Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Khái niệm chung về mạch điện cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc của mạch điện, các đại lượng cơ bản, các loại phần tử cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập đề người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

11/28/2019 2:51:36 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 7: Các bộ điều khiển PID số

Bài giảng Điều khiển số - Chương 7: Các bộ điều khiển PID số cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, bộ điều khiển P, bộ điều khiển I, bộ điều khiển D, bộ điều khiển PD, bộ điều khiển PID,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:46:37 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 6: Chất lượng điều khiển của hệ thống điều khiển số

Bài giảng Điều khiển số - Chương 6: Chất lượng điều khiển của hệ thống điều khiển số cung cấp cho người học các kiến thức: Sai lệch tĩnh, kiểu hàm truyền đạt, hệ thống có một vòng kín, sai lệch tĩnh của hệ thống bất kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:46:27 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 5: Tính ổn định của hệ thống điều khiển số

Bài giảng Điều khiển số - Chương 5: Tính ổn định của hệ thống điều khiển số cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, điều kiện cần và đủ về tính ổn định của hệ thống liên tục tuyến tính, tiêu chuẩn ổn định Jury,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:46:17 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 4: Đặc tính thời gian của hệ thống điều khiển số

Bài giảng Điều khiển số - Chương 4: Đặc tính thời gian của hệ thống điều khiển số cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, xác định đặc tính thời gian của một khâu bằng phương pháp đệ quy, mô phỏng hệ thống điều khiển số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:46:06 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 3: Hàm truyền đạt của hệ thống điều khiển số

Bài giảng Điều khiển số - Chương 3: Hàm truyền đạt của hệ thống điều khiển số cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống hở, hệ thống có một mạch vòng kiến, hàm truyền đạt của hệ thống có hai mạch vòng kín,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:45:57 PM +00:00

Bài giảng Điều khiển số - Chương 1: Những khái niệm cơ bản của điều khiển sổ

Bài giảng Điều khiển số - Chương 1: Những khái niệm cơ bản của điều khiển số cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa hệ thống điều khiển số, phép biến đổi Z, tính chất của phép biến đổi Z,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:45:50 PM +00:00

Comparative analysis of measured and simulated performance of the Moroccan first MV grid connected photovoltaic power plant of Assa, Southern Morocco

This paper presents preliminary results of actual measured and simulated performances of a first year 806.52 kWp grid connected photovoltaic power plant located at Assa, southern Morocco (28.63°N - 9.47°W). The PV system consists of 8 AICHI on-grid PV inverters, 100 kVA each and 3432 SHARP Brand 235 kWp modules. The plant is divided into two groups of 4 inverters, each inverter is supplied by a PV field consisting of 33 strings of 13 seriesconnected modules facing south at a fixed tilt of 20°.The data presented in this study were monitored during the first year of operation of the plant. The performances of the system were simulated using PVsyst software then compared with real measured data. By December 31st 2015, the plant supplied 1331.29 MWh to the local utility grid. The mean actual measured specific yield, final yield, reference yield, system efficiency, performance ratio and total energy losses are 1650.66 kWh/kWp, 4.57 kWh/kWp/day, 6.763h/day, 9.97%, 70.14% and 2.053 kWh/kWp/day respectively. The predicted values of those parameters are in close agreement with the measured results. They were found to be 1384.01 MWh, 1716.024 kWh/kWp, 4.68 kWh/kWp/day, 6.022 h/day, 10.36%, 77.9% and 1.331 kWh/kWp/day respectively. The detailed comparative study in this paper serves as a reference for continuous performance analysis of the PV plant. Besides, the comparison of actual measurements collected on site with simulated estimates given by PVsyst can help to track closely the power generation, and to establish an adequate maintenance plan.

10/18/2019 1:36:45 AM +00:00

Phát triển mô hình điện dung - điện trở mở rộng cho vỉa bơm ép nước trong giai đoạn thu hồi dầu sơ cấp

Nghiên cứu đã áp dụng CRMT, CRMP sửa đổi và CRMPe vào vỉa X. Kết quả thu được cho thấy CRMP mở rộng (CRMPe) đưa ra kết quả hồi quy với số liệu thực tế tương đối tốt hơn CRM sửa đổi. Ngoài ra CRMPe còn cho biết thêm thông tin cụ thể về mức độ ảnh hưởng của nguồn năng lượng tự nhiên còn trong vỉa đến các giếng khai thác, sự sụt giảm của nguồn năng lượng này theo thời gian, cũng như cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng trực tiếp của các giếng bơm ép thực tế đến các giếng khai thác thông qua hệ số kết nối giữa các cặp giếng.

10/18/2019 12:41:18 AM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Giới thiệu học phần - TS. Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Giới thiệu học phần do TS. TS. Nguyễn Văn Dũng biên soạn cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, mục đích học tập, nội dung chính của môn học và những yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:33:27 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 8: Tuổi thọ cách điện cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, ảnh hưởng của điện trường, ảnh hưởng của nhiệt độ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:33:20 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 7: Phóng điện trong chất lỏng cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết phóng điện điện tử (electronic breakdown theory), lý thuyết phóng điện bọt khí (Bubble theory), lý thuyết phần tử lơ lửng (suspended particle theory),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:33:13 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 6: Phóng điện trong chất rắn cung cấp cho người học các kiến thức: Phóng điện riêng (phóng điện điện tử, phóng điện thác hoặc dòng điện tử), phóng điện điện cơ, phóng điện nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:33:05 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 5: Sự phóng điện trong chất khí cung cấp cho người học các kiến thức: Phóng điện trong điện trường đều, quá trình ion hóa, ion hóa quang, ion hóa nhiệt, lý thuyết phóng điện thác điện tử (Nguyên lý PĐ Townsend),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:32:57 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 9: Vật liệu từ cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất cảu vật liệu từ, phân loại vật liệu từ, từ hóa và nhiệt độ, vùng từ tính, vật liệu sắt từ mềm và cứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:32:47 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 4: Vật liệu cách điện cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất và phân loại vật liệu cách điện, vật liệu cách điện khí, vật liệu cách điện rắn, vật liệu cách điện lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:32:35 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng (Phần 1)

(BQ) Phần 1 bài giảng Vật liệu điện - Chương 2: Vật liệu dẫn điện và cáp điện trình bày các nội dung về Vật liệu dẫn điện báo gồm: Bản chất của sự dẫn điện, các tính chất cơ bản, vật liệu có điện dẫn cao, vật liệu có điện trở suất cao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:32:27 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 3: Các quá trình vật lý trong điện môi cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phân cực của điện môi, tính dẫn điện của điện môi, tổn hao trong điện môi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:32:17 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Dũng (Phần 2)

(BQ) Phần 2 bài giảng Vật liệu điện - Chương 2: Vật liệu dẫn điện và cáp điện cung cấp cho người học các kiến thức về Dây và cáp điện bao gồm: Phân loại, vật liệu làm dây và cáp điện, cáp điện cao áp và thử nghiệm cáp và dây dẫn, chủng loại dây và cáp điện sử dụng trong hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:32:06 PM +00:00

Bài giảng học phần Vật liệu điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Vật liệu điện - Chương 1: Cấu tạo vật chất cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:31:55 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học. Từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:31:48 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 10: Quá điện áp trong hệ thống điện cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, quá điện áp do sét đánh, quá điện áp nội bộ, bảo vệ chống quá điện áp, quá trình sóng trên đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:31:37 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 8: Hệ thống cách điện khí-rắn cung cấp cho người học các kiến thức: Điện trường trên bề mặt tiếp xúc giữa chất rắn và chất khí, phân bố điện áp trên chuỗi sứ cách điện, phóng điện bề mặt sứ cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:31:29 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 7: Xử lý dữ liệu điện áp đánh thủng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm phân phối xác suất, ảnh hưởng của diện tích bề mặt điện cực và thể tích của vật liệu cách điện, cách sử dụng giấy Weibull. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:31:22 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 6: Phóng điện cục bộ trình bày các nội dung: Giới thiệu, điện trường trong bọc khí, tác hại của phóng điện cục bộ, mạch tương đương abc, thông số của phóng điện cục bộ, đo lường phóng điện cục bộ. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:31:13 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 5: Phóng điện trong chân không cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, Phân loại chân không, đặc tính phóng điện trong chân không, nguyên lý phóng điện trong chân không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:31:05 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 9 - Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng môn học Kỹ thuật cao áp - Chương 9: Hệ thống cách điện giấy - dầu cung cấp cho người học các kiến thức: Nước trong giấy và dầu cách điện, khí trong dầu cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

10/17/2019 5:30:58 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng gồm 5 phần trình bày các nội dung: Lý thuyết phóng điện dòng điện tử (streamer), phóng điện trong điện trường không đều, phóng điện vầng quang trên dây truyền tải cao áp, phóng điện trong khe hở không khí, ảnh hưởng của điều kiện khí quyển. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:30:49 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Dũng

(BQ) Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 3: Áp lực điện trường cung cấp cho người học các kiến thúc tổng quan về áp lực điện trường, các công thức tính toán điện trường, tính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, đính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, phân bố điện trường của một số hệ thống thực tế.

10/17/2019 5:30:40 PM +00:00

Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - Nguyễn Văn Dũng

Bài giảng Kỹ thuật cao áp - Chương 2: Tổng quan về hệ thống cách điện cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cách điện bằng không khí-hở, hệ thống cách điện bằng khí kín, hệ thống cách điện bằng chất lỏng và chất rắn tẩm chất lỏng, hệ thống cách điện bằng chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

10/17/2019 5:30:31 PM +00:00