Tài liệu Báo chí - Truyền thông

Download tài liệu Báo chí - Truyền thông

Quảng bá tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Tác phẩm văn học với tư cách là sản phẩm văn hóa, cũng được quảng bá rộng rãi trên báo chí, mở ra cuộc giao lưu giữa tác giả và công chúng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của văn học thời kỳ này. Trên cơ sở sử liệu, bài viết đề cập đến các hình thức quảng bá tác phẩm văn học thông dụng trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ giai đoạn này.

5/4/2020 2:29:09 PM +00:00

Phổ biến kiến thức y học thường thức ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua khoa học tập chí và khoa học phổ thông

Bài viết khảo cứu về mục đích, nội dung và hình thức phổ biến kiến thức về y học thường thức trên hai tạp chí khoa học tiêu biểu ở Nam Bộ là Khoa-học Tập-chí và Khoa-học Phổ-thông.

5/4/2020 2:28:32 PM +00:00

Tiếp cận đám đông của ngành nghiên cứu truyền thông

Trong bài viết này, nhóm tác giả hướng tới việc xem xét những điều kiện cụ thể của môi trường truyền thông ở Việt Nam hiện nay - vốn được đặc trưng bởi vai trò tạo dư luận ngày càng quan trọng của truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội – có ảnh hưởng như thế nào đến những hành động tập thể của “cộng đồng mạng”. Bằng cách sử dụng cụm “hành động tập thể”, chúng tôi muốn thao tác hoá lại khái niệm “đám đông” hiện đang được sử dụng một cách phổ biến với hàm ý ám chỉ những tác động tiêu cực của cộng đồng mạng trong những tranh cãi gay gát về các vấn đề xã hội gần đây. Dưới góc nhìn nghiên cứu báo chí-truyền thông, nhóm tác giả cho rằng môi trường truyền thông hiện nay đã có sự khác biệt tương đối lớn so với hoàn cảnh khái niệm trên lần đầu tiên được sử dụng cách nay hơn một thế kỷ rưỡi. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn gợi mở thêm góc tiếp cận Nghiên cứu Cảm giác (Affect Studies) trong nghiên cứu về những thực hành của cộng đồng mạng vốn đã có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến với lĩnh vực nghiên cứu truyền thông nói riêng và nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn ngày nay.

5/4/2020 10:07:09 AM +00:00

Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam

Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và củng cố sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc.

3/29/2020 5:40:59 PM +00:00

Bài giảng Kỹ năng truyền thông và quan hệ báo chí

Bài giảng trình bày kiến thức về bối cảnh truyền thông mới cũng như cơ hội và thách thức; truyền thông toàn cầu, truyền thông xã hội; truyền thông của tổ chức...

3/29/2020 4:43:23 PM +00:00

Vấn đề tự do báo chí và phong trào đại hội báo giới được phản ánh trên báo ngày nay (1935-1940)

Ngày Nay là tờ báo tiếp nối tư tưởng của tờ Phong Hóa (1932 - 1936) mà nội dung là ủng hộ nền dân chủ tư sản và văn hóa phương Tây. Từ giữa năm 1936, Ngày Nay đưa lên trang đầu hai chữ Tiểu Thuyết, Trông Tìm, coi là hai nội dung chính yếu của báo.

1/13/2020 1:19:18 PM +00:00

Intercultural communication: A case study on the film Sabaidee Luang Prabang 1

This article aims to analyze intercultural communication in the film Sabaidee Luang Prabang 1 (Good Morning Luang Prabang 1). As a joint venture film between both Thai and Lao funders, one can see that the film effectively presents differences between the two cultures. The article analyzes 2 aspects of the film, including: 1) the stereotypes held by the characters and 2) the characters’ language use across cultures. Findings from the analysis of both of these aspects reflect the crucial need for study and understanding about cross-cultural differences prior to traveling to a new place in order to live there normally and happily.

1/13/2020 9:35:36 AM +00:00

E-san folksongs: E-san identity and social media

The objective of this article is to study E-san identity through online social media. The study data and information are collected from 15 E-san folksongs that broadcast in online social media selected only songs that earn more than 10 million views. It is found that folksongs on online social media, to date, has much influenced E-san identity, since online social media is easily connected with common people. As a result, people no matter where they live are able to acknowledge and understand E-san identity.

1/13/2020 9:35:17 AM +00:00

Truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng ở Việt Nam

Hoạt động truyền hình bằng tiếng Tày - Nùng là một hoạt động truyền thông cơ bản, phục vụ được rất đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hình thức và nội dung chương trình truyền hình tiếng Tày - Nùng của các đài phát thanh - truyền hình (PT-TH) đã có nhiều đổi mới, song vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế.

1/13/2020 8:32:59 AM +00:00

Dịch tiêu đề báo chí và việc đảm bảo đặc trưng văn hoá - dân tộc trong ngôn ngữ của tiêu đề báo chí

Lý luận dịch ngôn ngữ xem xét việc dịch thuật như là một sự chuyển mã, là một sự cải biến giữa các ngôn ngữ, là một hoạt động sáng tạo ngôn ngữ từ văn bản gốc. Thực tế cho thấy, ngôn ngữ là một loại mã đa chức năng, đa biến thể trong giao tiếp.

1/12/2020 10:35:02 PM +00:00

Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện tử với vấn đề bảo tồn cầu Long Biên

Bài viết Sức mạnh phản biện xã hội của báo điện từ vói vấn đề bảo tổn cầu Long Biên được tác giả thực hiện trên CO' sở dùng lý thuyết truyền thông, lý thuyết về báo chí, và lý thuyết về phản biện xã hội để phân tích, chỉ ra những ưu, nhược điểm, hiệu quá của báo điện từ Việt Nam trong thực tiễn phản biện xã hội.

1/12/2020 6:54:49 PM +00:00

Hoạch định chiến lược kinh doanh đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2025

Nghiên cứu đã phân tích và dự báo về cơ hội - thách thức, điểm mạnh - điểm yếu của đài, hình thành các bảng ma trận các yếu tố bên trong (IFE), ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE), ma trận SWOT và dùng ma trận QSPM và phương pháp chuyên gia để lựa chọn chiến lược. Nghiên cứu đưa ra các chiến lược về cung cấp dịch vụ hoàn hảo, tốt nhất đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp và công ty truyền thông.

1/12/2020 9:35:56 AM +00:00

Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng và gắn kết của viên chức đối với đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ

Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết của viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy các nhân tố: Lãnh đạo và đồng nghiệp, Môi trường làm việc, Kiến thức chuyên môn, Lương thưởng phúc lợi, Tính chất công việc và Cơ hội đào tạo và phát triển có ảnh hưởng đến sự hài lòng và gắn kết.

1/12/2020 9:35:07 AM +00:00

Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ, trên cơ sở đó đưa ra các hàm ý về quản trị. Từ lý thuyết và các nghiên cứu trong và ngoài nước về động lực làm việc, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng để đề xuất 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VTV Cần Thơ: đặc điểm công việc; môi trường làm việc; lương thưởng phúc lợi; cơ hội thăng tiến; đào tạo và phát triển; quan hệ cấp trên; công nhận.

1/12/2020 9:29:38 AM +00:00

Quảng cáo trên báo chí tiếng Nga nơi hội tụ các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc

Bài viết nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa của các văn bản quảng cáo bằng tiếng Nga trên các phương tiện thông tin đại chúng của Nga, nhất là trên báo chí Nga để sử dụng quảng cáo như là một ngữ liệu quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ, tiến tới áp dụng phương pháp dạy và học ngoại ngữ qua quảng cáo.

11/29/2019 10:28:32 AM +00:00

Harnessing the power of social media for creativity support: A three-pronged approach

The article reviews past approaches to creativity support, differentiating between computer centric and human centric approaches. It identifies shortcomings of past creativity support systems, to propose a new three-pronged approach for creativity support through social media. The approach suggests drawing on collective intelligence for need identification, idea generation, and idea evaluation. Focusing on innovation in business, the article demonstrates how knowledge and creativity can be extracted from social media to facilitate all three activities.

11/29/2019 6:51:08 AM +00:00

Semantic based entity retrieval and disambiguation system for Twitter streams

Social media networks have evolved as a large repository of short documents and gives the greater challenges to effectively retrieve the content out of it. Many factors were involved in this process such as restricted length of a content, informal use of language (i.e., slangs, abbreviations, styles, etc.) and low contextualization of the user generated content. To meet out the above stated problems, latest studies on context-based information searching have been developed and built on adding semantics to the user generated content into the existing knowledge base. And also, earlier, bag-of-concepts has been used to link the potential noun phrases into existing knowledge sources. Thus, in this paper, we have effectively utilized the relationships among the concepts and equivalence prevailing in the related concepts of the selected named entities by deriving the potential meaning of entities and find the semantic similarity between the named entities with three other potential sources of references (DBpedia, Anchor Texts and Twitter Trends).

11/29/2019 5:51:03 AM +00:00

Application of ICT tools in communicating information and knowledge to artisanal fishermen communities in Zanzibar

This article assesses the application of ICT tools in communicating information and knowledge to artisanal fishermen communities in Zanzibar. The study was carried out in four purposefully selected wards in Unguja District in Zanzibar, Tanzania. The study involved a sample size of 80 respondents. Data were collected by using document reviews, questionnaires, focus group discussions and personal observations. Results showed that artisanal fishermen need information and knowledge on weather condition, modern fish capturing methods, market and marketing, fish preservation and processing. The study also found that mobile phones and radio are the most ICTs tools used by the artisanal fishermen. The findings also revealed that communicating information and knowledge through ICT tools was limited by lack of funds, poor network connectivity, lack of training and seminars on the use of ICTs in accessing information and poor coverage on radio and television transmission. It is therefore recommended that the government should support artisanal fishermen in acquiring some of the fishing gears and ICTs tools such as GPS and sonar through subsidizing them.

11/29/2019 5:20:01 AM +00:00

Vài nét về đời sống xã hội của phụ nữ thành thị đầu thế kỷ XX qua một số tờ báo đương thời

Bài viết bàn đến thay đổi trong đời sống xã hội của phụ nữ thành thị đầu thế kỷ 20 trên ba khía cạnh: phụ nữ làm báo, các hoạt động xã hội và thể thao được phản ánh qua một số tờ báo đương thời.

11/29/2019 1:06:44 AM +00:00

Vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa trên báo chí Tiếng Việt ở nước ta đầu thế kỷ XX

Nội dung của bài viết trình bày vài nét về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Hoàng Sa và Trường Sa trên các đảo Việt Nam đầu thế kỷ 20; các thông tin khác về biển đảo Việt Nam.

11/29/2019 12:06:55 AM +00:00

Về hệ số tác động của tạp chí, chỉ số trích dẫn và chất lượng của một bài báo khoa học

Bài viết này phân tích những quan điểm khác nhau về bản chất và giá trị hệ số tác động “impact factor” của một tạp chí, về chỉ số trích dẫn “citation index” và chất lượng các bài báo đăng trong tạp chí đó. Những định nghĩa, phương pháp tính toán, cách đánh giá, xếp hạng uy tín của tạp chí và các nhà khoa học dựa trên hệ số tác động cũng được phân tích. Bài viết này còn tập hợp những tư liệu và bài viết gần đây nhất trong các Hội thảo quốc tế của nhiều chuyên gia hoạt động trong công tác biên tập tạp chí, đại diện của các tổ chức và các nhà tài trợ cho các công trình nghiên cứu khoa học, các nhà xuất bản trên thế giới. Trong bài viết này chúng tôi cũng muốn đưa ra những quan điểm về sự bất cập khi sử dụng một cách máy móc, hoặc trong một số trường hợp có thể gần như lạm dụng hệ số tác động để đánh giá chất lượng của một bài báo riêng rẽ, uy tín của tác giả có công trình đó như thế nào trên thế giới hiện nay.

11/28/2019 7:46:50 PM +00:00

Identifying the function of social supervision and social criticism of Vietnamese press

This paper focuses on presenting the viewpoints of two related subject groups that are journalists and public on the function of social supervision and social criticism of press, targeting at promotion and further enhancement of quality of social supervision and social criticism of press and media that are not only social institution but also a “power force” in national politicoeconomic system.

11/28/2019 4:26:54 PM +00:00

Những vấn đề xã hội Việt Nam và dư luận qua báo chí và bộ sưu tập sự kiện năm 2016

Từ góc độ dư luận xã hội mà các sự kiện này đã trở thành các vấn đề xã hội trong năm, chúng tôi lựa chọn một danh sách 8 vấn đề xã hội nổi bật. Đặc biệt, có những vấn đề tuy không được bình chọn trên các trang báo, trang mạng nhưng được chúng tôi lựa chọn trên cơ sở dư luận quan tâm và các báo đã dành khá nhiều thời lượng trong thời điểm xảy ra sự kiện.

11/28/2019 4:25:26 PM +00:00

Hội thảo khoa học: Đào tạo báo chí đáp ứng yêu cầu xã hội

Bài viết với nội dung đóng góp ý kiến và tìm ra giải pháp tiếp tục đổi mới đào tạo báo chí đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn cho xã hội, đồng thời nhìn lại công tác đào tạo báo chí trong thời gian vừa qua.

10/18/2019 1:13:27 AM +00:00

Kinh doanh vốn trong ngành Báo chí Truyền thông: Kinh nghiệm Trung Quốc

Bài viết trình bày về một số hình thức kinh doanh vốn đang áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp báo chí truyền thông Trung Quốc hiện nay; phân tích một số ý kiến về vấn đề này đồng thời tìm hiểu hướng đi trong tương lai của việc kinh doanh vốn trong ngành Truyền thông

10/17/2019 9:17:04 PM +00:00

Vai trò báo chí trong định hướng dư luận xã hội

Bài viết trình bày thực trạng vai trò định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra và một số giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội của báo chí ở Việt Nam hiện nay.

10/17/2019 9:10:15 PM +00:00

Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Bài viết với các nội dung: tổng quan về tính chuyên nghiệp của báo chí; những vấn đề đặt ra về tính chuyên nghiệp của báo chí; xu hướng phát triển của báo chí chuyên nghiệp; giải pháp nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí Việt Nam hiện nay...

10/17/2019 9:09:25 PM +00:00

Vai trò của báo chí trong việc ngăn ngừa, hạn chế tin đồn

Nội dung của bài viết trình bày tác dụng và hệ lụy của tin đồn; vai trò của báo chí trong ngăn ngừa tác hại của tin đồn; để báo chí thực sự tốt chức năng định hướng dư luận xã hội, ngăn ngừa hiệu quả những tin đồn thất thiệt và các giải pháp.

10/17/2019 8:44:24 PM +00:00

Vai trò của báo chí trong việc bảo đảm và phát huy quyền được thông tin của người dân ở Việt Nam

Bài viết với các nội dung: chức năng thông tin của báo chí và việc bảo đảm quyền thông tin của người dân; các nội dung thông tin báo chí và nhu cầu thông tin cơ bản của người dân; những vấn đề đặt ra trong việc đảm bảo quyền được thông tin của người dân thông qua báo chí...

10/17/2019 8:44:14 PM +00:00

Về ảnh hưởng tiêu cực một số quảng cáo truyền hình tới trẻ em Việt Nam hiện nay

Với sự phổ biến của truyền hình, quảng cáo truyền hình củng ngày một tăng lên và có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đối với người xem, đặc biệt đối với trẻ em từ 0 đến 3 tuổi. Thông qua phân tích các đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em từ 0 đến 3 tuổi. Bài viết đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của quảng cáo truyền hình đối với thể chất, ngôn ngữ, hành vi và ý thức của trẻ ở lứa tuổi này.

10/17/2019 8:35:31 PM +00:00