Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Phát hiện khuyết điểm trên bề mặt trái bưởi sử dụng không gian màu CIE L*a*b* và thuật toán phân đoạn ảnh toàn cục

Bài viết giới thiệu một phương pháp hiệu quả để phát hiện khuyết tật trên bề mặt trái Bưởi, nhằm loại bỏ những trải không đạt chất lượng một cách tự động bằng máy tính trước khi đóng gói xuất khẩu, Trải Bưởi sau khi lấy mẫu được chuyển đổi sang không gian ảnh màu CIE L*a*5* và tách thành các thành phần kênh màu riêng biệt, kênh màu a* được chọn để phân tích và xử lý.

4/25/2019 11:13:37 AM +00:00

Điều khiển xe tự cân bằng bằng Arduino Uno thông qua smartphone

Bài viết đi thiết kế và chế tạo xe hai bánh đồng trục di chuyển cân bằng dựa trên lý thuyết cân bằng con lắc ngược. Trong đó nhiệm vụ của khâu điều khiển là luôn duy trì trọng tâm của xe về bề mặt hai bánh xe khi đứng yên cũng như khi có sai số nhỏ về góc nghiêng của thân xe với nền khi xe chuyển động. Sự ổn định của xe cân bằng hai bánh được xác thực bằng thực tế.

4/25/2019 11:09:26 AM +00:00

Design of Zeroth order resonance Antenna array with a pair of DPS and ENG materials

This paper proposes one-dimensional antenna arrays of the four-element and the eight-element using composite materials. Firstly, the single element is designed to resonate at Zeroth-order using a pair of Double positive (DPS) and Epsilon negative (ENG) materials meta-structured transmission line (MTL). Secondly, three of 1:2 T-Junction power dividers and seven of 1:2 T-Junction power dividers based on micro-strip technology are designed for feeding the four-element and the eight-element array antennas, respectively. Finally, the proposed arrays are optimized using FEM-based simulation to operate at the frequency of 8,5 GHz.

4/25/2019 6:33:28 AM +00:00

Optimizing dimension of heat sink’s plate fin with the effect of wind velocity in site router tecommunication system

In this paper, the author presents the optimal calculation and control process of the size of the heat sink and the contact plate under the influence of actual operation conditions at the specified velocity of the air flow from which the model is built directly to determine the number and the size of the heat sink’s plate fins.

4/25/2019 6:32:32 AM +00:00

Optimization method in designing a finite time average consensus protocol

In this paper, the optimization methods in designing a finite-time average consensus protocol for multi-agent systems or wireless sensor network are taken into account. As we all know, the purpose of the average consensus protocol is that all agents reach the final common value, which is the average of the initial values.

4/25/2019 6:32:04 AM +00:00

Tính toán đồ gá ổn định động học có cấu trúc robot

Bài viết trình bày phương pháp luận để thiết kế một đồ gá dưới dạng tay robot có chức năng ổn định động học cho vật gá trên đó khi giá có các di chuyển ngẫu nhiên. Đồ gá có cấu hình một tay robot với n bậc tự do tổng quát, một đầu nối giá, một đầu mang vật cần ổn định động học.

4/25/2019 3:36:06 AM +00:00

Phương pháp cải tiến panel điều khiển đóng cắt từ xa đa thiết bị điện trong nhà thông minh ứng dụng sóng RF và wifi

Bài viết đề xuất một giải pháp cải tiến bộ điều khiển đóng cắt thiết bị điện từ xa trong ngôi nhà thông minh thực tế đang sử dụng hiện nay. Trên cơ sở kết hợp các modul thu phát sóng RF315MHz và modul phát sóng wifi để truyền thông tín hiệu điều khiển từ bộ xử lý trung tâm với thuật toán đã được lập trình sẵn tới các thiết bị điện dân dụng trong ngôi nhà.

4/25/2019 3:34:24 AM +00:00

Automata technique for the LCS problem

In this paper, we introduce two efficient algorithms in practice for computing the length of a longest common subsequence of two strings, using automata technique, in sequential and parallel ways. For two input strings of lengths m and n with m ≤ n, the parallel algorithm uses k processors (k ≤ m) and costs time complexity O(n) in the worst case, where k is an upper estimate of the length of a longest common subsequence of the two strings.

4/25/2019 3:12:29 AM +00:00

Passive friction compensation using a nonlinear disturbance observer for flexible joint robots with joint torque measurements

In this paper we introduce a simple, effective, and practical method to compensate for joint friction of flexible joint robots with joint torque sensing, which is based on a nonlinear disturbance observer. This friction observer can increase the performance of the controlled robot system both in terms of the position accuracy and the dynamic behavior.

4/25/2019 3:12:01 AM +00:00

Thiết kế bộ điều khiển bền vững cho cánh tay robot

Trong bài viết này, một bộ điều khiển thích nghi bền vững cho cánh tay robot được đưa ra. Bộ điều khiển có hai phần, một phần có cấu trúc tương tự như bộ điều khiển momen tính toán, trong đó có các thành phần danh định, phần còn lại là cấu trúc thích nghi đ của ma sát và nhiễu.

4/24/2019 10:24:32 PM +00:00

Phân tích đặc tính khí động và ảnh hưởng của tư thế khai thác đến lực cản khí động của tàu hàng sông

Trong bài viết này, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu về đặc tính khí động học thân tàu hàng sông và ảnh hưởng của tư thế khai thác đến đặc tính khí động của tàu.thông qua sử dụng công cụ tính toán mô phỏng số.

4/24/2019 10:22:41 PM +00:00

Nghiên cứu và thiết kế thiết bị SmartLockICTU

Với ổ khóa trên cửa chính của ngôi nhà, chủ nhà có thể điều khiển và giám sát trực tiếp trạng thái khóa đóng/mở từ bất cứ nơi đâu qua internet và tin nhắn SMS. SmartLockICTU là một thiết bị tương tự ổ khóa nhưng không cần đến chìa khóa và có thể được người chủ gia đình mở từ xa ở bất cứ nơi đâu có internet.

4/24/2019 10:19:52 PM +00:00

Formation tracking control of ocean vehicles

We present an application of our constructive method for design cooperative controllers in (KhacDuc Do et al., 2018) to solve the problem of forcing a group of N ocean vehicles under environmental disturbances to track desired paths in a horizontal plane. The reader is referred to (Khac-Duc Do et al., 2018) for a survey of the formation control field.

4/24/2019 10:17:58 PM +00:00

Formation stabilization of mobile agents using local potential functions

The control development is based on new local potential functions, which attain the minimum value when the desired formation is achieved, and are equal to infinity when a collision occurs. Several simulation examples are included to illustrate the approach throughout the paper.

4/24/2019 10:17:45 PM +00:00

Đảm bảo tính bền vững cho hệ điều khiển thích nghi

Bài viết tập trung nghiên cứu việc khắc phục nhược điểm trên bằng cách thiết kế bộ Điều khiển thi nghi bền vững: Đảm bảo thỏa mãn tính thích nghi đối với sự thay đổi của các tham số theo thời gian và bền vững đối với sai lệch của mô hình và nhiễu. Tính bền vững ở đây đạt được bằng cách sử dụng luật thích nghi bền vững để ứng dụng vào sơ đồ điều khiển. Kết quả đề xuất trên được kiểm nghiệm bằng mô phỏng thể hiện tính bền vững của hệ được đảm bảo.

4/3/2019 4:50:32 AM +00:00

Điều khiển ổn định dây chuyền hệ thống cân bằng định lượng

Nội dung bài báo trình bày phương pháp thực nghiệm kết hợp lựa chọn thiết bị điều khiển tự động tạo điều kiện thuận lợi hơn so với phương pháp lý thuyết thông thường, ngoài ra còn có thể đánh giá trực tiếp kết quả hệ điều khiển sau khi thử nghiệm. Vòng điều khiển có tính phản hồi (vòng kín), các thông số bộ điều khiển được tự động chỉnh định trong PLC. Truyền tin trong hệ thống được thực hiện thông qua hàm truyền thông USS.

4/3/2019 4:50:20 AM +00:00

Ứng dụng lý thuyết nước ảo và dấu chân nước đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng nước lên sản phẩm tinh bột khoai mì tại khu vực tỉnh Tây Ninh

Trong nghiên cứu này, mô hình tính toán nước ảo và dấu chân nước cho sản phẩm tinh bột khoai mì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được xây dựng trên cơ sở kết hợp kết quả sử dụng phần mềm CROPWAT 8.0 trong tính toán nhu cầu tưới cây trồng, bao gồm 4 nhóm chỉ số: Khí tượng thủy văn, đặc tính đất, đặc tính cây trồng và kết quả điều tra trực tiếp 56 doanh nghiệp thông qua bảng câu hỏi khảo sát về sản lượng sản xuất, nhu cầu dùng nước, nước thải phát sinh và công nghệ sử dụng trong quá trình sản xuất.

4/3/2019 3:36:56 AM +00:00

Điều khiển tốc độ động cơ biến tần đa bậc NPC bằng phương pháp DTC

Bài báo này trình bày nghiên cứu phương pháp điều khiển momen trực tiếp dùng điều chế độ rộng xung sóng mang (CPWM - DTC) cho hệ thống điều khiển tốc độ động cơ cấp nguồn bởi bộ nghịch lưu áp ba bậc NPC. Mô hình toán học của CPWM - DTC được xây dựng dựa trên lý thuyết về mô hình động cơ không đồng bộ ba pha trên hệ trục tọa độ cố định gắn với stator. Kỹ thuật điều chế độ rộng xung sóng mang với hàm offset trung bình được ứng dụng vào bộ nghịch lưu áp đa bậc NPC.

4/2/2019 11:49:30 PM +00:00

A current mode second order filter using dual output CDTA

The circuit employes one CDTA, two capacitors and one resistors. It uses a minimum number of passive and active components, which provides low active and passive sensitivities. SPICE simulation results which utilizes the CMOS transistor based CDTA model, are enclosed.

4/2/2019 11:07:19 PM +00:00

Ebook Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa: Phần 2 - NXB Nông Nghiệp

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách tiếp tục trình bày những vấn đề về: Lắng, lọc, điện quá làm sạch bằng phương pháp sunfit hóa và phương pháp cải tiến... Và bộ sách này dùng cho công nhân nhà máy mía đường tự học hoặc làm tài liệu tham khảo cho bồi dưỡng lớp học ngoài giờ đào tạo công nhân mía đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/15/2019 5:46:18 AM +00:00

Ebook Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hóa: Phần 1 - NXB Nông Nghiệp

Nội dung sách giới thiệu những kiến thức cơ bản qua công nghệ thiết bị nhà máy mía đường bao gồm từ nguyên lý công nghệ cấu tạo thiết bị, yếu lĩnh thao tác, biện pháp xử lý sự cố bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, tính toán công nghệ... Nội dung sách gồm 7 chương, ở phần này có nội dung trình bày về: Thành phần và tính chất của nước mía hỗ hợp, lưu trình và nguyên lý làm sạch bằng phương pháp sunfit hóa, nguyên công gia vôi và gia nhiệt, xông lưu huỳnh trung hòa nước mía.

3/15/2019 5:46:04 AM +00:00

Các thiết bị đo lường cơ bản và nguyên lý hoạt động

Nội dung tài liệu gồm có 2 phần: Phần 1 - Lý thuyết về các transmitter, phần 2 - Hiệu chỉnh một số thiết bị. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

3/15/2019 4:52:35 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm động học quá trình sấy cà rốt bằng bơm nhiệt kiểu bậc thang

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu động học quá trình sấy (QTS) cà rốt dạng thái lát trong thiết bị bơm nhiệt kiểu bậc thang. Thí nghiệm được thực hiện ở chiều dày lát cà rốt 1cm với các kết quả sấy ở các mức nhiệt độ khác nhau của tác nhân sấy (TNS) ứng với các chế độ làm việc khác nhau của hệ thống sấy HTS–GT-01.

3/15/2019 3:58:32 AM +00:00

Nghiên cứu quy trình chế biến nước mía thanh trùng

Việc chế biến sản phẩm nước mía đóng hộp, đóng chai vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm phong phú thêm mặt hàng nước giải khát, góp phần đa dạng hóa sản phẩm từ cây mía cũng như tạo đầu ra ổn định để người nông dân chuyên tâm chăm sóc cây mía. Vì vậy, đề tài nhằm nghiên cứu quy trình chế biến nước mía thanh trùng nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt và có thể kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

3/15/2019 3:04:38 AM +00:00

Thử nghiệm giao thức truyền thông IEC 60870-5-101/104 dùng trong hệ thống tự động hóa trạm biến áp

Mục đích của bài báo là giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến việc thử nghiệm hai giao thức truyền thông IEC 60870-5-101 (IEC101) và IEC 60870-5-104 (IEC104), nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật lựa chọn mô hình Scada phù hợp, thực hiện hiệu quả chủ trương tự động hóa trạm biến áp của EVN CPC.

3/14/2019 11:06:15 PM +00:00

Ebook Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức Hà Nội - NXB Hà Nội

Nội dung sách Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức Hà Nội gồm 3 phần gồm 3 chương: Chương 1. Đại mạch, chương 2. Hoa houblon, chương 3. Nước; chương 4. Làm sạch phân loại và bảo quản đại mạch, chương 5. Nguyên liệu thay thế... Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

2/22/2019 10:16:52 PM +00:00

Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot delta kiểu ba khớp quay

Bài báo đề cập đến các vấn đề cơ bản của robot Delta như mô hình hóa bài toán, bài toán động học, động lực học. Bên cạnh đó, bài báo còn phân loại chi tiết vùng làm việc cũng như xác định được khối cầu nội tiếp bên trong vùng làm việc. Các công thức được đưa ra như một tham chiếu cho việc thiết kế.

2/22/2019 8:27:33 PM +00:00

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018

Mời các bạn tham khảo Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 6 năm 2018 với những bài viết sau: Hiểu thị trường lao động để tăng năng suất, nhu cầu đổi mới công nghệ trong sản xuất và sau thu hoạch lúa gạo của Việt Nam, hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam trong kỷ nguyên kỹ thuật số, chuẩn bị cho tương lai của trí tuệ nhân tạo...

2/22/2019 5:56:05 PM +00:00

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 5 năm 2018 với chủ đề chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 với 4 đề mục chào mừng ngày KH&CN Việt Nam, diễn đàn khoa học và công nghệ; khoa học công nghệ; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; khoa học và đời sống; KH&CN nước ngoài.

2/22/2019 5:55:04 PM +00:00

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 2 năm 2018 tổng hợp và chia sẻ tới bạn đọc những bài viết sau: Hệ tri thức Việt số hóa: Phổ biến tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo ở Việt Nam; tài sản vô hình; “Think tank”: Mô hình tư vấn chính sách hiệu quả và chuyên nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu nguy cơ bức xạ và hạt nhân ở Việt Nam; mô hình đại học đa lĩnh vực và việc triển khai xây dựng ở nước ta... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

2/22/2019 5:54:05 PM +00:00