Tài liệu Marketing - Bán hàng

Download tài liệu Marketing - Bán hàng

Ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến TP. Cần Thơ

Kinh tế phát triển, thu nhập của người tiêu dùng tăng cao do đó yêu cầu của họ về chất lượng hàng hóa dịch vụ cũng cao, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của các thành phần marketing hỗn hợp đến sự hài lòng của du khách đến Thành phố Cần Thơ (TPCT). Các thành phần marketing được sử dụng bao gồm: Sản phẩm, Giá cả, Phân phối, Chiêu thị, Con người, Quy trình và Cơ sở vật chất. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần Marketing đều có ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, trong đó cơ sở vật chất, giá cả và sản phẩm du lịch có ảnh nhiều nhất, tiếp đến là phân phối, quy trình phục vụ, xúc tiến và con người.

5/4/2020 5:06:39 PM +00:00

Bài giảng Xây dựng hệ thống marketing và bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài giảng Xây dựng hệ thống marketing và bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp khởi nghiệp trình bày hiểu về bán hàng và marketing; thấu hiểu khách hàng; thời điểm nào thích hợp xây dựng hệ thống bán hàng và marketing cho doanh nghiệp khởi nghiệp; mô hình bán hàng và marketing hiệu quả; công cụ hỗ trợ bán hàng và marketing hiện đại; tìm kiếm khách hàng.

5/4/2020 1:47:19 PM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản nhất về khoa học marketing, bản chất các công cụ marketing hỗn hợp và bước đầu biết vận dụng những kiến thức đó để hình thành và thông qua các quyết định marketing; bước đầu liên hệ những vấn đề lý thuyết Marketing với thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam.

3/30/2020 9:55:10 AM +00:00

Bài giảng Quản trị marketing - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng Quản trị marketing gồm 4 phần với 12 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị marketing, cơ sở ra quyết định marketing, các quyết định marketing chiến lược, các quyết định marketing chiến thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:54:53 AM +00:00

Bài giảng Marketing dịch vụ - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Marketing dịch vụ có cấu trúc gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về marketing dịch vụ, hành vi khách hàng marketing dịch vụ, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị, cân bằng cung cầu về dịch vụ của doanh nghiệp và quản lý hiệu suất,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:54:32 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng Marketing căn bản gồm 10 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, môi trường marketing, thị trường và hành vi khách hàng, phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:54:25 AM +00:00

Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân

Bài giảng học phần Nghiên cứu marketing gồm 11 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về nghiên cứu marketing, thiết kế và phê chuẩn dự án nghiên cứu, dữ liệu thứ cấp và phương pháp thu thập, dữ liệu sơ cấp và phương pháp thu thập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:52:49 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

3/30/2020 9:52:43 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:52:29 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 6 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 6: Quyết định kênh phân phối cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về kênh phân phối, các kiểu kênh phân phối, xây dựng và quản lý kênh, phân phối sản phẩm vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:52:23 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 5 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 5: Quyết định giá cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quyết định giá, đánh giá của khách hàng về giá trị sản phẩm, các phương pháp định giá đặc thù. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:52:16 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 4 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 4: Quyết định sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về chính sách sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, các quyết định sản phẩm trong marketing tới khách hàng tổ chức, chiến lược phát triển sản phẩm mới.

3/30/2020 9:52:10 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 3 - TS. Phạm Văn Tuấn

Nội dung của chương này sẽ cung cấp cơ sở xác lập chiến lược nhằm giúp xác định khách hàng mục tiêu thông qua các tiêu thức phân đoạn cũng như các phương pháp phân đoạn vĩ mô hay vi mô. Đồng thời sẽ hình dung sáu bước của tiến trình phân đoạn khác so với thị trường tiêu dùng.

3/30/2020 9:52:03 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 2 - TS. Phạm Văn Tuấn

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể nhận diện được chân dung khách hàng tổ chức để từ đó xây dựng và quản lý hồ sơ của các KACC, hiểu được trung tâm mua và vai trò của các thành viên nhằm lập rào cản kỹ thuật tạo được lợi thế cạnh tranh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:51:57 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 1 - TS. Phạm Văn Tuấn

Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 1: Tổng quan về marketing tới khách hàng tổ chức cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hoạt động marketing tới khách hàng tổ chức, sự phân loại sản phẩm và dịch vụ trong marketing tới khách hàng tổ chức, quản trị marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:51:50 AM +00:00

Bài giảng học phần English for marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân (3TC)

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành marketing do khoa Marketing - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân biên soạn gồm 10 bài học bao gồm: Marketing introduction, marketing environment, marketing information and research, consumer behaviour, company and marketing strategy, segmentation - targeting - positioning,... Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:51:41 AM +00:00

Bài giảng học phần Quản trị marketing - ĐH Kinh tế Quốc dân (3TC)

Bài giảng Quản trị marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị Marketing, phát triển kế hoạch và chiến lược marketing, hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường và nguồn lực marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:51:34 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing công: Chương 4 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng Marketing công - Chương 4: Sản phẩm và môi trường vật chất trong cung ứng dịch vụ công cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về sản phẩm, ba cấp độ cấu thành nên dịch vụ công, phát triển dịch vụ công, môi trường vật chất trong cung ứng dịch vụ công. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:51:28 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing công: Chương 3 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng Marketing công - Chương 3: Môi trường marketing dịch vụ công cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về môi trường marketing, môi trường vĩ mô trong cung ứng dịch vụ công, môi trường vi mô trong cung ứng dịch vụ công,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:51:22 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing công: Chương 2 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Mục tiêu của bài giảng là khái quát về bản chất của dịch vụ công; những đặc thù trong quản lý dịch vụ công với nguyên tắc vì lợi ích chung, các loại dịch vụ công và đặc điểm của dịch vụ công; làm rõ các đặc thù riêng của marketing dịch vụ công do đặc thù của marketing dịch vụ làm cho hoạt động marketing dịch vụ công khác so với marketing sản phẩm vật chất với tính chất “công cộng” của dịch vụ.

3/30/2020 9:51:15 AM +00:00

Bài giảng học phần Marketing công: Chương 1 - PGS.TS. Phạm Thị Huyền

Bài giảng Marketing công - Chương 1: Tổng quan về marketing cung cấp cho người học các kiến thức: Sự ra đời và phát triển của marketing, những khái niệm nền tảng của marketing, quy trình marketing, ứng dụng quản trị marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:51:07 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 10 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Marketing căn bản - Chương 10: Chiến lược truyền thông cung cấp cho người học các kiến thức: Giá bán sản phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá, các phương pháp định giá, chiến lược giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:50:59 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể trình bày được khái niệm chiêu thị và các công cụ chiêu thị, phân biệt được sự khác nhau giữa truyền thông marketing trực tiếp và đại chúng, phân biệt được sự khác nhau giữa chiến lược chiêu thị đẩy và kéo. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:51 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất và tầm quan trọng của kênh phân phối, hành vi và tổ chức kênh phân phối, quyết định thiết kế kênh phân phối, quyết định quản trị kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:45 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược sản phẩm cung cấp cho người học các kiến thức về sản phẩm và thành phần của sản phẩm, phân loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, các quyết định về sản phẩm, quá trình phát triển sản phẩm mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:38 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng có cấu trúc gồm 4 phần trình bày các nội dung: Thiết kế chiến lược marketing hướng về khách hàng, phân khúc thị trường, đánh giá và chọn lựa thị trường mục tiêu, khác biệt hóa và định vị sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

3/30/2020 9:50:32 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng Hệ thống thông tin marketing & nghiên cứu marketing giúp người học hiểu và nêu được các thành phần của hệ thống thông tin marketing và vai trò của nó trong việc hoạch định chiến lược marketing, trình bày được các bước thu thập, xử lý và phân phối dữ liệu từ ba nguồn thông tin của hệ thống thông tin marketing,... mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:25 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nắm bắt được định nghĩa thị trường người tiêu dùng, trình bày được mô hình hành vi người tiêu dùng, liệt kê được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua và quá trình quyết định mua của người tiêu dùng cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:19 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu của bài giảng lầ cung cấp các kiến thức nêu được vai trò và tầm quan trọng của môi trường marketing, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường vi mô và vĩ mô, liệt kê và phân tích được các yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:12 AM +00:00

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mục tiêu chung của bài giảng là giúp người học trình bày được qui trình quản trị marketing, liệt kê được các chiến lược marketing và các thành phần của chúng, biết cách phân tích thị trường và phân tích SWOT, liệt kê và trình bày được các bước lập kế hoạch marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

3/30/2020 9:50:06 AM +00:00