Tài liệu Luận Văn - Báo Cáo

Download tài liệu Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

LUẬN VĂN: CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦ ĐÔ VÀ CÁC NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (PART 6)

2. ĐẶC ĐIỂM VỀ NGÀNH HÀNG VÀ CÁC MẶT HÀNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY Công ty xuất nhập khẩu Y tế I- Hà Nội đợc Bộ y tế giao nhiệm vụ và đăng ký kinh doanh tất cả các mặt hàng phục vụ cho ngành y tế trong việc khám chữa bệnh và xuất khẩu những nguyên liệu, hơng liệu và dợc liệu.

8/29/2018 10:12:59 PM +00:00

ĐỀ TÀI: CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ (PART 3)

CHƠNG II THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ I. CHÍNH SÁCH THƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ. 1. Một số chính sách thơng mại chủ yếu của Việt Nam.

8/29/2018 10:12:55 PM +00:00

ĐỀ TÀI: CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦ ĐÔ VÀ CÁC NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (PART 1)

a. Những khác biệt trong chính sách kinh tế thơng mại giữa hai nớc. Trong nhìn nhận của thế giới cho đến nay, chính sách kinh tế thơng mại của Hoa Kỳ và Việt Nam về căn bản là hoàn toàn khác biệt:

8/29/2018 10:12:55 PM +00:00

BÁO CÁO: CHƯƠNG I VAI TRÒ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỦ ĐÔ VÀ CÁC NGUỒN VỐN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (PARRT 2)

Nhờ có chính sách đổi mới của Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Kết quả của thị trờng xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đợc mở rộng từ quan hệ ngoại thơng với 40 nớc năm 1990 lên đến 108 nớc 1995 và hiện nay là 132 nớc, trong đó đã tiếp cận đợc nhiều thị trờng với công nghệ cao và nguồn vốn lớn nh Nhật Bản, NIES Đông Á, EU, Mỹ, ... Việt Nam cũng đã triệt để tận dụng thị trờng khu vực Châu...

8/29/2018 10:12:55 PM +00:00

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN (CHƯƠNG 1)

1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN Có một điều rõ ràng là thị trường thông tin đang thay đổi một cách nhanh chóng.

8/29/2018 10:12:53 PM +00:00

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN (CHƯƠNG 3)

3.1. GIỚI THIỆU CHUNG Công nghiệp truyền thông đang trải qua một giai đoạn bùng nổ theo hướng hội tụ của các dịch vụ. Dữ liệu đã trở nên có ý nghĩa hơn trong toàn bộ lưu lượng truyền tải trên mạng so với lưu lượng thoại.

8/29/2018 10:12:53 PM +00:00

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN (CHƯƠNG 4_1)

4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 4.1.1.1. Các đặc điểm Theo định nghĩa của IETF, “Giao thức khởi tạo phiên” SIP (Session Initiation Protocol) là “giao thức báo hiệu lớp ứng dụng mô tả việc khởi tạo

8/29/2018 10:12:53 PM +00:00

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN (CHƯƠNG 5)

5.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP “MGCP- Media Gateway Controll Protocol là giao thức điều khiển các cổng VoIP từ các thiết bị điều khiển cuộc gọi như MGC hay Call Agent”.

8/29/2018 10:12:53 PM +00:00

LUẬN VĂN KINH TẾ: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (Chương 2_2)

2.3.5. Bộ xen/rẽ quang OADM ● Chức năng của OADM OADM là một linh kiện quan trọng trong việc tổ chức mạng truyền dẫn. Chức năng chính của OADM là rẽ tín hiệu quang từ thiết bị truyền dẫn về mạng tại chỗ

8/29/2018 10:12:52 PM +00:00

LUẬN VĂN: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (Chương 3_2)

- H: Khi lập sẽ chỉ định tuyến đến một host tức là cột Destination add là một địa chỉ host. Nếu không là chỉ định tuyến đến một mạng, cột Destination add là một địa chỉ mạng: chỉ sử dụng phần net ID hay kết hợp net ID và subnet ID.

8/29/2018 10:12:52 PM +00:00

BÁO CÁO: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (Chương 4_1)

Trong những năm gần đây công nghệ IP đã trở thành hiện tượng trong công nghệ mạng; đặc biệt khía cạnh khai thác các ứng dụng IP cho truyền tải được xem là yếu tố then chốt trong mạng tương lai.

8/29/2018 10:12:52 PM +00:00

ĐỀ TÀI: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (Chương 4_2)

Xây dựng mặt điều khiển dưới dạng modul sẽ tăng cường hiệu quả của mạng. Mặt điều khiển MPLS sẽ chạy bằng cách sử dụng các modul để thực hiện các hoạt động trên. Trong thực tế, nó có thể là mặt điều khiển tích hợp.

8/29/2018 10:12:52 PM +00:00

Báo cáo: Thực trạng kinh doanh các ngành điện ảnh nghệ thuật và hiệu quả kinh doanh tại ngành này thông qua các minh chứng tài chính - 3

Thuyết minh báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Công ty, ta lập bảng phân tích sau: Bảng 9: Bảng phân tích nguồn vốn kinh doanh của Công ty Đơn vị: VNĐ 1- Ngân sách cấp 2- Tự bổ sung 3- Vốn liên doanh 4- Vốn cổ phần Tổng cộng Qua bảng phân tích trên ta thấy tổng nguồn vốn kinh doanh của Công ty cuối năm so với đầu năm không tăng. Trong khi, nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty giảm so với đầu năm như đã phân tích ở phần cơ cấu nguồn...

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề tài: Hạn chế khủng hoảng tài chính theo yêu cầu tăng số lượng dự trự kho vận tại các ngân hàng thương mại (part 3)

2.2.3.2. Những mặt còn hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc huy động vốn, chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm vẫn còn một số hạn chế, cần phải vượt qua: Trong cơ cấu tiền gửi của NHCT Hoàn Kiếm, tỷ lệ tiền gửi dân cư còn thấp. Năm 2001, chỉ đạt 620.345 triệu đồng, chiếm 14,43% tổng nguồn vốn huy động, năm 2002 đạt 728.088 triệu đồng chiếm 14,38% tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi dân cư có độ ổn định cao và là nguồn chính để tiến hành hoạt động cho vay. Do vậy...

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề tài: Hướng đi cho các chương trình đóng góp mạnh thường quân góp phần với ngân sách nhà nước hỗ trợ người nghèo (part 3)

Năm là: Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hơn nữa trong việc sử dụng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư cho phát triển hạ tầng các vùng khó khăn. - Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn hiệu quả thu hồi vốn chậm và thấp nên để huy động các nguồn vốn khác ngo ài nguồn vốn ngân sách cho lĩnh vực này phải quan tâm hai vấn đề sau: Thứ nhất: Có sự khuyến khích các nhà đầu...

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề án: Các cơ quan chức năng và trách nhiệm quản lý thực trạng thu thuế đăng kí và hoạt động kinh doanh nhỏ hiện nay (part 3)

Doanh thu khoán chỉ đạt 61,87% doanh số điều tra, cá biệt ở ngành ăn uống tỷ lệ này chỉ là 32% (chưa kể đến doanh thu thực tế kinh doanh của các hộ có thể lớn hơn doanh thu điều tra). Như vậy, tình trạng thất thu doanh thu khoán trên địa bàn quận vẫn còn nhiều và phổ biến ở tất cả các ngành nghề. Tình hình trên đã dẫn đến số thuế ghi thu loại hộ thu khoán bình quân tháng / 2002 đã giảm so với bình quân tháng năm 2001 và giảm nhiều so với...

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề tài : Vai trò vốn trong ngắn hạn với kinh doanh của doanh nghiệp và vị trí của các nghiệp vụ này với ngân hàng - 2

Chất lượng tín dụng xét từ giác độ nền kinh tế -xã hội: Tín dụng ngân hàng trong những năm gần đây phản ánh rỏ rệt sự năng động của nền kinh tế khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Tín dụng ngân hàng phải huy động mức tối đa vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế xã hội để cung ứng cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển.

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề tài: Vai trò phục hồi nền kinh tế của các lọa hình tín dụng có kì hạn tại các ngân hàng và cạnh tranh phát triển nghiệp vụ này - 1

Lời mở đầu Sau hơn 10 năm đổi mới kinh tế, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, lạm phát được kiểm soát, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên trong năm 1997, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ xảy ra và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất của ngân hàng, không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động tín dụng trung...

8/29/2018 10:12:49 PM +00:00

Đề tài: Thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu đã trở thành xu thế thời đại, nó đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo ra mối liên hệ chặt chẽ và làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế. Để bắt nhịp với xu thế đó, Việt Nam đã chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế: gia nhập khối ASEAN, tham gia vào khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đồng thời tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Đề tài: Lịch sử các phương thức thanh toán và thực tiễn các phương thức thanh toán hiện đại tại các ngân hàng Việt Nam (part 2)

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng và dự án đầu tư. Đầu tư và tăng cường hoạt động đầu tư luôn là một yêu cầu cấp thiết của bất kỳ một nền kinh tế phát triển nào. Thế nhưng, muốn có hoạt động đầu tư thì phải có đủ các nguồn lực cần thiết, và đặc biệt là phải có đủ vốn. Vì vậy, để có cơ sở nghiên cứu sâu về vấn đề này, chúng ta cần hiểu một...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Báo cáo: Thực trạng cho vay khôi phục nghề truyền thống và chính sách ưu tiên của các ngân hàng nhà nước hiện nay - 1

Lời nói đầu Qua hơn 50 năm xây dựng trưởng thành và phát triển, ngành Ngân hàng luôn luôn là một ngành quản lý tổng hợp, với chức năng hoạt động là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán, ngành Ngân hàng đã thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, thực sự trở thành công cụ thúc đẩy nền kinh tế liên tục phát triển, góp phần đẩy lùi lạm phát, thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo và thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thông...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Đề tài: Dòng chảy ứng dụng các sản phẩm công nghệ mới trong thanh toán hiện đại và thực tiễn tại các tổ chức tài chính Việt Nam (part1)

Lời nói đầu I. Tính cấp thiết của đề tài: Tốc độ phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thông tin đã đem lại cho con người những tiến bộ vượt bậc trong đời sống kinh tế - xã hội. Dặc biệt với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thế giới trong những năm qua thì xu hướng khu vực hoá, toàn cầu hoá đã trở thành một xu thế tất yếu khách quan. Viêt Nam không nằm ngoài xu thế này với việc tham gia vào những tổ chức, diễn đàn kinh tế khu vực...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Luân văn: Doanh thu chính của các ngân hàng hiện đại và việc tìm kiếm các nghiệp vụ tăng doanh thu mới hiện nay (part 3)

Về lực lượng lao động: So với quy mô hoạt động của NHCT Hà Nam, thì hiện tại số lượng lao động là khá lớn, tuy nhiên những lao động này chưa đáp ứng đúng với yêu cầu của nhiệm vụ do trình độ chuyên môn thấp, trình độ nghiệp vụ non. + Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được chú trọng đúng mức: Bộ phận kiểm tra kiểm soát nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc chi nhánh thường làm công việc mang tính chất sự vụ, chưa thực sự gắn kiểm...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Đề tài : Vay không có khả năng trả và biện pháp của cac ngân hàng từ giai đoạn thẩm định đến giai đoạn đáo hạn vốn vay - 1

Lời Mở Đầu Ngân hàng thương mại (NHTM) là một sản phẩm được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của xã hội loài người, nhưng không giống với nhiều sản phẩm khác, xét về bản chất các hành vi mà nó ứng xử, người ta coi NHTM như là một sản phẩm xã hội một ngành công nghiệp dịch vụ với tính cộng đồng và tính nhân văn rất cao, chằng chịt vô số các mối liên hệ với đông đảo công chúng, không chỉ trải rộng phạm vi toàn quốc gia mà còn lan tỏa...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Đề tài: Ưu đãi trong sử dụng các hình thức tín dụng có quy định kì hạn với các mức kì hạn tối đa tại các ngân hàng nhà nước - 1

LỜI NÓI ĐẦU Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà Nước đất nước ta ngày càng phát triển. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn như kiềm chế lạm phát, nhịp độ tăng trưởng về tổng sản phẩm trong nước đã vượt kế hoạch đề ra, nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng…Bên cạnh những thành tựu đạt được chúng ta còn những mặt chưa làm được như: Tình hình xã hội...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Báo cáo: Tiên phong trong việc không giới hạn đối tượng cho vay đối với các hình thức tín dụng có kì hạn tại Agribank - 3

Nguồn tiền gửi dân cư tuy tăng trưởng chậm nhưng tương đối ổn định để khai thác được triệt để nguồn vốn này thái độ phục vụ của cán bộ, lòng tin của người gửi đối với Ngân hàng, lãi suất huy động vốn, thông tin quảng cáo đến khách hàng phải được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng lĩnh, gửi tiền bằng cách: Tiếp tục mở thêm bàn giao dịch, duy trì phục vụ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật, đa dạng hoá các phương thức lĩnh, gửi theo Văn bản 404 của...

8/29/2018 10:12:48 PM +00:00

Xây dựng niềm tin của người dân với hàng hóa chế biến sẵn và công tác hoàn thiện bán hàng

Tham khảo luận văn - đề án 'xây dựng niềm tin của người dân với hàng hóa chế biến sẵn và công tác hoàn thiện bán hàng', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:07 PM +00:00

Quản lý thu chi trong doanh nghiệp và hoàn thiện nghiệp vụ này tại Cty bảo hiểm

Tham khảo luận văn - đề án 'quản lý thu chi trong doanh nghiệp và hoàn thiện nghiệp vụ này tại cty bảo hiểm', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:07 PM +00:00

Đề tài tốt nghiệp: Thiết kế hệ truyền động hệ T-D

Chương 5 Thiết kế giao diện người máy 5.4 Các mã lệnh được sử dụng trong chương trình Private Sub Form_Load() DoCmd.Restore Dim db As DAO.Database

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00

Cơ cấu hàng máy móc nhập khẩu tại các cảng và chính sách hoàn chỉnh quy trình nhập khẩu

Tham khảo luận văn - đề án 'cơ cấu hàng máy móc nhập khẩu tại các cảng và chính sách hoàn chỉnh quy trình nhập khẩu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:09:06 PM +00:00