Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Synthesis of Ga-doped ZnO nanoparticles by solvothermal method

In this paper, Ga-doped ZnO nanoparticles (GZO NPs) are synthesized by the solvothermal method from different precursors and with different Ga doping concentrations (0%, 1%, 3%, 5%, 7% and 9%) at the same temperature of 250 °C in the oleylamine solvent.

1/12/2020 3:00:08 PM +00:00

Ảnh hưởng của hình dạng hệ thống nối đất đường dây truyền tải đến điện áp bước và điện áp tiếp xúc khi tản dòng điện sét

Bài viết này trình bày kết quả tính toán điện áp bước và điện áp tiếp xúc cho hệ thống nối đất đường dây truyền tải khi có dòng điện sét bằng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) với phần mềm mô phỏng COMSOL. Dòng điện sét tiêu chuẩn sẽ được bơm vào hệ thống nối đất.

1/12/2020 10:35:01 AM +00:00

Biến tần FR-A700 - Sổ tay hướng dẫn (Cơ bản)

Tài liệu cung cấp đến các bạn bao gồm 6 nội dung chính là cách bố trí thiết bị, lắp đặt và đấu dây, truyền động mô tơ, khắc phục sự cố, các cảnh báo cho việc bảo trì và kiểm tra, thông số kỹ thuật.

1/11/2020 10:19:05 PM +00:00

Some physical results of single electron transitor

Single electron transistor (SET) is a key element in current research area of nanoelectronics and nanotechnology which can offer nano-feature size, low power consumption and high operating speed. SET is a new nanoscale switching device. It can control the motion of the single electron. The goal of this paper is to discuss about some physical properties of the SET and focuses on simulation of basic quantum device characteristics such as tunneling effect, Coulomb blockage, Quantum dot, Coulomb staircase, and Coulomb oscillation. The current-voltage characteristics of SET are explored for illustration. Two types of metallic and semiconducting SETs have been simulated.

1/11/2020 10:08:52 PM +00:00

Mô phỏng lan truyền nhiệt bằng mô hình toán ba chiều – trường hợp nhà máy nhiệt điện tại vùng biển Đề - Gi, Bình Định

Theo thiết kế nguồn xả thải được xây dựng cách vị trí lấy nước làm mát không xa, do vậy có thể ảnh hưởng tới nguồn nước làm mát. Chủ đầu tư cũng đã xem xét xây dựng đê chắn để làm giảm mức ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước làm mát. Cả 2 phương án này cần được đưa ra xem xét và phân tích. Vì vậy, bài báo này nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô hình để tính toán và đánh giá tác động lan truyền nhiệt theo 2 kịch bản. Bộ công cụ MIKE21, 3 FM kết hợp với số liệu khí tượng – hải văn được sử dụng.

1/11/2020 9:58:21 PM +00:00

SARFIX improvement for distribution system by dynamic voltage restorer considering its limited current

The paper introduces a new method for optimizing the placement of a Dynamic Voltage Restorer-DVR for voltage sag mitigation in distribution systems. The location of DVR is optimally selected on the basis of minimizing the system average RMS variation frequency index – SARFIX of the system of interest.

1/11/2020 9:58:08 PM +00:00

Đánh giá sự phù hợp của tích hợp Topsis – Taguchi để tối ưu hóa đa mục tiêu thông số công nghệ trong phương pháp gia công bằng tia lửa điện

Trong bài báo này, hiệu quả của sự tích hợp phương pháp Topsis với Taguchi (Taguchi – Topsis) để giải bài toán tối ưu hóa đa mục tiêu trong xung định hình với bột trộn vào dung dịch điện môi (PMEDM) sẽ được đánh giá. Các thông số công nghệ được lựa chọn để khảo sát gồm: vật liệu phôi, vật liệu điện cực, sự phân cực điện cực, thời gian phát xung (ton), thời gian ngừng phát xung (tof), cường độ dòng điện (I), nồng độ bột Ti.

1/11/2020 9:56:45 PM +00:00

Giải pháp thiết kế mới bộ lọc điện từ cho LED driver công suất lớn cấu hình hai tầng

Nội dung bài viết trình bày cấu hình nguồn đèn LED sử dụng ghép hai tầng: tầng Boost-PFC và tầng DC/DC cộng hưởng cuộn dây – cuộc dây – tụ điện (LLC). Ngoài ra, bài báo đề xuất phương pháp thiết kế bộ lọc EMI bằng cách giảm cuộn lọc so với bộ lọc EMI truyền thống, qua đó giảm được kích thước cũng như giá thành của nguồn LED. Các kết quả thực nghiệm đã xác định phương pháp đề xuất đã đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định đo lường Việt Nam.

1/11/2020 9:56:04 PM +00:00

Nhận dạng thông số điện máy biến áp lực áp dụng chẩn đoán sự cố

Để mở rộng khả năng ứng dụng các kỹ thuật chẩn đoán nâng cao, bài báo đề xuất một phương pháp mới xác định các thông số điện cảm và điện dung trong mô hình mạch điện thông số tập trung của các máy biến áp lực ba pha ba trụ tiêu biểu đang vận hành trên lưới điện 110 kV dựa trên kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số. Kết quả áp dụng trong nhận dạng sự cố chập vòng dây cho các máy biến áp khảo sát cho thấy phương pháp đề xuất này có thể áp dụng mở rộng trong việc phát hiện các sự cố điện cơ khác dựa trên sự thay đổi các thông số điện trong mô hình mạch tương đương.

1/11/2020 9:55:49 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp phát hiện, định vị, cô lập sự cố và khôi phục cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh

Trong nghiên cứu này, các tín hiệu chỉ báo sự cố từ các thiết bị FTU, FI là một trong những cơ sở để công cụ FLISR phát hiện nhanh và định vị chính xác vị trí sự cố. Tiếp theo, công cụ sẽ thực hiện phân tích, đánh giá và xếp hạng phương án cô lập sự cố và khôi phục cung cấp điện dựa vào hai điều kiện ràng buộc gồm: i) lượng điện năng có thể khôi phục là lớn nhất và ii) số lượng bước thao tác là ít nhất. Kết quả thực nghiệm được trình bày để chứng minh sự hiệu quả và tính khả thi khi triển khai áp dụng mạng phân phối 22kV vào thực tế của nghiên cứu

1/11/2020 9:55:35 PM +00:00

Ảnh hưởng của điện áp quá độ phục hồi và biện pháp hạn chế khi cắt cuộn kháng bù ngang ở trạm biến áp 500 kV Ô Môn

Nghiên cứu này có những đóng góp tích cực về mặt kinh tế lẫn kỹ thuật. Về mặt kinh tế, việc áp dụng mô hình này cho máy cắt cuộn kháng bù ngang sẽ đánh giá được mức chịu đựng được TRV của máy cắt trong vận hành thực tế, góp phần giảm phí bảo dưỡng và thay thế máy cắt. Về mặt kỹ thuật, giải pháp này sẽ giúp giải quyết các vấn đề lựa chọn máy cắt phù hợp, phương thức vận hành tốt nhất và giảm giá trị TRV hiệu quả.

1/11/2020 9:53:10 PM +00:00

Áp dụng phương pháp Backward/Forward cải tiến trong bài toán tối ưu lưới điện phân phối có kết nối nguồn điện phân tán

Bài báo này đề xuất phương pháp Backward/Forward cải tiến thay thế cho phương pháp tính toán phân bố công suất truyền thống là phương pháp Newton– Graphson và phương pháp Gauss– Seidel đang được sử dụng hiện nay trong các giải thuật tối ưu. Chúng tôi đã sử dụng thuật toán tối ưu PSO với công cụ tính phân bố công suất là phương pháp Backward/Forward cải tiến để tính toán tối ưu vị trí và dung lượng của các DG có xét đến tái cấu hình lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian tính toán của giải thuật tối ưu.

1/11/2020 9:52:47 PM +00:00

Giải pháp mới nâng cao hệ số công suất và giảm tổng độ méo dạng sóng hài trong bộ nguồn hai tầng cho đèn Led

Cấu hình bộ nguồn LED được trình bày trong bài báo này được thiết kế dựa vào cấu hình hai tầng bao gồm mạch hiệu chỉnh hệ số công suất dạng mạch tăng áp hoạt động ở chế độ gián đoạn và mạch DC/DC cộng hưởng LLC có đặc tính chuyển mạch mềm. Chức năng của mạch hiệu chỉnh công suất là nâng cao hệ số công suất ngõ vào cũng như tạo điện áp DC 400 V từ nguồn AC thay đổi từ 140V đến 265V. Chức năng của bộ DC/DC là điều khiển dòng điện cung cấp cho LED.

1/11/2020 9:51:15 PM +00:00

Xác định giá trị non tải tích hợp - IPLV cho máy lạnh ở điều kiện khí hậu Việt Nam

Để lựa chọn được hệ thống điều hoà không khí tiêu thụ điện năng ít nhất, người thiết kế phải biết cách tính toán điện năng tiêu thụ của máy lạnh và lựa chọn máy lạnh có chỉ số tiêu thụ điện thấp khi vận hành thông qua giá trị non tải tích hợp - IPLV. Bài báo trình bày cách xác định giá trị IPLV trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

1/11/2020 8:39:02 PM +00:00

Xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải 220kV Nhà Bè - Tao Đàn bằng biến đổi Wavelet

Xác định vị trí lỗi của đường dây cao thế, đặc biệt là đường dây trên đầu kết hợp với cáp điện ngầm, là một vấn đề quan trọng trong vận hành hệ thống điện. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelet để xác định vị trí lỗi của đường dây cao thế kết hợp với cáp điện ngầm. Các thành phần của sóng thoáng qua tại một đầu cuối của đường bị lỗi được mô phỏng bởi MATLAB Simulink. Các thành phần này sẽ được phân tích thành các hệ số gần đúng và chi tiết bằng cách sử dụng phép biến đổi sóng con đứng yên kết hợp với kỹ thuật giảm nhiễu mức độ cao. Cách tiếp cận này đưa ra thời gian chính xác của sóng thoáng qua để truyền từ vị trí lỗi đến các đầu cuối của đường dây. Để đánh giá khả năng ứng dụng và hiệu quả của phương pháp mới này, chúng tôi đã áp dụng phương pháp này cho một đường truyền kết hợp với đường dây trên không và cáp ngầm trong tài liệu tham khảo và đường truyền thực tế 220kV Nhã Bè - Tao Đàn ở Việt Nam.

11/29/2019 4:35:57 PM +00:00

Máy đo hàm số truyền bằng phương pháp đáp ứng bước

Đo chức năng chuyển có ý nghĩa thực tế. Chuyển chức năng Tester là cần thiết cho các nhà thiết kế bộ điều khiển. Thiết kế kiểm tra chức năng truyền bằng phương pháp phản hồi bước khá đơn giản, nội dung của phương pháp này bao gồm hai phần: 1. Thu thập dữ liệu của phản hồi bước của hệ thống. 2. Sử dụng phần mềm Matlab để tính gần đúng chức năng của dữ liệu thu được dưới dạng hàm số mũ và tìm các hệ số bậc nhất hoặc thứ hai của hàm truyền. Bộ kiểm tra chức năng chuyển đã được sản xuất để đo máy phát chức năng chuyển công suất nhỏ và trung bình. Kiểm tra chức năng chuyển đã được sử dụng để đo các mạch điện tử để đánh giá độ chính xác của phép đo. Hạn chế của phương pháp đáp ứng bước chỉ là đo hàm truyền có hình dạng là độ bão hòa đường cong. May mắn thay, trên thực tế hầu hết các đối tượng có phản ứng bước của chúng trong các hình dạng này.

11/29/2019 4:21:38 PM +00:00

Mô hình liên thông, chia sẻ CSDL dùng chung tại Bộ KH&CN

Liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai chính phủ điện tử (CPĐT) hiện nay. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mà còn góp phần hỗ trợ công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Do đó, việc triển khai mô hình liên thông, chia sẻ dữ liệu tại các bộ/ ngành, địa phương nói chung, tại Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nói riêng là hết sức cần thiết.

11/29/2019 8:37:41 AM +00:00

10 công nghệ đột phá năm 2019

Bài viết trình bày mười đột phá công nghệ trong năm 2019: Robot khéo léo; làn sóng mới về năng lượng hạt nhân; thăm dò đường ruột bằng con nhộng; dự báo sinh non; Vắc-xin ung thư tùy chỉnh; thu thập và xử lý khí CO2; bánh mì kẹp không thịt; vòng đeo tay điện tâm đồ; những trợ lý trí tuệ nhân tạo ngọt ngào...

11/29/2019 8:32:39 AM +00:00

Behind every innovative solution lies an obscure feature

The Obscure Features Hypothesis (OFH) for innovation states that a two-step process undergirds almost all innovative solutions: (1) notice an infrequently observed or new (i.e., obscure) feature of the problem and (2) construct an interaction involving the obscure feature that produces the desired effects to solve the problem. The OFH leads to a systematic derivation of innovation-enhancing techniques by engaging in two tasks. First, we developed a 32-category system of the types of features possessable by a physical object or material. This Feature Type Taxonomy (FTT) provides a panoramic view of the space of features and assists in searches for the obscure ones. Second, we are articulating the many cognitive reasons that obscure features are overlooked and are developing countering techniques for each known reason. We present the implications and techniques of the OFH, as well as indicate how software can assist innovators in the effective use of these innovation-enhancing techniques.

11/29/2019 6:50:42 AM +00:00

Đề xuất kỹ thuật điều chế triệt tiêu điện áp Common Mode cho nghịch lưu Cascade 3 pha 5 bậc

Trong bài báo này, một giải thuật mới áp dụng kỹ thuật điều chế PWM cho nghịch lưu cascade 3 pha 5 bậc được áp dụng để triệt tiêu điện áp comon mode. Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở lựa chọn các vector đóng cắt không sinh ra điện áp common mode để biểu diễn vector điện áp mong muốn. Các phân tích được thực hiện nhằm lựa chọn các vector đóng cắt các khóa công suất phù hợp. Các mô phỏng và thực nghiệm nhằm làm rõ các kết quả phân tích và góp phần xác thực những phân tích lý thuyết.

11/28/2019 10:36:54 PM +00:00

Evaluating the applicability of a low-cost sensor for measuring PM2.5 concentration in Ho Chi Minh city, Viet Nam

Continuous monitoring provides real-time data which is helpful for measuring air quality; however, these systems are often very expensive, especially for developing countries such as Vietnam. The use of low-cost sensors for monitoring air pollution is a new approach in Vietnam and this study assesses the utility of low-cost, light-scattering-based, particulate sensors for measuring PM2.5 concentrations in Ho Chi Minh City.

11/28/2019 9:23:17 PM +00:00

Triterpenoid Glycosides from Olax imbricata

This article described the isolation and structure elucidation of three triterpenoid glycosides isolated from the methanol extract of Olax imbricata growing in Phu Yen province. Additionally, the evaluation of inhibitory activity for α-glucosidase was performed on a pure compound.

11/28/2019 9:23:02 PM +00:00

Practical study of purification of Lao Cai wet process phosphoric acid, based on tributyl phosphate (TBP) – kerosene mixture solvent extraction

The purification of wet process phosphoric acid using solvent extraction has been widely applied at industrial scale. However, the performance of the purification depends strongly on the solvent characteristics. Common solvents used for the extraction are butanol, hexanol, tributyl phosphate (TBP) and MIBK mixture, … in which TBP/Kerosene have proved to be one of the the most efficient solvent mixture.

11/28/2019 9:12:49 PM +00:00

Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp nhà nước trước và sau cổ phần hóa

Nghiên cứu này tiến hành thu thập thông tin về khả năng thanh toán của 158 công ty đại chúng trong giai đoạn từ trước khi cổ phần hóa đến sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Nghiên cứu sử dụng kiểm định Fiedman test và Wilcoxon Sign rank test để đánh giá sự khác biệt về khả năng thanh toán trước và sau khi cổ phần hóa.

11/28/2019 4:19:57 PM +00:00

Hoạt động tái chế chất thải điện tử ở Việt Nam và một số khuyến nghị

Bài viết chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và những thách thức cũng như cơ hội mà hoạt động tái chế chất thải điện tử Việt Nam phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

11/28/2019 4:18:58 PM +00:00

Study on the adsorption of reactive orange RO122 from aqueous solution onto crosslinked chitosan coated diatomite

The preparation, characterization and RO122 adsorption of crosslinked chitosan coated diatomite (CS-GLA/DM) were investigated. The prepared crosslinked chitosan-coated diatomite was characterized using Fourier transform infrared (FT-IR) spectroscopy and Scanning electron microscope (SEM) techniques. The influences of sorbent dosages, pH, reaction time, reaction temperature and adsorption isotherms were studied.

11/28/2019 4:17:57 PM +00:00

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu khí sinh học trên cụm máy phát điện cỡ nhỏ dùng trong hộ gia đình

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cải tạo cụm động cơ - máy phát điện đang sử dụng nhiên liệu xăng sang sử dụng nhiên liệu biogas để cấp điện trong hộ gia đình. Cụm động cơ - máy phát điện GX630 có công suất 10kVA được tiến hành cải tạo. Về cơ bản, kết cấu của các hệ thống chính của động cơ không thay đổi. Động cơ sẽ được trang bị thêm hệ thống cung cấp khí biogas và một hệ thống lọc tách H2S và hơi nước ra khỏi khí biogas trước khi đưa vào động cơ.

11/28/2019 4:16:29 PM +00:00

Multiviews dynamic hand gesture recognition and canonical correlation analysis-based recognition

Deployment of such methods in practical applications still face to many issues such as in change of viewpoints, non-rigid hand shape, various scales, complex background and small hand regions. In this paper, these problems are considered of feature extractions on different view points as well as shared correlation space between two views.

11/28/2019 4:14:46 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thực hành điều khiển và giám sát hệ thống ứng dụng PLC S7-1200

Bài viết được nghiên cứu dựa trên tình hình thực tế hiện nay trong việc kết nối thông tin giữa cấp hiện trường và cấp quản lí, điều khiển, giám sát. Với các xí nghiệp có nhiều cơ sở, việc cập nhật tình hình, tiến độ sản xuất của các khâu là vô cùng quan trọng nhưng với khoảng cách địa lí xa thì việc truyền thông tin bằng cáp là điều rất khó khăn và không hợp lí về kinh tế.

11/28/2019 4:14:26 PM +00:00

Điều khiển cộng hưởng hệ thống D-STATCOM trên cơ sở nghịch lưu đa mức nối tầng cầu chữ H 7 bậc

Trong bài viết này đề cập hệ thống bù đồng bộ D-STATCOM dựa trên biến tần H-bridge đa cấp. Thiết bị này được đề xuất nhằm cải thiện độ ổn định điện áp và cân bằng việc trao đổi công suất bằng cách bù công suất phản kháng.

11/28/2019 4:13:58 PM +00:00