Tài liệu Thương mại điện tử

Download tài liệu Thương mại điện tử

Phương pháp biểu diễn cây cho dự đoán giới tính khách hàng dựa trên dữ liệu thương mại điện tử

Bài viết này đề xuất một phương pháp dự đoán giới tính của khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử truy cập hệ thống TMĐT. Chúng tôi sử dụng phương pháp học máy trên một tập các đặc trưng được trích xuất từ thông tin xem sản phẩm của người dùng để dự đoán giới tính của họ.

5/4/2020 1:42:31 PM +00:00

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ hậu cần điện tử (E-Logistics) tại tp. Hồ Chí Minh

Ngành logistics Việt Nam với tổng trị giá ước tính 50-60 tỷ USD hiện đang tăng trưởng nhanh chóng (20-25%/năm) và được dự báo sẽ duy trì mức tăng trưởng hai con số trong ít nhất 5-10 năm tới, do sự đột phá của ngành bán lẻ với mức độ thâm nhập cao của internet và xu hướng mua sắm trực tuyến.

3/30/2020 4:32:46 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 10: E-commerce technology solution, management policies and payment systems

In this chapter, the learning objectives are: Describe how various forms of encryption technology help protect the security of messages sent over the internet, identify the tools used to establish secure internet communications channels, identify the tools used to protect networks, servers, and clients, appreciate the importance of policies, procedures, and laws in creating security.

3/30/2020 3:34:52 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 9: E-commerce security environment

In this chapter, the learning objectives are: Understand the scope of e-commerce crime and security problems, describe the key dimensions of e-commerce security, understand the tension between security and other values, identify the key security threats in the e-commerce environment.

3/30/2020 3:34:43 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 8: Building e-commerce web sites (part III)

In this chapter, the learning objectives are: Understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an e-commerce site, rightsizing hardware platforms for the site, rightsizing e commerce connections, identify additional tools that can improve Web site performance.

3/30/2020 3:34:36 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 7: Building e-commerce web sites (part II)

In this chapter, the learning objectives are: Describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and/or hosting, Identify and understand the major considerations involved in choosing web server and e-commerce merchant server software, understand the issues involved in choosing the most appropriate hardware for an e-commerce site, identify additional tools that can improve Web site performance.

3/30/2020 3:34:29 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 6: Building e-commerce web sites (part I)

In this chapter, the learning objectives are: Explain the process that should be followed in building an e-commerce web site, describe the major issues surrounding the decision to outsource site development and/or hosting, identify and understand the major considerations involved in choosing web server and e-commerce merchant server software,...

3/30/2020 3:34:22 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 5: The internet and the web (part III)

In this chapter, the learning objectives are: Wi-Fi technologies a review, benefits of Internet II technologies, development of the web, some initial products of the World Wide Web, markup languages, web servers and web clients, web browsers, the internet and web features that promote e commerce,...

3/30/2020 3:34:16 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 4: The internet and the web (part II)

In this chapter, the learning objectives are: Explain the current structure of internet, understand the limitations of todays internet, describe the potential capabilities of internet II, understand how the world wide web works, describe how internet and web features and services support e-commerce.

3/30/2020 3:34:08 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 3: The internet and the web (part I)

In this chapter, the learning objectives are: Define the origin and evolution of the internet, identify the key technology concepts behind the internet describe the role of internet protocols and utility programs explain the current structure of internet, understand the limitations of todays internet describe the potential capabilities of internet ii understand how the world wide web works describe how internet and web features and services support e-commerce.

3/30/2020 3:34:01 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 2: E-Commerce

In this chapter, the learning objectives are: Classification of computers, computer network, introduction to internet, growth of internet, introduction to web and growth of web, internet and web gave birth to e- commerce, understand the evolution from internet to e-commerce, define e-commerce and describe how it differs from e-business,...

3/30/2020 3:33:54 PM +00:00

Lecture E-Commerce - Chapter 1: E Commerce - Business technology and society

In this chapter, the learning objectives are: Introduction to E-Commerce delivery of the course and grading policy, e-commerce today, e commerce and social networking, e-commerce trends, define e-commerce and describe how it differs from e-business.

3/30/2020 3:33:48 PM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 6: Các mô hình kinh doanh thương mại điện tử giới thiệu tới người học một số mô hình kinh doanh thương mại điện tử, mô hình kinh doanh là gì, cơ hội thị trường, môi trường cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:55:55 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 5: Bảo mật và thanh toán trong thương mại điện tử cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo mật và an ninh trong thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:55:48 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 4: Marketing trực tuyến cung cấp cho người học các kiến thức: Marketing trực tuyến và các lợi ích, phương tiện marketing trực tuyến, các phương pháp xác định thị trường mục tiêu, dịch vụ khách hàng trực tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:42 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Thương mại điện tử - Bài 3: Xây dựng website hiệu quả cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được sự cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày đượccác yếu tố cần thiết của một website chuyên nghiệp, trình bày được quy trình xây dựng nội dung cho website,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:36 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Internet là gì, lịch sử phát triển internet, Wordwide web là gì, lịch sử phát triển www, sự khác biệt giữa net (mạng) và www, mạng nội bộ Intranet, mạng mở rộng Extranet, mạng không dây, bluetooth và wifi. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:30 AM +00:00

Bài giảng Thương mại điện tử: Bài 1 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng sẽ giúp người học giải đáp được các tắc mắc về thương mại điện tử là gì, các cấp độ phát triển của thương mại điện tử lợi ích thương mại điện tử mang lại cho DN, những quan niệm sai lầm trong TMĐT, thực trạng về thương mại điện tử trên thế giới, thực trạng về thương mại điện tử ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:55:24 AM +00:00

Gợi ý sản phẩm với tiếp cận khai phá quan điểm

Bài viết đề xuất mô hình giải quyết vấn đề rút trích năng của sản phẩm trong các bình luận dựa vào mô hình chủ đề và sử dụng VietSentiWordnet để tính điểm cho các tính năng của sản phẩm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cho các bước gợi ý.

3/30/2020 5:10:40 AM +00:00

Định hướng mới trong hệ thống gợi ý

Bài viết phân tích tự động các ý kiến của khách hàng về một số tính năng cụ thể; phát triển hoàn chỉnh hệ thống gợi ý có thể cung cấp dưới dạng dịch vụ.

3/30/2020 5:09:51 AM +00:00

Internet development and structural transformation: Evidence from China

Study the effects of Internet development on structural transformation. To guide empirical work, we develop a basic model where the effect of Internet development on industrial development depends on the improvement of production technology of enterprises. We test the predictions of the model by studying the application of e-commerce, the sales revenue of basic software products and the number of computers used in China, which formed the basis of Internet development. We find that technical change and development in Internet was strongly labor-saving and led to industrial transformation, as predicted by the model.

3/29/2020 2:07:31 PM +00:00

Folksongs: Online business

The objective of this academic article is to study about the online publication of Thai folksong literatures from two composers, Kong Huay Rai and Chutima Sodasak, who have publicized their works via YouTube website. This article discusses three works: Sai Wa Si Bo Tim Kan (You Have Said Already You Won‟t Leave Me), Khu Khong (The Soulmate); both written by Kong Huay Rai, and Poo Sao Ka Law (Party-Animal Lassie) by Chutima Sodasak, sung by Lamyai Haitongkham. All of these have been presented to the audience through YouTube channels.

1/13/2020 9:44:23 AM +00:00

Đào tạo thương mại điện tử trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Giáo dục nói chung và giáo dục đại học về thương mại điện tử (TMĐT) nói riêng là một trong những lĩnh vực chịu sự tác động của CMCN 4.0 nhanh hơn cả bởi chính giáo dục cũng sẽ tạo ra những phiên bản mới của các cuộc CMCN tiếp theo.

1/12/2020 10:34:40 PM +00:00

Kinh nghiệm quốc tế trong quản lý thương mại điện tử và bài học cho Việt Nam

Sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT) trên thế giới đã làm thay đổi phương thức kinh doanh, thay đổi mạnh mẽ các giao dịch truyền thống và đem lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp cho người tiêu dùng và cho toàn xã hội.

1/12/2020 10:33:36 PM +00:00

Thương mại điện tử - Tình hình mua sắm qua Internet của các hộ gia đình Canada năm 2002

Bài viết trình bày mua sắm trên Internet chỉ chiếm phần nhỏ trong tổng số chi tiêu cá nhân; sách báo, tạp chí vẫn là những mặt hàng đặt mua nhiều nhất; tỷ lệ phần trăm hộ gia đình thường xuyên sử dụng Internet, chia theo khu vực…

1/12/2020 7:22:52 PM +00:00

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng trong thương mại điện tử Việt Nam

Bài viết này nhằm mục đích kiểm tra mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử của các trang bán hàng điện tử tại Việt Nam và sự hài lòng của khách hàng. Phân tích hồi quy được sử dụng để khẳng định mối liên hệ này.

1/12/2020 10:40:25 AM +00:00

Sự thỏa mãn khách hàng tại sàn thương mại điện tử Sendo.vn

Nghiên cứu này có bốn mục tiêu cụ thể là: (1) Xác định các yếu tố tác động đến sự thoả mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ trực tuyến tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn, (2) Đo lường mức độ tác động của các yếu tố, (3) Kiểm định sự khác biệt về sự thoả mãn giữa các nhóm khách hàng có đặc điểm khác nhau về giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, nghề nghiệp, (4) Đề xuất một số hàm ý quản trị giúp Sàn thương mại điện tử Sendo.vn nâng cao chất lượng dịch vụ trực tuyến, bằng việc phỏng vấn trực tiếp và trực tuyến 200 khách hàng cá nhân đã từng mua sắm tại Sàn thương mại điện tử Sendo.vn trong ít nhất 6 tháng gần đây theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nghiên cứu sử dụng công cụ SPSS 20 để phân tích độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính bội.

1/12/2020 7:00:23 AM +00:00

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Trước đây, khách hàng phải thực hiện giao dịch truyền thống, điều đó có nghĩa là họ phải đến cửa hàng để mua đôi khi. Nhưng giờ đây, trong Internet của mọi thứ Thời kỳ, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thương mại điện tử. Tại Việt Nam, công nghệ thông tin đang phát triển, đặc biệt là internet, thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, trở thành một phương thức giao dịch kinh tế quan trọng.

1/12/2020 6:57:29 AM +00:00

Ứng dụng giải pháp tiếp thị liên kết cho công ty TNHH Shopee Việt Nam trên nền tảng Accsesstrade.vn

Bài viết nghiên cứu về khái niệm, lợi ích của Affiliate marketing, bên cạnh đó nhóm tác giả thực hiện tiếp thị liên kết cho công ty TNHH SHOPEE Việt Nam dựa trên nền tảng Accesstrade.vn.

1/11/2020 11:36:40 PM +00:00

Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam đến năm 2045: kịch bản truyền thống, kịch bản chuyển đổi số, kịch bản xuất khẩu số, kịch bản tiêu dùng số. Các kịch bản này được Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam) cùng với Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc (CSIRO) xây dựng với một lộ trình và danh sách các hành động cụ thể. Tìm ra con đường phù hợp nhất để đầu tư liên tục cho phát triển nền kinh tế số chính là việc đặt các thứ tự ưu tiên, cũng như thiết lập trình tự phát triển đúng sẽ đảm bảo phân bổ nguồn lực tối ưu và lợi nhuận tối đa cho Nhà nước để tiếp tục đầu tư.

11/29/2019 8:44:11 AM +00:00