Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Effect of lubricants on wall thickness in the deep drawing process

In the paper, results of effect of lubricants on wall thickness in the deep drawing process are researched. The results are verified by the simulation and experimental. The research results order to reduce the minimum thickness of sheet metal in the deep drawing, selection of reasonable lubricants, contribute to improve product quality and meet the requirements of the working conditions of the product.

9/14/2019 2:36:16 PM +00:00

Dự đoán nhám bề mặt khi phay CNC theo phương pháp hồi quy đa biến và phương pháp trí tuệ nhân tạo

Bài viết trình bày mô hình dự đoán nhám bề mặt Ra (µm) khi phay CNC sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa biến (MRA) và mô hình mạng nơ ron nhân tạo (ANN) với các tham số đầu vào là góc nghiêng trục dao (φ, độ), đường kính dụng cụ (d, mm), tốc độ trục chính (n, vòng/phút), tốc độ tiến dao (f, mm/phút), lượng dịch dao ngang (ae, mm) và chiều sâu lớp cắt (ap, mm).

9/14/2019 2:36:04 PM +00:00

Nghiên cứu, phát triển hệ thống chuẩn thang độ nhạy, độ rọi tại viện đo lường Việt Nam

Bài viết trình bày việc nghiên cứu phát triển hệ thống chuẩn thang độ nhạy độ rọi (VMI-PR-006) dùng để hiệu chuẩn thang độ nhạy độ rọi quang kế chuẩn, dựa trên cơ sở phương pháp so sánh với quang kế chuẩn đã biết.

9/14/2019 2:33:35 PM +00:00

Mô phỏng cấu trúc và từ tính của vật liệu Ni bằng phương pháp động lực học phân tử

Các mẫu vật liệu khối Ni được mô phỏng bằng phương pháp động lực học phân tử với thế nhúng Sutton-Chen. Các mẫu khối được nung nóng đến 2000 K rồi làm nguội nhanh xuống tới 300 K với các tốc độ làm nguội 2x10^14 K/s, 4x10^13 K/s, 4x10^12 K/s và 4x10^11 K/s. Với tốc độ làm lạnh nhanh 2x10^14 K/s, mẫu có cấu trúc hoàn toàn là vô định hình.

9/14/2019 2:33:23 PM +00:00

Microstrip quad band bandpass filter using a modified cross and an open stub resonator

The advantage of this newly designed filter is its simple abilities to set up and to adjust the resonant frequencies of four bands. In addition, by using the skew-symmetrical 00 feeding structure, the filter quality has been improved.

9/14/2019 2:31:49 PM +00:00

Hai lược đồ ký số tập thể ký tuần tự dựa trên bài toán logarit rời rạc

Bài viết đề xuất hai lược đồ ký số tập thể không phân biệt trách nhiệm và có phân biệt trách nhiệm với cấu trúc tuần tự dựa trên bài toán Logarit rời rạc. Các lược đồ có thể được áp dụng cho các lớp ứng dụng xử lý luồng công việc dựa trên các quy trình xử lý công việc theo quy trình dựa trên ký số.

9/14/2019 2:31:38 PM +00:00

Phát hiện sự thay đổi bề mặt địa hình trái đất sử dụng mạng nơ ron xung kép

Ảnh vệ tinh đa thời gian được được ứng dụng rộng rãi trong phát hiện biến động lớp phủ bề mặt trái đất. Cách tiếp cận có giám sát được áp dụng để đánh giá định lượng chính xác sự biến động của các lớp đối tượng cơ bản của lớp phủ như: Lớp đối tượng nhà đô thị, lớp đối tượng mặt nước, lớp đối tượng đất trống.

9/14/2019 2:31:27 PM +00:00

Ước lượng độ sâu ảnh sử dụng phương pháp ánh sáng cấu trúc

Bài viết đề xuất một mẫu sáng mức xám sử dụng trong hệ thống ánh sáng cấu trúc nhằm ước lượng độ sâu và tái tạo hình ảnh 3D của bề mặt vật thể. Mẫu sáng được đề xuất gồm bốn phần tử cơ bản có tính chất đối xứng, với một giải thuật giải mã đơn giản có thể giải mã ảnh thu được từ camera với độ chính xác cao.

9/14/2019 2:31:17 PM +00:00

Bộ lọc bốn băng thông mạch dải kích thước nhỏ sử dụng cấu trúc cộng hưởng chữ thập biến đổi kết hợp với cộng hưởng ½ bước sóng

Bốn băng thông được thiết kế và điều khiển để hoạt động tại 2,4/3,5/5,0 và 5,4GHz, phù hợp với dải tần số cho các ứng dụng WLAN và WiMAX. Bộ lọc siêu cao tần bốn băng thông với kích thước nhỏ được trình bày trong bài báo này sử dụng cấu trúc cộng hưởng cộng hưởng chữ thập biến đổi kết hợp với cộng hưởng ½ bước sóng.

9/14/2019 2:31:08 PM +00:00

Adaptive sliding mode controller for second order nonlinear system based on RBF neural network

In this paper, a novel control method for second order nonlinear system based on sliding mode controller, RBF neural network and adaptive control system is proposed. Firstly, a new controller is designed based on sliding mode control system.

9/14/2019 2:30:58 PM +00:00

Giải pháp số hóa thiết bị đo tín hiệu điện não thế hệ cũ

Bài viết trình bày giải pháp sử dụng một máy tính PC được gắn một card PCI thu thập dữ liệu 32 kênh đầu vào tương tự, kết hợp với phần mềm được cài đặt trên máy tính để thu thập và xử lý tín hiệu điện não từ một thiết bị điện não thế hệ cũ EEG Neurofax 5521K của hãng Nihon Kohden.

9/14/2019 2:30:38 PM +00:00

Tổng hợp bộ quan sát trạng thái Kalman cho hệ truyền động nhiều động cơ có liên hệ ma sát đàn hồi

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp bộ quan sát Kalman cho hệ cơ điện nhiều động cơ có liên hệ ma sát, đàn hồi. Các kết quả được khảo sát đánh giá bằng mô phỏng trên phần mềm Matlab-Simulink cho thấy bộ quan sát này đảm bảo được độ chính xác ước lượng các biến trạng thái trong điều kiện hệ thống chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi tuyến do cấu trúc phần cơ gây ra.

9/14/2019 2:30:04 PM +00:00

Tổ hợp WICA cùng mô hình lọc thích nghi nhằm cải thiện khả năng loại bỏ nhiễu cơ từ EEG

ICA đã chứng minh là một công cụ hiệu quả để loại bỏ nhiễu phát sinh từ EEG. Tuy nhiên, việc đánh giá các thành phần độc lập (IC) không mong muốn và loại chúng bỏ đôi khi vẫn làm mất thông tin hữu ích.

9/14/2019 2:29:54 PM +00:00

Phân tích thông lượng của mạng WBAN phân cụm khi có lỗi bít

Bài viết đề xuất phương pháp phân tích phương pháp phân cụm và điều khiển truy cập trong trường hợp có lỗi bít cho mạng WBAN. Các công thức tính lỗi bít được đưa vào để phân tích thông lượng của hệ thống và thông lượng của các phương pháp điều khiển được so sánh khi các tham số hệ thống thay đổi.

9/14/2019 2:29:43 PM +00:00

Hệ thống kết hợp điều chế không gian và mã hóa mạng lớp vật lý cho thông tin vô tuyến chuyển tiếp hai chiều

Bài viết đề xuất một hệ thống kết hợp kỹ thuật điều chế không gian (Spatial Modulation – SM) và mã hóa mạng lớp vật lý (Physical-layer Network Coding – PNC) nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phổ tần số và thông lượng của hệ thống thông tin vô tuyến chuyển tiếp.

9/14/2019 2:29:32 PM +00:00

Cấu hình mạng cảm biến thuỷ âm trên cơ sở tiền xử lý ICA nhằm nâng cao độ chính xác định vị đa mục tiêu

Bài viết đề xuất và xây dựng một giải pháp mới dựa trên mô hình phân tích phần tử độc lập ICA để thiết kế mạng cảm biến thủy âm để định vị đa mục tiêu. Bài viết ứng dụng kỹ thuật tiền xử lý ICA (Independent Component Analysis - phân tích phần tử độc lập) để tách riêng các nguồn âm trước khi tính toán vị trí để định vị bất kỳ mục tiêu nào trong các mục tiêu đang theo dõi.

9/14/2019 2:29:15 PM +00:00

Một nghiên cứu về đánh giá và so sánh các kỹ thuật nhúng ảnh trong mạng cảm biến hình ảnh không dây

Bài viết trình bày một số đánh giá so sánh về hiệu năng lỗi khi sử dụng các kỹ thuật xử lý ảnh theo chuẩn JPEG/JPEG2000 và phiên bản nhúng watermark của chúng trong môi trường mạng cảm biến ảnh không dây.

9/14/2019 2:29:04 PM +00:00

Ứng dụng Quaternion và bộ lọc Kalman trong việc ước lượng hướng chuyển động của vật thể bay

Bài viết trình bày một phương pháp mới để ước lượng hướng của vật thể dựa trên cảm biến IMU và cảm biến từ trường. Cảm biến IMU giúp chúng ta ước lượng tư thế, trong khi đó, cảm biến từ trường ước lượng góc quay còn lại của vật thể.

9/14/2019 2:28:54 PM +00:00

Xây dựng mô hình tính toán các tham số độ tin cậy của tên lửa từ các mẫu thử cắt xẻ thu thập trong quá trình khai thác sử dụng

Mô hình tính toán là một phương pháp xử lý sơ bộ kết quả thống kê từ mẫu thử cắt xẻ thu thập được trong các quá trình thử nghiệm, cung cấp các dữ liệu đầu vào cho việc tính toán các chỉ số khác nhau về độ tin cậy. Bài viết sử dụng bảng dữ liệu thống kê để thử nghiệm mô hình so với mô hình kinh điển trước đó.

9/14/2019 2:28:44 PM +00:00

Điều khiển robot 5 bậc tự do với cơ cấu tay máy toàn khớp quay trên cơ sở ứng dụng bộ điều khiển mờ nơ ron

Bài viết này trình bày các bước thiết kế và kiểm nghiệm bộ điều khiển mờ - nơ ron (NEFCON) ứng dụng điều khiển cánh tay máy robot 5 bậc tự do (DOF) dựa vào phương pháp điều khiển các khớp độc lập. Bộ điều khiển mờ - nơ ron giúp khắc phục những nhược điểm của bộ điều khiển PID kinh điển.

9/14/2019 2:28:31 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính buồng đốt đến áp suất làm việc trong buồng đốt động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu hỗn hợp

Bài viết trình bày phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng của đường kính buồng đốt đến áp suất làm việc trong buồng đốt động cơ tên lửa sử dụng liều nhiên liệu hỗn hợp dạng hình ống có kể đến chuyển động của dòng sản phẩm cháy.

9/14/2019 2:28:22 PM +00:00

Thuật toán định tuyến cho giao tiếp V2V trong môi trường đô thị sử dụng thông tin vị trí và dự đoán chuyển động

Bài viết này đề xuất thuật toán định tuyến cho giao tiếp V2V trong môi trường đô thị sử dụng thông tin vị trí và dự đoán chuyển động, thực hiện chọn tuyến và nút chuyển tiếp phù hợp làm nâng cao hiệu quả định tuyến.

9/14/2019 2:28:10 PM +00:00

Xây dựng thuật toán xác định gia tốc pháp tuyến tối ưu cho một lớp thiết bị bay tự dẫn trong kênh độ cao

Bài viết trình bày phương pháp tổng hợp gia tốc pháp tuyến tối ưu cho một lớp thiết bị bay trong kênh độ cao ở giai đoạn bay tự dẫn đến điểm gặp mục tiêu khi tính đến các yếu tố gây sai số động trên cơ sở ứng dụng lý thuyết điều khiển tối ưu và chứng minh một tính chất: Điều khiển tối ưu ngoài sự phụ thuộc vào trạng thái tốc độ quay đường ngắm, còn phụ thuộc vào gia tốc mục tiêu, gia tốc trọng trường và gia tốc dọc trục trong khoảng thời gian tương lai gần nhất định.

9/14/2019 2:28:00 PM +00:00

On the correlation analysis of sequences designed for spread spectrum watermarking

In this paper, some concepts of correlation analysis which is mandatory in spread spectrum (SS) watermarking are reviewed. Next, the link between two analysis methods named CDS and D-transform, which look quite different is shown for the first time, is studied.

9/14/2019 2:27:48 PM +00:00

Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI

Bài viết này đưa ra một cấu trúc điều khiển bám quỹ đạo cho hệ phi tuyến B&P dựa trên nguyên lý của điều khiển trượt. Để loại bỏ hiện tượng rung (chattering) trong hệ thống, một bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân (PI) được đưa vào.

9/14/2019 2:27:04 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tham số kết cấu đến tham số động lực học của đạn cối triệt âm theo nguyên lý pít tông ngược

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, khảo sát ảnh hưởng của một số tham số kết cấu đến tham số động lực học của đạn cối triệt âm cỡ 50mm hoạt động theo nguyên lý pít tông ngược.

9/14/2019 2:26:43 PM +00:00

Về phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song

Trong bài viết này trình bày hai phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song là phương pháp sử dụng nhân tử Lagrange và phương pháp thu gọn về các tọa độ suy rộng độc lập. Sau khi trình bày lý thuyết, đã tiến hành tính toán mô phỏng một số ví dụ về giải bài toán động lực học ngược robot song song phẳng 3RPR.

9/14/2019 2:26:34 PM +00:00

A high dynamic range imaging algorithm and its implementation for a 4 by 1 camera array

This paper proposes a Histogram Based Exposure Time Selection (HBETS) method to automatically adjust proper exposure time of each lens for different scenes. It guarantees at least two valid reference values for HDR image processing. Adopting the proposed weighting function restrains random distributed noise caused by micro-lens and produces a high quality HDR image.

9/14/2019 2:25:58 PM +00:00

Application of feedforward controller based on fuzzy logic control with P&O algorithm for improving maximum power point tracking

This paper proposed a scheme combining both conventional P&O algorithm and a Feedforward compensator (P&O_FFC) adjusted by using FLC mechanism for improving the accuracy, and reducing oscillation in comparision with P&O or FLC applied in seperately.

9/14/2019 2:25:32 PM +00:00

Giải pháp cải tiến mô hình huấn luyện độc lập thành huấn luyện hiệp đồng hai hệ thống mô phỏng huấn luyện tổ hợp tên lửa Bastion và tổ hợp ra đa

Bài viết đề xuất một mô hình huấn luyện hiệp đồng trên cơ sở hai hệ thống mô phỏng huấn luyện độc lập Tổ hợp tên lửa Bastion và Tổ hợp ra đa Monolit-B tại Lữ đoàn 681-Vùng 2-Quân chủng Hải quân.

9/14/2019 2:25:00 PM +00:00