Tài liệu Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download tài liệu Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

QCVN XXX:2012/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giải mã (Set Top Box) trong mạng truyền hình số mặt đất

Quy chuẩn quốc gia QCVN xxx: 201x/BTTT quy định yêu cầu tối thiểu đối với thiết bị máy thu Set Top Box (STB) sử dụng để thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không mã hóa (Free To Air – FTA) theo chuẩn DVB-T/DVB-T2, mức SDTV/HDTV tại Việt Nam. Thiết bị STB hoạt động độc lập hoặc được tích hợp trong máy thu hình phải đáp ứng các quy định đặt ra trong Quy chuẩn này.

3/30/2020 3:05:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn quốc gia Nông nghiệp hưu cơ: Phần 1 - Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Mục ñích của tiêu chuẩn này là: Bảo vệ người tiêu dùng tránh bị lừa dối, tránh gian lận trong thương mại và tránh công bố sản phẩm vô căn cứ; bảo vệ cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm hữu cơ trước việc các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo phương thức khác bị hiểu sai là hữu cơ.

3/30/2020 12:22:12 AM +00:00

Giáo trình Đào tạo thực hành đánh giá nội bộ và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Giáo trình bao gồm các nội dung: Thuật ngữ, định nghĩa và khái niệm; các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008; chính sách và kế hoạch ĐGNB, nguyên tắc đánh giá; chuẩn bị đánh giá, kỹ thuật đánh giá; tiến trình đánh giá; đánh giá tiếp cận theo quá trình; theo dõi sau đánh giá - sửa chữa, hành động khắc phục, biện pháp theo dõi; giải pháp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

11/29/2019 7:14:54 AM +00:00

Thông tư liên tịch Số 03/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN hướng dẫn về khai báo và điều tra tai nạn lao động

Căn cứ điều 108, điều 186 Bộ luật lao động ngày 23/06/1994; căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về khai báo, điều tra tai nạn lao động về: phạm vi và đối tượng áp dụng, tai nạn lao động, nguyên tắc khai báo và điều tra tai nạn lao động, trách nhiệm của cơ sở xảy ra tai nạn lao động...

10/17/2019 11:28:24 PM +00:00

Thông tư liên tịch Số 30/2000/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng - Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 611/TTg ngày 04/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 854/CP-VX ngày 14/8/1999 của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng khi làm việc trên biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức một số nghề, công việc đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Thủy sản, Khí tượng - Thủy văn về: đối tượng áp dụng, các chế độ được hưởng, tổ chức thực hiện.

10/17/2019 11:28:16 PM +00:00

Thông tư liên tịch Số 15/2000/TTLT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất

Căn cứ Quyết định số 611/TTg ngày 04/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 854/CP-VX ngày 14/8/1999 của Chính phủ về chế độ bồi dưỡng khi làm việc trên biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành liên quan, Liên Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức một số nghề, công việc đặc biệt trong các đơn vị sự nghiệp của ngành Địa chất về: đối tượng áp dụng, các chế độ được hưởng, tổ chức thực hiện.

10/17/2019 11:28:08 PM +00:00

Thông tư liên tịch Số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Căn cứ Điều 104 của Bộ Luật Lao động và Điều 8 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng, điều kiện và mức bồi dưỡng, nTổ chức thực hiện, nguyên tắc thực hiện.

10/17/2019 11:28:00 PM +00:00

Nghị định Số 169/2003/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn điện

Nghị định này quy định về an toàn điện trong sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện nhằm đảm bảo an toàn đối với con người, các trang thiết bị và công trình điện. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện, chế tạo thiết bị điện và các tổ chức, cá nhân liên quan khác trên lãnh thổ Việt Nam...

10/17/2019 11:27:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5917:1995

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo phổ quang kế, thường được biết như là phương pháp Tetraclorua thủy ngân (TCM)/ pararosanilin, để xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh. Giới hạn phát hiện độ lệch chuẩn và sự cản trở làm cho phương pháp TCM có đủ tiêu chuẩn để định hướng các phép đo hiện trường với dãy nồng độ cao hơn. Khi cần các phép đo chính xác hơn, thì cần sử dụng các dụng cụ đã được kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đặc biệt.

10/17/2019 11:23:18 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5127:1990

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rung bộ cục truyền lên tay người lao động sản xuất, qui định giá trị cho phép và phương pháp đánh giá khi kiểm tra điều kiện an toàn lao động.

10/17/2019 11:23:10 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5126:1990

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rung tác động lên cơ thể người tại chỗ làm việc, trong dải tần số 0,7 đến 90Hz và quy định giá trị rung cho phép. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho rung tác động lên cơ thể người trong các phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ và đường không.

10/17/2019 11:23:02 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 52TCN 354:1889

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định chì trong không khí vùng làm việc. Phương pháp này chỉ xác định mức thấp nhất 0,2 microgam (Pb)/lít không khí. Chì trong không khí dưới dạng khí dung hoặc bụi được hút vào dung dịch axit nitric, ống giữ bụi (allong) hoặc giấy lọc đặc biệt, chuyển thành chì nitrat.

10/17/2019 11:22:54 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 52TCN 353:1889

Tiêu chuẩn ngành 52TCN 353:1889 với nội dung quy định, Cacbon Đioxyt và phương pháp hấp thụ bằng Baryt, phương pháp hấp thụ bằng Bary Saccharats. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

10/17/2019 11:22:46 PM +00:00

Tiêu chuẩn ngành 52TCN 351:1989

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định Sunfua dioxyt trong không khí vùng làm việc. Phương pháp xác định chỉ giới hạn ở mức thấp nhất 0,01 mg/l không khí. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

10/17/2019 11:22:39 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3258:1886

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo nhà máy xí nghiệp sửa chữa, đóng tàu; được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong các nhà máy đóng tàu. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

10/17/2019 11:22:30 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3257:1986

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong xí nghiệp may công nghiệp.

10/17/2019 11:22:23 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2063:1886

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp cơ khí. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế, sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp cơ khí.

10/17/2019 11:22:15 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2062:1886

Tiêu chuẩn này quy định chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy xí nghiệp dệt thoi sợi bông. Tiêu chuẩn này được sử dụng để thiết kế sửa chữa, thay thế và quản lí các thiết bị chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy, xí nghiệp dệt thoi sợi bông. Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc áp dụng tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những yêu cầu quy định trong các văn bản khác có liên quan.

10/17/2019 11:22:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6561:1999

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về bảo đảm an toàn bức xạ ion hoá đối với các cơ sở X quang y tế khoa, phòng, đơn vị có sử dụng X quang để chẩn đoán điều trị. Ngoài việc tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn này, các cơ sơ X quang y tế còn phải tuân thủ quy định hiện hành khác có liên quan đến an toàn bức xạ ion hoá. Các máy gia tốc để chữa bệnh được áp dụng tiêu chuẩn riêng.

10/17/2019 11:21:59 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5041:1889

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu an toàn và phương pháp thử tương ứng đối với những tín hiệu âm thanh báo nguy ở những nơi làm việc tại khu vực tiếp nhận tín hiệu và đề ra những hướng dẫn thiết kế các tín hiệu đó. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho những trạng thái tương tự. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho những âm thanh báo nguy bằng mồm như tiếng kêu, tiếng loa). Những quy định đặc biệt như những quy định về thảm họa công cộng và giao thông công cộng không thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với ISO 7731 - 1986.

10/17/2019 11:21:50 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3673:1981

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cho các loại bao bì dùng để chứa đựng vận chuyển thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, phế liệu trong sản xuất, áp dụng cho các cơ sở sử dụng bao bì trong sản xuất.

10/17/2019 11:21:42 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4744:1989

Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu cơ bản về kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp đối với các cơ sở và bộ phận cơ khí trong tất cả các ngành sản xuất. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các cơ sở và bộ phận cơ khí mọi thành phần cơ khí .

10/17/2019 11:21:32 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6692:2000

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp thử trong phòng thí nghiệm cho phép xác định độ chống thấm của vật liệu làm quần áo bảo vệ ở điều kiện tiếp xúc liên tục với chất lỏng và áp suất. Ví dụ như quần áo tiếp xúc với các tia chất lỏng phun dưới áp suất. Đánh giá quần áo bảo vệ đạt hay không đạt dựa trên sự phát hiện bằng mắt sự thấm chất lỏng. Phương pháp thử này thường được dùng để đánh giá hiệu quả cản chất lỏng của vật liệu làm quần áo bảo vệ và các mẫu lấy ra từ bộ quần áo đồng bộ.

10/17/2019 11:21:24 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6520:1999

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cần phải đáp ứng cho các loại mắt kính và phương tiện bảo vệ mắt khác nhau cũng như kết hợp cả hai, loại trừ kính lọc và phương tiện bảo vệ mắt chống bức xạ laze được quy định trong TCVN 6519:1999 (ISO 61 61).

10/17/2019 11:21:16 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6519:1999

TCVN 6519:1999 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN /TC/94 Phương tiện bảo vệ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kĩ thuật đối với kính lọc và phương tiện bảo vệ mắt chống bức xạ laze.

10/17/2019 11:21:07 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6518:1999

Tiêu chuẩn này quy định việc đánh số và những yêu cầu truyền xạ cho kính lọc chống bức xạ hồng ngoại. Tiêu chuẩn còn đưa ra những hướng dẫn lựa chọn và cách sử dụng những loại kính lọc đó. Phương tiện bảo vệ mắt chống bức xạ hồng ngoại phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định ở TCVN5082-90 (ISO 4849). Còn một số vấn đề đang được quan tâm liên quan đến phương tiện bảo vệ mắt, như vấn đề nhận dạng kính. Các phương pháp thử nghiệm quang học theo quy định của TCVN 6516:1999 (ISO 4854). Các phương pháp thử nghiệm phi quang học theo quy định của TCVN 6517:1999 (ISO 4855).

10/17/2019 11:21:00 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6517:1999

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm phi quang học cho phương tiện bảo vệ mắt, mà yêu cầu kĩ thuật của chúng đã được nêu trong TCVN 5082-90 (ISO 4849); TCVN 5083-90 (ISO 4850); TCVN 5039-90 (ISO 4851 ) và TCVN 6518 : 1999 (ISO 4952). Các phương pháp thử nghiệm quang học được nêu trong TCVN 6516 : 1999 (ISO 4854). Chú ý - Trong các phương pháp được mô tả, thì phép thử độ ổn định ở nhiệt độ cao phải được thực hiện trước nhất, sau đó, thường đến phép thử độ bền.

10/17/2019 11:20:52 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6516:1999

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm quang học cho phương tiện bảo vệ mắt mà yêu cầu kĩ thuật của chúng đã được nêu trong TCVN 5082-90 (ISO 4849); TCVN 5083-90 (ISO 4850); TCVN 5039-90 (ISO 4851 ) và TCVN 6518 : 1999 (lSO 4852). Các phương pháp thử nghiệm phi quang học được nên trong TCVN 6517 :1999 (ISO 4855).

10/17/2019 11:20:43 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6515:1999

Tiêu chuẩn này định nghĩa các thuật ngữ chủ yếu dùng trong lĩnh vực phương tiện bảo vệ mắt cá nhân. Những thuật ngữ này và định nghĩa của chúng đều phù hợp với TCVN 6398-6:1999 (ISO 31-6:1992) và công bố CIE/17. Trong bảng của phần phụ lục còn nêu rõ sự phân bố năng lượng theo phổ của bức xạ mặt trời (trong phổ hổng ngoại).

10/17/2019 11:20:35 PM +00:00

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5083:1990

Tiêu chuẩn này quy định việc đánh số và yêu cầu truyền quang đối với cái lọc sáng dùng để bảo vệ mắt cho công nhân khi hàn và cắt kim loại bằng nhiệt, đồng thời hướng dẫn lựa chọn và sử dụng các cái lọc sáng đó. Phương tiện bảo vệ mắt dùng trong các kĩ thuật nêu trên phải đáp ứng các yêu cầu chung quy định ở TCVN 5082 - 90 (ISO 4849-1981).

10/17/2019 11:20:26 PM +00:00