Tài liệu Khoa Học Xã Hội

Download tài liệu Khoa Học Xã Hội:Chính trị học, Báo chí - Truyền thông, Xã hội học, Giáo dục học, Tâm lý học, Lịch sử - Văn hoá, Triết học, Ngôn ngữ học, Thư viện thông tin, Văn học nước ngoài, Ngư nghiệp, Hành chính - Pháp luật, Địa lý - Địa danh, Văn học Việt nam, Lịch sử Đảng, CNXH - KH

Xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn đô thị bằng phần mềm waste (computer tool for solid waste management), bước đầu tin học hóa ứng dụng quản lý chất thải tại Tp. Hồ Chí Minh

Bài báo này giới thiệu một số kết quả từ nghiên cứu xây dựng phần mềm ứng dụng GIS (Geographics Information System) và các phương pháp của tin học môi trường nhằm tin học hóa quá trình nhập, xuất dữ liệu liên quan tới chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về mặt môi trường, cũng như ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm đánh giá hiện trạng và đưa ra những dự báo liên quan tới CTR đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

9/18/2018 7:38:57 PM +00:00

Vai trò của đường số 3 trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

Trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, giao thông vận tải và thng tin liên lạc đường số 3 đã đảm bảo cho việc tiêu thổ kháng chiến; di chuyển cơ quan đầu não lên An toàn khu, tản cư; chuyển quân, chuyển lương, chuyển công văn, văn kiện, sách báo trong chiến dịch. Nhân dân đường số 3 đã chung sức chuẩn bị cho kháng chiến nói chung và chiến dịch nói riêng, trực tiếp chiến đấu với quân Pháp khi họ tấn công lên Việt Bắc.

9/18/2018 7:18:23 PM +00:00

Sinh viên đánh giá về chất lượng đào tạo của khoa ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, Đại học Văn Hiến

Bài báo cáo này trình bày những đánh giá của sinh viên (SV) ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài về chương trình đào tạo của khoa, chất lượng giảng dạy của giảng viên, và các dịch vụ hỗ trợ của khoa ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài giúp SV những lúc gặp khó khăn trong suốt quá trình học hành. Sau cùng, bài báo cáo đưa ra những giải pháp hiệu quả giúp cải tiến chất lượng đào tạo của Khoa ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài của trường Đại học Văn Hiến (ĐHVH).

8/30/2018 5:54:52 AM +00:00

Điều khiển dự báo dựa trên mô hình cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1

Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC Model Predictive Control) đã được tác giả đề cập và nghiên cứu trong một số công trình [1], [2]. Phương pháp điều khiển dự báo đã cải thiện chất lượng điều khiển một cách đáng kể so với các phương pháp khác. MPC đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, đặc biệt là đối với hệ tuyến tính biến đổi chậm[3], [4]. Bài báo này sẽ đi sâu phân tích xây dựng mô hình dự báo cho hệ phi tuyến với thuật toán xác định phiếm hàm mục tiêu và xây dựng phương pháp điều khiển dự báo cho hệ phi tuyến với tầm dự báo bằng 1.

8/30/2018 5:53:02 AM +00:00

Về một cấu trúc mới của cảm biến gia tốc áp điện trở ba bậc tự do nhằm nâng cao độ nhạy

Bài báo này trình bày về một thiết kế mới của cảm biến gia tốc ba bậc tự do kiểu áp trở nhằm nâng cao độ nhạy, độ phân giải - một yêu cầu luôn bức thiết của thực tế. Phần mềm ANSYS đã được sử dụng để thiết kế, mô phỏng và đánh giá được những ưu điểm của cấu trúc mới này so với các cảm biến được chế tạo trước đó.

8/30/2018 5:51:13 AM +00:00

Ebook Tự học chữ Nôm: Phần 1

Sách được xuất bản nhằm giới thiệu với thế hệ người Việt Nam hôm nay về vai trò của chữ Nôm trong ngôn ngữ văn học dân tộc và một nền văn học chữ Nôm với nội dung và nghệ thuật phong phú, tiến bộ, có giá trị về nhiều mặt, tạo điều kiện cho giới nghiên cứu Hán Nôm và các ngành khoa học khác có cái nhìn tổng thể về nền văn học viết bằng chữ Nôm, giúp cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay hiểu được giá trị đích thực của văn hoá truyền thống.

8/30/2018 5:49:45 AM +00:00

Mầu nhiệm ba ngôi trong bước chuyển thần học Kitô giáo

Bài viết Mầu nhiệm ba ngôi trong bước chuyển thần học Kitô giáo: Bài viết này tìm hiểu Mầu nhiệm Ba Ngôi theo các khía cạnh nói trên, phân tích và giải thích tại sao Chúa lại có ba ngôi nhất thể như vậy,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

8/30/2018 5:47:02 AM +00:00

An ninh về môi trường ở Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết là an ninh về môi trường là một bộ phận cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh về môi trường có mối liên hệ mật thiết với sự phát triển bền vững. Môi trường ở nước ta đang bị đe dọa nghiêm trọng, điều đó có thể làm suy yếu nền kinh tế, gia tăng đói nghèo, bất ổn chính trị, thậm chí trở thành ngòi nổ cho các cuộc xung đột và chiến tranh.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Điều kiện chính trị cho sự phát triển con người Việt Nam hiện nay

Nội dung bài viết là điều kiện chính trị của xã hội có tác động lớn đối với sự phát triển con người theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực. Điều kiện chính trị tiến bộ là môi trường chính trị thuận lợi cho sự phát triển con người; còn điều kiện chính trị không tiến bộ là môi trường chính trị không thuận lợi cho sự phát triển con người.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với viêc ̣phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vớ i viêc rô bốt sẽ thay thế con người trong nhiều ̣ lĩnh vực đang tác động manh m ̣ ẽtới nguồn nhân lực. Cuộc cách mạng này cũng làm thay đổi ngành nghề và phương pháp đào tạo nguồn nhân lực.

8/30/2018 5:45:13 AM +00:00

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học ở Việt Nam

Chất lượng môi trường có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển bền vững đối với cuộc sống con người. Trước những nguy cơ, thách thức về ô nhiễm môi trường thiên nhiên ngày càng gia tăng hiện nay, Việt Nam cần đẩy mạnh giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Phát triển hài hòa và động lực phát triển ở Việt Nam

Đối với các nước đang phát triển, tăng trưởng kinh tế, phân phối thu nhập và tạo cơ hội bình đẳng cho mọi người là quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội. Áp dụng cách tiếp cận hài hòa (hay bao trùm, bao dung) trong phát triển ở Việt Nam trong những năm tới sẽ tạo động lực cho phát triển đất nước.

8/30/2018 5:45:12 AM +00:00

Khảo sát ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng bánh phồng tôm trắng tại công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi

Mục đích bài viết là đánh giá ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng bánh phồng tôm trắng tại Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

8/30/2018 5:44:57 AM +00:00

Ảnh hưởng của yếu tố nội sinh đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo trong trường đại học

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố nội sinh ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Mô hình lý thuyết đưa ra được kiểm chứng lần đầu tiên tại Trường Đại học An Giang, thông qua nghiên cứu định tính và định lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:27:59 AM +00:00

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình ARMA – GARCH trong dự báo chỉ số Vnindex

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: hệ thống hóa cơ sở lý luận về mô hình ARMA – GARCH cho dữ liệu thời gian và cách vận dụng các mô hình vào dự báo sự biến động của chuỗi thời gian, vận dụng mô hình ARMA - GARCH để dự báo chỉ số Vnindex, đánh giá ứng dụng của mô hình ARMA - GARCH trong dự báo chuỗi thời gian, đưa ra các khuyến cáo cho nhà đầu tư từ kết quả dự báo và khuyến cáo trong việc sử dụng mô hình dự báo trong đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Dẫn luận ngôn ngữ học (Giới thiệu ngôn ngữ)

Dẫn luận ngôn ngữ học (Giới thiệu ngôn ngữ) nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung, bản chất và đặc điểm của môn ngôn ngữ học: Trong đó, tài liệu có kết cấu nội dung bao gồm 4 chương như sau: Chương 1 - bản chất và chức năng của ngôn ngữ; chương 2 - ngôn ngữ là hệ thống kết cấu ; chương 3 - ngữ âm; chương 4 - từ vựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung để biết thêm chi tiết.

8/30/2018 5:22:01 AM +00:00

Đề cương môn: Dẫn luận ngôn ngữ học - PGS.TS Vũ Đức Nghiệu

Mời các bạn tham khảo Đề cương môn: Dẫn luận ngôn ngữ học của PGS.TS Vũ Đức Nghiệu biên soạn để cùng tìm hiểu nội dung chi tiết, mục đích của môn học Dẫn luận ngôn ngữ học. Môn học này nhằm trang bị cho các bạn các kiến thức về: Bản chất của ngôn ngữ; hệ thống ngôn ngữ; ngữ âm học và ngữ âm; âm tiết và các hiện tượng ngôn điệu; âm vị và phân xuất âm vị chữ viết; từ và từ loại; ý nghĩa ngữ pháp; phạm trù ngữ pháp và quan hệ cú pháp nghĩa và ngữ nghĩa học; từ vựng nghĩa của câu và vai nghĩa ngữ dụng học; hội thoại; phân loại các ngôn ngữ.

8/30/2018 5:22:01 AM +00:00

Cải lương Nam bộ: Nhìn từ chủ thể văn hóa và đặc tính biểu cảm của loại hình

Bài viết Cải lương Nam bộ: Nhìn từ chủ thể văn hóa và đặc tính biểu cảm của loại hình bao gồm những nội dung về chủ thể văn hóa, đặc tính biểu cảm trong cấu trúc nghệ thuật cải lương. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

8/30/2018 5:20:26 AM +00:00

Liên ngành trong nghiên cứu khu vực

Liên ngành là một trong những phương pháp nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Bài viết sẽ cung cấp cho chúng ta các kiến thức như: Các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn và nghiên cứu khu vực, liên ngành là gì, liên ngành trong nghiên cứu khu vực... để có thể tiếp cận và giải quyết một vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:18:47 AM +00:00

Metric pattern cutting for women’s wear

Metric pattern cutting for women’s wear presentation of content: Classic form cutting (The basic darted bodice blocks, from block to pattern, basic adaptations of the bodice blocks, sleeve adaptations ,...), flat cutting, size and fit, computer aided design (cad),

8/30/2018 5:13:10 AM +00:00

Dân trí và việc nâng cao trình độ dân trí hiện nay

Trình độ dân trí là hệ thống trí thức toàn vẹn về văn hóa, hàm chứa những giá trị tinh thần của dân tộc và thời đại. Nâng cao trình độ dân trí là nâng cao các kiến thức về khoa học - kỹ thuật, về toàn bộ thể chế chính trị, về hiến pháp và pháp luật, về các chuẩn mực đạo đức và luân lý, về quan điểm thẩm mỹ tiến bộ trong thưởng thức nghệ thuật và sinh hoạt đời thường. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết Dân trí và việc nâng cao trình độ dân trí hiện nay.

8/30/2018 5:13:10 AM +00:00

Người già cô đơn và những vấn đề đặt ra trong hệ thống an sinh xã hội

Trong hệ thống an sinh xã hội của bất kỳ quốc gia nào, an sinh tuổi già luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Xuất phát từ thực tế đó mà nghiên cứu Người già cô đơn và những vấn đề đặt ra trong hệ thống an sinh xã hội đã được thực hiện.

8/30/2018 5:13:10 AM +00:00

Hà Nội đô thị hóa trong bối cảnh đô thị hóa chung của cả nước

Bài viết trình bày bối cảnh đô thị hóa chung của cả nước và của thủ đô Hà Nội, chỉ số tốc độ đô thị hóa của Việt Nam, con đường đô thị hóa Hà Nội trong so sánh với Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đô thị hóa, đề cập lại một số lý thuyết về đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:11:53 AM +00:00

Tái phát triển xe đạp tại Hà Nội vì mục tiêu phát triển giao thông đô thị bền vững

Bài viết giới thiệu chung về giao thông Hà Nội, sự biến động trong tỷ phần tham gia giao thông của các loại hình phương tiện tại Hà Nội trong 20 năm qua, định hướng phát triển bền vững giao thông đô thị Hà Nội, số phận của xe đạp tại Hà Nội, vai trò của xe đạp trong phát triển giao thông đô thị bền vững,... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:11:52 AM +00:00

Ebook Basic course in environmental education

The training course manual on basic environmental education supports a training course on Basic Environmental Education to other teacher trainers, lower secondary teachers and teacher trainees. The objective is to help teachers integrate, mainstream and/or relate to environmental issues and environmental protection in their lessons, not only in those subjects with explicit relations such as Biology or Geography. This manual provides suggestions for conducting a two and a half day training course on Environemental Education.

8/30/2018 5:09:45 AM +00:00

Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị luận”

Tư tưởng triết học về nhà nước của Aristotle mặc dù so với ngày nay còn những hạn chế nhất định nhưng là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa chân lý và cuộc sống, đó là điều ít ai có thể có được. Nội dung bài viết góp phần làm sáng tỏ những tư tưởng nêu trên của Aristotle qua tác phẩm này.

8/30/2018 5:06:40 AM +00:00

Giáo trình Văn học trẻ em: Phần 1 - Lã Thị Bắc Lý

Văn học trẻ em là cuốn giáo trình biên soạn phục vụ cho sinh viên các khoa Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp sư phạm trong cả nước. Phần 1 giáo trình trình bày các bài văn học thiếu nhi Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Giáo trình Văn học trẻ em: Phần 2 - Lã Thị Bắc Lý

Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình Văn học trẻ em, phần 2 giới thiệu tới người học các bài thơ do trẻ em viết, giới thiệu văn học thiếu nhi nước ngoài. Cuối mỗi chương là những kiến thức cơ bản được nhấn mạnh cùng hệ thống câu hỏi, bài tập giúp người học tự hoàn thiện kiến thức.

8/30/2018 5:04:53 AM +00:00

Trắc nghiệm môn: Pháp luật đại cương (Có giải đáp)

Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương gồm những câu hỏi bài tập trắc nghiệm có giải đáp mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới

8/30/2018 5:02:43 AM +00:00

Báo cáo Phân tích và dự báo các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam – Khuyến nghị về chính sách - Nguyễn Đình Cử, Phạm Đại Đồng

Báo cáo "Phân tích và dự báo các yếu tố chính ảnh hưởng đến mức sinh ở Việt Nam – Khuyến nghị về chính sách" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề về lý thuyết, mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng ở Việt Nam, dự báo mức sinh ở Việt Nam, các khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00