Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Design of channel coding schemes for high altitude platform systems

In this paper, we present results on the design of the channel code for High Altitude Platform (HAP) systems using Extrinsic Information Transfer (EXIT) chart tool. We first consider a channel model from CAPANINA project and indicate the factors that affect HAP communication such as free space loss, atmosphere attenuations and small-scale fading.

9/14/2019 2:10:11 PM +00:00

An improved forecasting model combining recurrent fuzzy logical relationships and K-means clustering technique

In this paper, a new forecasting model based on combining the Fuzzy Time Series (FTS) and K-mean clustering algorithm with two concepts, the recurrent fuzzy relationship groups (RFRGs) and K-mean clustering technique, is presented. Firstly, the authors use the K-mean clustering algorithm to divide the historical data into clusters and adjust them into intervals with different lengths.

9/14/2019 2:09:56 PM +00:00

Tổng hợp hệ thống điều khiển phi tuyến bậc cao có tham số biến đổi dùng điều khiển trượt bậc hai

Bài viết này trình bày một phương pháp tổng hợp một lớp hệ thống phi tuyến bậc cao trên cơ sở sử dụng SMC bậc hai nhằm đơn giản hóa tính toán và tận dụng các ưu điểm của trượt bậc hai.

9/14/2019 2:09:47 PM +00:00

Tổng hợp riêng biệt các bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động nhiều vòng

Bài viết xem xét một trong những cách thức giải bài toán tổng hợp bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động nhiều vòng bằng phương pháp số trong miền ảnh thực. Phân tích và dẫn ra cơ sở của việc tổng hợp riêng biệt các bộ điều chỉnh dựa trên phương pháp nội suy thực, xây dựng phương trình, hình thành thuật toán tổng hợp, tính toán và hiệu chỉnh tham số của các bộ điều chỉnh sao cho hệ thống được tổng hợp đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng cho trước.

9/14/2019 2:09:36 PM +00:00

Performance assessment of adaptive neural network dynamic surface controller with adaptive neural network backstepping controller and adaptive neural network sliding mode backstepping controller

The paper performs a comparison of the proposed Adaptive Neural Network Dynamic Surface Control (ANDSC) algorithm with other approaches which are Adaptive Neural Networks Backstepping Control (ANB) and Adaptive Neural Networks Sliding Mode Backstepping Control (ANSB).

9/14/2019 2:09:12 PM +00:00

Design and simulation of organic CMOS 6T-SRAM with variable threshold voltage

In this work, we present the study of the design and performance analysis of CMOS SRAM IC with pentacene p-channel and fullerene n-channel OPDK in Cadence CAD. Firstly, the basic operation of a designed organic 6TSRAM is examined to ensure the proper circuit.

9/14/2019 2:08:41 PM +00:00

Nâng cao chất lượng ổn định đường ngắm và bám sát mục tiêu cho hệ điều khiển hỏa lực của pháp phòng không ZU33mm-2N cải tiến

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng thuật toán tổng hợp bộ điều khiển trên cơ sở nhận dạng nhiễu có tính đột biến bằng mô hình song song cho hệ điều khiển hỏa lực của pháo phòng không ZU33mm-2N cải tiến.

9/14/2019 2:08:25 PM +00:00

Khảo sát chuyển động UAV Tri-rotors trong trường hợp một động cơ thay đổi tốc độ và góc nghiêng

Bài viết trình bày kết quả mô hình toán học của Tri-rotors với 3 trục giống hệt nhau, đặt lệch nhau một 1200 , hai động cơ cố định, có cùng tốc độ quay, một động cơ thay đổi tốc độ và góc lệch trục động cơ.

9/14/2019 2:08:15 PM +00:00

Tổng hợp luật dẫn tối ưu tên lửa đảm bảo độ trượt đủ nhỏ có tính đến tổn hao năng lượng trong quá trình điều khiển

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu tổng hợp luật dẫn tối ưu tên lửa trên cơ sở ứng dụng lý thuyết trò chơi vi phân. Luật dẫn tối ưu này đảm bảo độ trượt tại điểm gặp đủ nhỏ và có tính đến tổn hao năng lượng trong quá trình điều khiển. Tiến hành mô phỏng đánh giá hiệu quả của luật dẫn đề xuất với luật dẫn tối ưu [9] trên phần mềm Matlab Simulink.

9/14/2019 2:08:04 PM +00:00

Điều khiển bám quỹ đạo đối tượng robot tự hành bằng thuật toán điều khiển trượt theo hàm mũ

Bài viết này đề xuất thuật toán điều khiển trượt theo hàm mũ, ứng dụng vào bài toán điều khiển bám quỹ đạo cho đối tượng mobile robot. Đây là một cách giải quyết mới cho vấn đề giảm rung (chattering) của điều khiển trượt. Bộ điều khiển trượt theo hàm mũ được xây dựng để giảm hiện tượng rung và đảm bảo chất lượng động học tốt ở chế độ xác lập cho mobile robot.

9/14/2019 2:07:55 PM +00:00

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tự động khống chế dải động đầu vào máy thu đài radar điều khiển hỏa lực thế hệ mới

Bài viết này trình bày các kết quả khảo sát, đánh giá hiệu quả của việc khống chế dải động tín hiệu vào máy thu quan sát (MTQS) đài radar điều khiển hỏa lực (ĐKHL) thế hệ mới khi thay đổi cấu trúc tín hiệu và công suất máy phát.

9/14/2019 2:07:45 PM +00:00

Gain and bandwidth enhancement for array antenna by using multi substrate layers and EBG structure

The improvement of antenna parameters is very important. A 4 x 4 array antenna with improved parameters by using multiple substrate layers and Electromagnetic Band Gap (EBG) structure is proposed in this paper.

9/14/2019 2:07:22 PM +00:00

Thiết kế bộ quan sát lực vận tốc cho điều khiển chuyển động và lực cánh tay robot

Trong bài viết này, bộ quan sát lực và vận tốc được thiết kế dựa trên cơ sở lý thuyết bộ quan sát GPI (Generalized Proportional Integral). Bộ quan sát được xây dựng để ước lượng và cập nhật lực tương tác giữa điểm tác động cuối của cánh tay robot với môi trường đồng thời ước lượng và cập nhật vận tốc các khớp của cánh tay robot.

9/14/2019 2:07:12 PM +00:00

Khảo sát ảnh hưởng độ mất cân bằng động rô to lên độ chính xác của con quay tên lửa B-72

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình toán xác định dao động của rô to bị mất cân bằng động, dao động của con quay quanh các trục khung các đăng do sự mất cân bằng động của rô to gây nên, mối liên hệ giữa độ mất cân bằng động rô to và độ chính xác của con quay, trên cơ sở đó đưa ra phương pháp khắc phục sự mất cân bằng động của rô to.

9/14/2019 2:07:03 PM +00:00

Designing and implementing a controller for real robot hand grasping

In this paper, an imitation learning approach for learning and generalizing grasping skills based on human demonstrations is presented. To this end, motions of robot hand (including finger, wrist, and elbow) with assumption that they are decoupled and each motion moves in two dimension space are investigated. Each element of the robot hand is modeled by an affine nonlinear equation and output of each motion ensure to track a prior trajectory.

9/14/2019 2:06:52 PM +00:00

Giải pháp tích hợp kính ngắm ngày với đo xa laser

Bài viết trình bày một giải pháp thiết kế hệ quang tích hợp kênh ngắm ngày và thiết bị đo xa laser trong kính ngắm pháo thủ trên xe tăng T54B, T55 theo nguyên lý kính ngắm SGS-55B do Hungari cải tiến.

9/14/2019 2:05:56 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế chế tạo module tạo ảnh từ ma trận thu bức xạ nhiệt sử dụng công nghệ FPGA

Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thiết kế chế tạo module tạo ảnh từ ma trận thu bức xạ nhiệt trên cơ sở sử dụng công nghệ FPGA. Đã thực hiện hiệu chỉnh bất đồng nhất các điểm ảnh, trong đó bao gồm cả việc xử lý các điểm ảnh lỗi. Ảnh tạo ra là ảnh raw chưa qua xử lý, lưu giữ thông tin nguyên gốc, có thể dùng cho việc xử lý sau này.

9/14/2019 2:05:10 PM +00:00

Bộ lọc thông dải microstrip sử dụng DGS ứng dụng cho WLAN

Bài viết này đề xuất một bộ lọc thông dải microstrip sử dụng kỹ thuật cấu trúc khuyết mặt phẳng đất (DGS) cho ứng dụng trong hệ thống WLAN 5,61 GHz. Một bộ lọc thông dải micrstrip mới được thiết kế dựa trên cấu trúc hai mặt phẳng gồm một cấu trúc cộng hưởng microstrip ghép song song ở mặt phẳng trên và cấu trúc khuyết mặt phẳng đất hình chữ H ở mặt phẳng đất.

9/14/2019 2:04:48 PM +00:00

A traffic sign recognition system with convolutional neural network

In this research, we used Convolutional Neural Network [1][2] (CNN) to the task of Traffic Sign Recognition. This research is foundation for us to continue our research on self-driving. Convolutional Neural Network is a multistage architectures. It can be automatically learn features.

9/14/2019 2:03:34 PM +00:00

Mô hình hóa tín hiệu ngẫu nhiên bằng phương pháp số

Bài viết trình bày mô hình hóa tín hiệu ngẫu nhiên bằng phương pháp số được ứng dụng trong việc phân tích và xử lý tín hiệu. Các dạng tín hiệu ngẫu nhiên với các tham số đặc trưng thống kê được tạo ra bằng phương pháp số và phương pháp sử dụng trộn và khuếch đại nguồn tín hiệu tạp trắng.

9/14/2019 2:03:04 PM +00:00

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số quang học đến chất lượng làm việc của ngòi nổ Lade

Thiết kế ngòi nổ Lade là một yêu cầu cấp thiết trong việc phát triển vũ khí phòng không. Bài viết trình bày một số kết quả phân tích quan trọng về sự ảnh hưởng của các tham số quang học đến chất lượng làm việc của ngòi nổ Lade.

9/14/2019 2:01:47 PM +00:00

Kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần mở rộng cho ảnh polsar với mô hình tán xạ bất đối xứng

Bài viết trình bày một kỹ thuật phân hoạch bốn thành phần cải tiến dựa trên tính phản xạ bất đối xứng. Các nghiên cứu trước đây vẫn còn một số tồn tại như các tòa nhà dọc theo hướng ra đa và đường giao thông phân hoạch chưa chính xác.

9/14/2019 2:01:37 PM +00:00

Sử dụng phân bố Wigner với bậc phù hợp để xử lý ảnh nhìn đêm

Bài viết trình bày phương pháp nâng cao chất lượng ảnh nhìn đêm bằng phân bố Wigner cùng với việc lựa chọn các tham số và số bậc biến đổi thích hợp. Thuật toán này được áp dụng để xử lý ảnh cho các hệ thống quan sát, ngắm bắn đêm trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt như: Độ tương phản ánh sáng yếu, sương mù, tuyết rơi.

9/14/2019 2:01:16 PM +00:00

Giải pháp thiết kế hệ thống và xác định công suất gây nhiễu hiệu quả cho thiết bị chế áp UAV Orbiter-2

Bài viết đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống và tính toán xác định công suất chế áp hiệu quả cho thiết bị gây nhiễu đối với kênh truyền dữ liệu downlink các hệ thống mini UAV. Việc thiết kế hệ thống và xác định công suất gây nhiễu hiệu quả cho thiết bị chế áp được phân tích, đánh giá trong mối quan hệ chặt chẽ với các tham số đặc trưng của một hệ thống mini UAV điển hình (UAV Orbiter-2) bao gồm dải tần làm việc, băng thông, công suất phát kênh downlink của UAV, cự li hoạt động và địa hình thực tế triển khai thử nghiệm thiết bị gây nhiễu.

9/14/2019 2:01:05 PM +00:00

Một giải pháp cấu hình mảng cảm biến thủy âm hai chiều trên cơ sở tạo búp sóng tùy biến

Bài viết đề xuất và xây dựng một giải pháp mới dựa trên mô hình tạo búp sóng tùy biến sử dụng ma trận hydrophone phẳng để tạo ra các búp sóng thu có độ linh động cao, thực hiện lọc không gian tín hiệu nhằm nâng cao chất lượng thu tín hiệu mục tiêu.

9/14/2019 2:00:43 PM +00:00

Thiết kế, chế tạo anten mạng pha băng X điều khiển búp sóng số

Bài viết trình bày cơ sở nguyên lý thiết kế, chế tạo anten mạng pha khe trên ống sóng và kết quả mô phỏng; đo đạc, đánh giá chất lượng anten mạng pha băng X điều khiển búp sóng số (trên cơ sở các tham số kỹ thuật của anten mạng pha đài ra đa hỏa lực).

9/14/2019 2:00:31 PM +00:00

Kết hợp mô hình thừa số hóa ma trận không âm với các nhóm ràng buộc thưa để khai thác mô hình phổ tổng quát trong bài toán tách nguồn âm thanh đơn kênh

Bài viết tập trung giải quyết bài toán phân tách những âm thanh mong muốn từ tín hiệu thu âm đơn kênh gồm nhiều âm thanh khác nhau bị trộn lẫn trong điều kiện không có dữ liệu huấn luyện cho các âm thanh cần phân tách. Đây là vấn đề còn nhiều khó khăn thách thức trong lĩnh vực tách nguồn âm thanh (audio/acoustic source separation).

9/14/2019 2:00:09 PM +00:00

Thuật toán pipeline hóa cho hệ xử lý chuyên dụng

Bài viết trình bày một thuật toán pipeline hóa cho hệ xử lý chuyên dụng. Thuật toán đề xuất sử dụng phương pháp truyền thống về lập lịch cho graph xử lý luồng dữ liệu là phương pháp lập lịch sơ bộ để lập lịch cho từng thao tác mà chưa xét tới các giới hạn tài nguyên cho từng trạng thái.

9/14/2019 1:59:58 PM +00:00

Thiết kế lõi phần cứng mã hóa xác thực AES-GCM hiệu năng cao trên công nghệ CMOS 90nm

Bài viết trình bày về thiết kế phần cứng lõi mã hóa xác thực AESGCM trên ASIC có hiệu năng cao về sử dụng thông lượng. Lõi AES-GCM đề xuất dùng kiến trúc AES đường ống hoàn toàn và thuật toán GCM nhiều nhánh song song để tăng thông lượng.

9/14/2019 1:59:48 PM +00:00

Một giải pháp lọc nhiễu đốm trong ảnh siêu âm dùng bộ lọc trung vị thích nghi kết hợp với bộ lọc FIR 2 chiều

Bài viết này đề xuất một giải pháp lọc nhiễu đốm dùng bộ lọc trung vị thích nghi kết hợp với bộ lọc FIR 2 chiều và thuật toán dơi (Bat Algorithm-BA). Các kết quả đánh giá hiệu quả của bộ lọc cho thấy giải pháp đề xuất tốt hơn các phương pháp lọc nhiễu hiện hành về mặt khử nhiễu đốm và bảo toàn đường biên ảnh.

9/14/2019 1:58:26 PM +00:00