Tài liệu Tự động hoá

Download tài liệu Tự động hoá

Tổng hợp bộ điều khiển trượt tầng có tham số mặt trượt phụ thuộc thời gian cho cần cẩu treo 2D trong phòng thí nghiệm

Bài viết trình bày về phương pháp tổng hợp bộ điều khiển trượt tầng có tham số phụ thuộc thời gian cho cần cẩu treo 2D bằng vi điều khiển ARM STM32F4. Bộ điều khiển đảm bảo hệ thống bám quĩ đạo, chống lắc và giảm thiểu tần số chuyển mạch của điều khiển trượt.

9/14/2019 2:24:21 PM +00:00

Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song

Bài viết trình bày việc đề xuất thiết kế bộ điều khiển theo hướng tiếp cận bộ điều khiển mờ và thực hiện bằng mạch điện tử tương tự. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bộ điều khiển thiết kế theo phương pháp này giữ được ưu điểm của bộ điều khiển mờ và có thể thực hiện đơn giản trên thiết bị vật lý.

9/14/2019 2:21:23 PM +00:00

Mô hình hệ thống định vị trên khoang theo bản đồ địa phương cho máy bay không người lái

Bài viết trình bày một số kết quả trong việc xây dựng mô hình hệ thống định vị trên khoang theo bản đồ địa phương cho máy bay không người lái. Dựa trên xác định hệ số phản xạ radar của địa hình mặt đất, thuật toán định vị sử dụng hàm tương quan cực trị sẽ xác định tọa độ của máy bay không người lái, làm thông tin hiệu chỉnh cho hệ thống dẫn đường quán tính INS.

9/14/2019 2:19:25 PM +00:00

Phương pháp xây dựng một histogram mở rộng cho ảnh đa kênh và ứng dụng

Bài viết đề xuất xây dựng một mở rộng của histogram cho ảnh đa kênh dựa trên thuật toán phân cụm mờ FCM cơ bản. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng công cụ histogram mờ đề xuất là hiệu quả khi được áp dụng cho ba kỹ thuật cơ bản của xử lý ảnh gồm cân bằng histogram, ước lượng dải động mức xám và mờ hóa ảnh.

9/14/2019 2:18:53 PM +00:00

The indexing algorithm in searching engine for Vietnamese text

In this paper, we apply the tokenizer for Vietnamese text to build the lexicon and hence, each record of the lexicon may contain several single words. On the basis of this method, we decrease the size of the lexicon and improve the precision of search while maintaining the complexity of the process.

9/14/2019 2:18:43 PM +00:00

Combination of wisemac and proposed transceiver method for WBAN

In this paper, we proposed two-way communications in which after receiving a data, the sensor immediately reply a data instead of ACK to the hub or the hub immediately transfer the received data forward the control node. It is called to be transceiver unification.

9/14/2019 2:17:58 PM +00:00

Điều khiển bám quỹ đạo Omni Robot bốn bánh bằng phương pháp thích nghi mờ trượt

Bài viết đề xuất bộ điều khiển thích nghi trượt sử dụng logic mờ bám quỹ đạo cho đối tượng Omni Robot bốn bánh đa hướng dạng holonomic. Tính ổn định của hệ thống được chứng minh dựa trên các tiêu chuẩn Lyapunov.

9/14/2019 2:17:32 PM +00:00

Nâng cao hiệu quả cảm biến phổ cho mạng vô tuyến nhận thức sử dụng thuật toán dơi

Bài viết này đề xuất SDF dựa trên thuật toán dơi (Bat Algorithm- BA) và so sánh với SDF dựa trên giải thuật di truyền (Genetic Algroithm–GA). Kết quả mô phỏng cho thấy việc sử dụng BA cho xác suất phát hiện cao hơn với tốc độ hội tụ và thời gian thực hiện tốt hơn khi sử dụng GA.

9/14/2019 2:17:22 PM +00:00

Mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn có khâu đàn hồi tịnh tiến

Bài viết này trình bày việc mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn với khâu đàn hồi chuyển động tịnh tiến. Trước hết, bài toán dao động của dầm một đầu ngàm và đầu kia có khối lượng tập trung được khảo sát.

9/14/2019 2:17:13 PM +00:00

Nâng cao chất lượng thuật toán lan truyền tin cậy xác định bản đồ sai lệch ứng dụng cho thị giác robot

Bài viết đề xuất một phương pháp kết hợp giữa thuật toán CSBP (Constant Space Belief Propagation) và thuật toán cục bộ CT (Census Transfrom). Điểm khớp trung tâm ảnh camera kép (Stereo Camera) được xác định bằng thuật toán CT.

9/14/2019 2:16:33 PM +00:00

Robust control for a DC – DC converter: A switched systems aproach

The converters are controlled by switches to transfer the energy from a power source to a load and these systems belong to switched system class. This work develops an optimization technique to design a robust control law for unstable autonomous switched systems.

9/14/2019 2:16:24 PM +00:00

Evaluation of method using invariant transmit dimensions for a realistic mimo diagonal channel matrix

Currently, use of a virtual MIMO diagonal channel model (fixed spatial bins) that represents realistic environment is researched. The author has applied the invariant transmit dimensions, or on the other way, on the physical paths directing to the slow or fixed scatterers in centres of these bins.

9/14/2019 2:15:58 PM +00:00

Phân tích và đánh giá năng lượng tiêu thụ của nút cảm biến không dây với mạng hàng đợi M/M/1/K

Bài viết trình bày trong bài báo này là xây dựng mô hình, tính toán, phân tích và mô phỏng các tham số năng lượng tại một SN. Kết quả cho thấy tiêu phí năng lượng tại SN phụ thuộc vào thời gian phục vụ gói tin, số lượng gói tin, loại gói tin, tài nguyên bộ nhớ đệm và tốc độ của CPU tại SN.

9/14/2019 2:15:47 PM +00:00

Ứng dụng Dempster - Shafer xây dựng mô hình suy luận

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết Dempster Shafer (D-S) xây dựng mô hình tự suy luận, kết quả thực nghiệm với bộ dữ liệu Iris cho thấy mô hình có khả năng ra quyết định với độ chính xác cao, góp phần bổ sung cho lý thuyết đã đề xuất.

9/14/2019 2:15:34 PM +00:00

Một số thuật toán mật mã khối hiệu năng cao cho các thiết bị truyền thông không dây

Trong bài viết này sẽ trình bày vấn đề sử dụng mạng chuyển vị-thay thế điều khiển được (CSPN) dựa trên lớp phần tử điều khiển được (CE) F2/2 để xây dựng các thuật toán mật mã khối hiệu năng cao khi cài đặt trên FPGA. Dựa trên CE F2/2 để xây dựng một họ thuật toán mật mã khối tốc độ cao mới (TMN64 và TMN128).

9/14/2019 2:15:08 PM +00:00

Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng để chống nhiễu xuyên sóng mang trong hệ truyền dẫn OFDM

Bài viết này nghiên cứu ứng dụng bộ lọc EKF để giảm thiểu nhiễu ICI cho truyền hình số mặt đất thế hệ mới. Hiệu quả của bộ lọc được kiểm chứng thông qua mô phỏng trên Matlab.

9/14/2019 2:15:00 PM +00:00

DLP over polynomial rings with two cyclotomic cosets

In this paper, this DLP is studied in the case of polynomial rings with two cyclotomic cosets. By mathematical analysis and illustrations, this paper points out that decrete logarithm problem over polynomial rings with two cyclotomic cosets can be used efficiently in public-key cryptography.

9/14/2019 2:14:51 PM +00:00

Một mô hình giải tích mới đánh giá hiệu năng IEEE 802.15.4 MAC cho mạng cảm biến không dây đa bước

Bài viết đề xuất một mô hình giải tích mới cho mạng đa bước và khả thi tính toán khi phân hoạch thành hai mô hình chuỗi Markov gồm mô hình node và mô hình kênh. Hơn nữa, qua tiếp cận mới này, mô hình có thể mô hình hóa đồng thời cả hai cơ chế không phân kênh và phân kênh mà các tác giả trước chưa thực hiện được

9/14/2019 2:14:40 PM +00:00

Một phương pháp giảm bậc cho hệ không ổn định dựa theo thuật toán chặt cân bằng

Trong bài viết này, tác giả đã giới thiệu phương pháp giảm bậc cân bằng của Zhou cho hệ không ổn định. Ứng dụng thuật toán giảm bậc cân bằng của Zhou vào bài toán giảm bậc bộ điều khiển bền vững bậc 30 của hệ thống điều khiển cân bằng robot hai bánh cho thấy bộ điều khiển giảm bậc nhỏ nhất có thể thay thế bộ điều khiển gốc bậc là bộ điều khiển bậc 2.

9/14/2019 2:14:18 PM +00:00

Sliding mode in automatic control systems

In industrial sector as well as military technology - especially in the improvement, modernization and manufacture of new weapons and technical equipment, the synthesis of high quality control systems is always an urgent demand. The assurance of quality for control systems operating under disturbance and uncertainty conditions of dynamic model requires the development of new control algorithms based on the modern control theory.

9/14/2019 2:13:57 PM +00:00

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô đun dịch pha điều khiển số bốn kênh cho máy thu ra đa băng X

Bài viết trình bày một nghiên cứu thực nghiệm chế tạo mô đun dịch pha điều khiển số gồm 4 kênh thu tín hiệu ra đa băng X. Các kênh thu có kết cấu giống nhau gồm bộ khuếch đại tạp thấp LNA, bộ dịch pha điều khiển số với bước dịch pha 5,60 và bộ suy giảm điều khiển số với độ phân giải 0,5 dB để đảm bảo cân bằng biên độ giữa các kênh.

9/14/2019 2:13:43 PM +00:00

Nhận dạng mục tiêu ra đa theo chân dung cự ly dựa trên phân đoạn cơ sở dữ liệu theo góc phương vị

Bài viết đề xuất một mô hình nhận dạng dựa trên phân đoạn cơ sở dữ liệu theo góc phương vị trong nhận dạng mục tiêu ra đa theo chân dung cự ly nhằm hạn chế việc phân lớp nhầm giữa các chân dung cự ly của các mục tiêu khác nhau ở các góc phương vị khác nhau khi giữa chúng có mối tương quan cao.

9/14/2019 2:13:32 PM +00:00

Capacitance-voltage measurement and analysis of organic MIS capacitor nonvolatile memory

The studies of fabricatation, measurement and analysis of an organic metal-insulator-semiconductor (MIS) memory capacitor with a floating-gate like of Cytop polymer and photogate dielectric are reported in this paper. The storage mechanism is analyzed and discussed through hysteresis in capacitance-voltage measurements at different applied frequencies and DC voltages.

9/14/2019 2:12:57 PM +00:00

Hedge algebras gain scheduling of PID controller

In this paper, the author proposes a method modified on-line the parameters of the PID controller based on combining the hedge algebras control and model reference system. This proposal has inherited the adaption of hedge algebras control deal with the uncertain systems or nonlinear systems and the sustainability of model reference system for load disturbances and measurement noise.

9/14/2019 2:12:46 PM +00:00

Tái sử dụng CP cho hệ thống BICM-ID OFDM

Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một kỹ thuật có thể sử dụng lại CP và thuật toán giải mã lặp trong hệ thống BICM-ID OFDM (gọi là hệ thống kết hợp giữa sơ đồ điều chế mã có xáo trộn bít kết hợp giải mã lặp với truyền dẫn OFDM) để nâng cao hiệu quả hệ thống, và được gọi là hệ thống BICM-ID OFDM tái sử dụng CP.

9/14/2019 2:12:35 PM +00:00

Xây dựng biểu thức toán mô tả phân bố nhiễu trong các vùng biển Việt Nam

Bài viết thu thập thống kê các điều kiện khí tượng thủy văn của các vùng biển Việt nam, xử lý dữ liệu, đánh giá tổng quát điều kiện biển Việt nam theo mùa và theo vùng. Trên cơ sở đó, xây dựng biểu thức toán học mô tả phân bố nhiễu trong các vùng biển Việt nam ứng với các đài ra đa mới đang sử dụng ở các băng tần khác nhau.

9/14/2019 2:11:13 PM +00:00

Một phương pháp nhận dạng và bù trừ các thành phần bất định cho một lớp đối tượng phi tuyến

Bài viết đề xuất một phương pháp nhận dạng và bù trừ các thành phần bất định cho một lớp đối tượng phi tuyến dưới tác động của nhiễu không đo được. Luật nhận dạng được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa công cụ điều khiển thích nghi và mạng nơ ron RBF.

9/14/2019 2:11:02 PM +00:00

Điều khiển bám quỹ đạo cho đầu công tác tay máy 6 bậc tự do

Tay máy ngày càng được ứng dụng rộng rãi với yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác. Bài viết giới thiệu một phương pháp điều khiển đầu công tác tay máy 6 bậc tự do bám theo quỹ đạo liên tục cho trước.

9/14/2019 2:10:44 PM +00:00

Đánh giá chất lượng mô hình Galerkin-mờ mô tả trường nhiệt độ trong vật nung dày trên cơ sở so sánh với các mô hình thực nghiệm

Bài viết trình bày một khả năng sử dụng kỹ thuật tách biến Galerkin kết hợp chỉnh định tham số mờ để chuyển chính xác mô hình PDE thành mô hình trạng thái phi tuyến dưới dạng hệ ODE mà không cần chia lớp đẳng nhiệt. Điều này giúp ta luôn xác định được nhiệt độ tại mọi vị trí bất kỳ trong lòng vật nung.

9/14/2019 2:10:34 PM +00:00

Applying text selection method for improving an automatic speech recognition

This paper describes an approach of text selection method to improve a language model for a speech recognition system. By applying this method, an open-domain (or out-domain) language model can be adapted to be in-domain. The main of this approach is that there are two phases in the decoding step.

9/14/2019 2:10:22 PM +00:00