Tài liệu Kinh tế - Thương mại

Download tài liệu Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận môn Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế: Tài sản và quyền đối với tài sản

Tiểu luận môn Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế tìm hiểu về tài sản và quyền đối với tài sản; căn cứ xác lập quyền sở hữu; chuyển rủi ro đối với tài sản. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/4/2020 8:33:32 PM +00:00

Bài tập nhóm Chủ thể của pháp luật dân sự: Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế

Bài tập nhóm Chủ thể của pháp luật dân sự: Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế trình bày hoàn cảnh của ông P như trong Quyết định được bình luận có thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự; những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạn chế năng lực hành vi dân sự và mất năng lực hành vi dân sự;... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

5/4/2020 7:22:17 PM +00:00

Báo cáo Tái cơ cấu và cải cách doanh nghiệp nhà nước

Nội dung báo cáo trình bày tình hình hoạt động của các DNNN ở Việt Nam hiện nay, kinh nghiệm một số nước về cải cách doanh nghiệp nhà nước, đưa ra cơ cấu và một số gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 5:11:13 PM +00:00

Special topic: Research the foreign direct investment of south Korea to Vietnam in recent years

In addition to promoting domestic resources, taking advantage of foreign direct investment is considered as a smart to shorten the time of initial capital accumulation, creating a solid premise for economic development, especially for developing countries. Therefore, FDI is considered as the golden key to open the door of prosperity for nations. In recent years, the number of countries investing in Vietnam has been increasing, especially Korea. This in addition to creating favorable conditions for the country's development such as creating jobs for workers, increasing investment capital for facilities ... also causes many disadvantages and damages to the economy in the long term. Therefore, the purpose of the study is to find out the impact foreign direct investment into Vietnam.

5/4/2020 5:06:51 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp ngành Văn hóa du lịch: Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tỉnh Phú Yên

Luận văn xác định thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch ở tỉnh Phú Yên. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/4/2020 10:13:20 AM +00:00

Báo cáo thực tập ngành Lễ tân khách sạn văn phòng – Trường THDL Bách Nghệ Hà Nội

Nội dung của báo cáo trình bày khái quát cơ sở lý luận về chuyên ngành Lễ tân khách sạn văn phòng; khái quát về quá trình hình thành và phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn Thủ Đô; một số công việc cụ thể của học sinh trong thời gian thực tập; một số nhận xét và kiến nghị.

5/4/2020 9:51:40 AM +00:00

Tiểu luận môn Thống kê kinh doanh và kinh tế: Khảo sát việc sử dụng xe máy của sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Tiểu luận nhằm khảo sát nhu cầu của sinh viên trường Đại học Kinh tế về việc sử dụng xe máy; những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe máy của sinh viên; những ý kiến, nhận định của sinh viên đã có xe máy và chưa có xe máy.

5/4/2020 8:54:51 AM +00:00

Tiểu luận ngành Quản trị marketing: Nghiên cứu marketing Sabeco

Tiểu luận trình bày nhận diện bối cảnh marketing; giới thiệu sản phẩm Sabeco; phân tích khách hàng; phân tích công ty; phân tích cạnh tranh; chiến lược marketing; ý tưởng và mục tiêu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/4/2020 8:52:22 AM +00:00

Tiểu luận Quản trị cung ứng: Chuỗi quản trị cung ứng ngành dệt may Việt Nam – Chuỗi cung ứng công ty Việt Tiến

Nội dung của tiểu luận bao gồm: tổng quan về chuỗi cung ứng; khái quát về chuỗi cung ứng của ngành dệt may Việt Nam; chuỗi cung ứng của công ty Việt tiến; thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng sản phẩm của công ty Việt Tiến. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận.

5/4/2020 8:52:16 AM +00:00

Tiểu luận: Tích lũy tư bản và các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy

Tiểu luận giúp mọi người hiểu được bản chất, động cơ của tích lũy tư bản; đi sâu phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tích lũy tư bản; tìm ra những biện pháp gia tăng quy mô tích lũy đối với doanh nghiệp và nhà nước; rút ra được những kết luận về hệ quả của tích lũy; mang đến một cái nhìn tổng quan về hiện trạng tích lũy tư bản hiện nay, giúp các doanh nghiệp tham khảo từ đó vận dụng, xác định phương hướng kinh doanh tốt nhất.

3/30/2020 2:36:45 PM +00:00

Tiểu luận tình huống Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên: Xử lý tình huống giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn quận A, thành phố Đà Nẵng

Tiểu luận nghiên cứu nhằm tìm hiểu, vận dụng giải quyết có hiệu quả, kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của người dân về tranh chấp đất đai trong giai đoạn hiện nay.

3/30/2020 12:22:32 PM +00:00

Tiểu luận Quy hoạch lãnh thổ du lịch Hoa Lư

Tiểu luận nghiên cứu điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội và tài nguyên du lịch (tự nhiên và nhân văn) để phát triển du lịch cộng đồng của khu du lịch Hoa Lư – Ninh Bình. Nâng cao nhận thức của bản thân cả về mặt lí luận cũng như thực tiễn về Du lịch cộng đồng và tài nguyên du lịch tại Hoa Lư. Mặt khác, “Dân ta phải biết sử ta”, là một người con của quê hương, bản thân em rất muốn tìm hiểu sâu, đúng những giá trị của địa phương. Muốn vậy, cần phải tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề một cách nghiêm túc, toàn diện.

3/30/2020 2:31:18 AM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện Từ Dũ

Luận văn đánh giá văn hóa an toàn người bệnh bằng bộ câu hỏi khảo sát văn hóa an toàn người bệnh với phiên bản dùng tại bệnh viện có tên là Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) của Cơ quan chất lượng và nghiên cứu sức khỏe Hoa Kỳ (AHRQ) tại bệnh viện Từ Dũ. Kiểm định sự khác biệt về văn hóa an toàn người bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ theo các yếu tố chức danh nghề nghiệp, chức vụ, thâm niên công tác tại Bệnh viện và mức thu nhập của nhân viên bệnh viện gồm Bác sĩ, nữ hộ sinh/điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên, hộ lý, hoặc nhân viên hành chính.

3/29/2020 4:42:54 PM +00:00

Báo cáo Các nhân tố vĩ mô quyết định lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2000-2010: Các bằng chứng và thảo luận

Nội dung chính của báo cáo trình bày khảo sát những biến động của lạm phát ở Việt Nam trong thập kỷ qua với mối quan hệ chặt chẽ đến một loạt những thay đổi trong môi trường kinh tế cũng như trong các chính sách kinh tế vĩ mô. Những quan sát chúng tôi có được từ việc khảo sát này, kết hợp với việc khảo sát chi tiết các nghiên cứu đã có về các nhân tố quyết định lạm phát ở các nước đang phát triển nói chung và trường hợp Việt Nam nói riêng giúp chúng tôi xây dựng một mô hình thực nghiệm nghiên cứu các nhto quyết định sự biến động của lạm phát ở Việt Nam.

3/29/2020 2:03:36 PM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Chấm dứt hợp đồng lao động

Nội dung của luận văn nghiên cứu quy định chấm dứt hợp đồng lao động và thực tiễn áp dụng pháp luật là để làm sáng tỏ sự phù hợp và tầm quan trọng của chế định trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay cũng như trong việc thiết lập, duy trì và chấm dứt quan hệ lao động.

1/13/2020 5:12:26 AM +00:00

Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực trạng và giải pháp

Tiểu luận với mục tiêu xác định những điểm bất cập hay chưa phù hợp để phục vụ cho công tác đề xuất những điều chỉnh về chính sách, chế độ trong từng giai đoạn phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu tại Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin thuộc Sở TT&TT Hà Nội.

1/13/2020 2:39:05 AM +00:00

Tiểu luận Tình huống quản lý nhà nước lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính tại Hà Nội: Giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên giữa ông Hoàng Văn Thức và bà Nguyễn Thị Lan

Tiểu luận với mục tiêu xác định rõ các vấn đề, mặt được cũng như các tồn tại nhằm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ trên cơ sở pháp luật đất đai, nguồn gốc đất đai; đồng thời cũng tạo cơ sở nhằm phân tích cho các bên chấp nhận một phương án giải quyết hợp lý, vừa có lý, vừa có tình, đem lại sự công bằng và hòa thuận trong nhân dân.

1/13/2020 2:38:45 AM +00:00

Summary of PHD thesis: The impact of foreign reserves accumulation on inflation and sterilization of the State Bank of Vietnam

The dissertation examines the influence of foreign reserves accumulation on inflation and sterilization of the SBV to ensure the stabilization of monetary policy for social and economic development.

1/13/2020 2:20:45 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam

Nghiên cứu có mục tiêu tổng quát là đánh giá tác động của vốn chủ sở hữu, rủi ro tín dụng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng thương mại Việt Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp, kiến nghị giúp gia tăng sự ổn định tài chính của NHTM Việt Nam.

1/13/2020 2:20:28 AM +00:00

Summary of PHD thesis: Impact of equity, credit risk on financial stability of Vietnamese commercial banks

The study has a general purpose of assessing the impact of equity, credit risk on the financial stability of Vietnamese commercial banks, based on the results of research to propose solutions, A proposal to increase the financial stability of Vietnamese commercial banks.

1/13/2020 2:20:12 AM +00:00

Summary of PHD thesis: People's credit funds system for rural economic development in Vietnam

General objective of the thesis: Proposed solutions to improve the operation of the PCF system contributing to rural economic development in Vietnam.

1/13/2020 2:19:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn mục tiêu tại các công ty cổ phần Việt Nam trong thời kì suy thoái kinh tế thế giới

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và việc lựa chọn CTV của các CTCP trong bối cảnh suy thoái nền kinh tế thế giới và so sánh với thời kì phục hồi.

1/13/2020 2:19:43 AM +00:00

Economic doctoral thesis: The impact of bank competition to financial stability of Vietnam commercial bank

he overall objective of the thesis is to study the impact of competition on the financial stability of Vietnamese commercial banks by examining the relationship between competitive - stable and competitive - fragile. From the results of the study, the thesis will discuss the appropriate policy implications.

1/13/2020 2:18:17 AM +00:00

Economic doctoral thesis: Impact of Microcredit on the Income of Poor Households in the Southeast Region

The objective of this thesis is to verify the hypothesis of the microcredit impact on income for poor households and to identify factors affecting the access to microcredit of the poor households in order to find solutions to increase income through increasing access to microcredit for them.

1/13/2020 2:18:02 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu: Khả năng và cách thức vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của NHNN nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu cơ bản của CSTT là ổn định lạm phát và tăng trưởng kinh tế bền vững. - Đề xuất các giải pháp, kiến nghị vận dụng quy tắc Taylor trong cơ chế điều hành lãi suất của NHNN.

1/13/2020 2:07:27 AM +00:00

Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015

Nội dung chính của báo cáo là tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2011-2015, phân tích kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế qua 5 năm với các nội dung: (i) Tổng quan động thái và thực trạng kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; (ii) Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và phát triển doanh nghiệp; (iii) Các ngành kinh tế then chốt; (iv) Một số lĩnh vực xã hội, môi trường chủ yếu.

1/12/2020 6:40:42 AM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế

Đề tài nghiên cứu ứng dụng một số mô hình phân tích kinh tế tổng hợp trong phân tích thống kê kinh tế. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

1/11/2020 8:56:01 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê an toàn xã hội trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thống kê nhà nước

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê an toàn xã hội trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thống kê nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:55:51 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Nội dung chính của đề tài trình bày nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

1/11/2020 8:55:43 PM +00:00

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình

Nội dung chính của đề tài là nghiên cứu xây dựng lược đồ điều tra chọn mẫu thu thập số liệu vốn đầu tư phát triển khu vực hộ gia đình. Mời các bạn tham khảo!

1/11/2020 8:55:34 PM +00:00