Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Tổng hợp luật dẫn giai đoạn bay hành trình của tên lửa không đối không khi tấn công mục tiêu cơ động

Bài viết trình bày tổng hợp luật dẫn áp dụng cho giai đoạn bay hành trình của tên lửa “không đối không” tính đến giới hạn góc và điều khiển tốc độ góc quay đường ngắm. Kết quả mô phỏng được so sánh với luật dẫn cận tối ưu có giới hạn góc, từ đó khẳng định được tính ưu việt của luật dẫn, đảm bảo tấn công mục tiêu cơ động.

8/15/2019 3:38:16 PM +00:00

Xây dựng thuật toán hỗ trợ dẫn đường cho phi công máy bay Iak-52 trên cơ sở sử dụng hệ thống TSB-Iak

Bài viết trình bày các thuật toán hỗ trợ dẫn đường cho phi công máy bay Iak-52. Đó là thuật toán xác định các chỉ lệnh điều khiển trên màn hình đa năng của hệ thống TSB-Iak, hỗ trợ phi công điều khiển máy bay ở chế độ bán tự động bay theo hành trình đặt trước hoặc bay về sân bay hạ cánh.

8/15/2019 3:37:13 PM +00:00

Mô hình động học chuyển động của phương tiện ngầm

Nghiên cứu xây dựng các phương trình mô tả động học theo từng chủng loại của phương tiện ngầm một cách chính xác là cơ sở để xây dựng các thuật toán điều khiển đạt hiệu quả cao.

8/15/2019 3:36:42 PM +00:00

Integrating the receding horizon LQG for nonlinear systems into intelligent control scheme

In this paper the principle operation of a conventional output feedback receding horizon controller based on LQR is presented quickly first and then some opportunities to improve its performance by integrating into intelligent control scheme are discussing.

8/15/2019 3:35:33 PM +00:00

Mô hình hệ thống điều khiển giám sát cho trạm điện phân phối

Bài viết này đề xuất ứng dụng thiết bị đo năng lượng đa năng MFM 384, kết hợp với PLC để tạo thành hệ điều khiển và giám sát đảm bảo tính đơn giản, hiệu quả và giá thành thấp, chấp nhận được. Một mô hình được xây dựng, các kết quả thực nghiệm thể hiện tính hiệu quả và khả thi của giải pháp đưa ra.

8/15/2019 3:34:50 PM +00:00

Phân tích thành phần lớp cao su cách âm của tàu ngầm KILO 636M

Bài viết này trình bày kết quả phân tích xác định bản chất, thành phần của cao su cách âm sử dụng chế tạo tấm vật liệu làm lớp phủ ngụy trang sonar cho tàu ngầm KILO 636M. Các kết quả phân tích IR, AAS, TGA cho thấy bản chất cao su nền là loại SBR (styrene butadiene rubber).

8/15/2019 3:34:17 PM +00:00

Nghiên cứu khảo sát thành phần, tổ chức tế vi và cơ tính của một số chi tiết trong thân cánh tên lửa Kh35-E

Bài viết này giới thiệu kết quả nghiên cứu khảo sát thành phần hóa học, tổ chức tế vi và cơ tính của các chi tiết gồm vít gá lắp đầu nổ vào khoang 2 (vít gá), vấu treo quả đạn (giá treo), pittong trong cánh lái (pittong cánh) và chốt pittong. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chi tiết trên được chế tạo từ thép hợp kim tương đương mác 30XГCA và 20X13 của Nga. Tổ chức tế vi ở dạng xoocbit và trustit.

8/15/2019 3:30:37 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế mạch drive dùng cho robot Rhex

Bài viết trình bày quá trình phân tích, tính toán và thiết kế mạch drive cho robot Rhex, các kết quả thử nghiệm, so sánh cho thấy mạch drive mới đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra trong thực tế di chuyển của robot Rhex.

8/15/2019 3:26:01 PM +00:00

Xây dựng thuật toán xác định tham số luật điều khiển cho chuyển động đồng bộ

Thiết lập hệ phương trình mô tả quan hệ giữa vận tốc và quãng đường đi được với luật điều khiển dạng rơ le để xác định thời điểm chuyển dấu lực điều khiển đạt yêu cầu đồng bộ về thời gian và quãng đường đi được.

8/15/2019 3:24:29 PM +00:00

Khảo sát sai số định vị mục tiêu trong sonar thụ động sử dụng phương pháp tam giác

Bài viết khảo sát sai số định vị nguồn thủy âm sử dụng phương pháp tam giác trong sonar thụ động. Trong phương pháp tam giác, sai số định vị phụ thuộc rất nhiều vào sai số đo góc DOA. Vì vậy, nhóm tác giả của bài báo đã thực hiện đo khảo sát sai số góc DOA trong môi trường bể thí nghiệm thủy âm.

8/15/2019 3:24:05 PM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng bộ lọc không gian nhằm giảm thiểu nhiễu tích cực lọt vào máy thu hình

Bài viết đề xuất sử dụng hệ thống tự bù khử cầu phương trong bộ lọc không gian để tăng hiệu quả khử nhiễu ngoài máy thu hình theo hướng sóng cánh bên của anten thu chính.

8/15/2019 3:23:18 PM +00:00

On the correspondence between the MDS matrices and the reed solomon codes

In this paper, the uniqueness of the echelon form generator matrix of a linear code is considered. In addition, an algorithm for testing the existence of a Reed-Solomon (RS) code corresponding to a given MDS matrix is presented. These results show that the number of existing MDS matrices and MDS codes far more abundantly than the RS codes, which is the basis for other studies on the MDS matrices and the MDS codes.

8/15/2019 3:23:08 PM +00:00

Biến đổi dạng thức DFT ứng dụng trong cảm nhận phổ vô tuyến nhận thức cho giám sát phổ tần

Bài viết phân tích và biến đổi dạng thức DFT để đáp ứng một yêu cầu thực tế về phân tích phổ băng rộng nhưng có số phép tính nhỏ hơn và độ phân dải mong muốn là kỹ thuật biến đổi Fourier rời rạc lựa chọn theo phân đoạn tần số- Selective Segment Discrete Fourier Transform (SS-DFT). Kết quả được mô phỏng cho thấy khả năng phát hiện với độ phân giải tần số cao hơn đáp ứng yêu cầu đặt ra.

8/15/2019 3:22:57 PM +00:00

Phương pháp định hướng các nguồn tín hiệu tương quan đồng thời góc ngẩng và góc phương vị không biết số lượng nguồn tín hiệu tới

Bài viết trình bày một phương pháp định hướng các nguồn bức xạ vô tuyến đồng thời cả góc ngẩng và góc phương vị. Mảng ăng ten chữ thập được đề xuất gồm hai mảng ăng ten ULA (Uniform Linear Antena) đặt vuông góc nhau tại tâm hệ trục tọa độ xyz.

8/15/2019 3:19:43 PM +00:00

Khảo sát vòng điều khiển kín từ xa tên lửa phòng không theo một số phương pháp dẫn làm cơ sở hoàn thiện và phát triển luật dẫn cầu vồng

Bài viết trình bày kết quả khảo sát các quỹ đạo của tên lửa phòng không (TLPK) theo ba phương pháp dẫn (PPD) khác nhau. Trên cơ sở đó thực hiện so sánh những đặc trưng cơ bản của hai PPD truyền thống được sử dụng rộng rãi trong các hệ điều khiển từ xa (ĐKTX) là phương pháp “Ba điểm” (T/T) và “Đón nửa góc” (ПC) với phương pháp “Cầu vồng” để làm rõ những lợi thế của PPD này.

8/15/2019 3:19:07 PM +00:00

Phân tích sự hội tụ của thuật toán điều khiển thích nghi vị trí và lực cánh tay robot

Bài viết trình bày các phân tích sự hội tụ của một phương pháp điều khiển mới cho cánh tay robot. Giải pháp điều khiển này được phát triển thêm với sự kết hợp của thuật toán điều khiển thích nghi vị trí và lực với bộ quan sát lực/vận tốc.

8/15/2019 3:18:55 PM +00:00

Phương thức tự tổ chức và ứng dụng nhận dạng mục tiêu trên biển

Bài viết trình bày một sự bắt chước như thế đó là phương thức tự tổ chức với thuật toán tổng quát МГУА. Ứng dụng thuật toán để giải quyết bài toán phân lớp và nhận dạng các mục tiêu trên biển.

8/15/2019 3:17:41 PM +00:00

Đánh giá độ trượt các luật dẫn bằng phương pháp Adjoint

Bài viết đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc đánh giá độ trượt của các luật dẫn tên lửa thông qua việc ứng dụng phương pháp Adjoint. Phương pháp này giúp cho người thiết kế luật dẫn có thể mô phỏng đánh giá tính hiệu quả của luật dẫn bằng việc khảo sát, đánh giá tham số độ trượt tại điểm gặp.

8/15/2019 3:17:21 PM +00:00

Tổng hợp thuật toán điều khiển chuyển động cạnh của thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ khi có nhiễu động gió

Bài viết đã đề xuất giải pháp nâng cao an toàn bay cho thiết bị bay không người lái (TBBKNL) cỡ nhỏ khi có nhiễu động gió cạnh theo tốc độ bay. Trong trường hợp tốc độ bay lớn nhất, TBBKNL sử dụng thuật toán điều khiển theo quỹ đạo.

8/15/2019 3:17:00 PM +00:00

Tổng hợp hệ thu - phát tự động chống quá tải máy thu đài radar điều khiển hỏa lực

Bài viết trình bày kết quả tổng hợp cấu trúc một hệ thu - phát khép kín cho đài radar điều khiển hỏa lực (ĐKHL) có tác dụng tự động chống quá tải máy thu trong điều kiện cự ly và diện tích phản xạ hiệu dụng (PXHD) của mục tiêu thay đổi trong dải rộng.

8/15/2019 3:16:49 PM +00:00

Xây dựng thuật toán xác định vị trí và tư thế cho phương tiện ngầm

Bài viết đưa ra một cách tiếp cận mới trong việc xác định vị trí và tư thế của phương tiện ngầm thông qua việc đo đạc một số tham số giữa phương tiện ngầm và các phao thu phát tín hiệu, trên cơ sở ứng dụng thuật toán truy hồi Newton-Raphson. Kết quả mô phỏng đã khẳng định được tính đúng đắn của thuật toán đề xuất

8/15/2019 3:16:38 PM +00:00

Study on the spatial motion model of underwater projectile

This paper studies the three-dimensional motion modeling for a super cavitating projectile. 6-degrees of freedom equation of the motion was constructed by defining the forces and moments acting on the supercavitating body while moving underwater.

8/15/2019 3:16:15 PM +00:00

Investigation of nonlinear dynamic responses of sandwich FGM cylindrical shells containing fluid resting on elastic foundations in thermal environment

The main aim of the present article is to investigate nonlinear dynamic responses of sandwich-FGM circular cylinder shell containing fluid and surrounded by Winkler- Pasternak elastic mediums under mechanical loads in the thermal environment based on classical shell theory.

8/15/2019 3:15:52 PM +00:00

Adaptive controler of Major function for controlling elastic aerial vehicle

An adaptive controller of the major function for an aerial vehicle's (AV) longitudinal motion with account for the wing aeroelasticity is discussed in this research. A nonlinear mathematical model of resilient aircraft's longitudinal motion is designed. Adaptive control system of a resilient AV is built by means of majorizing function and its efficiency is tested under the uncertainty parameter function of AV model.

8/15/2019 3:13:31 PM +00:00

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển thích nghi cho quadrotor

Bài viết trình bày một thuật toán thiết kế kết hợp bộ điều khiển Backstepping - trượt - thích nghi cho đối tượng phi tuyến mạnh. Bộ điều khiển được áp dụng cho mô hình dạng truyền ngược chặt của quadrotor. Các kết quả mô phỏng cho thấy ưu điểm của thuật toán đề xuất ngay cả khi có nhiễu loạn và độ không ổn định tham số.

8/15/2019 3:12:44 PM +00:00

Đề xuất tầng tuyến tính an toàn, hiệu quả cho các mã khối có cấu trúc SPN

Nội dung bài viết này phân tích, đề xuất tầng tuyến tính an toàn, cài đặt hiệu quả dựa trên ma trận MDS có tính truy hồi cho cho các mã khối có cấu trúc dạng SPN. Cụ thể, đề xuất ma trận kích thước 4×4 trên trường hữu hạn được đánh giá có tính chất mật mã và hiệu quả hơn của AES.

8/15/2019 3:10:37 PM +00:00

Xây dựng sơ đồ chữ ký số trên hệ mật mã dựa trên mã sử dụng phương pháp giải mã theo chuẩn syndrome

Nội dung bài viết đề xuất sơ đồ chữ ký số dựa trên hệ mật Niederreiter, biến thể của hệ mật McEliece. Để khắc phục nhược điểm kích thước khóa lớn của đề xuất gốc và hạn chế về khả năng ký một văn bản bất kỳ, tác giả đã sử dụng giải pháp ghép các mã BCH thành phần và sử dụng phương pháp giải mã theo chuẩn syndrome.

8/15/2019 3:10:05 PM +00:00

Xác định hướng nguồn âm trong cảnh báo đột nhập

Bài viết trình bày về mô hình thiết bị xác định hướng của nguồn âm bước chân ứng dụng trong phát hiện và cảnh báo đột nhập. Mô hình sử dụng 3 điểm thu âm từ đó tính toán, xác định ra hướng, vị trí của nguồn âm trong không gian thông qua hàm tương quan chéo và các tính toán trong hình học không gian.

8/15/2019 3:09:54 PM +00:00

Kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần thích nghi với xoay ma trận kết hợp cho ảnh PolSAR

Bài viết này trình bày một phương pháp phân hoạch bốn thành phần thích nghi kết hợp với xoay ma trận kết hợp nhằm nâng cao độ chính xác trong nhận dạng mục tiêu. Trong phương pháp đề xuất, một mô hình tán xạ bất đối xứng được sử dụng thay cho thành phần tán xạ xoắn ốc.

8/15/2019 3:09:31 PM +00:00

Ước lượng tham số rừng từ ảnh PolInSAR bằng phương pháp tối ưu kết hợp

Bài viết này đưa ra một phương pháp mới để nâng cao độ chính xác trong việc ước lượng các tham số rừng. Phương pháp này dựa trên kỹ thuật tối ưu kết hợp để rút ra các tham số thực vật với độ chính xác cao. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng độ chính xác của các tham số rừng được cải thiện đáng kể bởi thuật toán đề xuất.

8/15/2019 3:08:33 PM +00:00