Tài liệu Khoa Học Xã Hội

Download tài liệu Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

Tiên cô bảo kiếm - tập 29

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 29', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 30

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 30', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 31

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 31', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 32

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 32', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 33

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 33', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 34

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 34', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 35

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 35', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 36

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 36', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 37

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 37', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 38

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 38', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 39

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 39', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 40

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 40', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 41

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 41', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 42

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 42', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 43

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 43', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 44

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 44', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 45

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 45', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 46

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 46', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 47

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 47', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 48

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 48', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 49

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 49', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 50

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 50', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 51

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 51', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 52

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 52', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 54

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 54', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Tiên cô bảo kiếm - tập 55

Tham khảo tài liệu 'tiên cô bảo kiếm - tập 55', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:22 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 157

Hồi 157: Người chân thành gặp người cố cựu Bọn Liêu binh giả, cổ buộc vải trắng cứ nhằm quân Liêu mà đâm mà chém. Tiêu Phong thấy người Liêu bị chết tơi bời, thây nằm chật đất, tay ông cầm miếng vải trắng bất giác run lên la hoảng:... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng...

8/29/2018 4:24:21 PM +00:00

Lục mạch thần kiếm - tập 158

Hồi 158: Về quan Ải không được vào thành Tiêu Phong nói: - Hiền đệ ơi! Chúng ta đi thôi! A Cốt Ðả dạ một tiếng nhưng vẫn trỏ tay lên mặt thành lớn tiếng mắng: - Quân chó má kia! ... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của...

8/29/2018 4:24:21 PM +00:00

thiên long bát bộ - tập 11

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 11', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:21 PM +00:00

Thiên long bát bộ - tập 22

Tham khảo tài liệu 'thiên long bát bộ - tập 22', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 4:24:21 PM +00:00