Tài liệu Tài chính doanh nghiệp

Download tài liệu Tài chính doanh nghiệp

Quy chế quản lý tài chính kế toán là gì?

Ban Giám đốc điều hành Công ty xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra chặt chẽ các chỉ tiêu, doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả doanh nghiệp. Quy chế quản lý tài chính kế toán là sự thể hiện những quy định cụ thể về tài chính và kế toán của doanh nghiệp, sau đây là quy chế nằm trong hệ thống quy chế của chúng tôi đang cung cấp cho các khách hàng, mời các bạn cùng tham khảo.

5/5/2020 12:27:42 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiền Phong

Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Công ty TNHH NN MTV Lâm Nghiệp Tiền phong. Nguyên tắc chung trong quản lý thu chi: Mọi hoạt động thu, chi tại Công ty phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được quản lý chặt chẽ: Các khoản thu, chi phát sinh bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại tệ của nhà nước đồng thời phải quy đổi ra tiền VNĐ theo tỷ giá bán ra trên thị trường liên ngân hàng để hạch toán; Các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định về phân cấp, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ.

5/5/2020 12:27:36 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Công ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp

Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ của Công ty, xây dựng các quy định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Giám đốc đơn vị. Quy chế này quy định phương thức quản lý tài chính của Công ty và quản lý vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác. Mọi hoạt động tài chính, kế toán của Công ty đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này, trong trường hợp Quy chế này không có các quy định tương ứng thì sẽ áp dụng các quy định pháp luật hiện hành.

5/5/2020 12:27:29 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà

Quy chế quy định việc quản lý tài chính đối với Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà. Quy định chính sách quản lý tài chính áp dụng cho Hội đồng quản trị và tất cả các nhân viên, đại diện vốn của Công ty ở tất cả các công ty con, các công ty liên kết. Tất cả các cán bộ công nhân viên của Công ty có nghĩa vụ tuân thủ tuyệt đối các quy định và tinh thần của Quy chế này.

5/5/2020 12:27:23 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Công ty Cổ phần Môi trường Nam Định

Mọi hoạt động thu, chi tại Công ty phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và phải được quản lý chặt chẽ. Các khoản thu, chi phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ quy định về phân cấp, quy trình, thủ tục, định mức, hoá đơn chứng từ, hồ sơ. Đơn vị, cá nhân lập chứng từ thu, chi khống, thu, chi không đúng quy định và người quyết định thu, chi sai chế độ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn thiệt hại (nếu có).

5/5/2020 12:27:17 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Công ty Cổ phần Hải Minh

Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh (Gọi tắt là Hải Minh), xây dựng các quy định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và Chủ tịch, Giám đốc các công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Hải Minh (Gọi tắt là Công ty thành viên).

5/5/2020 12:27:10 AM +00:00

Quy chế quản lý tài chính - Các Chi Hội Dầu khí

Việc quản lý thu chi tài chính của các Chi hội được thực hiên theo các nguyên tắc: chịu sự kiểm tra, giám sát của Thường vụ Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam; chi hội được quyền chủ động và được Chủ tích Hội Dầu khí Việt Nam giao trách nhiệm quản lý toàn bộ phần thu chi tài chính do hoạt động của Chi hội đem lại, tổ chức hạch toán kế toán phù hợp với quy định của Hội Dầu khí Việt Nam và các quy định, chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Pháp luật...

5/5/2020 12:27:03 AM +00:00

Quy trình dự báo tài chính theo phương pháp tỉ lệ phần trăm trên doanh thu

Quy trình dự báo tài chính theo phương pháp tỉ lệ phần trăm trên doanh thu được thực hiện qua sáu bước: Xác định tỉ lệ tăng trưởng doanh thu; Xác định các chỉ tiêu biến đổi theo doanh thu; Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh; Dự báo bảng cân đối kế toán và xác định nhu cầu vốn bổ sung; Điều chỉnh dự báo; Dự báo báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn trình tự của quy trình này.

5/5/2020 12:26:57 AM +00:00

Quản trị dòng tiền là gì? Lập kế hoạch dòng tiền trong doanh nghiệp

Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp nếu tốt sẽ giúp doanh nghiệp có một sức khỏe tài chính tốt. Việc quản trị dòng tiền không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Vậy quản trị dòng tiền doanh nghiệp là gì? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

5/5/2020 12:26:51 AM +00:00

Dự báo tài chính (Financial Forecasting) là gì? Các phương pháp dự báo tài chính

Dự báo tài chính trong tiếng Anh gọi là Financial Forecasting. Dự báo tài chính là việc dự báo về các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của các kì kinh doanh sắp tới, từ đó xác định nhu cầu vốn bổ sung cho doanh nghiệp. Một trong những mục tiêu cơ bản của phân tích báo cáo tài chính là dựa vào số liệu quá khứ để dự báo về tương lai của doanh nghiệp.

5/5/2020 12:26:44 AM +00:00

Dự báo nhu cầu vốn lưu động dựa trên tăng trưởng doanh thu

Đây là một phương pháp dự báo nhu cầu vốn ngắn hạn và đơn giản. Khi áp dụng phương pháp này đòi hỏi người thực hiện phải hiểu đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (quy trình sản xuất, tính chất của sản phẩm, tính thời vụ...) và phải hiểu tính quy luật của mối quan hệ giữa doanh thu với tài sản, tiền vốn, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Tài liệu dùng để dự báo bao gồm: các báo cáo tài chính kỳ trước và dự kiến doanh thu của kỳ kế hoạch.

5/5/2020 12:26:38 AM +00:00

Dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp

Để dự báo nhu cầu tài chính doanh nghiệp chúng ta có thể dựa vào 4 phương pháp sau đây: Phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, phương pháp lập bảng cân đối kế toán mẫu, phương pháp dự báo dựa vào chu kỳ của nguồn vốn và dự báo nhu cầu vốn tiền mặt. Để tìm hiểu rõ hơn về 4 phương pháp này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết được trình bày dưới đây.

5/5/2020 12:26:32 AM +00:00

Dự báo nhu cầu sản xuất: Làm thế nào cho tốt?

Trong ngành công nghiệp sản xuất, rất nhiều hoạt động, nếu không muốn nói là tất cả, đều được dựa trên dự báo nhu cầu sản xuất trong tương lai. Vì lý do này, các nhà sản xuất luôn xem dự báo nhu cầu sản xuất là một trong những nền tảng quan trọng để thực hiện quy trình sản xuất một cách chính xác, đúng thời điểm và hiệu quả. Vì sao dự báo nhu cầu sản xuất quan trọng đến vậy? Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

5/5/2020 12:26:25 AM +00:00

Dự báo dòng tiền mặt cho doanh nghiệp

Để giữ cho doanh nghiệp luôn trong tình trạng khỏe mạnh, bạn cần hiểu lượng tiền mặt mà bạn có và đảm bảo các khoản chi tiêu thấp hơn so với khoản tiền mặt này. Dự báo dòng tiền mặt giúp bạn làm điều này. Nó giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trong tương lai và chủ động sắp xếp tài chính, khi cần thiết. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào dự báo dòng tiền mặt bằng bảng tính.

5/5/2020 12:26:19 AM +00:00

Dự báo các chỉ tiêu tài chính

Để đảm bảo cho sự phát triển của doanh nghiệp một cách ổn định, bền vững, các nhà quản lý phải dự báo được nhu cầu về vốn để định hướng cho việc hoạch định kế hoạch kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh. Chính vì thế, dự báo nói chung và dự báo các chỉ tiêu tài chính nói riêng là một chức năng quan trọng, không thể thiếu đối với các nhà quản lý, là công cụ để kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh.

5/5/2020 12:26:12 AM +00:00

Cần thiết dự báo tài chính cho doanh nghiệp

Với doanh nghiệp, việc dự báo tình hình tài chính chính là việc lên kế hoạch tài chính - là quá trình tính toán và ước lượng tình trạng tài chính trong tương lai của một hoạt động kinh doanh. Hoạt động kinh doanh này có thể là một doanh nghiệp, một dự án mới, một phương án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ những mục tiêu cần nhắm đến khi ta tiến hành xây dựng một bản kế hoạch tài chính.

5/5/2020 12:26:06 AM +00:00

Vì sao phải lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp?

Theo thống kê cho thấy, có hơn 80% doanh nghiệp thất bại do không có kế hoạch tài chính (hoặc kế hoạch không khả thi) dẫn đến không thể kiểm soát tốt dòng tiền. Vậy, kế hoạch tài chính doanh nghiệp là gì? Nó có tầm quan trọng những thế nào với doanh nghiệp? Một doanh nghiệp có cần thiết phải lập kế hoạch tài chính hay không? Hãy tìm câu trả lời trong bài viết sau đây.

5/5/2020 12:25:39 AM +00:00

Vì sao hoạch định chiến lược kinh doanh là yếu tố quyết định?

Hoạch định chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu chủ yếu dài hạn của doanh nghiệp. Từ đó, chọn lựa phương thức hành động và phân bổ các tài nguyên thiết yếu của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu đó. Điều đáng lưu ý là, hoạch định chiến lược đều nhắm vào việc thực hiện mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp là gia tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư ROI (Return on Investment). Và, nội dung cơ bản của chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp là hoạch định đường đi để đến đích đã vạch ra.

5/5/2020 12:25:33 AM +00:00

Vai trò của lập kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính trong doanh nghiệp là gì? Kế hoạch tài chính chỉ đơn giản là quá trình dự kiến phân bổ vốn và xác định cách thức một doanh nghiệp sẽ đạt được mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau mà doanh nghiệp vạch ra. Hoàn thành một kế hoạch tài chính là bước cuối cùng trong việc lập một kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch này bao gồm một báo cáo lãi lỗ dự kiến trong 3 đến 5 năm tới và một báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Một bảng cân đối đôi khi được bao gồm cũng như phân tích hòa vốn.

5/5/2020 12:25:26 AM +00:00

Khái quát về thị trường tài chính

Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các công vốn hoặc vốn. Đây cũng là một bộ phận quan trọng bậc nhất trong hệ thống tài chính, chi phối toàn bộ hoạt động của nền kinh tế hàng hóa. Thị trường tài chính phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia.

5/5/2020 12:25:20 AM +00:00

Quy trình lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính là một phần của quản lý tài chính. Hoạt động này đòi hỏi phải có sự đầu tư nghiên cứu trước khi bắt tay vào xây dựng. Nhà quản trị không nên bỏ sót bất kì một thông tin nào liên quan đến các vấn đề tài chính. Hãy chuẩn bị và nghiên cứu mọi ngóc ngách của thị trường để không bị bỡ ngỡ trước những biến đổi và đưa ra quyết định sáng suốt.

5/5/2020 12:25:14 AM +00:00

Phương pháp dự báo nhu cầu tài chính

Nhu cầu về vốn của doanh nghiệp chính là số vốn cần thiết để doanh nghiệp tiến hành kinh doanh phù hợp với từng quy mô hoạt động. Nhu cầu về vốn đòi hỏi sự cân bằng với đầu tư và quy mô hoạt động. Vì thế, khi doanh thu thay đổi, nhu cầu về vốn cũng thay đổi theo. Sự thay đổi đó không nhất thiết phải theo một tỷ lệ cố định bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn. Do vậy, trong thực tiễn quản lý tài chính luôn nảy sinh nhu cầu ước tính về vấn đề định hướng cho việc lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh cũng như hoạch định chiến lược. Nhu cầu ước tính đó chính là nhu cầu dự báo các chỉ tiêu tài chính và lập kế hoạch tài chính.

5/5/2020 12:25:07 AM +00:00

Nhiệm vụ của nhóm hoạch định ngân sách

Việc hoạch định ngân sách thường là nhiệm vụ của một nhóm, gọi là nhóm hoạch định ngân sách, và thường được lãnh đạo bởi các nhà quản lý cấp cao. Cũng có trường hợp người trưởng nhóm hoạch định ngân sách là người đứng đầu doanh nghiệp như giám đốc doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị hay một tên gọi chức danh khác. Có thể doanh nghiệp của bạn không lớn nên sẽ không tồn tại nhóm hoạch định ngân sách. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy là trách nhiệm hoạch định ngân sách trong doanh nghiệp bạn vẫn do những người có chức vụ cao nhất đảm nhiệm.

5/5/2020 12:25:01 AM +00:00

Nhận diện rủi ro tài chính và giải pháp ổn định an ninh tài chính doanh nghiệp

Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ mang lại nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để có đủ năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp phải có năng lực tài chính vững mạnh. Bài viết nêu ra một số rủi ro tác động đến năng lực tài chính của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, từ đó gợi ý giải pháp nhằm khắc phục tình trạng bất ổn, giúp doanh nghiệp ổn định an ninh tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

5/5/2020 12:24:55 AM +00:00

Một số giải pháp hoạch định cơ cấu vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoạch định cơ cấu vốn (CCV) là một trong các nhiệm vụ tài chính quan trọng của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Hoạt động này không chỉ giúp doanh nghiệp quyết định nên huy động vốn từ đâu, mà còn xác định cách thức phân bổ nguồn vốn đó như thế nào để đạt được mục tiêu tối thiểu hóa chi phí vốn và tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hoạt động hoạch định CCV của các DNNY trên TTCK Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

5/5/2020 12:24:49 AM +00:00

Mẫu Kế hoạch tài chính

Kế hoạch tài chính là nhiệm vụ xác định làm thế nào để một doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu và mục tiêu chiến lược của mình. Mẫu Kế hoạch tài chính được chia sẻ dưới đây gồm các bảng: Phân tích chi phí đầu tư và chỉ số tài chính cơ bản; dự trù tài chính; mô tả và dự kiến doanh số sản phẩm, dịch vụ hàng năm; báo cáo dự báo doanh thu - chi phí... Cùng tham khảo và tải về biểu mẫu Kế hoạch tài chính sau đây để xây dựng kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp mình bạn nhé!

5/5/2020 12:24:42 AM +00:00

Lý thuyết chung về hệ thống tài chính

Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối, gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Trong thực tế, các quan hệ tài chính diễn ra rất phức tạp và đa dạng, chúng đan xen nhau trong một tập hợp hàng loạt các hoạt động khác nhau của nền kinh tế. Tuy nhiên, đó không phải là một hoạt động hỗn loạn mà ngược lại, chúng tuân thủ những nguyên tắc, những quy luật nhất định, trong đó những quan hệ tài chính có tính chất đặc thù giống nhau nhóm lại thành một bộ phận riêng. Giữa các bộ phận này luôn có mối liên hệ, tác động ràng buộc lẫn nhau và tạo thành hệ thống tài chính.

5/5/2020 12:24:36 AM +00:00

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phục vụ cho quản trị tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp (DN) liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cô tức. Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của DN. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được tình hình tài chính hiện tại của DN trước khi ra quyết định. Phân tích các báo cáo tài chính (BCTC) DN là quá trình sử dụng các BCTC của DN để phân tích và đánh giá tinh hình tài chính của DN để từ đó có thể hoạch định và kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính tại DN, có biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình hình tài chính DN nhờ đó có thể gia tăng sức mạnh của DN, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

5/5/2020 12:24:30 AM +00:00

Kinh nghiệm khởi nghiệp: Hoàn thiện phần tài chính trong kế hoạch kinh doanh

Một kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính vững chắc sẽ giúp các nhà đầu tư nắm được tầm nhìn của nhà khởi nghiệp rõ ràng hơn. Khi nhà khởi nghiệp bắt đầu mở doanh nghiệp mới, một trong những bước đầu tiên cần làm là tạo ra một kế hoạch kinh doanh. Nó không chỉ là nền tảng cho những thành công tương lai, mà trong trường hợp muốn gọi vốn, một kế hoạch kinh doanh vững chắc cũng sẽ giúp các nhà đầu tư nắm được tầm nhìn của nhà khởi nghiệp rõ ràng hơn.

5/5/2020 12:24:24 AM +00:00

Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán tài chính là một hoạt động đặc trưng của kiểm toán, với mục tiêu cụ thể là “đưa ra ý kiến xác nhận rằng Báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan, có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không” (theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam 200/11).

5/5/2020 12:24:17 AM +00:00