Tài liệu Điện - Điện tử

Download tài liệu Điện - Điện tử

Báo cáo Ngành Điện – Chứng khóa MBS

Nội dung của báo cáo trình bày nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tiếp tục tăng trưởng 10%/năm; chuỗi giá trị ngành điện; mô hình Porter’s Five Forces; EVN gia tăng kiểm soát giá mua điện 2019; TCT Điện lực dầu khí Việt Nam (HSX - POW)...

3/29/2020 11:37:05 AM +00:00

Simultaneous effect of pH, deposition time, deposition potential, and step potential on the stripping peak current of lead and cadmium by response surface methodology

In this paper, a simple voltammetric method has been reported for the lead, and cadmium determination using platinum nanoflowers modified glassy carbon electrode (PtNFs/GCE). The effects of pH, deposition time, deposition potential, step potential were investigated on the stripping peak current of lead, and cadmium based on response surface methodology (RSM).

1/13/2020 8:37:09 AM +00:00

Bài giảng Công nghiệp vi mạch TP. Hồ Chí Minh – Cơ hội và thách thức

Nội dung của bài giảng trình bày: công nghiệp điện tử Việt Nam; phát triển công nghiệp vi mạch ở thành phố Hồ Chí Minh; cơ hội và thách thức của công nghiệp vi mạch; nghiên cứu vi mạch ở Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh.

1/13/2020 6:18:15 AM +00:00

Mô hình liên hệ giữa các Transaction của Usecase trong biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Nội dung của bài viết trình bày biểu đồ tuần tự; liên hệ giữa giao dịch trong biểu đồ tuần tự; kịch bản trường hợp sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/13/2020 5:12:17 AM +00:00

The phenomena of charge inversion and effective attraction between the spherical macromolecules in electrolyte solvent

The phenomena of charge inversion and effective attraction between the like - charged spherical macromolecules in electrolyte solvent has been studied by using Poisson - Boltzmann mean-field theory, alongside the assumption that counterions condense on the surface of macromolecules to form a strongly correlation liquid.

1/12/2020 10:51:56 PM +00:00

Hướng dẫn cài đặt và vận hành FCC ID: LWNF21-E1 F21-E1

tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo hành, thận trọng khi vận hành, phụ kiện tiêu chuẩn F21-E1, hoạt động, khắc phục sự cố và cài đặt phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

1/12/2020 8:19:31 PM +00:00

Tóm tắt bài giảng Trường điện từ

Nội dung của bài giảng bao gồm: các phương trình cơ bản của trường điện từ, trường điện từ tĩnh, trường điện từ dừng, trường điện từ chuẩn dừng, sóng điện từ... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung.

1/12/2020 6:50:28 PM +00:00

Đề cương chi tiết học phần Trường điện tử

Môn học trình bày các khái niệm, cơ sở lý thuyết trường điện từ ở trạng thái tĩnh và biến thiên. Cơ sở về sóng điện từ lan truyền trong không gian và thời gian trong đó có sóng điện từ phẳng và sóng điện từ định hướng. Một thiết bị định hướng lan truyền sóng làm cơ sở cho lý thuyết Alten và lý thuyết trường cao tần.

1/12/2020 6:50:18 PM +00:00

Bài giảng Chương 3: Trường điệ từ dừng

Nội dung bài giảng trình bày các phương trình của trường điện từ; các định luật cơ bản của dòng điện không đổi; thế vectơ, định luật Biot-Savart, từ trường của dòng nguyên tố; từ môi trong từ trường không đổi...

1/12/2020 6:50:11 PM +00:00

Bài giảng Chương 2: Trường điện từ tĩnh

Trường điện từ tĩnh; các phương trình của trường điện từ tĩnh; thế vô hướng; điện thế của một hệ điện tích; điện môi đặt trong trường điện tĩnh; năng lượng của trường điện tĩnh; lực tác dụng trong trường điện tĩnh....

1/12/2020 6:50:03 PM +00:00

Bài giảng Chương 1: Các phương trình cơ bản của trường điện từ

Nội dung bài giảng trình bày các khái niệm cơ bản, trường điện tử, các đại lượng điện từ, điện tích, dòng điện, định luật Coulomb, dạng vi phân của định luật tĩnh điện Gauss, dạng vi phân của định luật dòng toàn phần….

1/12/2020 6:49:56 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tần - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Nội dung của bài giảng bao gồm: các định luật và nguyên lý cơ bản của trường điện từ; bức xạ sóng điện từ; sóng điện từ phẳng; sóng điện từ trong các hệ định hướng; hộp cộng hưởng; mạng nhiều cực siêu cao tần.

1/12/2020 6:49:23 PM +00:00

Giáo trình Lý thuyết mạch điện (Dùng cho hệ đào tạo đại học) – Nguyễn Quốc Dinh

Nội dung của giáo trình bao gồm 6 chương: các khái niệm cơ bản; các phương pháp cơ bản phân tích mạch; đáp ứng quá độ trong các mạch RLC; đáp ứng tần số của mạch; mạng bốn cực; tổng hợp mạch tuyến tính.

1/12/2020 6:48:54 PM +00:00

Đề cương môn học Lý thuyết mạch điện

Tài liệu cung cấp đến quý độc giả đề cương chi tiết môn học Lý thuyết mạch điện, đây là tài liệu tham khảo cho giảng viên trong quá trình biên soạn đề cương môn học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung.

1/12/2020 6:48:44 PM +00:00

Bài giảng Tóm tắt bài giảng lý thuyết mạch điện

Bài giảng bao gồm các nội dung chính: các khái niệm cơ bản về mạch điện; mạng 2 cửa; phân tích mạch trong miền thời gian; mạch điện phi tuyến; đường dây dài; phân tích mạch trong miền tần số. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

1/12/2020 6:48:37 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện - Chương 3: Quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

Nội dung của bài giảng bao gồm các nội dung: giới thiệu, sơ kiện, phương pháp tích phân cổ điển, quá trình quá độ trong mạch RL, RC, RLC, phương pháp toán tử, giải một số bài toán quá trình quá độ bằng máy tính. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

1/12/2020 6:48:29 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch điện - Chương 2: Mạng hai cửa

Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm mạng 2 cửa, các bộ thông số, quan hệ giữa các bộ thông số, phân tích mạch có mạng 2 cửa, kết nối các mạng 2 cửa, mạng 2 cửa dạng T và π, tổng trở vào và hòa hợp tải, hàm truyền đạt...

1/12/2020 6:48:21 PM +00:00

Bài giảng Lý thuyết mạch điện

Bài giảng trình bày với các nội dung: khái niệm cơ bản về mạch điện, phức hóa các phần tử mạch, định luật Ohm, phân tích mạch xoay chiều, phương pháp dòng nhánh, phương pháp thế nút, phương pháp biến đổi tương đương, phương pháp xếp chồng.... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

1/12/2020 6:48:11 PM +00:00

Bài giảng Ắc quy

bài giảng trình bày nguyên lý hoạt động của ắc quy; phân loại dựa trên mục đích sử dụng của bình ắc quy; ứng dụng của ắc quy trong đời sống; nguyên lý phóng điện của ắc quy axit; nạp điện của ắc quy. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

1/12/2020 6:30:35 PM +00:00

Technological study on project management activities of Epc Solar Pv power plant

This research paper examined the techniques of project management used in development of solar photovoltaic power plant. The background of the project described its planning, execution, operation & maintenance. Critical success factor for the project implementation were identified presenting an overview of project structure, methods, risk, etc. The study depicted the different barriers for solar power projects development in India. The research work was based on the project management activities of 40MW (AC) Solar PV Power Plant at Gujarat Solar Park, Charanka. The study analyzed all execution activities during the construction phase of project and identified how well management of project improves the performance of solar PV power plant.

1/12/2020 5:18:28 PM +00:00

SnO2/Pt(40nm/ 10nm) thin films sensitized for enhanced H2 gas sensing

Detection and alarm of leakage of hydrogen (H2) gas is crucially important for safety use. In this study, we dedicate on the fabrication of H2 gas sensors based on SnO2 thin film sensitized with Pt islands.

1/12/2020 3:02:34 PM +00:00

An approach to determine the stable operating area for internal gear motors and pumps based on safe lubrication oil film thickness

This paper proposes an approach to determine the instability threshold for the internal gear motors and pumps based on the safe film thickness. By using the mobility method, the maximum eccentricity and the minimum oil lubrication film thickness can be determined, consequently, the minimum speed limit can be retrieved.

1/12/2020 3:02:06 PM +00:00

Aerodynamic performance of a single stage transonic axial compressor using recirculation bleeding channels

This paper investigates the recirculation channel with an addition of bleeding channels located on shroud surface of recirculation channel in the rotor domain, where the bleeding system consists of 36 channels distributed on the recirculation channel.

1/12/2020 3:01:51 PM +00:00

An immersed boundary method openFOAM solver for structure – two-phase flow interaction

In this study, a numerical solver has been developed for simulating the interaction of solid bodies with twophase flow. The simplified direct forcing method is adopted to describe the presence of structures in flow, combining with the Pressure-Implicit Split-Operator (PISO) algorithm to address the velocity-pressure coupling in Navier-Stokes equations.

1/12/2020 3:01:39 PM +00:00

Study on the effect of exposure time and layer thickness on properties of 3D printing parts using DLP method

This paper investigates the effects of process parameters on the mechanical properties of 3D printing parts using photopolymer material. A DLP 3D printing machine was constructed for experimental researches and education.

1/12/2020 3:01:27 PM +00:00

Improving characteristics of diesel engine by changing the engine's charging and design method

This paper represents research on improving the working characteristics of a direct injection 16.5 Hp diesel engine by changing the engine's charging and design method. With the help of SolidWorks 3D software, previous design and rendering plans were compared and evaluated visually compared to the new method.

1/12/2020 3:01:16 PM +00:00

PID control for a pneumatic servo system

This paper examines the position control ability of a pneumatic cylinder in pneumatic servo system using PID control method. A pneumatic servo system including a pneumatic cylinder and 02 proportional flow control valves is firstly proposed.

1/12/2020 3:01:03 PM +00:00

Deep penetration welding of 12-mm thick section steels with no groove by Plasma-Gmaw hybrid welding process

In this paper, butt joint welds were conducted on mild steel SS400 and the aims of this research is developed a Plasma-GMAW hybrid welding process for single pass full penetration welding of 12-mm thick mild steel with no groove of thick steel plates. As a result, the single-sided welding in one pass with complete penetration was produced successfully and their mechanical properties were investigated.

1/12/2020 3:00:48 PM +00:00

Computational investigation of the effects of a shroud to the aerodynamic characteristics of rotors

This paper will use computational fluid dynamics (CFD) to investigate the effects of a shroud to the thrust and power of a 9.5-inch rotor and 15-inch rotor. The results show that at the same rpm, a shrouded rotor can produce 20% more thrust than a free rotor.

1/12/2020 3:00:37 PM +00:00

Effect of hydrothermal temperature on the morphology and structure of synthesized MoS2 nanostructures

The MoS2 nanostructures with different morphologies were synthesized by a facile hydrothermal method using precursors of ammonium molybdate ((NH4)6Mo7O24.4H2O), thiourea (CH4N2S) and hydroxylammonium chloride (NH2OH.HCl). As-prepared MoS2 samples with different growth temperatures of 160, 180, and 200 °C were characterized by Raman spectroscopy, field emission scanning electron microscopy (FESEM) and x-ray powder diffraction (XRD).

1/12/2020 3:00:24 PM +00:00