Tài liệu Cơ khí - Chế tạo máy

Download tài liệu Cơ khí - Chế tạo máy

Tiểu luận môn Cơ sở thiết kế máy - Mối ghép ren

Nội dung của tiểu luận trình bày định nghĩa; phân loại và các thông số hình học của ren; các tiêu chuẩn kỹ thuật của ren; các phương pháp gia công ren; các mối ghép bằng ren (bu lông, vít cấy, vít)...

1/13/2020 9:55:42 AM +00:00

Đồ án môn học Cơ sở thiết kế máy - Truyền dẫn bánh răng

Nội dung của đồ án bao gồm 3 phần với các nội dung: hộp giảm tốc khai triển bánh răng trụ; thiết kế hộp giảm tốc hai cấp bánh răng côn - trụ; phụ lục bảng các thông số nội suy.

1/13/2020 9:55:32 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Nghiên cứu làm rõ thêm các vấn đề lý luận cơ bản về chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, cách xây dựng chuỗi giá trị, các nhân tố ảnh hưởng và chuỗi giá trị dệt may của một số quốc gia. Phân tích, đánh giá thực trạng tham gia chuỗi giá trị dệt may toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam. Xác định vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị, nhận xét những ưu điểm và tồn tại. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia vào chuỗi giá trị dệt may của Việt Nam.

1/12/2020 6:51:08 PM +00:00

Đồ án Chi tiết máy: Tính toán động học

Nội dung của đồ án bao gồm: tính toán động học; tính toán thiết kế bộ truyền ngoài hộp; tính toán thiết kế trục; tính lựa chọn kết cấu. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

1/12/2020 5:38:51 PM +00:00

Báo cáo thực tập: Hệ thống động cơ đốt trong

Nội dung của báo cáo thực tập trình bày khái niệm về hệ thống động cơ đốt trong; phân loại động cơ đốt trong; ưu và nhược điểm của động cơ đốt trong; cơ cấu phân phối khí; quy trình tháo lắp, kiểm tra và bảo dưỡng...

10/17/2019 2:58:50 PM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xử lý nước uống cho cộng đồng bằng công nghệ xanh (công nghệ plasma)

Nội dung báo cáo trình bày tổng quan tình hình xử lý nước uống trên thế giới và việt nam trong những năm gần đây, xu hướng công nghệ xử lý nước uống trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế và giới thiệu một số công trình nghiên cứu liên quan đến công nghệ xử lý nước uống bằng công nghệ plasma. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:37:37 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết kế chế tạo máy tách vỏ tước chỉ xơ dừa suông liên hoàn

Nội dung chính của báo cáo trình bày nguyên cứu tổng quan và lựa chọn mẫu thiết kế: Thiết kế sơ bộ tổng thể máy, thiết kế và chế tạo hệ thống cấp trái dừa, thiết kế và chế tạo bộ phận tách vỏ, thiết kế và chế tạo hệ thống đập và ép. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:15:30 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Kỹ thuật thủy vân trong xác nhận bản quyền số

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo này là tìm hiểu đặc trưng của ảnh mức xám, nghiên cứu các giải pháp thuỷ vân số trên các miền không gian khác nhau. Đề xuất được phương pháp thuỷ vân số mới có khả năng xác nhận những khu vực trên ảnh bị giả mạo. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:15:00 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu cải tiến và chế tạo thử nghiệm máy gặt đập liên hợp

Nội dung đề tài nghiên cứu thành thạo về nguyên lý hoạt động của máy Nông nghiệp nói chung, máy gặt đập liên hợp nói riêng. Cũng như quy trình chế tạo các cụm chi tiết của máy. Đặc biệt là kỹ năng sửa chữa và bảo trì máy Gặt, đồng thời có thể ký kết với cơ sở sản xuất máy Gặt đập liên hợp trong việc bảo hành sửa chữa. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:12:11 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu chế tạo hệ thống phun LPG trên xe gắn máy

Mục tiêu của đề tài là chế tạo hệ thống phun nhiên liệu LPG trên xe gắn máy, viết tập bài giảng về hệ thống phun LPG trên xe gắn máy, làm cơ sở nghiên cứu trong việc giảng dạy và ứng dụng vào sản xuất. Góp phần đa dạng hóa nguồn năng lượng thay thế cho động cơ và cải thiện môi trường. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:10:37 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tự động đối lưu tuần hoàn của nước vào việc hấp thu nhiệt và làm mát mái tole kim loại

Mục tiêu của đề tài: Thiết kế hệ thống tự động đối lưu tuần hoàn của nước vào việc hấp thu nhiệt và làm mát mái tole kim loại mà không sử dụng điện năng. Tìm điều kiện tối ưu cho việc hấp thu nhiệt và làm mát mái tole kim loại. Thiết kế hệ thống đơn giản sao cho người dân dễ lắp đặt sử dụng.

9/15/2019 6:08:37 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết kế robot dùng trong học tập và nghiên cứu robocon

Với mục tiêu tạo ra một sân chơi Robocon cho sinh viên trường đại học Trà Vinh, giúp cho giáo viên và sinh viên có được nhận định tổng quan hơn về Robocon, đồng thời chế tạo ra các mô hình robot với kết cấu cơ khí chắc chắn, hoạt động ổn định nhằm làm mô hình thí nghiệm trực quan về Robocon, giúp cho giáo viên và sinh viên có thể tiếp cận Robocon một cách nhanh chóng. Hướng tới mục tiêu TVU sẽ tham gia vào cuộc thi Robocon quốc gia trong tương lai gần.

9/15/2019 6:08:23 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết kế hệ thống nhúng cho thiết bị nội soi nha khoa

Mục tiêu của báo cáo là thiết kế máy nội soi nha khoa trên hệ thống nhúng, giúp cho bác sĩ nha khoa có thể theo dõi và xử lý các bệnh về răng miệng. Thiết kế hệ thống giao diện người dùng giúp cho việc sử dụng và quản lý bệnh nhân dễ dàng và phù hợp với việc khám chữa bệnh ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:56:41 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu mô hình sản xuất nước Deion

Mục tiêu chung: Xây dựng hệ thống sản xuất nước Deion phù hợp với phòng thí nghiệm hóa sinh của Khoa Khoa học Cơ bản tại Trường Đại học Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:55:18 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết kế, chế tạo ô tô điện sử dụng năng lượng mặt trời

Mục đích nghiên cứu của báo cáo này nhằm giảm mức độ ô nhiễm môi trường do động cơ đốt trong gây ra và đa dạng hóa nguồn năng lượng thay thế cho ô tô mặt khác góp phần làm giảm chi phí cho người sử dụng. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:54:48 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thiết kế mô hình cân bằng con lắc ngược

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là Thiết kế và điều khiển hệ con lắc ngược tự cân bằng phục vụ trong giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:54:36 AM +00:00

Summary of the doctoral thesis: Inverse dynamics and motion control of delta parallel robot

The objective of this thesis is to apply Lagrange equations with multipliers to study dynamics and control of Delta parallel robots. Particularly, mechanical model, mathematical model, and control algorithms for Delta parallel robots are developed as a scientific basis for the research and development of parallel Delta robots.

7/16/2019 2:24:28 PM +00:00

Summary of doctoral thesis on control and automation engineering: Attitude estimation for small Earth observation satellite by fusion of gyroscope sensor and star tracker

The thesis focus on: study and proposal of an attitude methods by fusion of measurements from gyroscope sensor and star tracker for small Earth observation satellite which can meet the on-board contraints and space environments.

7/16/2019 12:50:55 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Ước lượng tư thế vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất bằng việc hợp nhất hóa dữ liệu của cảm biến tốc độ góc và cảm biến sao

Luận án được thực hiện với mục tiêu tổng quát là: nghiên cứu và đề xuất một phương pháp ước lượng tư thế vệ tinh bằng việc hợp nhất hóa dữ liệu các cảm biến sao và cảm biến tốc độ góc trên vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất có khả năng thỏa mãn các ràng buộc về phần cứng và môi trường hoạt động của các phần cứng chuyên dụng trên vệ tinh.

7/16/2019 12:50:45 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Khoa học vật liệu: Nghiên cứu chế tạo dầu bôi trơn tản nhiệt chứa ống nano-cacbon cho động cơ đốt trong của thiết bị quân sự

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Chế tạo dầu bôi trơn tản nhiệt sử dụng ống nano-cacbon từ dầu gốc, xây dựng mô hình truyền nhiệt của động cơ sử dụng dầu bôi trơn tản nhiệt có thành phần CNTs và đánh giá một số tính chất của dầu tản nhiệt. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn.

7/16/2019 12:46:13 PM +00:00

Summary of doctoral thesis in mechanical engineering and engineering mechanics: Dynamic of FGM beams with porosities in thermal environment under moving load

This thesis aims to develop finite element models for studying vibration of FGM porous beams in thermal environment under moving loads. Both analytical method and finite element analysis are employed in the thesis. The analytical method is used to derive equations of motion for the beam, and the finite element method is then employed to solve the governing equations and to determine the dynamic characteristics of the beams.

7/16/2019 12:34:12 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ ngành Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: Dao động của dầm FGM có lỗ rỗng vi mô trong môi trường nhiệt độ chịu tải trọng di động

Luận án nhằm phát triển mô hình phần tử hữu hạn dùng trong nghiên cứu dao động của dầm FGM có lỗ rỗng vi mô trong môi trường nhiệt độ chịu tác dụng của tải trọng di động. Mời các bạn tham khảo!

7/16/2019 12:34:01 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: Phát triển và ứng dụng các phương pháp phân tích tín hiệu trong chẩn đoán vết nứt kết cấu hệ thanh

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt đến các đặc trưng động lực học của kết cấu. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của phương pháp xử lý tín hiệu thời gian-tần số trong việc phát hiện vết nứt. Ứng dụng và phát triển phương pháp xử lý tín liệu dao động trong miền thời gian-tần số để phát hiện vết nứt. Mời các bạn tham khảo!

7/16/2019 12:24:19 PM +00:00

Summary of PhD thesis: Development and application of signal processing methods for crack diagnosis of bar structures

The objective of the thesis: Study the effect of cracks on the dynamic characteristics of the structure, study the applicability of the time-frequency signal processing method in detecting cracks. Application and development the processing time-frequency oscillation signals methods for cracks detection.

7/16/2019 12:24:09 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật: Phát triển và ứng dụng các phương pháp phân tích tín hiệu trong chẩn đoán vết nứt kết cấu hệ thanh

Mục tiêu của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của vết nứt đến các đặc trưng động lực học của kết cấu. Nghiên cứu khả năng ứng dụng của phương pháp xử lý tín hiệu thời gian-tần số trong việc phát hiện vết nứt. Ứng dụng và phát triển phương pháp xử lý tín liệu dao động trong miền thời gian-tần số để phát hiện vết nứt. Mời các bạn tham khảo!

7/16/2019 12:23:59 PM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng đốt chất thải phát điện

Nội dung báo cáo trình bày công tác quản lý chất thải rắn được điều chỉnh bằng một hệ thống các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật khá chi tiết. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

7/3/2019 3:46:57 PM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình máy pha sơn tự động

Nội dung đồ án đã nghiên cứu tổng quan về công nghệ pha sơn, giới thiệu một số loại máy pha sơn hiện đại trên thế giới. Đã đưa ra được cơ sở và tính toán, thiết kế, phân tích bền và biến dạng của máy với sự trợ giúp của phần mềm, xây dựng được tiến trình công nghệ lắp ráp, lập chương trình gia công trên phần mềm và truyền chương trình gia công vào máy và tiến hành gia công.

5/9/2019 3:35:32 PM +00:00

Báo cáo Thí nghiệm các quá trình chế tạo

Nội dung báo cáo trình bày chuyển động tạo hình, khả năng công nghệ và nguyên lý hoạt động của máy phay, máy tiện, máy bào, máy mài và máy khoan. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

5/9/2019 3:33:02 PM +00:00

Chuyên đề cơ điện tử điều khiển tốc độ động cơ bước

Nội dung báo cáo nghiên cứu những vấn đề và khái niệm cơ bản như cấu tạo, phân loại, nguyên tắc điều khiển động cơ, ứng dụng của hệ truyền động động cơ bước. Để hiểu rõ hơn, mời

4/25/2019 11:07:53 AM +00:00

Đồ án Động cơ đốt trong: Tính toán – Kết cấu động cơ đốt trong

Nhằm giúp sinh viên biết cách tính toán các thông số, giúp sinh viên học lý thuyết tốt và nắm vững các công thức tính toán cũng như kiểm nghiệm bền. đảm bảo cho một chiếc xe vận hành và hoạt động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo đồ án Tính toán - Kết cấu động cơ đốt trong. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

3/15/2019 1:28:31 AM +00:00