Tài liệu Quản trị mạng

Download tài liệu Quản trị mạng

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin, đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích tính hiệu quả và rủi ro, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

5/4/2020 7:25:51 PM +00:00

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của quá trình tổng hợp tuyến tới hiệu năng của giao thức định tuyến trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6

Bài viếttập trung nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố tổng hợp tuyến tới hiệu năng của hai giao thức Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3) và Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Version 6 (EIGRPv6) trong mạng kết hợp giữa IPv4 và IPv6 (Hybrid IPv4-IPv6 Network) sử dụng công nghệ đường hầm Tunnel.

5/4/2020 3:45:07 PM +00:00

Một ước lượng tương quan giữa hành vi và quan tâm của người dùng trên mạng xã hội

Bài viết đề xuất một mô hình phân tích một số hành vi của người dùng trên các mạng xã hội để phát hiện và so sánh tương quan về quan tâm của họ, sau đó, đánh giá bằng thực nghiệm với dữ liệu thực.

5/4/2020 1:45:26 PM +00:00

Đo kiểm dữ liệu cước trên mạng 4G

Bài viết này trình bày một giải pháp được đề xuất để đo kiểm, đánh giá dữ liệu cước cho mạng 4G. Giải pháp bao gồm phương pháp đo kiểm, công cụ đo kiểm đánh giá và đối soát dữ liệu cước.

5/4/2020 1:45:00 PM +00:00

Giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng IoT

Trên cơ sở khảo sát các cơ chế điều khiển chống tắc nghẽn hiện có và phân tích các đặc thù của mạng IoT, bài viết tổng hợp một số hướng giải pháp điều khiển chống tắc nghẽn cho mạng IoT.

5/4/2020 1:44:36 PM +00:00

Cải tiến việc lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây dựa trên phương pháp PSO lân cận

Bài viết trình bày việc xây dựng một mô hình bài toán luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây và đề xuất một thuật toán dựa trên phương pháp tối ưu bày đàn cục bộ để sắp xếp luồng công việc thực thi trên môi trường điện toán đám mây đảm bảo thời gian hoàn thành luồng công việc nhỏ nhất.

5/4/2020 1:41:48 PM +00:00

Text classification based on support vector machine

The development of the Internet has increased the need for daily online information storage. Finding the correct information that we are interested in takes a lot of time, so the use of techniques for organizing and processing text data are needed. These techniques are called text classification or text categorization. There are many methods of text classification, but for this paper we study and apply the Support Vector Machine (SVM) method and compare its effect with the Naïve Bayes probability method. In addition, before implementing text classification, we performed preprocessing steps on the training set by extracting keywords with dimensional reduction techniques to reduce the time needed in the classification process.

5/4/2020 9:57:07 AM +00:00

Xây dựng trang thông tin và diễn đàn tin học trẻ Thanh Hóa

Bài viết đề xuất một số giải pháp phần mềm - Website Tin học trẻ Thanh Hóa nhằm cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức tin học cho đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng và đối tượng học sinh nói chung.

3/30/2020 4:33:53 PM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet

Bài giảng Mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính và internet, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng, họ giao thức TCP/IP, cơ sở giao thức định tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 12:27:04 PM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình TCP/IP, các họ giao thức trong học giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 12:25:47 PM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường tryền dẫn và thiết bị mạng thông dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 12:25:40 PM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 12:25:33 PM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về mạng máy tính, các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - LAN, mạng Internet, mạng riêng ảo VPN. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 12:25:25 PM +00:00

Phương pháp xác thực trong mạng cảm biến không dây bằng Watermarking

Bài viết tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới xác thực trong mạng cảm biến không dây và mong muốn đề xuất một giải pháp xác thực dựa trên watermark để phù hợp với một số yêu cầu của mạng cảm biến không dây.

3/30/2020 11:58:56 AM +00:00

A review on the performance of different routing protocols in WSN - A comparative survey

Topology issues should receive more and more consideration in Wireless Sensor Networks (WSN). While the supplied underlying network topology typically optimizes WSN applications, another inclination is observed to optimize WSN employing topology control. In the current ten years, wireless sensor network technology has speedy development. After a concise prologue of the wireless sensor network, some main protocols of WSN are provided. Then the comparison is made between the various protocols with advantages and disadvantages.

3/30/2020 10:38:32 AM +00:00

Bài giảng Truyền số liệu - ThS. Nguyễn Anh Vinh

Bài giảng Truyền số liệu do ThS. Nguyễn Anh Vinh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về số liệu, kỹ thuật, quy tắc truyền và môi trường truyền số liệu. Bài giảng có cấu trúc gồm 8 bài học, mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:57:16 AM +00:00

Mạng cảm biến không dây ứng dụng cho nông nghiệp công nghệ cao

Bài viết này trình bày việc thiết kế mô hình mạng cảm biến không dây dựa trên công nghệ mạng diện rộng công suất thấp nhằm ứng dụng cho nông nghiệp công nghệ cao. Mạng cảm biến không dây cho phép người nông dân có thể thu thập được các dữ liệu như nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.

3/30/2020 9:18:32 AM +00:00

Support Vector Machines, presented for the problem of identifying two groups of points on the plane

In terms of ideas, SVM uses tricks to map the original dataset to more dimensional spaces. Once mapped to a multidimensional space, SVM will review and select the most suitable superlattice to classify that data set.

3/30/2020 9:04:59 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 5 - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 5: Giao thức tầng network cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý dịch vụ tầng mạng, bộ định tuyến, giao thức IP, giải thuật chọn đường, định tuyến trong internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 8:28:17 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 4 - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 4: Công nghệ mạng LAN cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng LAN, Topoly mạng LAN, chuẩn mạng LAN, một số công nghệ nội dung chi tiết.

3/30/2020 8:28:09 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3b - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Phần tiếp theo của bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: FTP, thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP, DNS, ứng dụng P2P. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 8:27:56 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 3a - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, web và HTTP. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai ai

3/30/2020 8:27:45 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 2: Mô hình phân lớp cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 8:27:36 AM +00:00

Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng (ĐH Giao thông Vận tải 2)

Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 1: Các khái niệm cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của mạng, địa chỉ mạng, giao thức mạng, mô hình kết nối mạng, truyền tin trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 8:27:25 AM +00:00

Tổng quan nghề quản trị mạng máy tính

Do sự phát triển bùng nổ của ngành CNTT và nhu cầu cao của các doanh nghiệp nên số lượng nhân sự theo học ngành mạng là khá nhiều. Đặc thù của ngành CNTT là công nghệ mới thay đổi với tốc độ chóng mặt, ngành mạng máy tính không phải ngoại lệ. Trong những năm gần đây, số lượng sinh viên theo học ngành này là rất lớn, tuy nhiên để theo được ngành này đến cùng thì không phải là điều mà sinh viên nào cũng làm được.

3/30/2020 8:23:10 AM +00:00

Quản trị mạng - Nghề của các thủ lĩnh thế giới công nghệ

Quản trị mạng không phải là nghề phù hợp với tất cả mọi người. Đó là nghề sẽ mang lại cho bạn nhiều phúc lợi, thù lao và địa vị xã hội. Nhưng, song song với đó là những thách thức thú vị đang chờ những con người tự tin có thể đem lượng kiến thức về kỹ thuật khổng lồ vào ứng dụng thực tiễn. Vậy quản trị mạng – nghề của các thủ lĩnh thế giới công nghệ – là nghề gì? Và lí do vì sao nên theo đuổi ngành nghề này?

3/30/2020 8:23:04 AM +00:00

Những tố chất cần thiết để trở thành nhà quản trị mạng

Quản trị mạng đang dần trở thành một ngành nghề phổ biến. Chẳng một công ty nào lại không cần nhân viên quản trị mạng. Cơ hội việc làm của ngành này đang rất mở rộng. Thử xem bạn có tố chất của nhân viên quản trị mạng hay có phù hợp với nghề này không nhé. Đối với người học quản trị mạng, cần phải có kiến thức về phần cứng máy tính, phần mềm, các thiết bị mạng,… Tìm hiểu về những tố chất của nhân viên quản trị mạng trong chia sẻ của bài viết dưới đây nhé!

3/30/2020 8:22:58 AM +00:00

Nghề Quản trị mạng và An ninh mạng máy tính

Có thể nói, người quản trị mạng là người phải “biết mọi thứ”. Bởi lẽ, ở các công ty có quy mô nhỏ, số lượng máy tính ít thì người làm quản trị mạng vừa phải có kĩ năng quản lý hệ thống thông tin của đơn vị, vừa phải sửa chữa nếu cần. Riêng đối với các công ty lớn, số nhân viên quản trị mạng nhiều hơn thì việc quản trị hệ thống được chia ra làm nhiều khâu nhỏ và mỗi người sẽ chuyên trách một mảng, chẳng hạn có người chuyên về bảo mật, chuyên về thiết kế mạng hay chuyên về bộ phận theo dõi, giám sát, vận hành máy chủ.

3/30/2020 8:22:52 AM +00:00

Nghề quản trị mạng từ A đến Z

Quản trị mạng hay còn gọi là “Network administrator”. Người làm quản trị mạng là người thiết kế hệ thống bảo mật, giữ gìn hệ thống này và ngăn chặn những vị khách không mời muốn phá hoại, ăn cắp dữ liệu của hệ thống. Là người nắm giữ toàn bộ thông tin của hệ thống, quản trị mạng có nhiệm vụ đảm bảo an toàn, nâng cao tính bảo mật, nắm được các kỹ thuật xâm nhập và các biện pháp phòng, chống tấn công của các hacker.

3/30/2020 8:22:46 AM +00:00

Nghề quản trị mạng: Thừa mà thiếu

Ở Việt Nam, một doanh nghiệp ứng dụng CNTT quy mô lớn như ngân hàng, hãng bảo hiểm, hàng không, thương mại điện tử… cần có phòng quản trị mạng với số nhân viên tới vài chục thậm chí hàng trăm người, doanh nghiệp vừa cần khoảng 4-5 người. Các doanh nghiệp nhỏ cũng cần ít nhất một nhân viên chuyên phụ trách hệ thống mạng. Như vậy, trong tương lai, nhu cầu đối với nghề quản trị mạng đang gia tăng và sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

3/30/2020 8:22:39 AM +00:00