Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Bài giảng lý thuyết điều khiển số - Chương 1

Điều khiển học là khoa học nghiên cứu về các quá trình thu thập, xử lý tín hiệu và điều khiển trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, khoa học công nghệ, môi trường... Hệ thống điều khiển mà không có sự tham gia trực tiếp của con người trong quá trình điều khiển được gọi là điều khiển tự động.

8/30/2018 4:08:55 AM +00:00

Bài giảng lý thuyết điều khiển số - Chương 3

Ổn định của hệ thống là khả năng của hệ thống tự trở lại trạng thái xác lập sau khi các tác động phá vỡ trạng thái xác lập đã có mất đi. Thực chất khi nói tới ổn định là nói tới một đại lượng được điều khiển nào đó ổn định.

8/30/2018 4:08:55 AM +00:00

Chương 1: Những khái niệm cơ bản của điều khiển số

Lượng tử hóa theo thời gian: Lấy mẫu tín hiệu vào những thời điểm định trước, cách đều nhau một chu kỳ lấy mẫu T. Giá trị thu được là những giá trị của tín hiệu tại thời điểm lấy mẫu.

8/30/2018 4:08:54 AM +00:00

Hệ thống sản xuất cứng

Các dây chuyền gia công tự động Dây chuyền tự động bao gồm một số máy móc được nối với nhau bởi thiết bị vận chuyển phôi giữa các nguyên công. Vận chuyển phôi được thực hiện một cách tự động, các máy gia công thực hiện chức năng chuyên môn một cách tự động. Giữa dây chuyền có thể bố trí thêm vùng đệm trữ phôi tại các vị trí đơn lẻ hay giữa các máy.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 1

Chương 1. Tự động hóa quá trình sản xuất - Đã từ xa xưa, con người luôn mơ ước về các loại máy có khả năng thay thế cho mình trong các quá trình sản xuất và các công việc thường nhật khác.Vì thế, mặc dù tự động hóa các quá trình sản xuất là một lĩnh vực đặc trưng của khoa học kỹ thuật hiện đại của thế kỷ 20,....

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 2

Chương 2. Các phương tiên tự động hóa - Trong các hệ thống điều khiển tự động, điều khiển động cơ nhằm đạt các yêu cầu sau: - Đạt độ chính xác về số vòng quay hoặc góc quay. - Đổi chiều động cơ và hãm động cơ nhanh. - Thay đổi tốc độ dễ dàng và chính xác.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 3

Chương 3: Cấp phôi tự động - Cấp phôi là quá trình chuyển phôi từ ổ chứa phôi qua máng dẫn và từ một số bộ phận khác tới vị trí gia công . Việc cấp phôi có ý nghĩa to lớn sau: Biến máy bán tự động thành máy tự động. Dây chuyền sản xuất thành đường dây tự động . Mang lại hiệu quả kinh tế nhờ giảm tổn thất về thời gian.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 4

Chương 4. Kiểm tra tự động - Là một lĩnh vực quan trọng của tự động hoá . Chức năng của nó là thu thập các thông tin về trạng thái các thiết bị về tiến trình của các qui trình công nghệ. Nếu không có những thông tin đó thì không thể thực hiện được bất kỳ một sự điều khiển nào.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 5

Chương 5. Hệ thống sản xuất tự động hoá - Để hình thành hệ thống sản xuất tự động từ các máy tự động riêng lẻ cần bảo đảm những vấn đề gì ? Dòng vận động vật chất (Material) Dòng vận động thông tin (Information) Dòng vận động năng lượng (Energy)

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng: Tự dộng hóa quá trình sản xuất - Chương 6

Chương 6. Tự động hóa quá trình lắp ráp - Tự động quá trình lắp ráp là gì ? Là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất. Thực hiện liên kết các chi tiết và cụm chi tiết với nhau để tạo ra sản phẩm yêu cầu .

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Tạo mẫu nhanh

3D printing hiện tại đang là một xu hướng rất hot của công nghệ trong những năm gần đây. Đi sâu vào phân tích thì có thể thấy được 3D printing cũng chỉ là một nhánh của “ Công nghệ tạo mẫu nhanh – Rapid Prototyping”. Vậy nó là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

: KHAI THÁC PHẦN MỀM PROTEUS TRONG MÔ PHỎNG VI ĐIỀU KHIỂN

Proteus là phần mềm của hãng Labcenter Electronics, nó mô phỏng được cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt có hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.Các bạn có thể tải bản demo tại địa chỉ http://www.labcenter.co.uk , đây là bản demo, nhà cung cấp không cho phép Save chương trình. Công cụ ISIS cho phép chúng ta thiết kế và mô phỏng. Công cụ ARES cho phép chúng ta thiết kế mạch in.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - CHIẾN LƯỢC TỰ ĐỘNG HÓA

Các ngành công nghiệp cơ sở 2) Công nghiệp chế tạo máy 3) Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 4) Các công nghiệp dịch vụ: 5) Các công nghiệp mũi nhọn .2.2. CÁC DẠNG SẢN XUẤT Đơn chiếc SX hàng loạt Loạt vừa Hệ thống sản xuất Hàng khối SX liên tục .1. Sản xuất đơn chiếc 2. Sản xuất hàng loạt 3. Sản xuất hàng khối Có thể phân biệt hai loại sản xuất hàng khối 1. Sản xuất theo số lượng 2. Sản xuất kiểu dòng chảy liên tục

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Bài giảng tự động hóa sản xuất - Ths Nguyễn Minh Tuấn

Phương pháp này rất phổ biến trong công nghiệp. Tiện lợi của nó là dễ dàng tháo rời ra từng chi tiết khi cần thiết như: Sửa chữa, bảo dưỡng, điều chỉnh. Cách ghép chi tiết bằng ren vít như vậy thường được thực hiện bởi người công nhân còn đối với người máy hoặc hệ thống tự động thì khó thực hiện hơn.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

TỰ ĐỘNG HOÁ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Các phương pháp kiểm tra không tiếp xúc kiểu quang học • Có 3 loại: – 1. Machine vision – 2. Thiết bị quét chùm tia laser (Scanning laser beam devices) – 3. Photogrammetry – Cả 3 đều dùng cảm biến quang học hay vật liệu cảm quang. Những hệ thống cảm biến quang học đơn giản dùng photocells, photodiodes, photographic paper.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Tìm hiểu CIM

Hiệp hội kỹ sư chế tạo hệ thống tự động và máy tính (CASA/SME = Computer and Autonmated Systems Association/Society for Manufacturring Engineers) định định nghia  “CIM là một hệ thống sản xuất tích hợp và truyền thông với triết lý quản lý mới cho phép cải thiện tổ chức và quản lý nhân sự một cách hiệu quả” im Cim khoâng phaûi laø saûn phaåm coù theå mua vaø caøi ñaët. Noù laø caùch suy nghó vaø giaûi quyeát vaán ñeà .Computer Integrated Manufacturing (CIM): General Approach Server Shop-Floor LAN Internet Machine Sensors Remote Design E-maintenance Centre Actuators M a c h i n e Controller (e.g. PLC, CNC, etc.) .Ba thành phần phân biệt CIM với các hệ thống sản xuất khác:    Phương tiện dùng lưu trữ, truy xuất, xử lý và trình bày thông tin Cơ chế cảm biến và biến đổi thông tin Thuật toán thống nhất dữ liệu của thành phần xử lý và thành phần cảm nhận và biến đổi thông tin. .Trong hệ thống CIM, có thể chứa một số hoặc tất cả các hệ thống con sau:        CAD/CAM (Computer-aided (Computerdesign/Computerdesign/Computer-aided manufacturing) CAPP, (Computer-aided process (Computerplanning) ERP (Enterprise resource planning) CNC (computer numerical control) machine tools DNC, direct numerical control machine tools FMS, flexible machining systems ASRS, automated storage and retrieval systems .

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIẾN HÌNH

Định nghĩa Sơ đồ Xuất xứ Các thành phần của RMS Tính hợp lý của RMS Đặc điểm Nguyên tắc của RMS So sánh RMS và FMS Cơ sở khoa học của RMS .Khái niệm và Định nghĩa • Là một hệ thống được thiết kế để đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng về cấu trúc phần cứng và phần mềm để dễ điều chỉnh khả năng sản xuất và chức năng bên trong một họ chi tiết, theo sự thay đổi đột ngột của thị trường hoặc bên trong hệ thống.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

TỰ ĐỘNG HÓA CẤP PHÔI CHO MÁY

• a/ Theo phương pháp xếp chi tiết trong thùng chứa • - CCCP rời xếp 1 dãy • - CCCP rời xếp nhiều dãy • - CCCP rời xếp hỗn độn • CCCP rời hỗn độn là CCCP hoàn thiện nhất trong số 3 loại trên. .CƠ CẤU CẤP PHÔI RỜI • b/ Theo phương pháp chuyển động của chi tiết trong máng trữ phôi: • - Tự chạy: do động lực của bản thân chi tiết • - Nửa tự chạy: vừa do trọng lực vừa do cưỡng bức • - Cưỡng bức: hoàn toàn cưỡng bức

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

TỰ ĐỘNG HÓA KIỂM TRA, ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

Môi trường kinh doanh hiện đại có gì đáng chú ý? Sự cạnh tranh khốâc liệt trên thị trường quốc tế Tiêu chuẩn Chất lượng quốc tế ngày càng được nâng cao Kinh tế thế giới thuộc về người chiến thắng Công nghệ và sản phẩm biến đổi nhanh chóng Tay nghề thợ đòi hỏi cao hơn

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH LẮP RÁP VÀ BAO GĨI SẢN PHẨM

Lắp rắp là nối hai hoặc nhiều bộ phận với nhau để tạo nên một đối tượng mới. Đối tượng mới này gọi là cụm lắp ráp, đơn vị lắp ráp hay một tên gọi nào đó tương tự. Các qúa trình lắp ráp có thể chia ra làm ba loại chính: • .Lắp ráp bằng cách kẹp chặt cơ khí. • .Lắp ráp bằng cách hàn • .Lắp ráp bằng cách dán

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

NHỮNG HỆ THỐNG LẮP RÁP TỰ ĐỘNG

Thuật ngữ lắp ráp tự động nghĩa là sử dụng các thiết bị cơ khí hoá và tự động hóa để thực hiện những chức năng khác nhau trong dây chuyền hay tế bào lắp ráp thành tựu đạt được trong lĩnh vực lắp ráp tự động: robot công nghiệp Cải thiện thiết kế

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

TỰ ĐỘNG HÓA VẬN CHUYỂN, BỐC XẾP VÀ LƯU KHO

• Chức năng: Di chuyển vật liệu thô, phôi trong quá trình, chi tiết, dụng cụ, đồ gá,… từ vị trí này tới vị trí kia. • Yêu cầu của việc vận chuyển: an toàn, kịp thời, chính xác, không làm hư vật liệu, giá thành ha.ï .Các loại vật liệu: .Vật liệu thô .Các chi tiết mua ngoài .Phôi trong quá trình .Sản phẩm hoàn chỉnh .Sản phẩm sửa chữa lại và hư hỏng .Dụng cụ .Các chi tiết phụ tùng .Đồ gá .Hồ sơ về sản phẩm, bảo dưỡng

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

CÁC HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI

• Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt là một hệ thống tự động thực hiện những nguyên công khác nhau theo một trình tự khác nhau trên cùng một công cụ như nhau (phần chấp hành). • Sự ra đời của hệ thống sản xuất linh hoạt là nhờ những tiến bộ đạt được trong ngành tin học.

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất

Giới thiệu Chiến lược tự động hóa và quá trình sản xuất tự động Cấu trúc của hệ thống sản xuất tự động Các hệ thống vận chuyển và lưu kho tự động Các hệ thống cấp phôi tự động Hệ thống cấp phôi rung Hệ thống cấp phôi khác Tự động hóa quá trình lắp ráp và bao gói sản phẩm Tự động hóa kiểm tra, đo lường và đánh giá chất lượng tra,

8/30/2018 4:08:51 AM +00:00

Ứng dụng hiệp ước BASEL trong quản lý rủi ro của các TCTD

Giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng Basel II vào quản lý rủi ro tại các TCTD của Việt Nam .Phần 1: Giới thiệu hiệp ước Basel I. Mục đích II. Nội dung .Phần 1: Giới thiệu hiệp ước Basel I. Mục đích 1. Đảm bảo nguồn vốn nhạy cảm hơn đối với rủi ro 2. Vấn đề trọng tâm trong Hiệp ước Basel liên quan đến mức độ an toàn vốn - nhằm đảm bảo rằng các định chế tài chính luôn duy trì một số vốn cần thiết (vốn cấp I và vốn cấp II) để tự bảo vệ mình trước những rủi ro không lường trước được.

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

LÝ THUYẾT TẠO HÌNH BỀ MẶT GIA CÔNG

Bề mặt chi tiết rất đa dạng, với quá trình cắt và dụng cụ cắt khác nhau có thể tạo ra bề mặt bất kỳ. Có nhiều cách phân loại nhưng phân loại theo hình dáng là hay dùng: mặt trụ, mặt phẳng, mặt khả triển, mặt kẻ v.v… Bề mặt gia công là gì? Là tập hợp liên tục các vị trí hình học nối tiếp(quỹ tích) của các đường sinh tạo hình chuyển động theo một đường sinh khác gọi là đường chuẩn.

8/30/2018 4:08:50 AM +00:00

Chương 7: Điều khiển các quá trình công nghệ

Quá trình sản xuất là quá trình sử dụng năng lượng (điện, hóa, cơ, sinh ) kết hợp với cơ sở vật chất ( máy móc, TB, nhà xưởng) tác động lên nguyên liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm.

8/30/2018 4:08:29 AM +00:00

Về một số tính chất của quan hệ thứ tự trong đại số gia tử không thuần nhất.

Về một số tính chất của quan hệ thứ tự trong đại số gia tử không thuần nhất.Động học hệ thống (System dynamics) lĩnh vực hệ thống toán học thử mô hình hóa những hệ phức tạp trong các vòng các phản hồi âm và dương. Nó đã được áp dụng thành công cho một xã hội, sinh thái, và những mô hình sinh học đa dạng. Ứng dụng nổi tiếng nhất có lẽ là ở chương trình phổ biến Tăng trưởng giới hạn (Limits of Growth) của Câu lạc bộ Rome, đi tiên phong bởi mô phỏng máy tính...

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Mô hình hóa hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh qua mạng điện thoại công cộng.

Mô hình hóa hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh qua mạng điện thoại công cộng.Điều khiển gia trừu tượng hóa mức cao vấn đề lặp lại trong phản xạ. Những ví dụ có thể được tìm thấy trong lý thuyết hàm đệ quy, nghịch lý lôgíc, và fractal. Những hệ sinh học chỉ được mô tả bởi những vòng điều khiển, nhưng cả bởi khả năng tái sản xuất bản thân.

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00

Cân bằng kênh thích nghi

Cân bằng kênh thích nghiVon Neumann phân tích quá trình lặp tái sản xuất là sự tự xây dựng. Đóng góp cơ bản của ông cho lý thuyết sinh học là thấy trước về lập trình di truyền (genetic code).

8/30/2018 4:04:50 AM +00:00