Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Nghiên cứu hiệu năng truyền bảo mật sử dụng mã Fountain trong mạng vô tuyến nhận thức dưới sự tác động của khiếm khuyết phần cứng

Bài viết đề xuất mô hình truyền dữ liệu sử dụng mã Fountain trong mạng vô tuyến nhận thức. Trong mô hình đề xuất, một nút nguồn thứ cấp sử dụng kỹ thuật chọn lựa ănten phát (Transmit Antenna Selection (TAS)) để gửi những gói mã hóa đến một nút đích thứ cấp.

8/15/2019 3:08:20 PM +00:00

Ứng dụng bộ điều khiển PID mờ tự chỉnh định tham số phục vụ điều khiển các chân của Hexapod dẫn động bằng van servo và xy lanh thủy lực

Bài viết này trình bày một phương pháp điều khiển cho các chân Hexapod được dẫn động bằng van servo và xy lanh thủy lực nhằm đáp ứng yêu cầu kháng nhiễu và độ tác động nhanh của hệ thống.

8/15/2019 3:07:45 PM +00:00

Xây dựng giải pháp điều khiển thích nghi mờ loại 2 cho đối tượng robot 5 bậc tự do

Bài viết trình bày bộ điều khiển thích nghi mờ loại 2 áp dụng cho đối tượng robot 5 bậc tự do. Bộ điều khiển được đề xuất dựa trên ý tưởng điều chỉnh thích nghi các tham số của bộ điều khiển PID dựa trên hệ thống mờ loại 2 nhằm mang lại chất lượng điều khiển tốt hơn cho những đối tượng phi tuyến mạnh, có sự không chắc chắn động và bất định lớn. Sử dụng phần mềm Matlab Simulink mô phỏng đánh giá kết quả, so sánh và kiểm chứng chất lượng của các bộ điều khiển.

8/15/2019 3:06:03 PM +00:00

Impact of flexible mechanism on localized hopby hop routing algorithm

In this paper, we propose a novel localized QoS routing algorithm, which uses hop-by-hop routing (or distributed routing) type to route flows. We perform it with experiments, compare and realize the more considerable performance of this algorithm than other algorithms, which use the same conditions of simulation.

8/15/2019 3:05:23 PM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp luật điều khiển tên lửa từ xa ứng dụng kỹ thuật điều khiển tối ưu LQG

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp luật điều khiển tên lửa từ xa tối ưu LQG. Các kết quả mô phỏng đã cho thấy những ưu điểm của luật điều khiển trong các trường hợp vận động của mục tiêu. Đây có thể là những luận cứ làm cơ sở phục vụ việc nghiên cứu, cải tiến, tổng hợp vòng điều khiển tên lửa từ xa.

8/15/2019 3:04:40 PM +00:00

Nghiên cứu phối trí khí động phục vụ tính toán cải tiến, thiết kế mới tên lửa điều khiển một kênh tầm gần

Bài viết trình bày phương pháp xác định tham số hình dạng ngoài (phối trí khí động) của tên lửa thỏa mãn đồng thời một số chỉ tiêu yêu cầu của lớp tên lửa điều khiển một kênh chống tăng tầm gần. Các chỉ tiêu này không chỉ phụ thuộc vào các đặc trưng khí động của tên lửa, mà còn phụ thuộc vào các tham số quán tính, động lực học bay của tên lửa.

8/15/2019 3:04:31 PM +00:00

PPME - New priority MAC protocol for multi event wireless sensor network

In multievent wireless sensor networks, different priority level events can appear at the same time and require different QoS (Quality of Service) provision based on various priority levels. So, in this paper, we propose a new MAC protocol using beacon and CSMA p-persistent varied by packet priority levels to reduce collisions for different priority level packets in multiple event wireless sensor networks.

8/15/2019 3:04:18 PM +00:00

Tối ưu quỹ đạo tên lửa không đối không giai đoạn bay hành trình khi tấn công mục tiêu chuyển động

Bài viết trình bày vấn đề ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại và phương pháp liên tục giải theo tham số để tối ưu quỹ đạo bay của tên lửa “không đối không” trong giai đoạn bay hành trình khi tấn công mục tiêu chuyển động.

8/15/2019 3:04:08 PM +00:00

Tối ưu quỹ đạo hạ cánh của UAV trong điều kiện vị trí hạ cánh đang chuyển động

Bài viết trình bày điều khiển tối ưu quỹ đạo hạ cánh của UAV trong điều kiện vị trí hạ cánh đang chuyển động. Bằng việc áp dụng nguyên lý cực đại Pontryagin cho phép chuyển bài toán điều khiển tối ưu sang bài toán biên. Để giải bài toán biên, sử dụng phương pháp liên tục giải theo tham số.

8/15/2019 3:03:58 PM +00:00

Tổng hợp luật dẫn tối ưu cho tên lửa điều khiển từ xa theo phương pháp dẫn 3 điểm

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, tổng hợp luật điều khiển tên lửa từ xa tối ưu. Các kết quả mô phỏng đã cho thấy những ưu điểm của luật điều khiển trong các trường hợp vận động của mục tiêu. Đây là những luận cứ quan trọng để phục vụ việc nghiên cứu, cải tiến, tổng hợp vòng điều khiển từ xa thiết bị bay.

8/15/2019 3:03:48 PM +00:00

Đánh giá khả năng ứng dụng nhiên liệu dạng kem cho động cơ hành trình tên lửa tầm gần

Bài viết trình bày nghiên cứu khả năng ứng dụng nhiên liệu dạng kem cho động cơ hành trình tên lửa tầm gần trên cơ sở phân tích, tính toán nhiệt động quá trình cháy nhiên liệu dạng kem. Đây là dạng nhiên liệu đang được nhiều nước quan tâm phát triển trong thời gian gần đây.

8/15/2019 3:03:22 PM +00:00

Tính toán chiều sâu xuyên của đạn chống tăng ĐCT-9T kiểu tandem

Nghiên cứu tính toán chiều sâu xuyên của đạn chống tăng ĐCT-9T kiểu tandem có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu thiết kế chế tạo đạn ĐCT-9T. Mục đích chính của bài toán là tính độ xuyên sâu theo phương pháp phân đoạn БГTY là phương pháp được sử dụng rộng rãi hơn cả.

8/15/2019 3:03:12 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ chỉ huy tác chiến

Khả năng thông tin là một phần thiết yếu của chiến tranh hiện đại và ngày càng trở nên cực kỳ quan trọng cùng với sự phát triển của chiến tranh. Để đạt tới ưu thế thông tin, những hệ thống hỗ trợ chỉ huy tác chiến ra đời đã trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc tự động hóa chỉ huy tác chiến. Bài viết này tập trung nghiên cứu để xây dựng một hệ thống hỗ trợ chỉ huy tác chiến, dựa trên phương pháp phân tích và mô phỏng.

8/15/2019 3:02:20 PM +00:00

Hệ thống tự động điều khiển MiG-21BiS: Từ có người lái đến không người lái

Bài viết đề cập đến hệ thống tự động điều khiển CAY-23ECH của máy bay MiG-21BiS bao gồm cấu tạo, thành phần, công dụng, chức năng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp công nghệ: Cải tạo và bổ sung các trang bị kỹ thuật giúp cho máy bay MiG-21 có thể hoạt động chế độ không người lái, tự động thực hiện: Từ cất cánh, điều khiển bay hành trình, cơ động thực hiện nhiệm vụ, đến hạ cánh.

8/15/2019 3:01:28 PM +00:00

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo khối УБП-И-5-25 và khối УБП-И-12-50 trong hệ thống radar MONOLIT-B của tổ hợp tên lửa bờ BASTION

Bài viết trình bày kết quả khảo sát, nghiên cứu, thiết kế chế tạo một số loại nguồn trong hệ thống radar MONOLIT-B của tổ hợp tên lửa bờ BASTION.

8/15/2019 3:00:54 PM +00:00

Về một phương pháp nhân đa thức dựa trên định lý phần dư Trung Hoa và phép biến đổi Fourier nhanh

Bài viết trình bày một phương pháp hiệu quả nhân nhanh các đa thức và chuỗi lũy thừa có các hệ số nguyên ứng dụng trong việc tạo các tham số cho các hệ thống mật mã khóa công khai, mà hiệu quả của chúng làm tăng tốc độ thực hiện các thuật toán trong các ứng dụng thực tế.

8/15/2019 3:00:41 PM +00:00

Phân cụm C-Means khả năng mờ loại hai khoảng dựa trên tính toán hạt cải tiến

Xây dựng không gian hạt giảm chiều dựa trên tính toán hạt là một bước tiền xử lý nhằm loại bỏ những thuộc tính không cần thiết và tìm kiếm ngoại lai đối với bài toán phân cụm dữ liệu không chắc chắn và quy mô lớn. Trong khi đó thuật toán C-Means khả năng mờ loại hai khoảng thực hiện hiệu quả trong xử lý dữ liệu không chắc chắn và có nhiễu.

8/15/2019 2:59:41 PM +00:00

Tấn công mẫu dựa trên khoảng cách tuyến tính

Bài viết đề xuất một phương pháp tấn công mẫu có hiệu quả, trong đó việc xác định giá trị bí mật dựa trên tính toán khoảng cách tuyến tính rò rỉ của kênh kề với bộ mẫu của thiết bị. Thí nghiệm tấn công mẫu trong bài báo được thực hiện trên thẻ thông minh ATMEGA8515 được cài đặt thực thi thuật toán mật mã AES-128.

8/15/2019 2:59:30 PM +00:00

Entangled state generation by a Kerr-like nonlinear coupling coupler

This system can be generated maximally entangled states. Specially, we can show that the entropy of entanglement and the maximally entangled states change dramatically when the initial conditions are different. The reasonableness obtained results is affirmed by the comparison to that of previous works.

8/15/2019 2:58:37 PM +00:00

Phát triển phương pháp phát hiện Ricin trong mẫu nước sử dụng Aptamer kết hợp với Real-time PCR

Bài viết này trình bày các nghiên cứu phát triển phương pháp phát hiện ricin sử dụng kỹ thuật real-time PCR dựa trên aptamer Ar 5.9 đặc hiệu ricin.

8/15/2019 2:58:26 PM +00:00

Xây dựng giải pháp đồng bộ phần tử mục tiêu giữa radar Radar K8-60 và máy chỉ huy K59-03 cải tiến

Bài viết này trình bày giải pháp kỹ thuật đồng bộ phần tử mục tiêu từ Radar K8-60 thế hệ cũ với máy chỉ huy K59-03 cải tiến ứng dụng công nghệ điện tử hiện đại nhằm khắc phục các nhược điểm của hệ thống thu tin nguyên bản và đảm bảo tính tương thích với hệ thống máy tính số trên máy chỉ huy cải tiến.

8/15/2019 2:30:31 PM +00:00

Tự động hóa quá trình thiết lập ổn định liên lạc thông tin Viba của tổ hợp tên lửa bờ Bastion

Một trong những nhiệm vụ này là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho tổ hợp tên lửa bờ Bastion, trong đó tự động hóa quá trình thiết lập ổn định liên lạc thông tin Viba có vai trò hết sức quan trọng đảm bảo rút ngắn thời gian chuẩn bị trong tập luyện cũng như chiến đấu. Để làm rõ vấn đề này bài báo sẽ trình bày về hoạt động của hệ thống điều khiển thủ công hiện tại, trên cơ sở đó đề xuất cấu hình hệ thống mới cho quá trình thiết lập ổn định liên lạc thông tin viba.

8/15/2019 2:30:21 PM +00:00

Tự động hóa quy trình công nghệ xử lý nước thải trong các tòa nhà cao tầng và khu đô thị

Hệ thống XLNT được tự động hóa sẽ đảm bảo được được các yêu cầu về tham số công nghệ và các yêu cầu về quản lý, quan trắc dữ liệu, làm tăng hiệu quả xử lý nước, giảm nhân công và chi phí vận hành. Bài viết này trình bày giải pháp tự động hóa và một số thuật toán điều khiển được thực thi trên PLC Siemens, thực hiện tự động hóa quy trình công nghệ XLNT hiện nay.

8/15/2019 2:29:34 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ định lượng cho xe phun tưới nhựa đường phục vụ cho công trình giao thông

Bài viết trình bày phương pháp thiết kế chế tạo bộ đo lường lượng chất lỏng rơi xuống mặt đường cho xe phun tưới nhựa đường phục vụ việc thi công công trình giao thông đường bộ. Bộ định lượng được xây dựng trên định luật Bernoulli về lưu lượng dòng chảy của chất lỏng, trên cơ sở tính toán được lưu lượng của chất lỏng kết hợp với vận tốc di chuyển hiện tại của xe sẽ tính toán ra được lượng rơi của chất lỏng trên một đơn vị diện tích.

8/15/2019 2:28:16 PM +00:00

Xây dựng thuật toán dẫn đường trên cơ sở kết hợp INS/GPS cho đạn pháo phản lực kiểu 9M22Y có điều khiển

Bài viết trình bày một phương pháp xác định tham số dẫn đường và định hướng cho đạn pháo phản lực cải tiến sử dụng thuật toán kết hợp INS/GPS. Đối tượng nghiên cứu là đạn pháo phản lực kiểu 9M22Y được cải tiến thành đạn có điều khiển với khoang điều khiển lắp ở phần đầu.

8/15/2019 2:27:37 PM +00:00

3D path following control for UAV-MiG-21

This paper presents the method of 3D path following control for UAV-MiG-21 based on the notion of virtual target point (VTP) by solving problem using the geometric method. In addition, the article provides a virtual target distance selection method to reduce static errors.

8/15/2019 2:27:14 PM +00:00

Nhận dạng hệ số khí động kênh độ cao máy bay dựa trên mô hình tuyến tính

Một nhiệm vụ thiết kế chế tạo các thiết bị bay được chia làm nhiều giai đoạn, trong đó một giai đoạn không thể bỏ qua là giai đoạn thiết kế sơ bộ, bao gồm việc thiết kế sơ đồ khí động và động lực bay làm cơ sở ban đầu cho việc thiết kế chi tiết phần cấu trúc khí động và thiết kế các hệ thống riêng rẽ.

8/15/2019 2:26:52 PM +00:00

Mô hình toán học hệ thống dẫn đường quán tính

Trong điều khiển thiết bị bay chúng ta phải giải quyết vấn đề dẫn đường. Một trong các phương pháp dẫn đường là dẫn đường quán tính không dùng thông tin bên ngoài vật thể chuyển động mà dùng thông tin về gia tốc của bản thân vật thể chuyển động để xác định các tham số dẫn đường. Bài viết này trình bày về một mô hình động học mới cho hệ thống dẫn đường quán tính.

8/15/2019 2:26:31 PM +00:00

Xây dựng thuật toán xác định tọa độ góc của thiết bị bay trong hệ thống điều khiển từ xa trên cơ sở ứng dụng bộ lọc Kalman

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu, phân tích, cách thức xây dựng thuật toán xác định các tham số tọa độ góc của mục tiêu và thiết bị bay trong hệ thống điều khiển tên lửa từ xa trên cơ sở ứng dụng bộ lọc Kalman.

8/15/2019 2:26:21 PM +00:00

Nghiên cứu số hóa các phương pháp tính phần tử bắn và lượng sửa kỹ thuật trận địa Pháo binh

Bài viết xem xét những thực trạng khó khăn trong việc tính phần tử bắn và lượng sửa kỹ thuật trận địa trong công tác Pháo binh hiện nay nói chung và ở Lữ đoàn Pháo binh 75 nói riêng. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất xây dựng một hệ thống phần mềm số hóa các phương pháp tính phần tử bắn và lượng sửa kỹ thuật trận địa pháo binh.

8/15/2019 2:26:09 PM +00:00