Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Điều chế vector không gian cho biến tần ba pha hai mức trên hệ thống nhúng Arm Cortex

Bài viết tập trung vào vấn đề thực hiện giải thuật SVPWM trên hệ thống nhúng một cách chi tiết. Giải thuật SVPWM được thử nghiệm trên hệ nhúng ARM 32-bit Cortex M4 và mô hình biến tần công suất nhỏ đã minh họa cho quá trình triển khai và thực thi hệ thống.

11/28/2019 4:13:43 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 10 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tích phân kinh điển, phương pháp tích phân Duyamen và hàm Green, phương pháp toán tử Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:55:56 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 9 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Khái niệm cơ bản về quá trình quá độ trong hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình quá độ trong hệ thống, tính liên tục và mở rộng tính khả vi của quá trình, sơ kiện và phương pháp tính sơ kiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:55:47 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 8 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Mạch điện ba pha cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mạch ba pha đối xứng và không đối xứng tải tĩnh, tính và đo công suất mạch điện ba pha, mạch ba pha có tải động - Phương pháp thành phần đối xứng, phân tích mạch ba pha không đối xứng bằng phương pháp thành phần đối xứng.

11/28/2019 2:55:34 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 7 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Mạng hai cửa tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mạng hai cửa, mô tả toán học của mạng hai cửa - Phương pháp tính các bộ số đặc trưng, tính chất mạng 2 cửa tuyến tính tương hỗ, hàm truyền đạt dòng - áp, tổng trở vào của mạng hai cửa, vấn đề hòa hợp nguồn và tải bằng mạng hai cửa, mạng hai cửa phi hỗ, khuếch đại thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:55:23 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 6 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mạng một cửa Kirchhoff, phương trình và sơ đồ tương đương mạng một cửa có nguồn, điều kiện đưa công suất cực đại ra khỏi mạng một cửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:55:14 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 5 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về nguồn kích thích chu kỳ, cách phân tích mạch điện tuyến tính có kích thích chu kỳ, trị hiệu dụng - công suất dòng chu kỳ, hàm truyền đạt và đặc tính tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:55:06 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Tính chất cơ bản của mạch điện tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tính chất tuyến tính, khái niệm hàm truyền đạt, truyền đạt tương hỗ và không tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:54:57 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 3 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế nút, phương pháp dòng vòng, khái niệm về graph Kirchhoff, các định lý về lập phương trình Kirchhoff, ma trận cấu trúc A, B, lập phương trình bằng ma trận cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo

11/28/2019 2:54:47 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 2 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Mạch tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm điều hòa và các đại lượng đặc trưng; số phức - Biểu diễn hàm điều hòa trong miền ảnh phức; phản ứng của một nhánh với kích thích điều hòa, dạng ảnh phức của các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:54:38 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 1 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Khái niệm về mô hình mạch Kirchhoff cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mô hình trường, mô hình hệ thống, các hiện tượng cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff, các luật cơ bản trong mô hình mạch Kirchhoff, nội dung bài toán mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:54:29 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 0 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 0 giới thiệu về môn học, mục tiêu của môn học, nội dung chính và một số kiến thức cần nắm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để biết được rõ hơn về điều này để có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học.

11/28/2019 2:54:21 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 10 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 10: OpAmp (Operational Amplifier) – Các mạch ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình của OpAmp, mạch tương đương của OpAmp, mạch tương đương của OpAmp lý tưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:54:14 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 9 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 9: Transitor – Các phương pháp phân cực cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc, kí hiệu và các thành phần dòng điện qua transitor, đường tải DC và điểm làm việc Q,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:54:05 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 5 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Diode và các mạch ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Diode, mô hình Diode lý tưởng, mô hình thực nghiệm, chỉnh lưu bán kỳ, chỉnh lưu toàn kỳ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:53:55 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 8 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 8: Máy điện một chiều cung cấp cho người học các kiến thức: Máy phát điện một chiệu, nguyên lý máy phát điện một chiều, phân loại máy phát điện DC,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:53:45 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 6 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Động cơ không đồng bộ (ĐCKĐB) cung cấp cho người học các kiến thức: Động cơ không đồng bộ ba pha, từ trường trong mạch từ của động cơ điện, phân bố từ trường trong không gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:53:36 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 7 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 7: Máy điện đồng bộ (MĐĐB) cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, nguyên lý máy điện đồng bộ, nguyên tắc hoạt động, phản ứng của máy phát đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:53:25 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 4 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Máy biến áp (MBA) cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại và tổng quan về MBA, cấu tạo, các định luật điện từ, nguyên tắc hoạt động của MBA, xác định thông số mạch tương đương, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:53:15 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 3: Mạch điện ba pha cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về nguồn áp 3 pha cân bằng, mạch 3 pha nguồn Y tải Y, mạch 3 pha nguồn Y tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:53:08 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2a - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Phần tiếp theo bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 2: Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức cung cấp cho người học các kiến thức: Cải thiện hệ số công suất, Watt kế, các phương pháp giải mạch hình sin xác lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:53:01 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 2 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Dòng điện hình sin - Giải mạch AC dùng số phức cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về hàm sin, mạch điện hình sin đơn giản, mạch điện RLC song song, nguyên lý bảo toàn công suất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:52:53 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - ĐH Bách Khoa TP. HCM

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1: Tổng quan về mạch điện, phương pháp giải mạch điện DC trình bày các khái niệm, cấu trúc mạch điện, các định luật cơ bản, các phương pháp giải mạch cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:52:45 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Máy điện một chiều

Bài giảng Kỹ thuật điện - Máy điện một chiều cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý làm việc của máy phát điện một chiều, biểu thức của sức điện động trên phần ứng máy phát điện một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:52:37 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Máy điện đồng bộ

Bài giảng Kỹ thuật điện - Máy điện đồng bộ cung cấp cho người học các kiến thức: Rotor cực từ lồi, Rotor cực từ ẩn, sơ đồ nguyên lý máy phát điện đồng bộ, phản ứng phần cứng của máy phát điện đồng bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:52:29 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Động cơ không đồng bộ ba pha

Bài giảng Kỹ thuật điện - Động cơ không đồng bộ ba pha cung cấp cho người học các kiến thức: Từ trường trong mạch từ của động cơ điện, phân bố từ trường trong không gian, từ trường đập mạch, đặc điểm của từ trường quay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:52:21 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Khái niệm chung về máy điện

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 5: Máy biến áp cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa và cấu tạo, thông số định mức, ký hiệu, từ trường, từ thông, tương đồng giữa mạch điện và mạch từ, định luật Lenz & công thức Faraday,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:52:13 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 4: Mạch điện ba pha cung cấp cho người học các kiến thức: Mạch điện ba pha thuận, mạch điện ba pha nghịch, các phương pháp đấu nguồn áp 3 pha cân bằng, giải mạch 3 pha cân bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:52:04 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 3: Các phương pháp giải mạch Sin

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 3: Các phương pháp giải mạch Sin cung cấp cho người học các kiến thức về phương pháp biến đổi tương đương. Cuối bài giảng có phần bài tập đề người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

11/28/2019 2:51:55 PM +00:00

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1 + 2: Mạch điện hình Sin

Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 1 + 2: Mạch điện hình Sin cung cấp cho người học các kiến thức: khái niệm chung về hàm Sin, áp hiệu dụng và dòng điện hiệu dụng, biểu diễn áp sin và dòng sin bằng vector, quan hệ áp dòng của tải, tam giác tống trở, tam giác công suất, định luật bảo toàn công suất.... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:51:46 PM +00:00