Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Ebook Modern Control Engineering

Introduction to Control Systems, Mathematical Modeling of Control Systems, Mathematical Modeling of Mechanical Systems and Electrical Systems, Mathematical Modeling of Fluid Systems and Thermal Systems, Transient and Steady-State Response Analyses,... as the main contents of the book Modern Control Engineering. Invite you to consult.

8/30/2018 5:08:06 AM +00:00

Bài giảng Máy nâng chuyển - Nguyễn Hải Đăng

Máy nâng chuyển là các loại máy công tác dùng để thay đổi vị trí của đối tượng công tác. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Bài giảng Máy nâng chuyển của Nguyễn Hải Đăng. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:08:05 AM +00:00

Bài giảng Máy gia công cơ học NSTP - Nguyễn Hải Đăng

Máy gia công cơ học là các máy làm thay đổi tính chất của vật liệu dưới các tác dụng cơ học. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo Bài giảng Máy gia công cơ học NSTP của tác giả Nguyễn Hải Đăng.

8/30/2018 5:08:05 AM +00:00

Tổng quan về than bùn và các công nghệ sấy

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Tổng quan về than bùn và các công nghệ sấy dưới đây để nắm bắt được những nội dung tổng quan về vật liệu, tổng quan quá trình sấy, các thiết bị sấy,... Với các bạn chuyên ngành Kỹ thuật - Công nghệ thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:08:05 AM +00:00

Ebook Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về ống nhiệt, ống nhiệt trọng trường có bề mặt nhẵn bên trong, ống nhiệt trọng trường có rãnh ở mặt trong và ống nhiệt tách dòng, ống nhiệt mao dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:08:04 AM +00:00

Ebook Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các ống nhiệt đặc biệt khác, thiết bị trao đổi nhiệt ống nhiệt, ứng dụng của ống nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:08:04 AM +00:00

Ebook Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Cuốn sách Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm, môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa, cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:08:04 AM +00:00

Bài giảng Điều khiển logic

(NB) Mời các bạn cùng tìm hiểu cơ sở lý thuyết điều khiển logic; hệ điều khiển logic khả trình plc; thiết bị điều khiển logic khả trình s7 -300;... được trình bày cụ thể trong Bài giảng Điều khiển logic. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

8/30/2018 5:08:02 AM +00:00

Ebook Kỹ thuật điều khiển tự động

Mời các bạn cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản về hệ thống điều khiển tự động; mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục; đặc tính động học của hệ thống; khảo sát tính ổn định của hệ thống;... được trình bày cụ thể trong Ebook Kỹ thuật điều khiển tự động.

8/30/2018 5:08:01 AM +00:00

Một số hướng dẫn viết tổng quan tài liệu

Tổng quan tài liệu là một bài viết, công trình nghiên cứu về một chủ đề nhất định dựa trên những tài liệu, báo cáo và công trình nghiên cứu đã được thực hiện (kể cả trong nước và trên thế giới). Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo tài liệu Một số hướng dẫn viết tổng quan tài liệu.

8/30/2018 5:08:01 AM +00:00

Ebook Bài tập chi tiết máy: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Hữu Lộc

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Bài tập chi tiết máy, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập và bài giải về bộ truyền vít me - đai ốc, trục, ổ lăn, ổ trượt, khớp nối, lò xo, mối ghép then, mối ghép ren,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:08:01 AM +00:00

Giáo trình Điều khiển tự động - Nguyễn Thế Hùng

Giáo trình Điều khiển tự động có cấu trúc gồm 7 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về điều khiển tự động, mô tả toán học phần tử và hc, đặc tính động học, khảo sát tính ổn định của hệ thống, đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển, thiết kế và hiệu chỉnh hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:07:59 AM +00:00

Bài giảng Tự động hóa thủy khí - Bùi Tuấn Anh

Bài giảng Tự động hóa thủy khí do Bùi Tuấn Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về các phần tử phần tử hệ thống tự động hóa thủy khí, tính toán xây dựng sơ đồ thủy lực cho các thiết bị tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:07:59 AM +00:00

Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Kỹ thuật điện lạnh giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đại cương về kỹ thuật lạnh, các bộ phận chính của máy nén hơi, các chu trình máy lạnh nén hơi, các loại động cơ điện trong máy lạnh, các thiết bị điện bảo vệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Ebook Kỹ thuật điện lạnh: Phần 2

Cuốn sách Kỹ thuật điện lạnh có cấu trúc gồm 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các khí cụ điện điều khiển, đo lường điện, các thiết bị lạnh thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 1 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 1: Giới thiệu về hệ thống tự động cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm điều khiển, các nguyên tắc điều khiển, các phần tử trong hệ thống điều khiển tự động, phân loại hệ thống điều khiển tự động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 2 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm về mô hình toán học, hàm truyền, hàm truyền của hệ thống tự động, phương trình trạng thái,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 3 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Cơ sở tự động - Chương 3: Đặc tính động học của hệ thống cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm đặc tính động học, các khâu động học điển hình, đặc tính động học của hệ thống tự động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 4 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 4: Khảo sát tính ổn định của hệ thống" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm ổn định tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 5 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 5: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 6 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 7 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 7: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phép biến đổi Z, hàm truyền, phương trình trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 8 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 8: Phân tích hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều khiển ổn định của hệ rời rạc, tiêu chuẩn Routh - Hurwitz mở rộng, tiêu chuẩn Jury, quỹ đạo nghiệm số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở tự động: Chương 9 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng "Cơ sở tự động - Chương 9: Thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, bộ điều khiển sớm - trễ pha và PID rời rạc, thiết kế hệ thống rời rạc ở miền Z, tính điều khiển được và quan sát được của hệ rời rạc, thiết kế hệ thống rời rạc dùng kỹ thuật phân bố cực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 1 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture Fundamentals of control systems - Chapter 1: Introduction presentation of content: What is control system, control principle, components off control systems, examples of control systems, review of complex variables and Laplace transform.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 2 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 2: Mathematical models of continuous control systems" presentation of content: Presentation of content, transfer function, block diagram algebra, signal flow diagram, state space equation, linearized models of nonlinear systems.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 3 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 3: System dynamics" presentation of content: The concept of system dynamics, dynamics of typical components, dynamics of control systems. Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 4 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 4: System stability analysis system stability analysis" presentation of content: Stability concept, algebraic stability criteria, root locus method, frequency response analysis.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 5 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture Fundamentals of control systems - Chapter 5: Analysis of control system performance presentation of content: Performance criteria, steady state error, transient response, the optimal performance index,... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00

Lecture Fundamentals of control systems: Chapter 6 - TS. Huỳnh Thái Hoàng

Lecture "Fundamentals of control systems - Chapter 6: Design pff continuous control systems" presentation of content: Introduction, effect of controllers on systems performance, control systems design using the root locus method,... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:44 AM +00:00