Tài liệu Quản trị Web

Download tài liệu Quản trị Web

Đề thi thực hành môn Thiết kế Web - Trường CĐN Vĩnh Phúc

Đề thi thực hành môn Thiết kế Web - Trường CĐN Vĩnh Phúc dành cho các bạn chuyên ngành thiết kế Web. Tài liệu giúp các bạn có thêm tư liệu trong việc luyện thi tốt nghiệp cho chuyên ngành này. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

5/4/2020 8:08:46 PM +00:00

Đề thi thực hành môn Thiết kế Web - Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc

Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi thực hành môn Thiết kế Web của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi hiệu quả.

5/4/2020 8:08:40 PM +00:00

Quản trị một dự án phần mềm: Thiết kế và quản trị website

Quản trị một dự án phần mềm, thiết kế và quản trị website với các giáo án: làm quen với môi trường làm việc của Microsoft Frontpage; thiết kế web; bổ sung các tính năng cho trang Web, kết nối các trang Web...

5/4/2020 4:59:30 PM +00:00

Giám sát và đánh giá chất lượng trải nghiệm (QOE) cho ứng dụng Web

Cung cấp chất lượng trải nghiệm (Quality of Experience –QoE) đáp ứng nhu cầu người dùng là yêu cầu rất quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng Web. Nhiều thách thức đặt ra đối với giám sát và đánh giá QoE do vẫn chưa có một mô hình phù hợp cho định lượng QoE.

5/4/2020 1:45:13 PM +00:00

Phân loại web đồi trụy dựa vào văn bản và hình ảnh

Nghiên cứu này tiếp cận theo phương pháp máy học để từ đó có thể phát hiện tự động những website chứa hình ảnh khiêu dâm và văn bản có nội dung đồi trụy. Cụ thể, sử dụng giải thuật SVM để phân lớp hình ảnh dựa vào phân loại màu da cải tiến và Naïve Bayes để phân lớp văn bản.

5/4/2020 10:39:49 AM +00:00

Một cải tiến trong đánh giá độ tương tự ngữ nghĩa giữa hai khái niệm trong kỹ nghệ Ontology

Bài viết trình bày phương pháp quy hoạch động để tính độ tương tự ngữ nghĩa giữa hai biểu thức khái niệm bất kỳ dựa vào ontology cho trước.

3/30/2020 11:58:25 AM +00:00

Kinh doanh dịch vụ kiểm thử xâm nhập ứng dụng web tại Việt Nam

Trong bài viết tác giả đã đưa ra các nghiên cứu về tình hình tấn công gây nguy hại trên các ứng dụng web tại Việt Nam, các đánh giá về nhu cầu thị trường cho dịch vụ kiểm thử xâm nhập ứng dụng web.

3/30/2020 10:58:23 AM +00:00

Di chuyển trên web và tìm kiếm các trang web

Nội dung của tài liệu trình bày di chuyển trên world wide web theo những cách khác nhau; quản lý các địa chỉ web; đánh giá thông tin trên www; năm công cụ tìm kiếm các trang web; công cụ tìm kiếm thương mại và các danh mục (menus/directories); cổng thông tin: tập hợp đường dẫn tới những trang đã được đánh giá; cổng thông tin về các loại bệnh, các rối loạn và những chủ đề liên quan tại KTH...

3/29/2020 9:35:08 PM +00:00

Một số vấn đề tính toán liên quan đến cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu

Cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu là những hướng phát triển rất quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT). Về thực chất dữ liệu đóng vai trò nền tảng nhất trong quá trình xử lí thông tin trên hệ thống máy tính. Lí thuyết cơ sở dữ liệu và việc ứng dụng lí thuyết này vào thực tiễn đã được phát triển và đạt được nhiều thành tựu ngay từ những năm 80 thế kỉ trước. Về bản chất lí thuyết cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những tri thức quan trọng nhất liên quan đến vấn đề tổ chức, thiết kế và xây dựng các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. Trên nền tảng những kết quả đạt được trong lí thuyết này, các hãng máy tính của thế giới như IBM, Microsoft, Oracle, Apple … đã xây dựng những hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu thương mại bán khắp nơi trên thị trường toàn cầu như SQL, Oracle, IBM DB2. Về một khía cạnh nào đó, hiện nay, trong mọi hoạt động nhân lọai đã tích lũy một khối lượng khổng lồ dữ liệu. Tuy vậy, tri thức thì lại quá nhỏ bé. Chính vì thế, hiện nay, hướng nghiên cứu về phát hiện tri thức từ dữ liệu (Knowledge Discovery from Data) là một hướng phát triển rát mạnh mẽ. Một khâu đặc biệt then chốt trong quá trình phát hiện tri thức từ dữ liệu này là khai phá dữ liệu (Data Mining) để thu nhận tri thức. Do đó, hướng nghiên cứu về các phương pháp khai phá dữ liệu là một hướng rất cơ bản trong lĩnh vực CNTT. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả nền tảng về vấn đề tính toán, thực chất là vấn đề thuật toán, trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu.

11/29/2019 4:43:20 PM +00:00

Web content adaptation for mobile device: A fuzzy-based approach

While HTML will continue to be used to develop Web content, how to effectively and efficiently transform HTML-based content automatically into formats suitable for mobile devices remains a challenge. In this paper, we introduce a concept of coherence set and propose an algorithm to automatically identify and detect coherence sets based on quantified similarity between adjacent presentation groups. Experimental results demonstrate that our method enhances Web content analysis and adaptation on the mobile Internet.

11/29/2019 6:49:59 AM +00:00

Exploring web 2.0 applications as a mean of bolstering up knowledge management

Web 2.0 applications aim at improving the interaction between users. Web 2.0 principles overlap with characteristics of knowledge management (KM) or could be applied to reshape KM practices. Applying Web 2.0 applications to KM has the potential to improve the sharing and creation of knowledge. However, little research has been conducted in this area. This research aims at identifying Web 2.0 applications for bolstering up organizations‟ KM practices. An additional aspect addressed is how Web 2.0 applications for KM can be categorized and how they match different aspects of the KM strategy of an organization. The research examines the suitability of Web 2.0 applications in KM by conducting exploratory case studies in two student-run organizations, which are an interesting research subject because their members are considered most open towards new technologies. The case studies aim at exploring which Web 2.0 applications are in place. Based on the findings we propose a framework for categorizing Web 2.0 applications for KM. The findings indicate that Web 2.0 applications may enhance KM and may even initiate a new era of KM. Moreover, the article provides a discussion of a number of Web 2.0 applications and proposes a way of categorizing these applications. The proposed framework allows assessing the use of Web 2.0 applications for KM and can be used as an orientation for the introduction of Web 2.0 applications in organizational KM. The research contributes to the general understanding of how Web 2.0 applications can be used in KM. The proposed framework for categorizing Web 2.0 applications provides an orientation for organizations that want to use these applications for bolstering up their KM practices.

11/29/2019 4:41:54 AM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng tấn công, các nguy cơ, an toàn PHP, an toàn MySQL, lập trình thế nào để an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:57:50 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 9: PHP framework cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ quản trị nội dung (CMS) là gì, mô hình MVC, tổng quan về Joomla, cài đặt Joomla, back end, from end,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:57:39 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, dữ liệu kiểu chuỗi, dữ liệu kiểu số, dữ liệu kiểu thời gian, một số thuật ngữ hay dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:57:29 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Session, cookie, khái niệm, khai báo cookie, sử dụng cookie, hử dụng cookie,...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

11/28/2019 2:57:20 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 6: Thao tác trên mảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mảng, khai báo và sử dụng mảng, mảng hai chiều, sắp xếp mảng, sắp xếp mảng một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:57:10 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về PHP, các kiểu dữ liệu, chuyển kiểu dữ liệu, các phép toán trong PHP, toán tử so sánh, toán tử nối chuỗi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:56:55 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Javascript, nhúng Javascript vào trang web, kiểu dữ liệu & các cú pháp Javascript, xử lý sự kiện, DOM HTML với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:56:42 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: CSS – Casscading style sheets

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 3: CSS – Casscading style sheets cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu CSS, định nghĩa Style, sử dụng và, phân loại CSS Selector trong CSS và phạm vi ảnh hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:56:31 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML căn bản

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 2: HTML căn bản cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về HTML, cấu trúc của 1 tài liệu HTML, các Tag cơ bản, các Tag danh sách, Tag liên kết trang,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:56:19 PM +00:00

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web

Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về thiết kế và lập trình Web cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về siêu văn bản, các thành phần của Web, phân loại trang Web, một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo.

11/28/2019 2:56:08 PM +00:00

A ciphertext-policy attribute-based searchable encryption scheme in non-interactive model

In this paper, we propose a public-key encryption with keyword search scheme relied on the ciphertext-policy attribute-based encryption scheme. In our system, we consider the model where a user can generate trapdoors by himself/herself, we thus can remove the Trusted Trapdoor Generator which can save the resource and communication overhead.

9/16/2019 7:43:59 PM +00:00

A new hybrid fuzzy time series forecasting model based on combing fuzzy C-means clustering and particle swam optimization

In this paper, a novel FTS forecasting model based on fuzzy C-means (FCM) clustering and particle swarm optimization (PSO) was developed to enhance the forecasting accuracy. Firstly, the FCM clustering is used to divide the historical data into intervals with different lengths. After generating interval, the historical data is fuzzified into fuzzy sets.

9/16/2019 7:43:42 PM +00:00

Product sub-vector quantization for feature indexing

This work addresses the problem of feature indexing to significantly accelerate the matching process which is commonly known as a cumbersome task in many computer vision applications. To this aim, we propose to perform product sub-vector quantization (PSVQ) to create finer representation of underlying data while still maintaining reasonable memory allocation.

9/16/2019 7:43:28 PM +00:00

Development of Vietnamese speech synthesis system using deep neural networks

In this paper, we present our first Vietnamese speech synthesis system based on deep neural networks. To improve the training data collected from the Internet, a cleaning method is proposed. The experimental results indicate that by using deeper architectures we can achieve better performance for the TTS than using shallow architectures such as hidden Markov model.

9/16/2019 7:42:15 PM +00:00

A feature based model for nested named entity recognition at VLSP - 2018 ner evaluation campaign

In this paper, we describe our named-entity recognition system at VLSP 2018 evaluation campaign. We formalized the task as a sequence labeling problem using B-I-O encoding scheme and applied a feature-based model which combines word, word-shape features, Brown-cluster-based features, and word-embedding-based features.

9/16/2019 7:41:52 PM +00:00

SIR-DL: An architecture of semantic based image retrieval using deep learning technique and RDF triple language

In this paper, we propose the Semantic-Based Image Retrieval (SBIR) system based on the deep learning technique; this system is called as SIR-DL that generates visual semantics based on classifying image contents.

9/16/2019 7:40:53 PM +00:00

SLBQT-DSR: Source based load balancing routing algorithm under constraints of quality of transmision for manet

In this paper, we improve the DSR protocol by using the source-based load balancing in combined with the QoT constraint. The simulation results have shown that, the proposed algorithm outperforms the original algorithms in terms of the signal to noise ratio, bit error rate, blocking probability of the data packets and throughput.

9/16/2019 7:40:39 PM +00:00

Nonstandard finite difference schemes for solving a modified epidemiological model for computer viruse

In this paper we construct two families of nonstandard finite difference (NSFD) schemes preserving the essential properties of a computer virus propagation model, such as positivity, boundedness and stability.

9/16/2019 7:40:26 PM +00:00

Partition fuzzy domain with multi granularity representation data based on hedge algebra approach

This paper presents methods of dividing quantitative attributes into fuzzy domains with multi-granularity representation of data based on hedge algebra approach. According to this approach, more information is expressed from general to specific knowledge by explored association rules.

9/16/2019 7:39:02 PM +00:00