Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Sử dụng tham số phi năng lượng - hệ số elip phân cực - của tín hiệu phản xạ để giải bài toán phát hiện mục tiêu trên bề mặt nền theo tiêu chuẩn Neyman - Pearson

Bài viết trình bày phương pháp phát hiện và chọn lọc mục tiêu trên bề mặt nền theo ngưỡng hai mức dựa trên một tham số phân cực phi năng lượng là hệ số elip phân cực. Ngưỡng phát hiện tối ưu được xác định theo tiêu chuẩn Neyman Pearson.

9/16/2019 12:00:10 PM +00:00

Phương pháp hạn chế nhiễu đa đường trong kênh bám thời gian giữ chậm tín hiệu GPS dựa trên bộ lọc hạt kết hợp với toán hạng Teager - Kaiser

Bài viết đề xuất phương pháp hạn chế nhiễu đa đường trong kênh bám thời gian giữ chậm tín hiệu GPS dựa trên bộ lọc hạt kết hợp với toán hạng Teager – Kaiser, giải pháp này cho phép xác định nhanh điểm cực trị cần tìm với giải thuật và khối lượng tính toán thấp hơn nhiều so với các nghiên cứu trước đây đã đề cập, hơn nữa số lượng các hạt chỉ cần sử dụng vừa đủ để đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu.

9/16/2019 11:59:59 AM +00:00

Nhận dạng mục tiêu trên không theo ảnh ra đa

Bài viết trình bày phương pháp nhận dạng mục tiêu trên không theo ảnh ra đa. Thực hiện mô hình hóa với mục đích nhận được các đánh giá nhận dạng các kiểu mục tiêu trên không theo ảnh tổng hợp ngược mặt mở ra đa.

9/16/2019 11:59:49 AM +00:00

Nghiên cứu một số thuật toán điển hình ứng dụng trong ra đa mặt mở tổng hợp phân cực, giao thoa ra đa mặt mở tổng hợp phân cực

Bài viết trình bày một số thuật toán điển hình trong ra đa mặt mở tổng hợp phân cực (PolSAR) và giao thoa ra đa mặt mở tổng hợp phân cực (PolInSAR), các phương pháp xử lý tín hiệu ra đa dựa trên ma trận tán xạ mục tiêu, kết quả mô phỏng, ưu nhược điểm của các thuật toán, xu hướng phát triển và các ứng dụng của nó.

9/16/2019 11:59:40 AM +00:00

Giải pháp thiết kế mẫu trạm ra đa thụ động định vị mục tiêu theo phương pháp TDOA

Bài viết trình bày một giải pháp thiết kế tổng hợp mẫu trạm ra đa thụ động định vị mục tiêu bằng phương pháp TDOA theo những yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ chiến - kỹ thuật được xác định trước.

9/16/2019 11:59:27 AM +00:00

Công tác nghiên cứu, khai thác làm chủ các ra đa thế hệ mới trên tàu hải quân

Bài viết trình bày tổng quan về các loại ra đa thế hệ mới điển hình trên tàu Hải quân và công nghệ của chúng. Cùng với đó, bài viết đề cập đến thực trạng và phương hướng công tác nghiên cứu, khai thác làm chủ các ra đa thế hệ mới trên tàu Hải quân

9/16/2019 11:59:17 AM +00:00

Thiết lập mô hình toán học điều khiển chuyển động môđun quay 2 bậc tự do kết nối ngoài nâng cao khả năng công nghệ cho rôbôt hàn 6 bậc tự do

Bài viết trình bày phương pháp ước lượng các thông số động học trong mô hình toán cho một hệ dư dẫn động 8 bậc tự do, bao gồm một môđun quay 2 bậc tự do kết nối ngoài với một robot hàn 6 bậc tự do, nhằm nâng cao khả năng công nghệ của rôbôt.

9/16/2019 11:31:02 AM +00:00

Phát hiện và ước lượng khoảng cách vật cản, ứng dụng trợ giúp dẫn đường cho người khiếm thị

Bài viết này trình bày một phương pháp phát hiện và ước lượng khoảng cách vật cản sử dụng camera duy nhất gắn trên robot ứng dụng trong trợ giúp dẫn đường cho người khiếm thị. Với vật cản tĩnh ít di chuyển vị trí trong môi trường, chúng tôi lưu trữ thông tin về loại vật cản, vị trí và hình ảnh của vật cản vào CSDL.

9/16/2019 10:39:25 AM +00:00

Ứng dụng kỹ thuật điều khiển thông minh trên hệ thống giữ xe tự động

Bài viết xây dựng chương trình mô phỏng hệ thống giữ xe tự động bằng cách sử dụng kỹ thuật xử lý hình ảnh để nhận dạng ký tự từ biển số xe. Phương pháp phân tích thành phần chính để trích xuất đặc trưng của ảnh khuôn mặt, giúp gia tăng tốc độ xử lý, độ chính xác; sử dụng mạng Neural Network để phân loại, gán nhãn cho các ảnh khuôn mặt cần nhận dạng bị nhiễu. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

9/16/2019 9:55:12 AM +00:00

arduino home automation projects - marco schwartz

present: building wireless xbee motion detectors; control lights from your phone or tablet; measuring the temperature using bluetooth; weather station in the cloud with xively; monitor your energy consumption in the; hack a commercial home automation device; build your own home automation system.

9/15/2019 10:26:05 AM +00:00

Overview of automation in building energy management

The increase population and the continued exploitation of fuel resources to meet the needs of development of economic and social over the past decades have led us to face with exhaustion of fossil fuel resources and many environment impacts. The building is a major consumer of energy, 40% proportion of global energy consumption.

9/15/2019 8:07:46 AM +00:00

Design adaptive robust fuzzy controller for robot manipulators

This paper proposes an adaptive robust Fuzzy controller based on Backstepping scheme to solve with the model unknown and parameter disturbances for robot manipulator. In this research, the robust adaptive fuzzy system is combined with Backstepping design method to remove the matching condition requirement and to provide boundedness of tracking errors, even under dominant model uncertainties.

9/15/2019 8:07:32 AM +00:00

Nghiên cứu và phát triển phần mềm nâng cao chất lượng hệ điều khiển vị trí dùng AC Servo Mitsubishi

Việc nghiên cứu và khai thác hệ thống AC Servo Mitsubishi kết hợp điều khiển lập trình sử dụng PLC rất cần thiết cho mục tiêu phục vụ công tác giảng dạy học phần Kỹ thuật Robot, Truyền động điện và Tự động hóa quá trình công nghệ. Ngoài ra, đây cũng là tài liệu cần thiết phục vụ cho đào tạo nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho các doanh nghiệp.

9/15/2019 8:07:00 AM +00:00

Logic mờ trong hệ thống điều khiển đồng tốc động cơ không đồng bộ ba pha

Bài viết giới thiệu một hệ thống đồng tốc các động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng bộ điều khiển logic mờ. Với hai biến đầu vào là sai số tốc độ và độ biến thiên của nó, bộ điều khiển mờ được sử dụng trong hệ thống nhằm điều chỉnh tốc độ của mỗi động cơ. Hệ thống đồng tốc hoạt động theo nguyên lý điều khiển chủ/tớ, tốc độ của động cơ trước là tốc độ tham chiếu cho động cơ sau.

9/15/2019 7:52:41 AM +00:00

Ước lượng tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng bộ quan sát từ thông rotor

Bài viết này mô tả một phương pháp ước lượng tốc độ của động cơ không đồng bộ ba pha không sử dụng bộ quan sát từ thông rotor. Kết quả mô phỏng bằng phần mềm Matlab/Simulink cho thấy tốc độ của động cơ được ước lượng bằng phương pháp này luôn bám theo tốc độ thật của động cơ với sai số rất nhỏ.

9/15/2019 7:45:39 AM +00:00

Nghiên cứu đánh giá khả năng không gian của sinh viên kỹ thuật

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu về khả năng tư duy không gian, đề xuất giải pháp tăng cường khả năng không gian của sinh viên kỹ thuật năm thứ nhất qua môn học vẽ kỹ thuật.

9/15/2019 7:42:19 AM +00:00

Xây dựng thuật toán thích nghi theo mô hình mẫu trong vòng điều khiển tên lửa từ xa

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, phân tích, cánh thức xây dựng thuật toán thích nghi theo mô hình mẫu trong vòng điều khiển tên lửa từ xa. Luật điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu áp dụng lý thuyết ổn định Lyapunov có dạng đơn giản, bền vững và hội tụ nhanh.

9/15/2019 7:41:03 AM +00:00

máy nâng chuyển (tập 3): phần 1

máy nâng chuyển nghiên cứu việc cơ giới hóa quá trình nâng chuyển các vật nặng nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sức lao động cho con người. mời các bạn cùng tìm hiểu về các thiết bị nâng chuyển qua phần 1 cuốn sách máy nâng chuyển (tập 3).

9/15/2019 6:31:33 AM +00:00

Predicting the effect of random factors to the combustion of oily solid waste using fluent

The oily solid waste, which was produced from the oil mine exploiting action in Vietnam, was to be burnt in the primary chamber of the two stable chambers incinerator. The combusting gases in the primary chamber were sampled by the Testo 350 and Testo 360 gas analysers. The recorded gas compositions in the primary chamber were to be employed as a material for the prediction in this paper.

9/14/2019 3:01:39 PM +00:00

Thin film morphology of block copolymer PS-PMMA blends with homopolymer PLA

Blends of poly(styrene)-block-poly(methyl methacrylate) (PS-b-PMMA) and poly(lactide) (PLA) were deposited in the form of thin films on the surface of modified silicon wafers and exposed to tetrahydrofuran (THF) vapor annealing. It was shown that in specific experimental conditions, a core-shell morphology consisting in cylinders with a PMMA shell and a PLA core, within a continuous matrix of PS, was formed.

9/14/2019 3:01:19 PM +00:00

Garadar target recognition using HRRP in condition of unknown noise

In the paper, the results of thesimulation research of radar target recognition using HRRP in condition of unknown noise where the signal-to-noise ratio (SNR) of training HRRPsand test HRRPs are differentpresented. Athreshold noise redution method and a recognition model are proposed in the paper to improve the recognition performance in condition of unknown noise.

9/14/2019 3:01:08 PM +00:00

Research on applying hierarchical clustered based routing technique using fuzzy logic and artificial intelligence algorithms for service based routing

This paper mentions a hierarchical clustered based routing K-Means algorithm. K-Means is a typical clustering algorithm that has been proved to use for clustering any undetermined dataset very effectively with some K is a predefined number of clusters, for example in image processing.

9/14/2019 3:00:56 PM +00:00

An adaptive attitude estimationfor unidentified flying objects

This paper presents a novel adaptive method for attitude estimation of unidentified flying object based on acceleration sensors and gyroscope sensors. Because the external acceleration is the main error source of estimation error.

9/14/2019 3:00:34 PM +00:00

Anti swing tracking control for 2D overhead crane using double layer fuzzy logic controllers

In this paper, a simple and efficient technique to control overhead crane based on fuzzy logic inferrence system is proposed. A second order fuzzy logic controller (DLFLC) is proposed to track the desire position, aliminate the payload swing and resist unknown dirturbance exerted on the system.

9/14/2019 3:00:11 PM +00:00

Methodological analysis for detection and determination of RGPO jamming rule in fire control radars

In this paper, the methodological analysis for a solution of early detection of RGPO jamming, by simultaneously using information of AGC voltage surge and variation of Doppler frequency spectrum of target signal is discussed. An algorithm for determination of RGPO rule based on power regression is also discribed.

9/14/2019 2:58:25 PM +00:00

Investigation of channel code for multiple hop MIMO relay systems

The theoretical calculation result and simulation result of BER are compared to verify the validity of close-form of BER. Furthermore, the Bose - Chaudhuri - Hocquenghem code and the convolutional code are applied to multiple-hop MIMO relay systems and the BER of both channel codes is compared to find out the suitable channel code for medical application.

9/14/2019 2:58:05 PM +00:00

Exploiting spatial domain to increase spectrum efficiency for wireless communications from source to media based modulation

This paper is aimed to provide a comprehensive review on the spectrally efficient transmission techniques applied in multiple antenna systems. Specifically, three state-of-the-art techniques which make use of the spatial domain to convey information bits, including the Vertical Bell-Labs Layered Space-Time (V-BLAST), the source-based spatial modulation (SM) and the media-based modulation (MBM), will be surveyed and their critical advantages as well as limitations will be highlighted.

9/14/2019 2:57:54 PM +00:00

A method to identify the dynamic parameters of ships

In this paper, a method to identify the dynamic parameters of ships is proposed. Accordingly, firstly, the parallel model and the Lyapunov method to identify the parameters of the model are used. Then, the proposed method to adjust the dynamic parameters of the model that ensures convergence of parameters of model on the dynamic parameters of the ship is used.

9/14/2019 2:57:45 PM +00:00

Receding horizon control: An overview and some extensions for constrained control of disturbed nonlinear systems

Receding horizon control is a common control concept dealing with control approaches, where their parameters are updated frequently along the time axis by using process informations in the past. Various methods of receding horizon control have been proposed, under which also optimization based receding horizon control methods, that is often known as model predictive control (MPC).

9/14/2019 2:57:33 PM +00:00

Nonlinear sliding mode control for three phase UPS

In this paper, a nonlinear sliding mode control with variable damping ratio for uninterrupted power system (UPS) is proposed. In this type of sliding mode controller, the sliding surface is designed with the continuous changed parameters. By this way, the system can have the fast responses without overshoot by giving a low damping ratio at initial time and a high damping ratio as the output reaches the set point.

9/14/2019 2:57:23 PM +00:00