Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 7 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 7: Mathematical model of discrete time control systems" presentation of content: Introduction to discrete - time system, the Z-transform, transfer function of discrete-time system,... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 8 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 8: Analysis of discrete control systems" presentation of content: Stability conditions for discrete systems, extension of Routh - Hurwitz criteria, jury criterion, root locus,... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 9 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 9: Design of discrete control systems" presentation of content: Introduction, discrete lead - lag compensator and PID controller, design discrete systems in the Z domain,.... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Ebook Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme do NXB Khoa học và Kỹ thuật ấn hành cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về vật liệu polyme, công nghệ và thiết bị gia công chất dẻo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:29 AM +00:00

Giáo trình Robot Structural (Tập 1)

Mời các bạn cùng tìm hiểu tổng quan về Rsap 2015; thiết lập ban đầu; các công cụ dựng hình cơ bản; các công cụ hiệu chỉnh; thiết lập cơ sở dữ liệu cho các cấu kiện; xây dựng mô hình;... được trình bày cụ thể trong Giáo trình Robot Structural: Tập 1.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Giáo trình Vi điều khiển, vi xử lý - GV. Trần Thái Anh Âu

Giáo trình Vi điều khiển, vi xử lý có kết cấu nội dung gồm 7 chương, nội dung cuốn giáo trình giới thiệu đến các bạn những nội dung về vi điều khiển, vi xử lý, cấu trúc vi điều khiển Pic 16F, lập trình hợp ngữ, một số ứng dụng của vi điều khiển,...

8/30/2018 5:04:55 AM +00:00

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Chất lượng tối ưu thường gặp, điều khiển tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Ebook Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại (Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi): Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại - Quyển 4: Hệ tối ưu - Hệ thích nghi, phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức phần điều khiển thích nghi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 1 - Vũ Hoàng Nghiên

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức: Tóm tắt lịch sử phát triển của tự động hóa quá trình sản xuất, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 2 - Vũ Hoàng Nghiêm

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 2: Các phương tiện cung cấp cho người học các kiến thức về cơ cấu chấp hành, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 3 - Vũ Hoàng Nghiêm

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 3: Cấp phôi tự động cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và phân loại, vấn đề định hướng phôi, cấu tạo phễu cấp phôi, máng dẫn phôi, các cơ cấu khác của hệ thống cấp phôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 4 - Vũ Hoàng Nghiêm

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 4: Kiểm tra tự động cung cấp cho người học các nội dung: Khái quát về kiểm tra, máy chọn tự động, kiểm tra tích cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 5 - Vũ Hoàng Nghiêm

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Hệ thống sản xuất tự động hóa cung cấp cho người học các kiến thức: Dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 6 - Vũ Hoàng Nghiêm

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Tự động hóa quá trình lắp ráp cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung của tự động hóa quá trình lắp ráp, định vị chi tiết khi lắp ráp tự động, điều khiển và xác định chế độ lắp ráp tự động, ứng dụng Robot trong lắp ráp tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Bài mở đầu - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa: Bài mở đầu" do Đặng Tuấn Khanh biên soạn cung cấp cho bạn đọc các thông tin cơ bản về môn học, các nội dung chính của môn học, yêu cầu đối với sinh viên và những yêu cầu để đánh giá môn học. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 2 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 2: Kỹ thuật chế tạo rơle" cung cấp cho người học các kiến thức: Static relay (relay tĩnh), Digital relay (relay kỹ thuật số), Numerical relay, rơle kỹ thuật số gồm các khối cơ bản. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 4 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 4: Biến dòng điện và biến điện áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy biến dòng điện (Định nghĩa, đánh dấu cực tính, điều kiện làm việc của biến dòng điện, cấp chính xác của biến dòng điện,...), máy biến điện áp (Định nghĩa, điều kiện làm việc của biến điện áp, cấp chính xác của biến điện áp, sơ đồ đấu dây biến điện áp vào Rơle). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 6 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 6: Bảo vệ dòng điện có hướng" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc hoạt động, phần tử định hướng công suất, bảo vệ có hướng, đánh giá, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 8 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 8: Bảo vệ khoảng cách" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc hoạt động và vùng bảo vệ, đặc tuyến khởi động, cách chọn UR  và IR  đưa vào rơle để phản ánh ngắn mạch giữa các pha, cách chọn UR và IR đưa vào rơle để phản ánh ngắn mạch chạm đất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 9 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 9" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo vệ so lệch dọc, dòng không cân bằng, dòng khởi động, nâng cao độ nhạy hay hạn chế dòng không cân bằng, bảo vệ so lệch ngang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 5 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 5: Bảo vệ quá dòng điện" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên tắc hoạt động, bảo vệ quá dòng cực đại, bảo vệ quá dòng cắt nhanh, bảo vệ quá dòng cắt nhanh không chọn lọc, bảo vệ dòng điện hai cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 7: Bảo vệ dòng điện chống chạm đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn, bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ, bảo vệ điện áp thứ tự không, bảo vệ có hướng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Bài giảng Bảo vệ rơle và tự động hóa: Chương 1 - Đặng Tuấn Khanh (2014)

Bài giảng "Bảo vệ rơle và tự động hóa - Chương 1: Tự đóng lại" trình bày các nội dung: Tổng quan, TĐL kết hợp MC (ACR) và hệ thống TĐL (ARS), máy cắt TĐL (ACR), phối hợp ACR và các thiết bị bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:48 AM +00:00

Ebook Công nghệ đường mía

Với kết cấu nội dung gồm 4 phần, cuốn sách Công nghệ đường mía trình bày về thu nhận và xử lý dịch nước mía, làm sạch nước mía, bốc hơi nước mía, nấu đường và hoàn tất, tính cân bằng công nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Giáo trình Điều khiển lập trình PLC cơ bản (Dùng cho hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề): Phần 1

(NB) Phần 1 Giáo trình Điều khiển lập trình PLC cơ bản (Dùng cho hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề) trình bày đại cương về điều khiển lập trình, cấu trúc và phương thức hoạt động của một PLC, kết nối dây giữa PLC S7-200 và thiết bị ngoại vi.

8/30/2018 5:02:54 AM +00:00

Giáo trình Điều khiển lập trình PLC cơ bản (Dùng cho hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề): Phần 2

(NB) Phần 2 Giáo trình Điều khiển lập trình PLC cơ bản (Dùng cho hệ Cao đẳng và Trung cấp nghề) trình bày các nội dung: Các phép toán nhị phân của PLC S7-200, các bài tập ứng dụng trong điều khiển động cơ. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:54 AM +00:00

Bài giảng Chương 8: Tính toán thủy động lực đường ống

Bài giảng Chương 8: Tính toán thủy động lực đường ống trình bày các nội dung: Phân loại đường ống, các công thức tính cơ bản, hiện tượng va đập thủy lực trong đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00

Đề tài: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột chanh dây hòa tan

Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, đề tài Thiết kế phân xưởng sản xuất bột chanh dây hòa tan giới thiệu đến các bạn những nội dung về lập luận kinh tế, quy trình công nghệ, tính cân bằng vật chất, tính năng lượng, tính điện nước, tính toán kinh tế,...

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Hệ truyền động mới của máy xúc EKG-5 - TS. Đào Đắc Tạo

Hệ truyền động mới cho máy xúc EKG-5 dựa trên nguyên lý của hệ truyền động bộ biến đổi tiristor, động cơ điện một chiều có nhiều ưu điểm hơn so với các máy đang tồn tại. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài viêt Hệ thống điều khiển kiểu mới máy xúc EKG-5 dưới đây.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 4 - ThS. Võ Văn Định

Chương 4 Khảo sát tính ổn định của hệ thống thuộc bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm về ổn định, tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỷ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số,...

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00