Tài liệu Toán học

Download tài liệu Toán học

Lược đồ chữ ký số xây dựng trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp

Bài viết đề xuất xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn trên Zp . Bài toán logarit rời rạc kết hợp khai căn được đề xuất ở đây là một dạng bài toán khó mới thuộc lớp các bài toán chưa có cách giải về mặt toán học.

5/5/2020 12:22:01 AM +00:00

Một biến thể an toàn chứng minh được của lược đồ chữ ký số EdDSA

Bài viết đề xuất lược đồ chữ ký số R-EdDSA, là một biến thể ngẫu nhiên hóa của lược đồ EdDSA. Với giả thiết hàm băm H được mô hình hóa như một bộ tiên tri ngẫu nhiên và bài toán khó logarit rời rạc trên đường cong elliptic.

5/5/2020 12:21:55 AM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm

Đây là tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn MTH10403 Giải tích hàm tại Khoa Toán - Tin học. Bài giảng Giải tích hàm với các nội dung: không gian Mêtríc, không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục, không gian Hilbert... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập hiệu quả hơn.

5/4/2020 7:25:43 PM +00:00

Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa biến số, thống kê mô tả, tổng hợp số liệu với các biến định tính, tổng hợp số liệu với các biến định lượng, thống kê suy luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/4/2020 7:25:32 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 6: Tìm nghiệm thực gần đúng của phương trình một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệm - Khoảng phân ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:25 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 5: Phương pháp số trong đại số tuyến tính cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức, giải hê phương trính tuyến tính bằng phương pháp Gauss, giải hê phương trính tuyến tính bằng phương pháp lặp đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:54:18 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 4: Tính đạo hàm và tích phân gần đúng cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng của đạo hàm, tính đạo hàm gần đúng, tính gần đúng tích phân, phương pháp thang đó Parabol,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:11 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 3: Nội suy hàm số cung cấp cho người học các kiến thức: Phép nội suy, bài toán nội suy, đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:54:03 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 2: Sai số - Số gần đúng cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, chữ số có nghĩa, chữ số chắc chắn, cách viết số gần đúng, sự quy tròn số và sai số quy tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:53:57 PM +00:00

Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh (2020)

Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Thuật toán cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:53:51 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 7 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài này cung cấp co người học những kiến thức cơ bản về chuỗi số, chuỗi luỹ thừa. Nội dung trình bày gồm có: Khái niệm chuỗi số, chuỗi không âm, chuỗi có dấu tuỳ ý, hội tụ tuyệt đối, chuỗi đan dấu, tiêu chuẩn Leibnitz, chuỗi luỹ thừa, bán kính và miền hội tụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/4/2020 6:13:08 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 6 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 6: Tích phân mặt cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân mặt loại 1, ứng dụng của tích phân mặt loại 1, tích phân mặt loại 2. cuối bài giảng có thêm phần bài tập vận dụng giúp sinh viên có thể ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

5/4/2020 6:12:59 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 5 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 5: Tích phân đường cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân đường loại 1, tích phân đường loại hai; định nghĩa, cách tính; công thức Green; tích phân không phụ thuộc đường đi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:53 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 4 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 4: Tích phân bội ba cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân bội ba; tọa độ trụ, tọa độ cầu; ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:46 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 3 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 3: Tích phân kép cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, cách tính tích phân kép; tọa độ cực, ứng dụng hình học, ứng dụng cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:39 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 2(tt) - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; cực trị của hàm nhiều biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:33 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 2 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 2: Đạo hàm riêng và vi phân cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm riêng và vi phân của f = f(x,y); đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp; đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn; đạo hàm theo hướng; công thức Taylor, Maclaurint; ứng dụng của đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:26 PM +00:00

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến: Chương 1 - Trường ĐH Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh

Bài giảng Giải tích hàm nhiều biến - Chương 1: Giới hạn và liên tục cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm hai biến, các khái niệm tôpô trong R, các mặt bậc hai, giới hạn, liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:12:20 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương ôn tập - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:12:14 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 4.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chương này gồm có các nội dung: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:12:08 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 4 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:12:02 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chương này cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:11:55 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 3.2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân (tt) cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:11:49 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 3 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 3: Tích phân cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, tích phân suy rộng, ứng dụng của tích phân. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:11:43 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 2.2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Ứng dụng đạo hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Taylor Maclaurint, quy tắc Lôpital, khảo sát, vẽ đồ thị hàm số. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và tham khảo.

5/4/2020 6:11:36 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 2.1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:11:30 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 2 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Đạo hàm và vi phân cung cấp cho người học các kiến thức: Đạo hàm, vi phân, định lý giá trị trung bình, công thức Taylor, công thức Maclaurint. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:11:24 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 (tt) - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chương 1 - Giới hạn và liên tục (tiếp theo). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới hạn của hàm số (Hàm số, giới hạn của hàm số, vô cùng bé, vô cùng lớn). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:11:18 PM +00:00

Bài giảng Giải tích 1: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng Giải tích 1 - Chương 1: Giới hạn và liên tục cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số thực, giới hạn của hàm số, liên tục của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

5/4/2020 6:11:12 PM +00:00

Sự đặt chỉnh Holder cho bài toán tối ưu

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm sử dụng các giả thiết về tính lồi mạnh của hàm số thực để thiết lập các điều kiện đủ cho sự đặt chỉnh của bài toán tối ưu tại điểm đang xét.

5/4/2020 5:10:29 PM +00:00