Tài liệu Xã hội học

Download tài liệu Xã hội học

The role of gender in household decision-making in rural areas

The research results show that there are differences in decision-making in production management, income-generating production activities, and in developing household economic resources in terms of gender. The highest importance factors affecting this issue include gender and educational background.

5/4/2020 11:28:45 PM +00:00

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo - thực tiễn và xu thế phát triển

Làn sóng cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (DNKNST). Bên cạnh thuận lợi là số vốn đầu tư của hoạt động khởi nghiệp không lớn nhưng lợi nhuận thu về của doanh nghiệp lại tương đối cao thì các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và rào cản pháp lý lớn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích thực tiễn và xu thế phát triển của DNKNST thời đại 4.0.

5/4/2020 10:56:29 PM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Nghiên cứu được thực hiện tại trường đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (TUEBA) thông qua kết quả khảo sát 250 sinh viên. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phương pháp phân tích hồi quy được sử dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

5/4/2020 10:55:55 PM +00:00

Tác động của môi trường khởi nghiệp tới dự định khởi nghiệp của sinh viên

Nghiên cứu này kiểm định tác động của một số nhân tố cảm nhận về môi trường khởi nghiệp tới dự định khởi nghiệp của sinh viên đại học chính quy tại Việt Nam. Trên mẫu nghiên cứu gồm 640 sinh viên ở 11 trường đại học gồm cả khối kỹ thuật và khối kinh tế- quản trị kinh doanh trên địa bàn Hà Nội, kết quả khảo sát cho thấy môi trường khuyến khích khởi nghiệp ở trường đại học, nhìn nhận của xã hội về doanh nhân và cảm nhận về những khó khăn của môi trường khởi nghiệp có ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp của sinh viên.

5/4/2020 10:55:46 PM +00:00

Phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cồ Chí Minh và bài học cho thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh là rất hữu ích trong đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển khởi nghiệp sáng tạo ở thành Phố Hải Phòng trong những năm tới.

5/4/2020 10:55:22 PM +00:00

Đô thị thông minh: Đô thị thích ứng với biến đổi môi trường

Bài viết lấy bối cảnh biến đổi khí hậu và toàn cầu hóa là thách thức chính cho phát triển đô thị, đề cập đến vấn đề đô thị thích ứng và cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị thông minh. Thay đổi cách tiếp cận, thay đổi quan điểm về các chính sách đô thị có thể gián tiếp hỗ trợ đô thị thích ứng tốt hơn trong tương lai, góp phần khẳng định vị thế của một đô thị thông minh trong khu vực.

5/4/2020 10:53:30 PM +00:00

Công nghệ thông tin và truyền thông hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý đô thị thông minh nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ đô thị hóa

Bài viết này trình bày sơ lược xu thế phát triển của đô thị hóa, thách thức do đô thị hóa đặt ra và những công cụ quản lý mới có được nhờ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một vài khuyến nghị sẽ được đề xuất với mục đích tận dụng các điều kiện thuận lợi đồng thời khắc phục những khó khăn ở Việt Nam nhằm mục đích kiến tạo các hệ thống thông tin (HTTT) để quản lý đô thị phù hợp và hữu ích trong giai đoạn đô thị hóa gia tăng song song với tốc độ phát triển cuồng nhiệt của công nghệ hiện nay.

5/4/2020 10:53:23 PM +00:00

Sự cần thiết của việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở việt nam

Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

5/4/2020 10:52:45 PM +00:00

Sự cần thiết và mục tiêu của việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê ở Việt Nam

Việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội cho thuê với giá phù hợp là biện pháp quan trọng nhằm góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư tại các đô thị Việt Nam, đồng thời thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của thị trường bất động sản, qua đó đảm bảo sự phát triển kinh tế xã hội hài hoà và thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại Việt Nam. Để làm được điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách kết hợp nhiều công cụ thể chế, tài chính khác nhau nhằm mang lại hiệu quả và mục tiêu hướng tới.

5/4/2020 10:52:38 PM +00:00

Kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh của Singapore và bài học cho Việt Nam

Singapore là quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á nhưng lại rất nổi tiếng bởi hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại. Là một trong những quốc gia đi tiên phong xây dựng thành phố thông minh trên thế giới, hiện đất nước này sở hữu mạng lưới giao thông thông minh, dịch vụ công tiên tiến, mang lại những trải nghiệm vô cùng hiệu quả và tiện lợi cho người dân.

5/4/2020 10:52:31 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch cây xanh đô thị thành phố Thanh Hóa và đề xuất giải pháp phát triển hợp lý

Trong những năm trở lại đây, thành phố Thanh Hóa đang có những thay đổi về mặt cảnh quan đô thị. Đặc biệt là hệ thống cây xanh đô thị có sự đa dạng về chủng loại, tuy nhiên chưa được quy hoạch một cách hợp lý và không có loại cây đặc trưng. Vì vậy, nghiên cứu bước đầu đã đưa ra một số giải pháp về quy hoạch cây đặc trưng cho thành phố Thanh Hóa.

5/4/2020 10:52:23 PM +00:00

Xây dựng thành phố Thanh Hoá thành đô thị thông minh trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0

Bài này trình bày các tác động của công nghiệp 4.0 đối với phát đô thị thông minh ở Việt Nam nói chung và phát triển tỉnh Thanh Hoá trong những năm qua và đề xuất các giải pháp để phát triển thành phố Thanh Hoá thành đô thị thông minh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 này.

5/4/2020 10:52:16 PM +00:00

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích hoạt động đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xét đến khía cạnh quy mô vốn đâu tư và kết quả đầu tư. Nghiên cứu phân tích những mặt đạt được, những mặt hạn chế của đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

5/4/2020 10:52:07 PM +00:00

Nghiên cứu, đào tạo về quản lý đô thị trong bối cảnh phát triển và đô thị hóa tại Việt Nam

Bài viết đề cập tới thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đô thị và dự báo nhu cầu nhân lực trình độ cao cho công tác nghiên cứu và quản lý đô thị ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển và đô thị hóa. Bài viết nêu lên tính cấp thiết của việc triển khai nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Quản lý phát triển đô thị theo hướng liên ngành và tích hợp. Bên cạnh đó, bài viết cũng gợi mở một số nội dung cần nghiên cứu, đào tạo chuyên sâu về Quản lý phát triển đô thị.

5/4/2020 10:51:59 PM +00:00

Phát triển đô thị thông minh tại Đà Nẵng

Vai trò của sự phát triển đô thị Đà Nẵng có vị trí quan trọng. Về quan điểm phát triển đô thị, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tối đa mối quan hệ liên kết vùng; phát triển khu đô thị trung tâm thành khu đô thị nén để tái thiết khu vực đô thị cũ; quy hoạch đô thị biển thành “khu đô thị biển”; xây dựng đô thị theo mô hình thành phố thông minh, tiện ích cao để phát triển, khai thác nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ cao.

5/4/2020 10:51:51 PM +00:00

Phân tích các nhân tố tác động tới chi tiêu y tế hộ gia đình khu vực thành thị ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa

Nghiên cứu này tập trung phân tích các nhân tố tác động tới chi tiêu y tế hộ gia đình tại khu vực thành thị ở Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Với việc sử dụng dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) từ năm 2010 đến 2016, kết hợp với việc sử dụng chỉ số khí thải đại diện cho mức ô nhiễm môi trường (CO2 emission).

5/4/2020 10:51:44 PM +00:00

Phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp đổi mới

Đô thị luôn được coi là nơi nắm giữ các quyền lực về chính trị, kinh tế quan trọng của xã hội và có sức chi phối mạnh mẽ, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của vùng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đóng góp của đô thị về phương diện kinh tế là rất lớn.

5/4/2020 10:51:37 PM +00:00

Thực trạng đáp ứng công nghệ thông tin cho phát triển đô thị thông minh ở Việt Nam

Qua bài viết, đưa ra những đánh giá về mức độ phát triển của công nghệ thông tin cho sự phát triển đô thị thông minh Việt Nam làm cơ sở cho việc kiến nghị một số giải pháp hướng tới nước ta xây dựng được 5 thành phố thông minh đến năm 2020.

5/4/2020 10:51:30 PM +00:00

Phát triển giao thông vận tải đô thị, kiểm soát phương tiện cá nhân tại các đô thị lớn Việt Nam

Ùn tắc giao thông (UTGT) là một vấn đề nan giải đối với hầu hết các thành phố lớn trên thế giới, kể cả các quốc gia phát triển cũng như các quốc gia đang phát triển. Hệ lụy của UTGT ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội như làm tăng thời gian đi lại, tăng tiêu hao nhiêu liệu và hao mòn phương tiện, tăng chi phí đi lại, tăng lượng khí thải và tiếng ồn, làm giảm sự cơ động của giao thông đô thị, tác động xấu đến tâm lý của người tham gia giao thông (tạo sự căng thẳng; ức chế) và giảm chất lượng môi trường sống đô thị, kìm hãm sự phát triển của kinh tế đô thị…

5/4/2020 10:51:23 PM +00:00

Đổi mới để tiến tới phát triển đô thị bền vững

Dự báo quy mô dân cư, cùng các đối tượng cần có và địa điểm phân bố, dùng quy hoạch làm công cụ hỗ trợ để nâng cao an sinh xã hội. Từng bước nâng cao mức độ khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, tăng cường tái tạo, cải thiện và giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường, hướng tới nâng cấp hệ sinh thái xây dựng cho từng đô thị...

5/4/2020 10:51:15 PM +00:00

Ước lượng giá trị kinh tế di sản văn hóa trong tiến trình phát triển đô thị bền vững

Bài viết này trình bày tổng quan về lý thuyết và thực tiễn áp dụng công cụ lượng giá kinh tế di sản văn hóa, như là một cách tiếp cận để bảo tồn di sản trở thành động lực kinh tế, tạo ra việc làm và là một điểm nhấn văn hóa độc đáo trong phát triển đô thị hiện đại.

5/4/2020 10:51:08 PM +00:00

Marketing đô thị trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế đô thị

Bài nghiên cứu chỉ ra lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cho marketing đô thị, từ bước phân tích và đánh giá đô thị, phân đoạn khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu, định vị đô thị cho tới bước lập chiến lược marketing cụ thể.

5/4/2020 10:51:01 PM +00:00

Phát triển đô thị bền vững: Thực trạng và hướng đi của Việt Nam trong thời gian tới

Bài viết này đưa ra cách tiếp cận riêng dựa trên các nguyên tắc chung để hiểu được thực trạng phát triển đô thị nước ta hiện nay và phương hướng để có thể tiến tới xây dựng các đô thị một cách bền vững trong thời gian tới.

5/4/2020 10:50:54 PM +00:00

Đô thị thông minh xu hướng trong tương lai tại Việt Nam

Bài viết này phân tích và xác định các yếu tố chính của các thành phố thông minh trong tương lai. Sau đó, dựa vào kinh nghiệm các nước, cũng như xu thế phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam trong những năm qua, phân tích thực trạng đô thị Việt Nam cũng như thực trạng thực hiện phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam, trên cơ sở đó tác giả đưa ra một số giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị thông minh cho Việt Nam.

5/4/2020 10:50:47 PM +00:00

Yếu tố xã hội trong trong xu hướng phát triển các kiểu mẫu đô thị thông minh

Quá trình phát triển đô thị thông minh cần có các phân tích thấu đáo về các kiểu mẫu phát triển kinh tế xã hội nhằm làm cho nó trở nên gắn kết với các nhu cầu xã hội nhằm làm cho các đô thị đáp ứng được các điều kiện sống tốt cho cư dân của nó và tránh việc loại trừ xã hội trong cộng đồng dân cư.

5/4/2020 10:50:40 PM +00:00

Đô thị thông minh từ góc nhìn quản lý

Trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh, công tác quản lý đô thị cần được quan tâm một cách đúng mức, đó là hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế chính sách, xác định mô hình quản lý, xác định nội dung quản lý đối với từng lĩnh vực, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý đô thị, tìm nguồn vốn đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư cho phát triển đô thị thông minh.

5/4/2020 10:50:32 PM +00:00

Đô thị thông minh, hiểu để hình thành và phát triển

Bài tham luận trình bày những khái niệm và tiếp cận mô hình đô thị thông minh dưới góc nhìn quan điểm của nhà quy hoạch để phân tích tình hình phát triển đô thị thông minh trên thế giới và ở Việt Nam, hướng tới nhận thức rõ ràng về mô hình phát triển đô thị đương đại này.

5/4/2020 10:50:25 PM +00:00

Kinh tế đô thị Việt Nam thông minh và sáng tạo

Duy trì tốc độ phát triển ổn định và đảm bảo chất lượng sống, tránh suy thoái cho khu vực đô thị là một bài toán quan trọng trong công tác quản lý phát triển đô thị Việt Nam theo hướng bền vững. Muốn đạt được điều này cần đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế. Có hai yếu tố có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế đó là khả năng huy động nguồn lực và quản lý sử dụng nguồn lực một cách có hiệu quả, hợp lý.

5/4/2020 10:50:04 PM +00:00

Các xu thế phát triển mới trong lĩnh vực nhà ở và BĐS tại đô thị Việt Nam và tác động của cuộc cách mạng 4.0

Đô thị Việt Nam đã vượt một chặng đường dài, từ chỗ bị coi là những thành phần ăn bám, nay bỗng trở thành các động lực phát triển kinh tế xã hội. Tỷ lệ dân số đô thị tăng từ 18% năm 1990, lên 38% năm 2015. Trong ¼ thế kỷ qua, các xu thế phát triển đô thị Việt Nam thể hiện trong sự thay đổi các yếu tố “mềm” (phi vật thể), về chính sách, quan niệm và sở thích, và sự chuyển đổi của các yếu tố “cứng” (vật thể), của quỹ nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, theo đúng các quy luật đề xuất bởi lý thuyết Vị thế - Chất lượng (SQTO).

5/4/2020 10:49:56 PM +00:00

Đào tạo quản lý đô thị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở trường Đại học kinh tế quốc dân

Quản lý đô thị là lĩnh vực ngày càng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng và các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp. Vì vậy đào tạo quản lý đô thị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân thực sự cần thiết, phù hợp với sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo chất lượng cao, phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu phát triển trường đại học đa ngành có uy tín, đạt chất lượng đẳng cấp khu vực và quốc tế nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội Việt Nam.

5/4/2020 10:49:47 PM +00:00