Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 6 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 6: Đáp ứng tần số và lọc tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Đáp ứng tần số của hệ LTI, đáp ứng tần số của hệ ghép nối, đồ thị Bode, các bộ lọc tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 3:05:15 PM +00:00

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 5 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 5: Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier phần tiếp theo cung cấp cho người học các kiến thức: Phép biến đổi Fourier liên tục, phép biến đổi Fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 3:05:05 PM +00:00

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 4 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 4: Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung, biểu diễn tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier, phép biến đổi Fourier liên tục, phép biến đổi Fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 3:04:57 PM +00:00

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 3 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trên miền thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống LTI liên tục, tích chập, đáp ứng quá độ, các tính chất, phương trình vi phân, sơ đồ khối, các hệ thống LTI gián đoạn.

11/28/2019 3:04:49 PM +00:00

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 2 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 2: Giới thiệu chung về tín hiệu và hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống, phân loại hệ thống, mô hình vào-ra, ghép nối hệ thống - Sơ đồ khối. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 3:04:41 PM +00:00

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 1 - Đỗ Tú Anh

Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 1: Giới thiệu chung về tín hiệu và hệ thống cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, phân loại tín hiệu, . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 3:04:33 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 5 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vững trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống điều khiển bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:45:32 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 4 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:45:19 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 3 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu cung cấp cho người học các kiến thức: Tối ưu hóa tĩnh, tối ưu hóa động và phương pháp biến thân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:45:02 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 2 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyế cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:44:48 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 1 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 1: Giới thiệu trình bày các đặc điểm của điều khiển kinh điển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, một số đối tượng khó áp dụng lý thuyết điều khiển kinh điển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:44:40 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao: Chương 6 - PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa, thiết kế bộ điều khiển trượt, thiết kế bộ điều khiển LQR - LQG... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:44:30 PM +00:00

Nghiên cứu điều khiển lưỡng ổn định quang của hệ nguyên tử ba mức năng lượng cấu hình Lambda

Bài viết trình bày mô hình giải tích cho hệ lưỡng ổn định quang học (OB) trong môi trường EIT ba mức năng lượng cấu hình Lambda. Trong trạng thái dừng, mối quan hệ cường độ vào - ra được trình bày dưới dạng giải tích. Mô hình này cho phép biểu diễn rõ ràng về cường độ ngưỡng và các đặc điểm của lưỡng ổn định quang học thay đổi liên tục với các thông số của trường laser, tham số kết hợp và các thông số vật lý khác của hệ nguyên tử.

10/18/2019 12:35:48 AM +00:00

Điều khiển bộ lọc công suất tích cực dùng bộ điều khiển PR-Repetitive

Bài viết này đề xuất một chiến lược điều khiển để gia tăng vận hành của bộ lọc công suất tích cực (APF). Để giữ cho dòng điện nguồn hình sin, một phương pháp bồi hoàn họa tần hiệu quả được phát triển dựa vào bộ điều khiển cộng hưởng-tỷ lệ và lặp (PR-Repetitive).

10/18/2019 12:35:38 AM +00:00

Nghiên cứu biện pháp phối hợp giữa tàu lai và đoàn sà lan trong vận tải thuỷ nội địa

Bài viết hệ thống hóa những lợi ích và nguyên lý vận hành của đoàn tàu vận tải thủy nội địa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tìm ra giải pháp phối hợp giữa tàu lai với đoàn sà lan sao cho đạt hiệu quả sử dụng phương tiện cao nhất nhằm nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí trong vận tải thủy nội địa. Từ kết quả nghiên cứu, các doanh nghiệp có thể vận dụng vào điều kiện thực tế tại mỗi đơn vị và địa phương mình một cách phù hợp nhất.

10/17/2019 8:29:28 PM +00:00

Các giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò của hệ thống cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của thành phố Hải Phòng

Bài viết đã đề cập đến lý luận về lợi thế cạnh tranh của thành phố có cảng biển trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thông qua hiện trạng đã đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của thành phố thông qua hệ thống cảng biển.

10/17/2019 8:29:17 PM +00:00

Nhu cầu tàu và chỉ số thị trường cước cho các chủ tàu dầu sản phẩm Việt Nam

Bài viết giới thiệu việc dự tính nhu cầu tàu dầu trong ngắn hạn và phương pháp xây dựng chỉ số thị trường cước vận tải dầu sản phẩm bằng đường biển nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải biển hạn chế rủi ro trong đầu tư và kinh doanh khai thác đội tàu dầu sản phẩm cho các chủ tàu của Việt Nam trong điều kiện thông tin thị trường kém ổn định.

10/17/2019 8:29:06 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả việc giảng dạy tích hợp kiến thức và kỹ năng trong chương trình đào tạo đại học theo CDIO đối với chuyên ngành kinh tế ngoại thương tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Bài viết này sẽ giới thiệu về CDIO, trong đó nêu bật về nguyên tắc giảng dạy theo CDIO nhằm hướng đến xây dựng một số mẫu cụ thể cho hoạt động giảng dạy và phương pháp đánh giá môn học theo CDIO, lấy ví dụ cụ thể từ Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Ngoại thương (KTNT).

10/17/2019 8:28:56 PM +00:00

Nghiên cứu hệ thống báo cháy BDS-4000 trên tàu dầu

Tại Việt Nam các con tàu đóng mới càng ngày hiện đại đặc biệt là các tàu dầu. Nhà máy đóng tàu Phà Rừng trong năm 2017 đến 2019 đã đóng mới được 3 tàu mang tên BS-1, BS2 và BS-3. Các tàu này được trang bị hệ thống báo cháy BDS-4000 của hãng B-I INDUSTRIAL CO., LTD Hàn Quốc.

10/17/2019 8:28:22 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng thiết bị thí nghiệm vi điều khiển đa năng sử dụng trong công nghiệp

Trong bài viết này đề xuất một phương pháp thiết kế kit thí nghiệm vi điều khiển đa năng sử dụng cho lập trình một số thiết bị điện, khí cụ điện dùng trong ngành điện tự động tàu thủy, điện công nghiệp.

10/17/2019 8:28:10 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng trí thống minh nhân tạo và Arduino điều khiển các thiết bị điện trong ngôi nhà thông minh

Bài viết trình nghiên cứu cách thức sử dụng trí thông minh nhân tạo kết hợp với phần cứng Arduino để xây dựng bộ điều khiển trung tâm. Bộ điều khiển trung tâm đã được thử nghiệm làm việc ổn định và tin cậy.

10/17/2019 8:27:59 PM +00:00

Chỉnh lưu phía lưới trong hệ biến tần truyền động nhiều động cơ

Bài viết đề cập đến các cấu trúc chỉnh lưu phía lưới trong hệ biến tần truyền động nhiều động cơ. Cấu trúc chỉnh lưu kiểu ma trận, sử dụng các van bán dẫn hai chiều có nhiều ưu điểm được phân tích chi tiết.

10/17/2019 8:27:39 PM +00:00

Xây dựng phần mềm ứng dụng điều khiển, giám sát các thiết bị trong công nghiệp bằng giọng nói có tương tác

Bài viết này trình bày việc xây dựng một ứng dụng điều khiển, giám sát các thiết bị bằng giọng nói. Mục tiêu của nhóm tác giả hướng tới điều khiển các thiết bị điện cao áp, điều khiển robot,… và các thiết bị khác trong công nghiệp bằng giọng nói có sự tương tác qua lại với người vận hành.

10/17/2019 8:27:25 PM +00:00

Ứng dụng hiệu ứng áp điện trong thu hoạch năng lượng

Bài viết nghiên cứu một trong những ứng dụng tiềm năng của hiệu ứng áp điện trong các thiết bị chuyển đổi năng lượng cơ-điện (thu hoạch năng lượng). Trong thiết bị này khi một phần tử áp điện được kích thích và dao động sẽ tạo ra các điện tích trên bề mặt để hình thành nên một điện áp xoay chiều (AC).

10/17/2019 8:27:14 PM +00:00

Ảnh hưởng của mặt thoáng tự do chất lỏng trong các két chứa không đầy đến ổn định tàu

Bài viết này nêu lên sự ảnh hưởng của mặt thoáng tự do của các két chứa chất lỏng không đầy trên tàu đến tính ổn định tàu và cách xác định sự ảnh hưởng này dựa trên hồ sơ của tàu.

10/17/2019 8:27:03 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn cho vùng biển Việt Nam

Biển Đông Việt Nam nằm trên một trong những tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới và đang ngày càng trở nên quan trọng đối với hàng hải thế giới. Đây cũng là khu vực có lượng tàu cá của các quốc gia ven biển trong khu vực hoạt động đông đảo. Vì vậy việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bài viết này đề xuất mô hình hỗ trợ công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho vùng biển Việt Nam.

10/17/2019 8:26:52 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động làm sạch bầu lọc cho hệ thống bôi trơn động cơ diesel tàu thủy

Bài viết giới thiệu hệ thống tự động làm sạch bầu lọc để áp dụng cho bầu lọc tinh của hệ thống bôi trơn động cơ diesel tàu thủy. Loại bầu lọc này trong quá trình hệ thống bôi trơn động cơ diesel tàu thủy đang hoạt động nó có thể tự động làm sạch các phin lọc của nó mà không cần phải có tác động của con người, không cần phải dừng hoạt động của hệ thống bôi trơn.

10/17/2019 8:26:41 PM +00:00

Đo lường và đánh giá phát thải khí độc hại động cơ diesel tàu thủy

Một trong những phương án khả thi để đo lường và đánh giá phát thải khí thải trên tàu là việc sử dụng những thiết bị đo lường phát thải di động có độ chính xác cao. Kết quả các nghiên cứu cho thấy, thiết bị đo lường di động cho kết quả nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác khi đo trực tiếp trên tàu tại các cảng biển.

10/17/2019 8:26:30 PM +00:00

Giải pháp công nghệ khí HHO cho động cơ diesel thủy

Bài viết này phân tích và đưa ra cái nhìn tổng quan về các hình thức sử dụng khí HHO cho động cơ diesel trên thế giới. Trên cơ sở đó, lựa chọn giải pháp khả thi sử dụng khí HHO cho đội tàu biển đang khai thác của Việt Nam.

10/17/2019 8:26:18 PM +00:00

Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực tới động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp

Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO) đưa ra quy định bắt buộc cho các tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế. Trong đó, Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do hoạt động khai thác tàu MARPOL 73/78 quy định trong 6 phụ lục, đặc biệt với các tàu khi chạy trên vùng kiểm soát khí thải (SECA) sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

10/17/2019 8:26:08 PM +00:00