Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

On the generation and selection of sequences for spread spectrum watermark and steganography

In this contribution, criteria for the sequences employed in spread spectrum (SS) watermarking and steganography are discussed. These criteria are: Sharp autocorrelation function (ACF), large linear complexity (LC), large length (L), normal distribution assumption and bi-polar.

9/14/2019 1:57:28 PM +00:00

Virtually real simulation of thick slab heating furnace control via receding horizon LQR - a simscape approach

In this paper, output tracking properties of an optimal receding horizon control algorithm for a thick slab heating furnace are verified in a closely real environment. This control algorithm was already developed by the authors earlier. The verification is carried out using Simscape libraries to model and simulate the thermal transmission inside a thick slab in a heating furnace.

9/14/2019 1:57:19 PM +00:00

Design and fabrication of an online low cost monitoring and warning system for temperature and pH of water

In this study, an online low-cost monitoring and warning system for pH and temperature of water is presented with the design and construction described in detail. This system was constructed based on the low cost 8-bit Microcontroller Atmega 16 and sensor node for real time monitoring.

9/14/2019 1:56:59 PM +00:00

Thiết kế điều khiển thích nghi bền vững cho hệ cánh tay máy xúc

Bài viết này trình bày một phương pháp điều khiển không phụ thuộc vào mô hình cho hệ cánh tay máy xúc. Đầu tiên, mô hình cánh tay máy xúc được xây dựng dưới dạng Euler-Lagrange trong mối quan hệ tổng thể với đế máy. Tiếp theo, bộ điều khiển thích nghi bền vững được xây dựng dựa trên các thông tin về sai lệch trạng thái.

9/14/2019 1:56:51 PM +00:00

Mô hình hóa và mô phỏng quỹ đạo bay của đạn pháo phản lực có ngòi hiệu chỉnh quỹ đạo dạng tách chuyển động quay

Bài viết này đưa ra mô hình toán chuyển động của đạn pháo phản lực ổn định cánh có lắp ngòi hiệu chỉnh quỹ đạo (CCF) dạng tách chuyển động quay (dual-spin), được thiết lập trong hệ tọa độ không quay.

9/14/2019 1:56:39 PM +00:00

Magnetic signature numerical modeling of a naval vessel

In this article, the author focuses on analyzing the impact of large scale metallic parts on thevessel. Simulation results show that these objects have a significant impact to trace the ship's magnetic field. Since then, the authors give some comments on stealth warships from the magnetic field in general.

9/14/2019 1:56:28 PM +00:00

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý tín hiệu trong thị giác robot

Bài viết trình bày việc đề xuất một phương pháp cải tiến thuật toán BP (Belief Propagation) để xác định bản đồ sai lệch của ảnh camera kép (Stereo camera) có mật độ dầy đặc ứng dụng cho thị giác robot.

9/14/2019 1:56:18 PM +00:00

Real time pedestrian detection using motion segmentation and cascade adaboost classifier

In this paper, we take advantage of Background Subtraction (BS) technique to extract moving objects region on whole natural scene images in complicated environments. Then, Haar-like or Histograms of Oriented Gradients (HOG) features are used to classify the detected moving objects to the categories they belong to.

9/14/2019 1:56:07 PM +00:00

Nghiên cứu thuật toán theo dõi mục tiêu cơ động từ tên lửa không đối không

Bài viết trình bày thuật toán ước lượng tham số mục tiêu cơ động sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng khi theo dõi mục tiêu bằng đầu tự dẫn ra đa của tên lửa “không đối không”. Mô hình bộ lọc Kalman mở rộng được xây dựng với các biến trạng thái là các tham số tương đối giữa tên lửa và mục tiêu.

9/14/2019 1:55:58 PM +00:00

Nghiên cứu giao thức truyền dữ liệu trong tên lửa Accular và Extra

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả đối với việc truyền dữ liệu lên và xuống giữa thiết bị kiểm tra tên lửa với quả đạn tên lửa Accular và Extra trong quá trình kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các loại tên lửa này.

9/14/2019 1:55:49 PM +00:00

Backstepping – sliding mode control for dual arm robot

This paper presents a Backstepping-Sliding Mode Control for dual arm robot in handling, transporting a payload to track a desired trajectory. The control law is based on Backstepping and Sliding mode control technique and Lyapunov theory. A numerical simulation was used to verify the performance and robustness of the controller

9/14/2019 1:55:40 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển quỹ đạo cho tên lửa đất đối đất

Bài viết trình bày thuật toán điều khiển cho tên lửa đất đối đất. Trong giai đoạn đầu thuật toán điều khiển đảm bảo cho tên lửa bám theo một quỹ đạo chuẩn được tính toán xây dựng trước.

9/14/2019 1:55:30 PM +00:00

Nghiên cứu phương pháp xây dựng quỹ đạo chuẩn của tên lửa đất đối đất

Bài viết đề xuất phương pháp xây dựng quỹ đạo chuẩn cho một loại TL đất đối đất giả định bắn mục tiêu cố định gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn đầu phóng tăng tốc có điều khiển, giai đoạn giữa TL bay theo quỹ đạo “đạn đạo” không có điều khiển ở độ cao lớn và giai đoạn cuối hiệu chỉnh vào mục tiêu.

9/14/2019 1:55:19 PM +00:00

Một số kết quả nghiên cứu chế thử thuốc phóng TPHT-5K cho đạn chống tăng chống giáp phản ứng nổ ĐCT-7

Trên cơ sở đơn thành phần tối ưu đã lựa chọn, nhóm tác giả đã nghiên cứu công nghệ chế tạo thuốc phóng TPHT-5K trên dây chuyền công nghiệp và thử nghiệm, kiểm tra đánh giá chất lượng của sản phẩm.

8/15/2019 4:07:06 PM +00:00

Điều khiển robot mềm trên cơ sở nội suy hàm dạng kết hợp bù kép

Bài viết trình bày một phương pháp điều khiển sai số vị trí của robot mềm, đồng thời với việc rút ngắn thời gian chuẩn bị dữ liệu bằng cách sử dụng hàm dạng trong quá trình nội suy. Cách làm này có chi phí tính toán nhỏ hơn cách xây dựng dữ liệu trực tiếp, tuy nhiên cần khống chế được sai số phát sinh trong bước này.

8/15/2019 4:00:29 PM +00:00

Xây dựng điều kiện ổn định bay của đạn pháo phản lực

Trong bài viết phương trình vi phân cấp hai của góc tấn phức được thiết lập dựa vào hệ phương trình vi phân chuyển động trên quỹ đạo của đạn từ đó thiết lập điều kiện ổn định bay của đạn dựa vào tiêu chuẩn ổn định Hurwitz, áp dụng mô hình này để nghiên cứu tính ổn định của đạn GRAD.

8/15/2019 3:58:02 PM +00:00

Solving the kinematics problem for asymmetrical parallel manipulator based on GRG method

In this paper, we propose an efficient method for solving the kinematic problem for asymmetrical parallel manipulators. By solving, we converted the kinematic problem to the optimal form. Mathematical models are obtained by using loop of vector equation as other parallel manipulators.

8/15/2019 3:57:18 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng hệ thống lập và quản lý kế hoạch bay hai cấp Trung đoàn – Sư đoàn quân

Bài viết đề xuất xây dựng một hệ thống lập và quản lý kế hoạch bay bao gồm phần mềm, cơ sở dữ liệu và đường truyền hỗ trợ sỹ quan quân huấn trong lập và quản lý kế hoạch bay theo mô hình hai cấp Trung-Sư đoàn Không quân.

8/15/2019 3:55:58 PM +00:00

Several communication models in multiple unmanned aerial vehicles

In this paper we examine solutions for connecting UAVs, proposing solutions for adhering ad-hoc UAVs, and proposing communication models among UAVs, UAVs suggesting methods group formation.

8/15/2019 3:55:01 PM +00:00

Determining reasonable dimensions in robot structure design

This paper presents a point of view on determining reasonable dimensions when designing open kinematic chain robots. With two robots having the same configuration and reach, if the resolution of joint variables is the same but the length of links is different the response to endpoint accuracy will be different. So the rational strategy is that the strategy has dimensions increasing the desired accuracy without increasing the cost of manufacturing the robot hardware.

8/15/2019 3:54:52 PM +00:00

Một số giải pháp phục hồi và nâng cấp hệ thống động lực cho robot Grizzly-1

Robot Grizzly-1 là Robot chuyên dụng xử lý vật liệu nổ do Mỹ sản xuất được trang bị tại Binh chủng Công binh để phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng diễn tập và triển khai hoạt động thực tế. Đây là một thiết bị chuyên dụng, đắt tiền nên khả năng mua sắm mới là rất khó khăn và tốn kém.

8/15/2019 3:54:07 PM +00:00

Nghiên cứu xây dựng thuật toán kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu tự dẫn Y502E thông qua bộ tham số tiêu chuẩn

Tổ hợp tên lửa Kh-35E là một trong những vũ khí đối hải hiện đại nhất của Hải quân Việt nam. Tổ hợp này được trang bị Đầu tự dẫn hoạt động theo nguyên lý ra đa chủ động Y502E. Với yêu cầu triển khai nhanh chóng trong chiến đấu. Tổ hợp Kh-35E cần được đảm bảo khả năng hoạt động khi lắp lên bệ phóng.

8/15/2019 3:51:40 PM +00:00

Tối ưu hóa trong mô hình chống khủng bố bất đối xứng lanchester (2,1)

Bài viết này mở rộng mô hình KKS (do Kaplan, Kress và Szechtmann đưa ra [10,11]), với nhiều lực lượng quân chống khủng bố chống lại một nhóm khủng bố. Chúng tôi sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin để đưa ra phương án tình báo và bổ sung quân số tối ưu cho các lực lượng chống khủng bố. Chúng tôi cũng đưa ra một số kết quả tính toán cho thấy chống khủng bố bằng liên minh hiệu quả hơn chống khủng bố đơn lẻ.

8/15/2019 3:45:54 PM +00:00

Một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho lớp đối tượng phi tuyến bất định hàm trên cơ sở điều khiển trượt và mạng nơ ron RBF

Bài viết đề xuất một phương pháp tổng hợp bộ điều khiển cho một lớp đối tượng phi tuyến bất định trên cơ sở điều khiển trượt và mạng nơ ron RBF nhằm làm giảm hiện tượng rung trên mặt trượt. Trọng số mạng nơ ron được cập nhật thích nghi theo một tiêu chuẩn tối ưu.

8/15/2019 3:43:23 PM +00:00

Xây dựng thuật toán tự tổ chức hỗ trợ ra quyết định bố trí đội hình tàu tên lửa theo nhóm tàu mục tiêu địch đảm bảo tối ưu hóa số lượng đạn sử dụng

Bài viết trình bày một thuật toán tự tổ chức nhằm xây dựng đội hình chiến đấu cho biên đội tàu tên lửa. Mục tiêu chính của bài báo là xây dựng một hệ thống tính toán tự động trợ giúp cho người chỉ huy ra quyết định bố trí đội hình, số lượng và thứ tự tên lửa được sử dụng đảm bảo xác suất tên lửa đánh trúng tàu mục tiêu cũng như khả năng bảo tồn sức chiến đấu của biên đội là lớn nhất.

8/15/2019 3:42:02 PM +00:00

Kiểm soát góc lắc tải trọng với cầu trục bằng MPC ràng buộc mềm trạng thái

Bài viết đề xuất một thuật toán mới sử dụng MPC và đã mô phỏng kiểm chứng hiệu quả cho một hệ thống cầu trục không gian hai chiều (2-D). Để thực hiện điều này tác giả đã sử dụng mô hình gián đoạn của cầu trục kết hợp thuật toán tối ưu hóa với ràng buộc là giới hạn góc lắc tải trọng. Kết quả mô phỏng trên Matlab đã cho thấy hiệu quả của giải pháp điều khiển hoàn toàn có thể ứng dụng vào thực tiễn.

8/15/2019 3:40:57 PM +00:00

The application of NARX neural networks in identification electric drive control system

This paper deals with an identification model control system using recurrent neural networks to estimate the angle main mirror in azimuth moving of large radio telescope electric servo drive. The architectural approached to design recurrent neural networks based on “Nonlinear Auto Regressive with Exogenous inputs – NARX models” is analyzed. It is convenient to apply this design in the field of prediction and modeling control system.

8/15/2019 3:40:10 PM +00:00

Một giải pháp thiết kế, chế tạo hệ thống hỏi đáp phục vụ tìm kiếm dưới nước

Nội dung bài viết đề xuất một giải pháp thiết kế, chế tạo hệ thống hỏi - đáp phục vụ tìm kiếm dưới nước. Thông qua nghiên cứu một số hệ thống định vị thủy âm trên thế giới, bài viết phân tích đưa ra một giải pháp thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị. Hệ thống thiết bị đã được thử nghiệm và đánh giá kết quả thực tế trong môi trường biển tại vịnh Lan Hạ, huyện đảo Cát Bà.

8/15/2019 3:39:24 PM +00:00

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng mô hình nhà máy thông minh I4.0 phục vụ nghiên cứu, đào tạo dựa trên nền giao thức OPC-UA

Bài viết trình bày nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một hệ thống mô hình “nhà máy thông minh“ theo hướng tiếp cận công nghiệp 4.0 phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo dựa trên nền chuẩn truyền thông bậc cao độc lập OPC-UA.

8/15/2019 3:39:13 PM +00:00

Phối hợp điều khiển cuốn chiếu và hiệu chỉnh dự báo tối ưu để bám sát quỹ đạo cho UAV biến hình

Bài viết đề xuất phối hợp hệ thống điều khiển cuốn chiếu và hệ thống hiệu chỉnh dự báo tối ưu. Phương pháp cuốn chiếu được sử dụng để thiết kế bộ điều khiển danh định, bảo đảm tính ổn định bay và bám sát hiệu quả. Phương pháp dự báo tối ưu được sử dụng để tiến hành thiết kế bộ hiệu chỉnh. Lượng hiệu chỉnh tính toán được sẽ bổ sung cho bộ điều khiển danh định.

8/15/2019 3:38:25 PM +00:00