Tài liệu Khoa Học Tự Nhiên

Download tài liệu Khoa Học Tự Nhiên:Toán học, Môi trường, Vật lý, Sinh học, Địa Lý, Hoá học, Nông - Lâm - Ngư, Cơ khí - Chế tạo máy, Tiếng Anh phổ thông, Khoa học ứng dụng, Nông - Lâm, Kiến thức tổng hợp, Giáo dục học

Modal analysis of damaged structures by the modified finite element method

The classical 3D beam element has been modified and developed as a new finite element for vibration analysis of frame structures with flexible connections and cracked mem hers. The mass and stiffness matrices of the modified elements are established basing on a new form of shape functions, which are obtained in investigating a beam with flexible supports and crack modeled through equivalent springs.

11/5/2018 6:24:49 PM +00:00

Dynamic force analysis of a six-link planar mechanism under consideration of friction at the joints

The dynamic analysis of mechanisms with joints friction is complex since the frictional force depends nonlinearly on the resultant reactive force between the two mating surfaces of the joint. In this paper a non-iterative approximate method is used for determining the joint reaction forces and the driving torque of mechanisms is considered. By using the computing program MATLAB the dynamic forces of a six-link planar mechanism are cakulated with this method.

11/5/2018 2:04:15 PM +00:00

Airy-based equilibrium mesh-free method for static limit analysis of plane problems

This paper presents a numerical procedure for lower bound limit analysis of plane problems governed by von Mises yield criterion. The stress fields are calculated based on the Airy function which is approximated using the moving least squares technique.

11/5/2018 1:23:46 PM +00:00

A new prismatic solid-shell element ‘SHB6’: Assumed-strain formulation and evaluation on benchmark problems

In this paper, the formulation of a new six-node solid–shell element denoted (SHB6) is proposed. This prismatic element is based on a purely three-dimensional approach, and hence has displacements as the only degrees of freedom. A reduced integration scheme is adopted consisting of one-point in-plane quadrature and an arbitrary number of integration points, with a minimum number of two, distributed along the ‘thickness’ direction.

11/5/2018 1:21:29 PM +00:00

Numerical simulation of cavitating two-phase gas-liquid three dimensional flow in a duct of varying cross-section based on homogenous mixture model

The paper presents a numerical method to simulate two-phase turbulent cavitating flows in ducts of varying cross-section usually faced in engineering. The method is based on solution of two-phase Reynolds-averaged Navier-Stokes equations of two-phase mixture. The numerical method uses artificial compressibility algorithm extended to unsteady flows with dual-time technique.

11/5/2018 12:31:54 PM +00:00

Some problems on nonlinear oscillations

Thia paper presents our research on the interaction between no linear oscillations, Van-der-Pol's systems subjected to complicated excitations ancl quasilinear o::;cillations in systems with large static deflections [1-4]. It is well known that there is always an interaction of some kind between nonlinear oscillations, namely, between the forced, parametric and self-excited oscillators.

11/5/2018 12:23:44 PM +00:00

Phân tích địa chấn địa tầng trầm tích đệ tứ thềm lục địa miền trung Việt Nam

Trong bài báo này tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở phân tích địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập từ tài liệu địa chấn phân giải cao, xác định các mặt ranh giới và phân chia địa tầng, xác định đặc điểm và sự phân bố tướng môi trường trầm tích đệ tứ thềm lục địa miền Trung.

10/21/2018 4:20:29 PM +00:00

Vấn đề bồi lấp ở các cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Tam Quan và Đề Gi (Bình Định) do tác động của các kiểu kè mỏ hàn

Bài báo cung cấp một số thông tin về hiện trạng và tác động bồi lấp của các kè bảo vệ các cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Tam Quan và Đề Gi (Bình Định) qua số liệu khảo sát thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tác động bồi lấp của các kè mỏ hàn tại ba cửa biển trên là giống nhau.

10/21/2018 4:17:31 PM +00:00

Nghiên cứu cơ sở thức ăn tự nhiên phục vụ nghề nuôi hải sản ở một số khu vực thuộc quần đảo Trường Sa

Nghiên cứu được thực hiện tại 5 đảo (Trường Sa, Sinh Tồn, Thuyền Chài, Đá Đông và Đá Tây) thuộc Quần đảo Trường Sa (QĐTS) từ 25/12/2007 đến 15/01/2008. Tổng số 114 mẫu thực vật phù du (TVPD), động vật phù du (ĐVPD) và động vật đáy (ĐVĐ) được thu tại 22 trạm.

10/21/2018 4:14:54 PM +00:00

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cây men (Mosla Dianthera) tại tỉnh Bắc Kạn

Các thí nghiệm về thời vụ gieo trồng, khoảng cách trồng và lượng phân bón cho cây men (Mosla dianthera) được tiến hành tại xã Lương Thành, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn năm 2013. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm 9,45 m2.

8/30/2018 5:53:03 AM +00:00

Nghiên cứu xác định thành phần loài nhuyễn thể có mặt tại thành phố Thái Nguyên năm 2013

Các tác giả đã xác định có: 22 loài nhuyễn thể, thuộc 15 giống, 9 họ, 2 bộ. Bộ Mang trước (Prosobranchia) có 4 họ, 9 giống, 12 loài. Bộ Mang tấm (Eulameliibranchia) có 5 họ, 6 giống, 10 loài tại khu vực vực thành phố Thái Nguyên.

8/30/2018 5:53:03 AM +00:00

Quy trình viết driver cho các thiết bị theo chuẩn usb trong hệ thống nhúng Linux

Bài báo trình bày về quy trình viết Driver cho một thiết bị USB – một chuẩn giao tiếp hết sức phổ biến hiện nay, Driver đƣợc xây dựng cho các hệ thống sử dụng hệ điều hành Linux và nhân ARM là những nền tảng phổ biến trên các hệ thống nhúng hiện đại.

8/30/2018 5:53:03 AM +00:00

An efficient 1-D tree architecture of H.264/AVC variable block size motion estimation

An efficient 1-D tree architecture for variable block size motion estimation (VBSME) is proposed in order to reduce the hardware cost and improve the performance. The accumulator in each processing unit is modified to add the sum of absolute differences for every eight cycles. Moreover, the proposed architecture adopts four modes (8x8, 8x16, 16x8 and 16x16 modes) instead of seven modes for VBSME specified in H.264/AVC. Our architecture significantly reduces the hardware size by reducing (1) the registers and adders in each processing unit, (2) the comparison elements, and (3) the registers used to store the minimum SADs and motion vectors.

8/30/2018 5:53:03 AM +00:00

EACTP: Giao thức cây thu thập dữ liệu với thông lượng cao và cân bằng năng lượng

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất và thiết kế giao thức cây thu thập dữ liệu EACTP với thông lượng cao và cân bằng năng lượng giữa các nút mạng thuộc những tuyến đường có chất lượng liên kết tốt nhằm nâng cao thời gian sống của các nút mạng. Giao thức EACTP sử dụng thước đo chất lượng liên kết ETX (Expected Transmission) và trạng thái năng lượng còn lại ES (Energy State) trên các nút chuyển tiếp để lựa chọn tuyến đường tối ưu.

8/30/2018 5:53:03 AM +00:00

Phát triển nông nghiệp sinh thái, hướng đi mới đối với sản xuất nông nghiệp

Ngày nay chúng ta đang đứng trước nhiều vấn đề lớn như: vấn đề ô nhiễm môi trường, đất đai bạc màu, suy giảm đa dạng sinh học, bùng phát sâu bệnh,… Nền nông nghiệp nước ta cũng đang đứng trước nhiều thách thức không nhỏ: năng suất thấp, sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu…đã gây ra nhiều vấn đề lớn đối với sức khỏe của con người, với xã hội…

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Nhiên liệu biodiesel từ dầu hạt jatropha: tổng hợp và đánh giá phát thải trên động cơ diesel

Quy trình tổng hợp nhiên liệu sinh học (Biodiesel fuel- BDF) từ dầu hạt Jatropha được thực hiện bằng phương pháp nhiệt tác chất methanol, xúc tác KOH ở quy mô phòng thí nghiệm. Hạt Jatropha được ép dầu bằng phương pháp cơ học. Kết quả thí nghiệm cho thấy BDF được tổng hợp với các điều kiện tối ưu như sau: hàm lượng xúc tác KOH là 2.25% khối lượng dầu, tỉ lệ mol dầu và methanol là 1:6 tại 550C trong 45 phút. Đo phát thải của hỗn hợp BDF từ dầu Jatropha và dầu DO trên động cơ diesel ở điều kiện không tải nhận thấy: phát thải khí CO, CO2, SO2, CxHy giảm khi thể tích BDF tăng trong hỗn hợp nhiên liệu. Trong khi đó, hàm lượng khí NO và NO2 tăng.

8/30/2018 5:51:15 AM +00:00

Phiêu sinh động vật ngoại lai trong nước dằn tàu đến Cảng Sài Gòn 2008 - 2009

Phiêu sinh động vật ngoại lai trong nước dằn tàu là một nhân tố quan trọng trong sự xâm hại sinh học môi trường biển. Trong thời gian từ tháng 9/2008 đến tháng 1/2009, chúng tôi đã thu thập được 200 mẫu nước dằn có nguồn gốc từ các cảng hoặc các vùng biển ngoài Việt Nam. Kết quả phân tích thành phần loài ghi nhận trong 200 mẫu gồm : 43 taxa phiêu sinh động vật, 5 nhóm ấu trùng của tôm, cua, giun nhiều tơ và một loài chưa thể định danh. Trong số những loài đã xác định, ghi nhận được 9 loài không thấy có mặt tại Việt Nam so với những nghiên cứu trước đây: Pseudodiaptomus clevei, Bestiolina sp., Pseudodiaptomus sp., Harpacticus sp., Amphiascus sp., Jalysus sp., Hemicyclops sp., Kelleria sp., Stephos sp. và 1 loài chưa thể định danh.

8/30/2018 5:51:15 AM +00:00

Đặc điểm địa chất, chất lượng và triển vọng kaolin vùng Suối Ngô – Tân Hòa, Tây Ninh

Trong vùng Suối Ngô – Tân Hòa, có sự phát triển rộng rãi và liên tục các thành tạo trầm tích sông hệ tầng Bà Miêu và hệ tầng Đất Cuốc. Trong đó, hệ tầng Bà Miêu là thành tạo chính chứa kaolin có diện phân bố rộng và bị phủ dần về phía Tây Nam chủ yếu bởi hệ tầng Đất Cuốc. Thân khoáng kaolin thường có dạng vỉa, kéo dài phương Tây Bắc – Đông Nam, dày trung bình 5,94m. Trong thân khoáng, thành phần khoáng vật chủ yếu là kaolinit (44,25%), thứ yếu là illit: (11,75%), monmorillonit (2,20%); còn lẫn nhiều khoáng vật khác: thạch anh (27,75%), feldspat (5,25%), clorit (3,0%). Thành phần hóa học kaolin qua rây 0,1mm: Al2O3 17,96% (Tân Hòa) - 22,49% (Suối Ngô); Fe2O3 1,08% (Tân Hòa) - 1,13% (Suối Ngô). Thành phần độ hạt

8/30/2018 5:51:15 AM +00:00

Tác động của chính sách đa văn hóa Úc đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa thổ dân úc hiện nay

Đối với nền văn hóa thổ dân, chính sách Đa văn hóa là một sự nhận thức được những giá trị, tầm quan trọng của bản sắc văn hóa độc đáo nhất của nền văn hóa lâu đời nhất nước Úc, của sự quan tâm của chính phủ đến người dân, đặc biệt là đến thổ dân. Đây cũng chính là những điểm thuận lợi cho việc bảo tồn nền văn hoá truyền thống của thổ dân.

8/30/2018 5:51:13 AM +00:00

Diễn ngôn độc thoại nội tâm trong truyện ngắn của Nam Cao

Bài viết tóm tắt kết quả khảo sát, thống kê tần suất xuất hiện; chủ thể diễn ngôn; chức năng ngữ nghĩa của diễn ngôn độc thoại nội tâm (ĐTNT) trong truyện ngắn của Nam Cao. Bằng việc xây dựng các diễn ngôn ĐTNT với tần suất dày đặc, Nam Cao đã khai thác dòng suy nghĩ của nhân vật, hé mở mọi tâm tình, nỗi niềm và cả những toan tính, dự định. Bên cạnh đó, các diễn ngôn ĐTNT còn là công cụ, phương tiện hữu hiệu giúp nhà văn phát biểu những quan niệm, nhận thức mang tính triết lí về văn chương, nghệ thuật.

8/30/2018 5:44:57 AM +00:00

Bộ ba tiểu thuyết động vật của trung quốc: Tô tem sói (Khương Nhung), Chó ngao Tây Tạng (Dương Chí Quân) và Hổ Trung Quốc (Lý Khắc Uy) từ góc nhìn so sánh

Bài báo so sánh bộ ba tiểu thuyết động vật xuất sắc: Tô tem sói (Khương Nhung), Chó ngao Tây Tạng (Dương Chí Quân) và Hổ Trung Quốc (Lý Khắc Uy); trình bày đặc điểm loại hình của thể loại này; đồng thời, thể hiện suy ngẫm về mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung, dân tộc và quốc tế, bản địa và toàn cầu trong công cuộc gìn giữ màu xanh trên Trái đất này.

8/30/2018 5:44:57 AM +00:00

Lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long: Nguyên nhân và giải pháp

Lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đem lại nhiều nguồn lợi cho người dân khu vực, nhưng lũ lụt cũng gây ra thiệt hại không nhỏ về người và của cho người dân nơi đây, làm ảnh hưởng đến sinh kế và các hoạt động kinh tế - xã hội. Nguyên nhân chính gây lũ lụt cho ĐBSCL là do mưa, ngoài ra còn do các hoạt động của con người như phá rừng, phát triển đô thị không hợp lí… Từ đó, yêu cầu đặt ra với các cấp quản lí là phải có những biện pháp giúp người dân “sống chung với lũ” ở ĐBSCL.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano từ tính LaFeO₃ bằng phương pháp đồng kết tủa

Nghiên cứu này, đã tổng hợp vật liệu nano LaFeO₃ bằng phương pháp đồng kết tủa thông qua giai đoạn thủy phân các cation La(III) và Fe(III) trong nước sôi. Kết quả phân tích bằng các phương pháp DTA-TGA, MS, XRD, SEM, TEM, VSM cho thấy các tinh thể nano LaFeO₃ hình thành sau khi nung kết tủa ở 850oC với kích thước 50-70 nm; Hc=42.53 Oe, Mr=0.01 emu/g; Ms=0.24 emu/g.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Cắt mạch oxi hóa cao su thiên nhiên deprotein hóa bằng hydroperoxit và natri nitrit

Trong nghiên cứu này, tác giả tổng hợp được CSTNL có nhóm hydroxyl ở cuối mạch bằng phương pháp cắt mạch oxi hóa CSTN đã tách loại protein bằng hydro peroxit và natri nitrit; cấu trúc hóa học của CSTNL đã được khảo sát bằng phổ hồng ngoại và phổ cộng hưởng từ hạt nhân; khối lượng phân tử và độ phân bố khối lượng phân tử được xác định bằng phương pháp sắc kí thẩm thấu gel (GPC) và đã đề nghị cơ chế của phản ứng cắt mạch và hydroxyl hóa tạo thành CSTNL có nhóm hydroxyl cuối mạch.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Chế tạo cao su thiên nhiên epoxy hóa (CSE), ứng dụng CSE và DCP làm chất tương hợp blend CSTN/NBR

Trong nghiên cứu này, cao su thiên nhiên epoxy hóa (CSE) được tổng hợp bằng phản ứng giữa axit performic và latex cao su thiên nhiên có hàm lượng cao su khô 30%, phản ứng được tiến hành ở nhiệt độ phòng trong 48 giờ với sự có mặt của 2,5% chất hoạt động bề mặt cationic. Mời các bạn tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Validation for monte carlo simulation of characteristics of gamma spectrometer using HPGe GMX35P4-70 detector by MCNP5 and GEANT4 codes

Trong công trình này, tác giả sử dụng hai chương trình mô phỏng Monte Carlo MCNP5 và GEANT4 để mô phỏng hệ đầu đò HPGe kí hiệu GMX35P4-70, sau đó nghiên cứu đặc trưng phổ và tính toán hiệu suất đỉnh. Kết quả cho thấy khi thay đổi bề dày lớp chết từ 1.8mm đến 2.2mm đáp ứng phổ mô phỏng và hiệu suất đỉnh phù hợp với thực nghiệm hơn. Từ đó có thể sử dụng mô hình mô phỏng để tính toán hiệu suất hoặc cung cấp đáp ứng phổ cho việc phân tích hoạt độ phóng xạ sử dụng hệ phổ kế gamma trong phòng thí nghiệm hay tại hiện trường.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Dependence of two-electron correlated dynamics on the relative phase of two-color orthogonal laser pulse

Trong bài báo này, quá trình động lực học tương quan giữa hai electron dưới tác dụng của xung laser hai màu trực giao bao gồm trường 800nm và 400nm được phân tích. Phép phân tích quỹ đạo chỉ ra rằng thời điểm ion hóa kép và lực đẩy giữa hai electron ion hóa chính là nguyên nhân gây ra sự thay đổi mạnh trong phổ động lượng tương quan của hai electron đó theo phương song song với trục phân cực của trường 800-nm khi pha tương đối của laser được thay đổi.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Analysing ultimate strength of open box girders under bending and torque moment simultaneously

Trong bài báo này, phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến được áp dụng để tính toán sức bền giới hạn của mô hình dầm hộp dưới tác dụng của tải trọng uốn và xoắn đồng thời. Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu các đặc điểm sức bền giới hạn của mô hình dầm hộp dưới tác dụng của mô men uốn võng xuống và xoắn đồng thời. Từ kết quả phân tích đưa ra kết luận về những ảnh hưởng khác nhau của mô men uốn và xoắn đến sức bền giới hạn của kết cấu.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Toán tử Casimir C₂ cho nhóm đối xứng SO(10) của bài toán MICZ-Kepler chín chiều

Trên cơ sở nhóm đối xứng SO(10) của bài toán MICZ-Kepler chín chiều, toán tử bất biến Casimir C₂ được xây dựng dưới dạng hệ thức tường minh liên hệ trực tiếp với Hamiltonian của hệ. Hệ thức này cho phép phổ năng lượng của bài toán được xây dựng bằng phương pháp thuần đại số. Biểu thức năng lượng phù hợp với kết quả giải trực tiếp bằng phương pháp giải tích trước đây.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00

Điều tra thành phần loài và xây dựng bộ mẫu lưỡng cư (amphibia), bò sát (reptilia) ở núi Nhỏ thành phố Vũng Tàu

Theo quy hoạch phân khu đô thị đến năm 2020, TP Vũng Tàu sẽ dành hơn 400 ha trong tổng diện tích núi Lớn - núi Nhỏ để làm công viên rừng sinh thái. Vì vậy, việc điều tra thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở núi Nhỏ TP Vũng Tàu nhằm đánh giá tính đa dạng sinh học của khu vực này, làm cơ sở đề ra các biện pháp nhằm đảm bảo hài hòa giữa khai thác hợp lí tiềm năng đa dạng sinh thái với duy trì, bảo tồn các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng là vấn đề cần thiết hiện nay.

8/30/2018 5:43:52 AM +00:00