Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 2: Điều khiển phi tuyến trình bày các nội dung: Giới thiệu, phương pháp hàm mô tả, lý thuyết ổn định Lyapunov, tuyến tính hóa hồi tiếp, điều khiển trượt, ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 3: Điều khiển tối ưu trình bày các nội dung: Tối ưu hóa tính, tối ưu hóa động và phương pháp biến phân, điều khiển tối ưu liên tục dùng phương pháp biến phân, phương pháp quy định hoạt động Bellman,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi trình bày ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn, điều khiển tự chỉnh định, điều khiển hoạch định độ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 5: Điều khiển bền vừng trình bày các nội dung: Chuẩn của tín hiệu và hệ thống, tính ổn định bền vững, chất lượng bền vững, thiết kế hệ thống bền vững dùng phương pháp chỉnh độ lợi vòng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống điều khiển nâng cao trình bày các đối tượng điều khiển - hệ tay máy và hệ nâng bi trong từ trường, thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp tuyến tính hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Đề cương môn học - TS. Trần Văn Khải

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Đề cương môn học cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học, nội dung và yêu cầu của môn học, các bài tập thực hành môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 1 - TS. Trần Văn Khải

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 1: Mở đầu về kỹ thuật trình bày lịch sử phát triển ngành kỹ thuật, các ngành kỹ thuật, kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 2 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 2: Phương pháp học tập hiệu quả cung cấp cho người học các kiến thức: Học tập ở đại học, các phương pháp học tập hiệu quả, tạo động lực học tập, phương pháp thi hiệu quả, một số lời khuyên. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 3 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và công cụ sử dụng trong quản lý dự án; giúp sinh viên nâng cao khả năng làm việc hiệu quả trong một nhóm thực hiện dự án, hoặc trong vai trò người quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 4: Quá trình thiết kế kỹ thuật cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế là quá trình đầy say mê, những nội dung của thiết kế kỹ thuật hiện đại, tổ chức mang tính hệ thống các ý tưởng, quá trình thiết kế, áp dụng.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật - Chương 4: Quản lý dự án được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về các nguyên tắc và công cụ sử dụng trong quản lý dự án, giúp sinh viên nâng cao khả năng làm việc hiệu quả trong một nhóm thực hiện dự án, hoặc trong vai trò người quản lý dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 5 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Mục tiêu của bài giảng là cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Đơn vị của hệ thống SI và một số hệ thống khác, toán học cơ bản, những cơ sở kỹ thuật như tĩnh học, động học, nhiệt động lực; giúp sinh viên có các kỹ năn sử dụng và biến đổi các đơn vị, áp dụng toán học cơ bản, những cơ sở kỹ thuật giải quyết các vấn đề về phân tích và thiết kế hệ thống cơ học,... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 4 - Đại học Bách khoa TP.HCM

Bài giảng giúp người học nhận thức được các đặc điểm của thiết kế kỹ thuật và quá trình thiết kế, biết và thực hiện các bước thiết kế thông qua đồ án môn học, tích cực và thích thú thực hành các bước thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 6 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung, các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm, kỹ năng cần thiết để làm việc nhóm hiệu quả, cách thức đánh giá hoạt động của nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Giải quyết vấn đề - ĐH Bách khoa TP.HCM (tt)

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Giải quyết vấn đề trình bày cấu trúc vấn đề cần giải quyết, quá trình giải quyết vấn đề, phương pháp giải quyết vấn đề, kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề, các thủ thuật cần dùng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 7 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, nắm được phương pháp và trình tự các bước tiến hành của quá trình giải quyết vấn đề, sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm để giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề đặt ra trong đồ án môn học.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 5 - bỏ

Bài giảng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Đơn vị của hệthống SI và một số hệ thống khác; toán học cơ bản, những cơ sở kỹ thuật như tĩnh học, động học, nhiệt động lực học

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 8 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Nội dung bài giảng trình bày các vấn đề: Giới thiệu chung về giao tiếp trong kỹ thuật, kỹ năng nói và thuyết trình, kỹ năng viết, kỹ năng nghe, một số kỹ năng giao tiếp khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết..

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Bài giảng Nhập môn kỹ thuật: Chương 9 - ĐH Bách khoa TP.HCM

Bài giảng bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KS, các tiêu chuẩn ĐĐ cơ bản của KS, tham khảo một số “Tiêu chuẩn ĐĐ của người KS”, một số ví dụ tình huống (Case study). Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:10 AM +00:00

Đề cương bài giảng Kỹ thuật điều khiển khí nén - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Đề cương bài giảng Kỹ thuật điều khiển khí nén của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên gồm các nội dung chính như: Những vấn đề chung về khí nén và công nghệ khí nén, thiết kế mạch điều khiển điện khí nén, các phần tử điều khiển và cơ cấu chấp hành

8/30/2018 5:42:23 AM +00:00

Bài giảng Điều khiển mờ - Nguyễn Thị Luyến

Bài giảng Điều khiển mờ của Nguyễn Thị Luyến biên soạn có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung tài liệu gồm có: Logic mờ và các khái niệm cơ bản, tính phi tuyến của hệ mờ, điều khiển mờ. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:42:23 AM +00:00

Giáo trình Robot công nghiệp - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Giáo trình Robot công nghiệp của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về robot, cấu tạo chung của robot công nghiệp, động học tay máy, kĩ thuật điều khiển robot,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:42:23 AM +00:00

Đề cương bài giảng Điều khiển quá trình - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Điều khiển giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Quá trình tổng quan chung về điều khiển quá trình, mô hình hóa quá trình, mô hình hóa lý thuyết và nhận dạng quá trình, thiết kế bộ điều khiển, thiết bị thu thập dữ liệu và điều khiển quá trình,...

8/30/2018 5:42:23 AM +00:00

Đề cương bài giảng Các phương pháp điều khiển hiện đại - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

(NB) Đề cương bài giảng Các phương pháp điều khiển hiện đại giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Cơ sở mạng nơron nhân tạo, ứng dụng mạng nơron trong điều khiển, logic mờ và các khái niệm cơ bản, tính phi tuyến của hệ mờ,...

8/30/2018 5:42:23 AM +00:00

Ebook Bài tập Thủy lực chọn lọc

Cuốn sách Bài tập thủy lực chọn lọc có mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng giải các bài tập đó, chúng tôi tập hợp trong tài liệu này 158 bài tập có tính chất chọn lọc. Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:41:09 AM +00:00

Một số gợi ý về thúc đẩy phát triển năng lực công nghệ ở Việt Nam

Dựa trên những kinh nghiệm từ quốc gia Đông Á, bài viết này sẽ cung cấp thêm những góc nhìn cần thiết về bản chất và các yêu cầu quan tâm về phát triển năng lực công nghệ với các nước đang nổ lực bắt kịp các quốc gia công nghiệp đi trước về công nghệ như Việt Nam hay các nước đang phát triển nói chung.

8/30/2018 5:41:02 AM +00:00

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 1: Learning the basics trình bày các nội dung chính như: File phần mềm hướng dẫn, tổng quan về Robotstudio, tạo một trạm cơ bản, lập trình cho trạm cơ bản, toạ độ gốc, tạo công cụ, tạo khung tác vụ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 2: Graphical Programming trình bày các nội dung chính như: Lập trình đồ hoạ, tạo đường cong, tạo paths, mô phỏng chương trình của Robot, phát hiệu va chạm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 3: Programming and simulating/ IO signals trình bày các nội dung chính như: Thiết lập mô phỏng từ bản Backup, làm việc với smart component và rapid editor,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer

Giáo trình Robot studio courseware 5.14 - Chương 4: Signal Analyzer trình bày các nội dung chính như: Bộ phân tích tín hiệu, cài đặt tín hiệu, phân tích tín hiệu, xuất dữ liệu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:23 AM +00:00