Tài liệu PR - Truyền thông

Download tài liệu PR - Truyền thông

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn đài phát thanh và truyền hình TP. Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo

Việc dùng dịch vụ phát thanh truyền hình để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp là cách nhanh chóng, hữu hiệu nhất để người tiêu dùng biết đến doanh nghiệp và giúp đài truyền hình thu được lợi nhuận. Vì thế, các đài truyền hình đang cạnh tranh gay gắt dịch vụ nhận quảng cáo. Vì vậy chủ đề “Nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của doanh nghiệp lựa chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ cung cấp dịch vụ quảng cáo”được thực hiện với mục đích xác định và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định lựa chọn của doanh nghiệp khi chọn Đài PT&TH TP Cần Thơ là nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Từ đó nhà Đài có thể hoạch định chiến lược, chính sách giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới lựa chọn kênh cung cấp dịch vụ quảng cáo của Đài PT&TH TP Cần Thơ.

5/4/2020 5:07:45 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 7: Quan hệ cộng đồng gồm các nội dung về cộng đồng và vai trò của công đồng, các hoạt động PR cộng đồng chủ yếu như quan hệ khách hàng, quan hệ với giới công quyền,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:22 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 6: Quản trị khủng hoảng gồm các nội dung về khủng hoảng và quản trị khủng hoảng, nhận diện những mối nguy hiểm tiềm tàng, phòng tránh những nguy cơ, lập kế hoạch giải quyết sự cố bất ngờ, nhận diện và ngăn chặn khủng hoảng,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:16 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 5: Tổ chức sự kiện gồm các nội dung về tổng quan tổ chức sự kiện, nguyên tắc tổ chức sự kiện, xây dựng kế hoạch cho sự kiện, các loại hình của sự kiện, chiến lược tài trợ sự kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:10 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 4: Quan hệ báo chí gồm các nội dung về tổng quan của báo chí, báo chí cách mạng Việt Nam, xây dựng kế hoạch PR báo chí, các kỹ thuật PR báo chí,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:23:03 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 3: PR nội bộ

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 3: PR nội bộ gồm các nội dung về thực chất và vai trò của PR nội bộ, các kỹ thuật và công cụ chủ yếu của hoạt động PR nội bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:57 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 2: Hoạch định chiến lược pr

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 2: Hoạch định chiến lược pr gồm các nội dung về chiến lược và hoạch định chiến lược PR, vai trò và quy trình hoạch định chiến lược PR trong doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:51 PM +00:00

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 1: Đại cương về PR

Bài giảng: Quan hệ công chúng - Chương 1: Đại cương về PR gồm các nội dung về sự ra đời và phát triển của PR, nội dung và vai trò của PR, PR và Marketing, đạo đức nghề nghiệp PR,... Mời các bạn cùng tham khảo làm tư liệu học tập.

3/30/2020 12:22:44 PM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 6 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 6: Đánh giá hiệu quả IMC cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan điểm, quy trình đánh giá hiệu quả IMC, các phương pháp đánh giá hiệu quả IMC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:57:09 AM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 5 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 5: Kế hoạch phương tiện truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về lập kế hoạch PTTT, các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn PTTT, các bước lập kế hoạch sử dụng PTTT, lập thời gian biểu PTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:57:02 AM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 4 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 4: Chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Tầm quan trọng của sáng tạo trong truyền thông marketing (IMC), quy trình sáng tạo trong IMC, phát triển chiến lược sáng tạo IMC, chiến thuật sáng tạo - Thực hiện đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:56:55 AM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 3 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 3: Kế hoạch truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết lập kế hoạch, mục tiêu truyền thông, thiết lập và phân bổ ngân sách truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:56:48 AM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 2 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 2: Nghiên cứu công chúng nhận tin trong truyền thông marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Tâm lý học trong truyền thông, xã hội học trong truyền thông, nhân chủng học trong truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:56:42 AM +00:00

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp: Chương 1 - TS. Nguyễn Quang Dũng (Cao học)

Bài giảng Truyền thông marketing tích hợp - Chương 1: Tổng quan về truyền thông marketing tích hợp cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về truyền thông marketing tích hợp (IMC), nội dung và thành phần của truyền thông marketing tích hợp, vai trò của truyền thông marketing tích hợp trong marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:56:35 AM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 9 - Paige Baltzan

Chapter 9 - Systems development and project management: Corporate responsibility. Learning objectives of this chapter include: Describe the seven phases of the systems development life cycle, summarize the different software development methodologies, explain project management and identify the primary reasons projects fail, identify the primary project planning diagrams, identify the three different types of outsourcing along with their benefits and challenges.

3/29/2020 4:09:57 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 8 - Paige Baltzan

Chapter 8 - Enterprise applications: Business communications. When you finish this chapter, you should: Explain integrations and the role they play in connecting a corporation, describe supply chain management along with its associated benefits and challenges, describe customer relationship management along with its associated benefits and challenges, describe enterprise resource planning along with its associated benefits and challenges.

3/29/2020 4:09:51 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 7 - Paige Baltzan

Chapter 7 - Networks: Mobile business. The goals of this chapter are: Explain the five different networking elements creating a connected world, identify the benefits and challenges of a connected world, describe the different wireless network categories, explain the different wireless network business applications, identify the benefits and challenges of business mobility.

3/29/2020 4:09:44 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 6 - Paige Baltzan

Chapter 6 - Data: Business intelligence. Learning objectives of this chapter include: Explain the four primary traits that determine the value of information; describe a database, a database management system, and the relational database model; identify the business advantages of a relational database; explain the business benefits of a data-driven website.

3/29/2020 4:09:38 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 5 - Paige Baltzan

Chapter 5 - Infrastructures: Sustainable technologies. After studying this chapter you will be able to: Explain MIS infrastructure and its three primary types, identify the three primary areas associated with an information MIS infrastructure, describe the characteristics of an agile MIS infrastructure, identify the environmental impacts associated with MIS.

3/29/2020 4:09:32 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 4 - Paige Baltzan

Chapter 4 - Ethics and information security: MIS business concerns. After studying this chapter you will be able to: Explain the ethical issues in the use of information technology, identify the six epolicies organizations should implement to protect themselves, describe the relationships and differences between hackers and viruses, describe the relationship between information security policies and an information security plan.

3/29/2020 4:09:25 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 3 - Paige Baltzan

Chapter 3 - Ebusiness: Electronic business value. Learning objectives of this chapter include: Compare disruptive and sustaining technologies, and explain how the Internet and WWW caused business disruption; describe ebusiness and its associated advantages; compare the four ebusiness models; describe the six ebusiness tools for connecting and communicating.

3/29/2020 4:09:19 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 2 - Paige Baltzan

Chapter 2 - Decisions and processes: Value driven business. The goal is for you to learn: Explain the importance of decision making for managers at each of the three primary organization levels along with the associated decision characteristics; define critical success factors (CSFs) and key performance indicators (KPIs), and explain how managers use them to measure the success of MIS projects.

3/29/2020 4:09:13 PM +00:00

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 1 - Paige Baltzan

Chapter 1 - Management information systems: Business driven MIS. Learning objectives of this chapter include: Describe the information age and the differences among data, information, business intelligence, and knowledge; identify the different departments in a company and why they must work together to achieve success; explain systems thinking and how management information systems enable business communications.

3/29/2020 4:09:07 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 19 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 19 - Making oral presentations. In this chapter, students will be able to understand: Identify purposes of presentations, plan strategy for presentations, organize effective presentations, plan visuals for presentations, deliver effective presentations, handle questions during presentations.

3/29/2020 4:09:01 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 18 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 18 - Analyzing Information and writing reports. After studying this chapter, you will know: Use your time efficiently when writing reports; analyze data, information, and logic; choose information for reports; organize reports; present information effectively in reports; prepare the different components of formal reports.

3/29/2020 4:08:55 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 16 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 16 - Creating visuals and data displays. In this chapter, we will address the following questions: When to use visuals and data displays, how to create effective visuals and data displays, how to integrate visuals and data displays into text, how to use conventions for specific visuals and data displays.

3/29/2020 4:08:49 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 15 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 15 - Researching proposals and reports. After studying this chapter, you will know: Recognize varieties of reports, define report problems, employ various research strategies, use and document sources.

3/29/2020 4:08:43 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 14 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 14 - Interviewing, writing follow-up messages, and succeeding in the job. After studying this chapter, you will know: What interview channels you may encounter, how to create a strategy for successful interviewing, what preparations to make before you start interviewing, what to do during an interview, how to answer common interview questions, how to prepare for less common interview types, what to do after an interview.

3/29/2020 4:08:37 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 13 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 13 - Writing job application letters. After studying this chapter, you will know: Find the information you need to write a good job letter to a specific employer, write a job letter that makes you look attractive to employers, use social networking and a personal website to create a virtual cover letter.

3/29/2020 4:08:31 PM +00:00

Lecture Business and administrative communication: Chapter 12 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 12 - Building résumés. In this chapter, students will be able to understand: Prepare a detailed time line for your job search, conduct an effective job search, prepare a résumé that makes you look attractive to employers, deal with common difficulties that arise during job searches, handle the online portion of job searches, keep your résumé honest.

3/29/2020 4:08:25 PM +00:00