Tài liệu Hợp đồng

Download tài liệu Hợp đồng

Mẫu Hợp đồng dịch vụ thiết bị

Tài liệu cung cấp mẫu hợp đồng dịch vụ thiết bị, giúp các đơn vị mua và bán các dịch vụ thiết bị tham khảo trong quá trình biên soạn hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung chi tiết.

10/17/2019 6:12:24 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát

Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát là việc giao lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc toàn bộ hạng mục công việc theo hợp đồng đã ký kết. Mẫu Hợp đồng thuê khoán khảo sát bao gồm các nội dung liên quan được ký kết giữa bên giao khoán và bên nhận khoán.

9/14/2019 12:30:00 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng thuê chuyên gia

Hợp đồng thuê chuyên gia là một trong những hợp đồng dịch vụ, trong đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc là cho ý kiến hoặc tham vấn về một công việc hoặc một lĩnh vực cụ thể và bên thuê dịch vụ là bên nhận chuyên gia làm việc, đồng thời phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:29:53 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ chức danh trợ giảng

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ được căn cứ theo quy định pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Hợp đồng lao động theo thời vụ được ký kết với người lao động khi họ tham gia làm việc ngắn hạn theo mùa vụ, dự án ngắn hạn... và hợp đồng lao động thời vụ thường quy định làm việc là dưới 3 tháng. Hợp đồng lao động thời vụ không chứa đựng các yêu cầu ràng buộc về bảo hiểm đối với người lao động.

9/14/2019 12:29:45 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ chức danh công nhân

Mẫu Hợp đồng lao động thời vụ chức danh công nhân được ký kết khi các bên thỏa thuận về một công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc có thể hoàn thành trong 2,5 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:29:38 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động có thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn, có thời hạn là loại hình hợp đồng lao động xác định thời hạn sử dụng lao động. Hết thời hạn, hợp đồng phải được gia hạn. Có nhiều loại hợp đồng lao động xác định thời hạn nhưng phổ biến người ta hay sử dụng các thời hạn: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng... Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:29:29 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động chính thức

Hợp đồng lao động bao gồm thông tin về bên sử dụng lao động và thông tin người lao động, thời gian thử việc, mức lương, thời hạn hợp đồng, chế độ nghỉ ngơi... đối với Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và HĐLĐ có thời hạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

9/14/2019 12:29:21 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng khoán việc

Hợp đồng khoán việc là hợp đồng trong đó bên giao khoán trao cho bên nhận khoán toàn bộ các chi phí, bao gồm cả chi phí vật chất lẫn chi phí công lao động có liên quan đến các hoạt động để hoàn thành công việc. Trong khoản tiền người giao khoán trả cho người nhận khoán bao gồm chi phí vật chất, công lao động và lợi nhuận từ việc nhận khoán.

9/14/2019 12:29:14 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng khoán gọn

Hợp đồng khoán gọn là sự thỏa thuận của hai bên, theo đó bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc nhất định theo yêu cầu của bên giao khoán và sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả của công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

9/14/2019 12:29:07 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng dịch thuật

Mẫu hợp đồng dịch thuật, biên dịch tài liệu bao gồm nội dung về các bên trong hợp đồng, nội dung hợp đồng, giá dịch thuật, hình thức thanh toán và các nội dung khác, mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:29:00 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật

Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận mà doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật. Hi vọng mẫu Hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật và những hướng dẫn cung cấp sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

9/14/2019 12:28:52 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng thử việc 3

Hợp đồng thử việc được người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận ký kết về việc làm thử cũng như quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Ngoài ra, bạn có thêm tham khảo thêm các mẫu hợp đồng lao động, biểu mẫu tuyển dụng tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:47:22 PM +00:00

Hợp đồng thử việc (Mẫu số 2)

Hợp đồng thử việc là căn cứ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa người sử dụng lao động và người lao động. Một mẫu hợp đồng thử việc chuẩn có nội dung là thoả thuận về nội dung công việc mà người lao động đảm nhận, nêu rõ nội dung về quyền và nghĩa vụ đã thoả thuận giữa hai bên để hướng tới thoả thuận chung. Cùng tham khảo Hợp đồng thử việc (Mẫu số 2) và các mẫu hợp đồng khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:47:14 PM +00:00

Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1)

Hợp đồng thử việc là văn bản ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động trước khi bắt đầu một công việc. Tham khảo Hợp đồng thử việc (Mẫu số 1) và các mẫu hợp đồng khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN bạn nhé. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:47:06 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ là loại hợp đồng với thời gian quy định thường dưới 3 tháng. Để đảm bảo được quyền lợi của người lao động doanh nghiệp cần ký hợp đồng với các điều khoản với người lao động. Đảm bảo theo quy định của luật lao động, các thông tin trong hợp đồng cần được nêu rõ như thông tin về doanh nghiệp và thông tin cụ thể của các cá nhân lao động theo thời vụ cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu, hợp đồng lao động, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:46:58 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 1 năm

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Hợp đồng lao động từ 3 tháng đến dưới 1 năm cà các mẫu hợp đồng khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để phục vụ cho quá trình công tác. Chúc các bạn thành công

7/3/2019 4:46:51 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm

Mẫu Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm và các mẫu hợp hợp đồng liên quan khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để phục vụ cho quá trình công tác. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:46:43 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động không xác định thời gian

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hình hợp đồng lao động không xác định thời gian sử dụng lao động. Loại hình này thường được sử dụng sau khi kết thúc 01 hợp đồng có thời hạn trước đó. Cùng tham khảo, tải về mẫu Hợp đồng lao động không xác định thời gian và các mẫu hợp hợp đồng liên quan khác tại Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN bạn nhé!

7/3/2019 4:46:35 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng lao động (có xác định thời hạn)

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các quy trình, biểu mẫu tuyển dụng và đào tạo nhân viên trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

7/3/2019 4:46:27 PM +00:00

Work for hire and proprietary agreement

Work For Hire and Proprietary Agreement. Whereas, Contractor has been or will be engaged in the performance of work in the area of. Company and Contractor wish to evidence by this agreement the manner in which said confidential and proprietary information will be treated. In addition, you can refer to Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z on TaiLieu.VN to learn more about the processes, recruitment forms and staff training in the enterprise. Good luck!

7/3/2019 4:46:19 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng đào tạo

Mẫu Hợp đồng đào tạo được sử dụng trong viêc giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động trong việc cung cấp khóa đào nghề cho cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo. Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về các biểu mẫu, quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân viên, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Quy Trình Tuyển Dụng Và Training Nhân Viên Từ A-Z trên trang TaiLieu.VN.

7/3/2019 4:46:11 PM +00:00

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi trình bày các điều khoản như: bên cho nhà thuê xưởng, bên thuê nhà xưởng, nội dung hợp đồng và thời hạn hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

12/20/2018 10:17:48 AM +00:00

Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất

Tài liệu trình bày hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng nhà đất. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung hợp đồng.

12/20/2018 10:17:41 AM +00:00

Hợp đồng phong tỏa cổ phiếu

Tài liệu khái quát chung về hợp đồng, chế độ giao kết hợp đồng phong tỏa cố phiếu, chế độ thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng phong tỏa cố phiếu, mời các bạn cùng tham khảo.

12/8/2018 11:35:40 PM +00:00

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn và pháp lý song ngữ Việt-Anh

Mẫu Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý song ngữ Việt-Anh được TaiLieu.VN sưu tầm và đăng tải, là mẫu hợp đồng dùng để ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư vấn pháp lý giữa cá nhân/công ty với công ty tư vấn luật. Mời các bạn tham khảo.

12/8/2018 9:05:36 PM +00:00

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh (Chia sẻ lợi nhuận)

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa công ty cổ phần tư vấn đầu tư Passion Investment và đối tác để hiểu thêm về các biên soạn hợp đồng, nội dung hợp đồng, các điều khoản trong hợp đồng và quyền lợi của cán bên liên quan, từ đó soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ và đúng nội dung phù hợp với lĩnh vực của mình nhé.

9/25/2018 8:45:55 PM +00:00

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản dưới đây để biết thêm chi tiết về nội dung của bản hợp đồng cũng như các điều khoản được đề cập và quyền lợi của những bên tham gia, từ đó soạn thảo cho mình một bản hợp đồng phù hợp. Chúc các bạn thành công!

9/25/2018 8:45:44 PM +00:00

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư

Mời các bạn cùng xem và tham khảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư để nắm chi tiết cách soạn thảo một hợp đồng hợp tác kinh doanh sao cho đầy đủ nội dung, điều khoản và quyền lợi của các bên liên quan. Chúc các bạn thành công!

9/25/2018 8:45:34 PM +00:00

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Góp vốn đầu tư trồng rừng)

Hợp đồng hợp tác kinh doanh về việc góp vốn đầu tư trồng rừng tại Tuy Phong là hợp đồng mẫu giúp quý vị tham khảo để có căn cứ soạn thảo bản hợp đồng của mình một cách đúng tiêu chuẩn, đầy đủ điều khoàn và đầy đủ nội dung. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/25/2018 8:45:26 PM +00:00

Hợp đồng hợp tác cho thuê

Hợp đồng hợp tác cho thuê giữa công ty TNHH trung tâm thương mại Vinacapital và chủ sở hữu căn hộ cho thuê sẽ là tài liệu giúp cơ quan/công ty tham khảo để soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ nội dung, điều khoản hợp tác, quyền lợi các bên trong khi hợp tác. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/25/2018 8:45:15 PM +00:00