Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 1 - Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 1: Giới thiệu cung về kỹ thuật cao áp cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về điện áp cao, lịch sử phát triển điện áp truyền tải, các loại áp lực (stress) tác động lên hệ thống cách điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:30:22 PM +00:00

Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình - Bùi Ngọc Pha

Bài giảng môn Cơ sở điều khiển quá trình do Bùi Ngọc Pha biên soạn có cấu trúc gồm 4 chương trình bày: Tổng quan về điều khiển quá trình, mô tả hệ thống điều khiển quá trình, lý thuyết hệ thống điều khiển quá trình, điều khiển một số quá trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:00:23 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến trình bày vấn đề thiết kế cấu trúc điều khiển, lựa chọn các biến quá trình, phép phân tích giá trị suy biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:00:15 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID

Nội dung bài giảng gồm 4 phần trình bày những vấn đề cơ bản về chỉnh định bộ điều khiển PID, các phương pháp dựa trên đặc tính, các phương pháp dựa trên mô hình mẫu, bù trễ sử dụng bộ dự báo Smith. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:00:06 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu hình chuẩn của hệ điều khiển phản hồi, chuẩn hóa mô hình, phát biểu bài toán chuẩn, đánh giá chất lượng trên miền thời gian, đánh giá chất lượng trên miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 4:59:59 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống gồm 3 phần trình bày các kiến thức: Thiết bị đo quá trình, thiết bị chấp hành và van điều khiển, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 4:59:49 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 3: Các sách lược điều khiển cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, điều khiển truyền thẳng, điều khiển phản hồi, điều khiển cascade, điều khiển tỉ lệ, điều khiển lựa chọn, điều khiển phân vùng.

10/17/2019 4:59:39 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 2)

Nỗi tiếp nội dung phần 1, phần 2 bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình trình bày các kiến thức về mô hình hóa thực nghiệm và các ví dụ ứng dụng kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 4:59:30 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình (Phần 1)

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 2: Mô tả quá trình trình bày khái quát về mô tả quá trình, các dạng mô hình toán học, mô hình hóa lý thuyết, mô hình hóa thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 4:59:21 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu

Bài giảng Điều khiển quá trình - Chương 1: Mở đầu đã giwios thiệu tổng quan về môn học, các khái niệm cơ bản, mục đích điều khiển, cấu trúc cơ bản một HT ĐKQT, các chức năng điều khiển quá trình, các nhiệm vụ phát triển hệ thống, mô tả chức năng hệ thống.

10/17/2019 4:59:11 PM +00:00

Bài giảng Vấn đề chung về máy điện xoay chiều – Chương 6: Sức điện động và sức từ động

Bài giảng với các nội dung: sức điện động cảm ứng trong dây quấn; sức điện động của dây quấn do từ trường sóng bậc cao; cải thiện dạng sóng sức điện động; rút ngắn bước dây quấn; thực hiện dây quấn rải...

10/17/2019 2:54:35 PM +00:00

Giáo trình Flyback converter

Giáo trình bao gồn 3 chương với các nội dung: giới thiệu chung về mạch băm xung 1 chiều; Flyback Converter; thiết kế thực tế Flyback Converter. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

10/17/2019 2:54:26 PM +00:00

Propagation of a laser pulse under electromagnetically induced transparency conditions

Influences of the intensity and pulse area of the coupling laser on the EIT formation of probe laser pulse are studied in a wide region from micro- to pico-second of pulse duration. It is found that a nearly solition pulse can be established at the smallest pulse area in the pico-second region and with the largest pulse area in the micro-second region.

10/17/2019 11:14:08 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6 cung cấp cho người học kiến thức về mạch số học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phép toán số nhị phân không dấu, biểu diễn số nhị phân có dấu, cộng trừ BCD, bộ cộng trừ, các vi mạch số.

10/17/2019 10:53:33 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Hệ tuần tự (Slide)

Chương 5 của bài giảng Kỹ thuật số sẽ cung cấp cho người học kiến thức về hệ tuần tự. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các loại Flip flop, bộ đếm, thanh ghi dịch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/17/2019 10:53:25 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Hệ tổ hợp (Slide)

Chương này tập trung trình bày đến người học các loại mạch thông dụng đã tích hợp thành IC như: Bộ dồn kênh (Multiplexer/Selecter – MUX), bộ phân kênh (Demuxtiplexer), bộ mã hóa (encoder), bộ giải mã (decoder), bộ so sánh, bộ kiểm tra chẵn lẻ (parity checker),... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

10/17/2019 10:53:17 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số boole

Chương 2 - Các cổng logic cơ bản và đại số boole. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Biến và hằng trong đại số boole, bảng chân trị, các tiên đề và định lý đại số Boole, các cổng logic cơ bản, các phương pháp biểu diễn hàm Boole, tối thiểu hóa hàm Boole. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 10:53:07 AM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm

Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Các hệ thống số đếm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm hệ thống số đếm, cách chuyển đổi các hệ thống số đếm, mã số học. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 10:52:59 AM +00:00

Quy trình bảo trì phần cơ điện

Quy trình bảo trì hệ thống cơ điện là cơ sở thực hiện công tác bảo trì hệ thống cơ điện của công trình do Ban Quản lý tòa nhà quản lý và vận hành, nhằm duy trì hoạt động ổn định của các thiết bị trong công trình để công trình được vận hành, khai thác phù hợp với yêu cầu của thiết kế, đồng thời bảo đảm an toàn cho công trình, cho người và thiết bị trong suốt quá trình khai thác sử dụng.

10/17/2019 10:39:32 AM +00:00

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà máy nhiệt điện khí thuộc Petrovietnam trên thị trường điện

Việc tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (Vietnam Competitive Generation Market - VCGM) đang đặt các nhà máy điện khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trước thách thức rất lớn, đặc biệt là khi cơ chế hoạt động của thị trường này đang trong giai đoạn tiếp tục hoàn thiện. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, ngoài việc kiến nghị với Nhà nước tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, các nhà máy cần chủ động thực hiện các giải pháp kinh tế, kỹ thuật nhằm quản lý chi phí, giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh. Trong bài báo này, tác giả phân tích khó khăn của các nhà máy nhiệt điện khí khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư.

10/17/2019 6:18:09 AM +00:00

Nghiên cứu giới hạn ổn định điện áp của nguồn điện phân tán sử dụng máy điện không đồng bộ trong lưới điện phân phối

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu các vấn đề ổn định điện áp của máy điện KĐB của các tuabin gió làm việc trong LĐPP. Xuất phát từ mô hình tĩnh máy điện KĐB, bài báo sẽ áp dụng các tiêu chuẩn thực dụng để phân tích ổn định điện áp cho máy điện KĐB dựa trên kết quả của bài toán phân bố công suất (PBCS).

10/16/2019 10:56:00 PM +00:00

Improvement of short circuit current of mono crystalline silicon solar cells

In this report we present series of experiments during which the short circuit current of mono crystalline silicon solar cell was improved step by step so as a consequence the efficiency was increased. At first, the front contact of solar cell was optimized to reduce the shadow loss and the series resistance.

9/17/2019 2:03:34 AM +00:00

Xác định vị thế cạnh tranh của các phân ngành sản phẩm ngành điện tử- công nghệ thông tin Tp.HCM

Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ 26 chuyên gia để đánh giá trọng số cho các tiêu chí. Việc đánh giá điểm số của từng phân ngành sản phẩm được tính theo nguyên tắc trung bình trọng số với điểm số của “Thế mạnh doanh nghiệp” được dựa trên số liệu từ 37 doanh nghiệp và điểm số của “Lợi thế cạnh trạnh” được tính từ ý kiến của 30 chuyên gia. Kết quả chỉ ra rằng phân ngành Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tinh có LTCT tương đối cao nhất, trong đó các yếu tố tạo ra LTCT cho doanh nghiệp là “Công nghệ” và “Quản lý”.

9/17/2019 1:59:51 AM +00:00

Thuần nhất hóa biên phân chia độ nhám cao giữa hai tinh thể đàn điện

Mục đích chính của bài báo là tìm ra các phương trình thuần nhất hóa dạng hiện của tinh thể đàn điện 6m2 trong miền hai chiều với biên phân chia dao động giữa hai đường tròn đồng tâm. Để làm được điều này, đầu tiên, chúng ta viết các phương trình cơ bản của lý thuyết đàn điện cho tinh thể đang xét dưới dạng ma trận.

9/16/2019 9:34:57 PM +00:00

Nghiên cứu sự biến đổi vi cấu trúc theo áp suất trên mô hình kích thước lớn của silica lỏng

Vi cấu trúc của silica lỏng khi nén mô hình 19998 nguyên tử ở nhiệt độ 3500 K trong khoảng áp suất 0 đến 45 GPa đã được nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố góc liên kết, phân bố đơn vị phối trí (ĐVPT), mô phỏng đã phát hiện cấu trúc hình học của các ĐVPT và trật tự tầm gần hầu như không thay đổi theo áp suất, trong khi tỉ phần các ĐVPT và trật tự tầm trung thay đổi mạnh.

9/16/2019 7:48:43 PM +00:00

Điều khiển dự báo cho động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bởi nghịch lưu ba mức sử dụng mô hình HIL-FPGA

Bài viết trình bày cách thức thực hiện phương pháp điều khiển dự báo (MPC) cho động cơ không đồng bộ ba pha cấp nguồn bởi biến tần ba mức trên nền tảng FPGA kết hợp với mô hình HIL. Phương pháp FCS-MPC với những ưu điểm nổi bật khi kết hợp với NLDM trở thành một hướng nghiên cứu ngày càng được quan tâm.

9/16/2019 7:48:22 PM +00:00

Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý nước thải chứa thuốc diệt cỏ Glyphosate bằng quá trình fenton điện hóa kết hợp bể lọc sinh học - màng (MBR)

Xử lý nước thải sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật bằng công nghệ fenton điện hóa kết hợp màng lọc-sinh học (MBR) đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hệ thống tiền xử lý bằng fenton điện hóa sử dụng vải cacbon làm catot (diện tích 300 cm2 ), lưới Pt làm anot (diện tích 240cm2 ), pH của hệ = 3; nồng độ xúc tác Fe2+ = 0,1 mM ; nồng độ chất điện ly Na2SO4 = 0,05M ; I = 2,5A.

9/16/2019 7:48:00 PM +00:00

Nghiên cứu tính chất điện của màng Ge pha tạp điện tử từ nguồn rắn GaP và Sb bằng phương pháp epitaxy chùm phân tử

Trong nghiên cứu này, tính chất điện của màng Ge được pha tạp điện tử sử dụng đồng thời từ hai nguồn rắn GaP và Sb được tập trung khảo sát. Màng Ge được lắng đọng trực tiếp trên đế Si bằng phương pháp nuôi cấy chùm phân tử.

9/16/2019 7:47:18 PM +00:00

Tổ hợp tổ máy trong điều độ kinh tế hệ thống điện

Trong hệ thống điện, thường có nhiều loại nhà máy điện khác nhau, tuy nhiên vấn đề UC được đề cập chỉ khảo sát đơn thuần các tổ máy nhiệt điện. Bài viết đề xuất mô hình UC cho các tổ máy nhiệt điện và đồng thời áp dụng công cụ BARON Solver của phần mềm GAMS để giải bài toán.

9/16/2019 7:46:43 PM +00:00

Application of automation and electronics in making the traps to catch harmful insects

In this paper we present the results of original research in applying electronic - automation techniques to create traps to catch and kill harmful insects. The techniques base on living habit of some Insect Pests of Tea. The traps are supplied by solar energy. These traps can also be used to catch several other kinds of harmful insects such as mosquitoes, flies.

9/16/2019 7:45:43 PM +00:00