Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Về bài toán chụp cắt lớp của máy CT- SCANNER

Bài báo giới thiệu cách đặt bài toán cơ bản trong kỹ thuật chup cắt lớp máy tính X- quang và thuật toán giải quyết. Đồng thời chỉ ra các đặc điểm của việc ứng dụng thuật toán trong thực tế liên quan tới vấn đề rời rạc hóa và biến đổi Fourie nhanh ( FFT)...

8/29/2018 4:28:27 PM +00:00

Xây dựng hệ thí nghiệm điều khiển robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở camera.

Bài báo trình bày quá trình xây dựng, thiết kế hệ thí nghiệm điều khiển Robot với quá trình nhận dạng vật thể động trên cơ sở Camera. Với quá trình nhận dạng động các vị trí và hướng của vật thể thông qua ảnh vật thể từ thời điểm cắt mẫu, một thuật toán ước lược vị trí được xây dựng. Với các vị trí đã được ước lượng, thuật toán điều khiển được thiết kế để đưa đầu tay nắm đến vị trí đã được ước lượng và di chuyển vật thể đến một vị trí xác định...

8/29/2018 4:28:27 PM +00:00

MỘT VÀI THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN TỰ CHỈNH MỜ CHO ĐIỀU KHIỂN RÔBỐT

Trong quá trình phát triển của khoa học điều khiển, các phương pháp trước đây thường được xây dựng theo các mô hình toán học với các giả thiết cũng như thông qua các dàng buộc của bài toán nhằm đạt được một giải pháp có thể chấp nhận được. Nhưng trong thực tế ít khi tồn tại các giả thiết họăc các dàng buộc như vậy. Bài toán điều khiển cho động học phi tuyến của Rôbốt được xây dựng trên tập mờ là một trong các nội dung của tính toán mềm do...

8/29/2018 4:28:27 PM +00:00

Động cơ từ kháng và triển vọng ứng dụng trong các hệ thống Mechatronics

Động cơ từ kháng ( ĐCTK) là loạt động cơ có thể được chế tạo với giá thành đặc biệt thuận lợi. ĐCTK có một số ưu điểm nổi bật như: Tốn thất xuất hiện chủ yếu ở phía Stator và do đó rất dễ làm mát, quán tính được Rotor bé nên có kết cấu bền vững và phù hợp cho tốc độ quay cao, mômen khởi động lớn, chịu quá tải ngắn hạn rất tốt. Chính vì vậy, ĐCTK đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các hệ thống Mechatronics....

8/29/2018 4:28:26 PM +00:00

Hệ thống điều khiển thời gian thực có xét tới trễ truyền thông

Các hệ thống mechatronics về bản chất là hệ tích hợp bởi các hệ thống điều khiển con trong không gian hữu hạn. Việc trao đổi thông tin trong hệ thống được thực hiện bằng mạng truyền dữ liệu số. Sự chậm trễ truyền thông trong trường hợp này không phải là đại lượng xác định mà nó là đại lượng mang tính ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian.

8/29/2018 4:28:26 PM +00:00

Mô hình hóa chuyển động của khí cự bay tự động có ứng dụng các cảm biến quá tính vi cơ

Báo cáo trình bày hệ phương trình chuyển động trong không gian ba chiều có tính đến mô hình sai số của hệ thống dẫn đường quá tình không platsform có sử dụng cảm biến quá tính vi cơ ( con quay, gia tốc kế). Hệ phương trình nói trên được giải thích bằng phương pháp số cho một khí cụ bay giả định. Kết qyar mô phỏng cho phép đánh giá ảnh hưởng sai số của các cảm biến đến các tham số chuyển động của khí cụ bay....

8/29/2018 4:28:26 PM +00:00

MAKEUP AIR DEHUMIDIFICATION DESIGN MANUAL

The energy crisis of the mid 1970’s gave birth to a movement to conserve energy. Over the ensuing years much has been done to reduce the energy consumption of new and existing buildings. Lighting efficiency has improved so much that today we use ½ the wattage without sacrificing lumens. Improved construction methods, better insulation and high efficiency windows have also helped reduce energy consumption. However, all of these measures have resulted in a reduction of Sensible heat gains while Latent heat gains have increased. This is the reason that humidity related issues have surfaced since...

8/29/2018 4:23:35 PM +00:00

IN DOOR GAS MAKEUP AIR HANDLERS STANDARD AND HIGH EFFICIENC

The Trane indoor make-up air handler product line is a packaged air, heating and cooling system, suitable for heating, cooling, ventilating and make-up air applications. These units are designed for indoor use only. Unit sizes range from 900 to 9,800 cfm (0.4-4.6 cu m/s) with 1/2 to 15 hp motor capabilities. These units are available with inputs from 100,000 Btu/h to 1,200,000 Btu/h (29.3 to 351.4 kW). Duct furnaces are AGA and CGA certified for safety and performance with a range of 100,000 Btu/h input to 400,000 Btu/h (29.3 to 117.1 kW) input per duct furnace. The units can be ordered as heating only, heating with evaporative cooling or packaged heating and cooling systems....

8/29/2018 4:23:35 PM +00:00

Năng lực, cấu trúc và cạnh tranh của ngành - Gợi ý cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Cấu trúc Sản phẩm – Quy trình. trong kỹ thuật ... đa kỹ năng (tuyển dụng ổn định) ... 4 Giả thuyết: Năng lực–cấu trúc thích hợp ở cấp độ quốc gia ...

8/29/2018 4:23:30 PM +00:00

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tài liệu liệt kê danh mục và giới thiệu sơ lược về các ngành và chuyên ngành đào tạo thuộc khoa Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội.Tài liệu tham khảo chương trình giáo dục đại học năm 2008 khoa điện. Triển khai thực hiện một số chương trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và...

8/29/2018 4:23:30 PM +00:00

Học flash (cách tạo HÌNH)

Thiết kế Banner flash hoàn thiện trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để tạo được một banner flash hoàn chỉnh mà không cần sử dụng Action Script

8/29/2018 4:20:13 PM +00:00

Chân vịt trong ống

Chân vịt trong ống: một trong những biện pháp nâng cao sức đẩy của chân vịt là sử dụng hệ thống ống đạo lưu với chân vịt. Trong hệ thống này chân vịt tàu thuỷ được đặt trọn bộ trong ống trụ, quay trong ống và cùng với ống tạo lực đẩy thường lớn hơn chân vịt đứng riêng lẻ.

8/29/2018 4:19:41 PM +00:00

Giáo trình lý thuyết trải phổ và đa truy nhập vô tuyến

Các công nghệ đa truy cập là nền tảng của các hệ thống thông tin đa dạng đa truy cập vô tuyến nói chung và thông tin di động nói riêng. Các công nghệ này cho phép các hệ thống đa truy cập vô tuyến phân bổ tài nguyên vô tuyến một cách hiệu suất cho người sử dụng.

8/29/2018 4:19:38 PM +00:00

Giáo trình thông tin vệ tinh

Thông tin vệ tinh đã trở thành một phương tiện thông tin rất phổ biến và đa dạng. Nó thể hiện từ các chảo anten truyền hình cho gia đình cho đến các hệ thống thông tin toàn cầu truyền các khối lượng số liệu và lưu lượng thoại lớn cùng với các chương trình truyền hình.

8/29/2018 4:19:38 PM +00:00

Điều khiển từ xa bằng cổng hồng ngoại

Điều khiển từ xa là việc điều khiển một mô hình ở một khoảng cách nào đó mà con người không nhất thiết trực tiếp đến nơi đặt hệ thống. Khoảng cách đó phụ thuộc vào từng hệ thống có mức phức tạp khác nhau, chẳng hạn như để điều khiển một phi thuyền ta cần phải có hệ thống phát và thu mạnh.

8/29/2018 4:19:32 PM +00:00

THIẾT KẾ CHỌN MẪU

Một mẫu tốt : mẫu không lệch, ước lượng chính xác

8/29/2018 4:12:05 PM +00:00