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Khái niệm chung về tổn hao điện môi, tổn hao điện môi khí, tổn hao điện môi rắn, tổn hao điện môi lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:45:01 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Tính dẫn điện của điện môi

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Tính dẫn điện của điện môi. Chương này gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung về tính dẫn điện, tính dẫn điện của điện môi khí, tính dẫn điện của chất lỏng, tính dẫn điện của điện môi rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/15/2019 9:44:53 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phân cực của điện môi. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, hằng số điện môi của chất khí, hằng số điện môi lỏng, hằng số điện môi của chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

9/15/2019 9:44:44 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu từ

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức về vật liệu từ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vật liệu từ mềm, vật liệu từ cứng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

9/15/2019 9:44:36 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Vật liệu bán dẫn. Chương 3 gồm có những nội dung chính: Khái niệm chung, tính dẫn điện của vật liệu bán dẫn, vật liệu bán dẫn tinh khuyết và không tinh khuyết. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

9/15/2019 9:44:29 AM +00:00

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất

Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo nguyên tử, phân tử, khuyết tật trong vật rắn, Lý thuyết phân vùng năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

9/15/2019 9:44:20 AM +00:00

Polymer-based capacitive micromachined ultrasonic transducers used for object identification

The purpose of this research is to apply polymer-based capacitive micromachined ultrasonic transducers (CMUT) for object identification. This CMUT can self-transmitting and receiving signals with high directivity. The CMUT can measure vertical up to 50mm with error of 0.2mm.

9/15/2019 8:36:27 AM +00:00

Tính chỉ số Sarfix cho lưới điện 22KV quận Kiến An - Hải Phòng

Nghiên cứu này trình bày phương pháp đánh giá một hiện tượng chất lượng điện năng trên lưới phân phối là biến thiên điện áp ngắn hạn (Voltage sag) dựa trên chỉ số SARFIx.

9/15/2019 8:36:17 AM +00:00

Nghiên cứu đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng bộ xúc tác giàu hydro Cu-Ni/ Al2O3 sau khi chạy bền 5.000km

Bài viết này sẽ nghiên cứu đánh giá đặc tính kinh tế kỹ thuật và phát thải của động cơ xe máy phun xăng điện tử khi sử dụng bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro Cu-Ni/ Al2O3 sau khi chạy bền 5000km.

9/15/2019 8:32:59 AM +00:00

Nghiên cứu xây dựng thuật toán và phần mềm vẽ đường cong Bezier

Bài viết này trình bày một nghiên cứu về phương pháp xây dựng đường cong Bezier trong môi trường CAD/CAM. Phần mềm “Công cụ xây dựng đường cong Bezier” viết bằng Matlab 2012 cho phép xây dựng, hiệu chỉnh các đường cong Bezier cũng được giới thiệu ở đây. Công cụ xây dựng đường cong Bezier này có thể sử dụng như một phần mềm độc lập để thiết kế các đường cong tự do (free form curve).

9/15/2019 8:31:15 AM +00:00

Proposed symmetrical 5-level AC-DC Vienna rectifier for high performance application

Vienna rectifier with reduced number of switches has been receiving wide interest in the past years to improve the input power quality of rectifier systems. In this paper, a review of three phase 3-level Vienna and configuration of 5-level structure from 3-level Vienna topology are presented.

9/15/2019 8:30:16 AM +00:00

Xây dựng giao thức truyền nhận đảm bảo dựa trên gói tin phản hồi ứng dụng trong hệ thống bán điện trả trước trong truyền thông trên lưới điện

Bài viết này trình bày giao thức truyền tin có phản hồi để xác minh việc truyền tin thành công ứng dụng trong việc xây dựng hệ thống bán điện trả trước. Nhóm tác giả dùng giao thức truyền tin cậy này và xây dựng phần mềm nạp tiền điện trả trước trên website và smartphone, lắp đặt hoàn thành bộ xử lý dữ liệu tập trung DCU (Data Concentrator Unit) và bộ điều khiển đóng cắt SCU (Switch Control Unit) để xây dựng hệ thống bán điện trả trước

9/15/2019 8:29:48 AM +00:00

Đánh giá ổn định điện áp thời gian thực với việc sử dụng hệ thống giám sát diện rộng

Bài viết hướng tới việc mô phỏng hệ thống này và phương pháp đánh giá ổn định điện áp trong thời gian thực. Từ các nghiên cứu với sơ đồ tương đương Thevenin, bài viết phân tích đề xuất chỉ số mới NewVSI trong việc giám sát đánh giá ổn định điện áp trong thời gian thực. Các kết quả được chứng minh bằng mô phỏng trên lưới điện chuẩn 39 nút IEEE, sử dụng phần mềm Matlab/ Simulink.

9/15/2019 8:29:22 AM +00:00

Bước đầu khảo sát chất lượng nước tại một số ao đầm nuôi trồng thủy sản ở Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định và Hà Tĩnh

Bài viết giới thiệu kết quả quan trắc chất lượng nước trong các đầm/ao nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định và Hà Tĩnh trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2016.

9/15/2019 8:21:42 AM +00:00

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống biển đổi điện tử công suất ứng dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời kết nối lưới điện phân phối

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu việc ứng dụng bộ biến đổi điện tử công suất trong hệ thống năng lượng mặt trời nối lưới điện. Nội dung chính của bài viết là điều khiển bộ biến đổi nghịch lưu 3 pha nối lưới nhằm đáp ứng được yêu cầu điều khiển công suất phản kháng về không tại một nút của lưới phân phối đồng thời phát huy tối đa công suất tác dụng truyền vào lưới.

9/15/2019 8:10:04 AM +00:00

Thiết kế, mô phỏng cảm biến hình trụ kiểu tụ điện đo góc nghiêng hai chiều

Bài viết này trình bày thiết kế, mô phỏng cấu trúc cảm biến đo góc nghiêng hai trục dựa trên nguyên lý kiểu tụ điện. Cấu trúc cảm biến bao gồm một ống nhựa hình trụ có năm điện cực được gắn ở các vị trí cố định xung quanh ống trong đó có một điện cực đóng vai trò điện cực kích thích và hai cặp điện cực còn lại được đặt một cách đối xứng đóng vai trò điện cực thu.

9/15/2019 8:09:47 AM +00:00

Thiết kế bộ lọc CIC và FIR cho modul thu vô tuyến SDR sử dụng công cụ Matlab Simulink và System Generator

Mục tiêu của bài viết trình bày nội dung lý thuyết và thiết kế bộ lọc CIC, FIR cho modul thu vô tuyến. Việc thiết kế và mô phỏng được thực hiện thông qua công cụ Matlab Simulink và Generator Xilinx. Kết quả nghiên cứu này được xem như nền tảng cơ sở ban đầu để phát triển liên quan đến thiết kế các hệ thống số khác sau này.

9/15/2019 8:09:32 AM +00:00

Performance evaluation of CI-VOFDM for papr reducing

In this paper, the carrier interferometry (CI) spreading code in Vector OFDM (V-OFDM) to reduce the PAPR value is proposed. The simulation shows that the PAPR value decreases in CI-V OFDM systems compare to the conventional OFDM system.

9/15/2019 8:08:34 AM +00:00